Рішення
від 11.03.2019 по справі 910/15259/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ м. Київ 12.03.2019Справа №  910/15259/18 Господарський суд міста Києва у складі судді Шкурдової Л.М., розглянувши матеріали справи №910/15259/18 За позовом: Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"   в особі центральної філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" до:   товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер"   про:  стягнення 7 617,46 грн. Без виклику представників сторін ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі центральної філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" до товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер"   про стягнення 7 617,46 грн. Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за Договором на роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів №22969500 від 01.04.2015, в зв'язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 7  344,40 грн. В зв'язку з порушенням відповідачем грошового зобов'язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача   Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2018 у справі                   №910/15259/18 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами. Сторони у справі були належним чином повідомлені про розгляд даної справи судом, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення. Сторони правом для подання до суду заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та для подання клопотання про розгляд справи з повідомленням (викликом) сторін, у встановлений судом строк, не скористались. Відповідач своїм правом на надання відзиву не скористався, відзив на позов не надав. Відповідно до ч.5 ст.252 Господарського процесуального кодексу України  суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. Оскільки клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін до суду не надходило, у відповідності до ч.5 ст.252 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними у справі матеріалами. Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України, у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення. Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, - ВСТАНОВИВ: 01.04.2015 між Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" (виконавець)  та товариством з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер" (замовник) укладено Договір на роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів №22969500 від 01.04.2015  (далі -  Договір). Відповідно до п.1.1. Договору предметом Договору є проведення виконавцем робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, згідно з виданими дозволами, а також виявлення та усунення дії джерел радіозавад роботі РЕЗ замовника. Відповідно до п.3.2. Договору виконання робіт підтверджується відповідними Актами виконаних робіт підписаними обома сторонами. Згідно з п.3.3. Договору виконавець після закінчення проведення робіт оформлює рахунки за проведені роботи та разом з актами виконаних робіт надсилає на адресу Замовника до кінця місяця, протягом якого виконувались роботи. Відповідно до п.3.4. Договору розрахунки між виконавцем і замовником за роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ проводяться шляхом перерахування суми, що вказана в платіжному документі, на розрахунковий рахунок виконавця, не пізніше 25 числа місяця наступного за місяцем, у якому був виставлений (оформлений) рахунок. Звертаючись з позовом до суду позивач зазначає, що ним були виконано обумовлені Договором роботи за період з липня 2018 по жовтень 2018 на суму 7  344,40 грн,  направлено відповідачу для підписання акти про виконання робіт разом з рахунками, однак відповідач акти не підписав, виконані позивачем роботи не оплатив. Судом встановлено, що позивачем  направлялися відповідачу акти та рахунки на загальну суму 7  344,40 грн, а саме Акт №18-03-7891 від 31.07.2018 на суму 1833,60 грн   та рахунок №7891 від 31.07.2018, що підтверджується описом вкладення від 13.08.2018 та фіскальним чеком від 13.08.2018; Акт №18-03-8267 від 31.08.2018 на суму 1833,60 грн та рахунок №8267 від 29.08.2018, що підтверджується описом вкладення від 03.09.2018 та фіскальним чеком від 03.09.2018; Акт №18-03-8567 від 30.09.2018 на суму 1833,60 грн    та рахунок №8567 від 28.09.2018, що підтверджується описом вкладення від 02.11.2018 та фіскальним чеком від 02.11.2018;    Акт №18-03-8929 від 31.10.2018 на суму 1833,60 грн    та рахунок №8929 від 26.10.2018, що підтверджується описом вкладення від 02.11.2018 та фіскальним чеком від 02.11.2018. Згідно ч.1. ст.853 ЦК України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Відповідачем  не надано доказів того, що на виконання вимог ч.1 ст. 853 ЦК України,  ним було заявлено вмотивовану відмову від прийняття робіт, в зв'язку з чим  суд приходить до висновку про те, що роботи  за вищевказаними актами були виконані позивачем та  прийняті відповідачем. Відповідно ст. 526 ЦК України та ч.1 ст.193 ГК України  зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України). Відповідно до ч. 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до п.3.4. Договору розрахунки між виконавцем і замовником за роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ проводяться шляхом перерахування суми, що вказана в платіжному документі, на розрахунковий рахунок виконавця, не пізніше 25 числа місяця наступного за місяцем, у якому був виставлений (оформлений) рахунок. Відповідачем не надано доказів того, що на виконання умов Договору ним були повністю проведені розрахунки з позивачем. Враховуючи те, що наявність заборгованості відповідача перед позивачем за виконані роботи підтверджується вищезазначеними актами здачі-приймання виконаних робіт та  приймаючи до уваги те, що відповідачем в порядку, визначеному нормами Господарського процесуального кодексу України, не було спростовано наявність заборгованості та не доведено припинення зобов'язання будь-яким передбаченим законом способом в частині суми боргу, суд вважає доведеними позовні вимоги в частині  стягнення з відповідача заборгованості за виконані позивачем роботи у розмірі  7  344,40 грн. У зв'язку з невиконанням відповідачем грошових зобов'язань за Договором, позивачем нараховано 3 % річних в розмірі 19,14 грн та інфляційні втрати в розмірі 34,84 грн за загальний період з 26.08.2018 по 06.11.2018, пеню в розмір 229,08 грн. за загальний період з 26.08.2018 по 06.11.2018. Відповідно до ч.2  ст.625 ЦК України, боржник, який построчив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.      Судом перевірено розрахунок 3 % річних та інфляційних втрат,  враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача 3 % річних та інфляційних втрат, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача  3 % річних в розмірі 19,14 грн. та інфляційних втрат в розмірі 34,84 грн. Положеннями статті 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов'язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки. Відповідно до п.4.2. Договору за порушення грошових зобов'язань замовник сплачує виконавцю суму простроченого платежу з урахуванням пені у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня. Судом перевірено розрахунок пені, враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 229,08 грн. Відповідно до ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Керуючись ст.ст.129, 236 – 240 ГПК України, суд, - ВИРІШИВ: 1.          Позов задовольнити повністю. 2.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер"  (01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, будинок 5/1, ЛІТЕРА "А", код ЄДРПОУ 22969500) на користь Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (03179, м.Київ, проспект Перемоги, 151, код ЄДРПОУ 01181765)   в особі центральної філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"  (49064, м.Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд.41, код 21908235) 7  344 (сім тисяч триста сорок чотири) грн. 40 коп. – суму основного боргу, 19 (дев'ятнадцять) грн. 14 коп. – 3 % річних, 34 (тридцять чотири) грн. 84 коп. – інфляційні втрати, 229 (двісті двадцять дев'ять) грн. 08 коп. – пеню та 1762 (тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп – витрати по сплаті судового збору. 3.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ. Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі  не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до  Північного апеляційного господарського суду.                Суддя           Шкурдова Л.М.                                                   Дата складення тексту  судового рішення: 12.03.2019

Дата ухвалення рішення11.03.2019
Оприлюднено14.03.2019

Судовий реєстр по справі —910/15259/18

Рішення від 14.03.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 03.12.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 15.11.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні