ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення судового засідання

м. Київ

05.03.2019Справа № 910/16199/18

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" до Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА" про стягнення 1 119 901, 03 грн Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін: від позивача:Севрук В.О. - представник за довіреністю; від відповідача:Клименко А.Р. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Державного підприємства "Завод 410 ЦА" про стягнення грошових коштів в розмірі 1 119 901, 03 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач безпідставно не виконує зобов'язання з оплати поставленого товару за договором купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016 та не повертає на адресу позивача підписані видаткові накладні.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 відкрито провадження в справі № 910/16199/18, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 18.01.2019.

Разом із позовною заявою ТОВ "Промелектроніка" звернулося до суду із клопотанням про витребування доказів у Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА". Також, до позовної заяви долучено заяви свідка ОСОБА_3.

29.12.2018 через загальний відділ діловодства суду надійшли пояснення позивача на виконання вимог ухвали від 10.12.2018.

01.02.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано клопотання, відповідно до якого він просить суд:

- продовжити на 30 днів строк проведення підготовчого провадження;

- оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні до 25.02.2019;

- продовжити відповідачу строк подання відзиву на позовну заяву, а позивачу строк для подання заперечень на відзив.

Судом задоволено клопотання відповідача та продовжено строк для подання відзиву, про що зазначено у відповідній ухвалі суду.

У той же час, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання відповідача про оголошення перерви та відкласти судове засідання.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України відклав підготовче судове засідання на 13.02.2019. Крім того, суд продовжив строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів.

13.02.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано заяву, з якої вбачається, що надані позивачем копії доказів викликають сумніви з приводу їх достовірності та відповідності оригіналам, тому, відповідач просить суд задовольнити клопотання позивача в частині витребування документів від Генеральної прокуратури України, а також витребувати докази в слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (відповідно до клопотання від 13.02.2019).

Крім того, відповідач заявляє вимогу про витребування в позивача оригіналу листа ДП "ЗАВОД 410 ЦА" № 919 від 21.10.2016 при цьому не посилаючись на зміст вказаного листа та на його значення для вирішення спору в справі.

19.02.2019 відповідачем заявлено клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, яке мотивоване тим, що представнику не було відомо про призначення судового засідання на 20.02.2019 у справі, а тому неявка представника відповідача відбудеться з поважних причин.

Крім того, 20.02.2019 відповідачем долучено до матеріалів справи відповідь на відзив а позивачем подано ще одне клопотання про витребування у відповідача доказів.

Під час дослідження наявних у матеріалах справи фактичних даних судом встановлено, що 05.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді, під час проведення тимчасового доступу 23.12.2016 слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, були вилучені речі та документи, зокрема, договір № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016 з додатками на 12 арк. та накладні до вказаного договору.

Також, як вбачається з відповіді Генеральної прокуратури України від 11.09.2018 № 17/7/1-35742-17, документи, вилучені в ході обшуку на підставі прямого дозволу слідчого судді мають значення для кримінального провадження № 42017081020000040, та не можуть бути повернені.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2019, сторін зобов'язано, зокрема, прибути до слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42017081020000040.

01.03.2019 позивачем долучено до матеріалів справи акт звірки з посиланням на договір та накладні, а також докази надіслання акту на адресу відповідача.

05.03.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем було подано заперечення на відповідь на відзив, заяву про тимчасове вилучення у Генеральної прокуратури України для дослідження судом доказів, а також заяву про зупинення провадження у справі № 910/16199/18 до набрання законної сили вироком, ухваленим за результатами кримінального провадження № 42017081020000040.

Представник позивача безпосередньо в судовому засіданні 05.03.2019 наполягав на задоволенні заявленого позову та звернувся із клопотанням про витребування доказів у СУ ФР ДФС у Запорізькій області.

Представник відповідача, у свою чергу, наполягає на задоволенні заявлених ним клопотань та надає усні пояснення на обґрунтування вимог.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження № 42017081020000040 не перебуває в СУ ГУ СБУ у м. Києві, а вилучені під час розслідування матеріали мають значення для вирішення справи № 910/16199/18 по суті, суд вважає за необхідне зобов'язати сторін прибути до СУ ФР ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання та зобов'язати сторін по справі прибути до СУ ФР ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051.

Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальних дій, та відповідає завданню господарського судочинства.

Клопотання позивача про витребування та заяви відповідача про тимчасове вилучення та про зупинення провадження у справі будуть розглянуті під час судового процесу.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 114, 165, 166, 177, 181, 183, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче судове засідання на 29.03.19 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

2. Зобов'язати позивача:

- за своєю ініціативою здійснити звірку розрахунків з відповідачем, надіславши на адресу відповідача акт по спірній сумі основного боргу з посиланням на договір № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016, накладні, рахунки, тощо, акт надати у судове засідання.

3. Зобов'язати відповідача:

- створити необхідні умови для проведення звірки розрахунків з позивачем з наданням усіх первинних документів, підписати акт та надати його у судове засідання, у випадку незгоди викласти свою окрему думку.

4. Зобов'язати позивача та відповідача:

- прибути до СУ ФР ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051;

- за наслідками ознайомлення зробити належним чином завірені копії документів, а саме:

· договору купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 2 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 3 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 4 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 5 договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 2 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 3 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· видаткових накладних, що видавалися ТОВ "Промелектроніка" ДП "Завод 410 ЦА" у період з 01.10.2016 по 31.12.2016.

- докази ознайомлення та належним чином завірені копії надати суду.

5. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

6. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко

Зареєстровано 11.03.2019
Оприлюднено 11.03.2019
Дата набрання законної сили 05.03.2019

Судовий реєстр по справі 910/16199/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 17.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону