ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про виправлення помилки в наказі

04.03.2019м. Дніпро№ 904/1224/18

Суддя Бондарєв Е.М. за участю секретаря судового засідання Найдьонова Є.О.

розглянувши заяви Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", м. Київ

про виправлення помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2019

у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6)

до Публічного акціонерного товариства "Дніпрогаз" (49029, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, буд. 5)

про стягнення 100 931 333,53 грн. заборгованості за переданий газ, 3 437 195,64 грн. пені та 340 124,85 грн. 3% річних

Представники:

Від позивача (заявника): ОСОБА_1, довіреність №14-4 від 14.01.2019, адвокат

Від відповідача (боржника): ОСОБА_2, довіреність №007.1Др-113-1218 від 29.12.2018, адвокат

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2018 у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.02.2019 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2018 скасовано, прийнято нове рішення, яким позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" задоволено.

На виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 13.02.2019 видано 19.02.2019 наказ про:

- стягнення з Публічного акціонерного товариства "Дніпрогаз" на користь Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 100 931 333 грн. 53 коп. заборгованості, 3 437 195 грн. 64 коп. пені, 340 124 грн. 85 коп. 3% річних, 616 700 грн. 00 коп. судового збору за подання позову до Господарського суду Дніпропетровської області, 925 050 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2018 у справі №904/1224/18.

До суду 28.02.2019 надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" якої останній повідомив суд про те, що на адресу стягувача надійшов простий рекомендований лист в якому знаходилася копія судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1224/18 від 19.02.2019 про примусове виконання та наказ містить описку, а саме невірно вказано строк пред'явлення наказу до виконання, оскільки трирічний термін пред'явлення до виконання наказу має відраховуватись з 14.02.2019 та спливати 14.02.2022.

Також 01.03.2019 до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області №904/1224/18 від 19.02.2019, а саме зазначивши правильний строк пред'явлення наказу до виконання відповідно вимог чинного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання (частина третя ст. 328 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвалою суду від 01.03.2019 заяви прийняті та призначені до розгляду у судовому засіданні на 04.03.2019 о 10:00год.

Розглянувши заяви Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про виправлення помилки допущені при оформленні наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 у справі № 904/1224/18, господарський суд вважає такими, що підлягають задоволенню.

Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом (частина третя статті 327 Господарського процесуального кодексу України в редакції, яка діяла на час видачі наказу).

Згідно з частиною першої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків); 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень; 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); 7) строк пред'явлення рішення до виконання.

Відповідно до частини першої та другої статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

Таким чином, строком пред'явлення наказу від 19.02.2019, який видано на виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 13.02.2019, яка набрала законної сили 13.02.2019, є - до 14.02.2022 , проте в наказі помилково вказано - 19.02.2019.

Також допущені помилки щодо розшифровки сум які підлягають до стягнення, а саме:

- сума заборгованості помилково вказано: "(сто мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять три грн. )" тоді як правильна сума заборгованості - 100931333грн. 53коп. (сто мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять три грн. 53 коп. );

- сума судового збору помилково вказано: "(дев'ятсот тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.)" тоді як правильна сума судового збору - 925050грн. (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.).

Суд доходить висновку про обґрунтованість заяв, оскільки при виготовленні виконавчого документу, судом допущені помилки при його оформлені, які підлягають виправленню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 232-235, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Заяви Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про виправлення помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 задовольнити .

Виправити помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2019, вказавши правильно:

- "100931333грн. 53коп. (сто мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять три грн. 53 коп.) заборгованості";

- "925050грн. (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят грн. 00 коп.) судового збору";

- "Наказ дійсний для пред'явлення до 14.02.2022."

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 04.03.2019.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_3

Зареєстровано 06.03.2019
Оприлюднено 06.03.2019
Дата набрання законної сили 04.03.2019

Судовий реєстр по справі 904/1224/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 16.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 01.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 19.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 13.02.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону