ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

закриття провадження у справі

14.03.2019 Справа № 904/5527/18

за позовом публічного акціонерного товариства "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", м. Кривий Ріг

до Товариства з обмеженою відповідальністю "РБО Україна", м. Кривий Ріг

про стягнення штрафних санкцій у розмірі 295 214, 31 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Секретар судового засідання Перебийніс О.О.

Представники:

від позивача Лисенко П.П. дов. № 14-331юр від 20.09.18 адвокат

від відповідача Білий С.В. дов. № 21/12/2018 від 21.12.2018

СУТЬ СПОРУ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "РБО Україна" (далі - Відповідач) про стягнення штрафних санкцій у розмірі 295 214, 31 грн.

Заявлені вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов договору підряду № 3036 від 25.10.17 в частині строку та повноти виконання робіт.

14.03.2019 сторонами подано заяву про затвердження мирової угоди.

Відповідно до приписів п.7 ст.46 ГПК України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

До затвердження мирової угоди, господарським судом у відповідності з вимогами ч. 3 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, роз'яснено сторонам наслідки відповідних процесуальних дій (укладення та затвердження мирової угоди), перевірено повноваження осіб (представників сторін) на вчинення таких дій.

Враховуючи те, що мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору, не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, господарський суд вважає можливим її затвердити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

В засіданні 14.03.2019 оголошено вступну та резолютивну частину ухвали, згідно ст. 233 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 192, 231, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити текст мирової угоди по справі № 904/5527/18 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі Господарського суду Дніпропетровської області №904/5527/18

м. Кривий Ріг 11 березня 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю РБО-Україна , що є Відповідачем у справі, (надалі - Відповідач) в особі Генерального директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , що є Позивачем у справі, (надалі - Позивач) в особі головного юрисконсульта адміністрації з правових питань Філіп'єва Артема Олександровича, який діє на підставі довіреності №14-403-юр. від 31 жовтня 2018 року, з іншої сторони, разом іменовані - Сторони

що є сторонами у справі №904/5527/18 провадження, у якій відкрито Господарським судом Дніпропетровської області, на підставі взаємної домовленості та керуючись ст.192 Господарського процесуального кодексу України, уклали дану мирову угоду про наступне:

1. ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ТОВ РБО-Україна укладено Договір підряду № 3036 від 25.10.2017 року, при цьому між Сторонами виник спір щодо сплати Відповідачем на користь Позивача неустойки на загальну суму 295 214,31 грн. за прострочення виконання робіт за договором № 3036 від 25.10.2017 року.

Сторони прийшли до взаємної згоди погодити наступний порядок вирішення спору:

1.1. ТОВ РБО-Україна зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання мировою угодою чинності, сплатити на користь ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" неустойку у сумі 27261 (двадцять сім тисяч двісті шістдесят одна гривня, 71 копійок) гривень неустойки за прострочення виконання робіт за договором № 3036 від 25.10.2017 року. Оплата неустойки здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , який зазначено у реквізитах цієї Мирової угоди.

1.2. ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" заявляє та гарантує, що у випадку виконання ТОВ РБО-Україна умов пункту 1.1. даної Мирової угоди, ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" відмовляється від стягнення з ТОВ РБО-Україна інших санкцій пов'язаних з простроченням виконання робіт за договором № 3036 від 25.10.2017 року.

2. Сторони домовились, що витрати зі сплати судового збору у розмірі 4428,22 гривень, (чотири тисячі чотириста двадцять вісім гривня 22 копійки), сплачені Позивачем, компенсуються Відповідачем Позивачу понад розмір неустойки зазначений у п.1.1 Мирової угоди у строк та у порядку визначеному пунктом 1.1. Мирової угоди.

3. Мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом Дніпропетровської області та є виконавчим документом, згідно пункту 2 частини першої статті З Закону України Про виконавче провадження .

4. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

5. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається. Мирова угоди діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Мирова угода може бути пред'явлена до примусового виконання протягом трьох років з дня її затвердження судом.

6. Ця Мирова угода укладена у трьох примірниках: один примірник залишається в матеріалах справи №904/5527/18, другий примірник залишається у Позивача, третій примірник залишається у Відповідача. Наслідки закриття провадження у справі Сторонам відомі та зрозумілі.

7. Реквізити Сторін.

Позивач: ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Відповідач: ТОВ РБО-Україна 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1 ідентифікаційний код юридичної особи 24432974 п/р: 26008200354222 в ПАТ Сітібанк МФО: 300584 Головний юрисконсульт адміністрації з правових питань Філіп'єв А.О. ______________ М.П. 50050, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, 6 оф.62 ідентифікаційний код юридичної особи 39544128 р/р26008040000009 в АБ Південний МФО: 328209 Генеральний директор ОСОБА_4 ________________ М.П. 2. Провадження у справі № 904/5527/18 закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 14.03.2019 та може бути пред'явлена до виконання, як виконавчий документ, в порядку передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом трьох років з дати закінчення строку оплати затвердженої сторонами.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції через Господарський суд Дніпропетровської області протягом 10 днів із дня складання її повного тексту.

Повний текст ухвали складено 19.03.2019

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення 14.03.2019
Оприлюднено 19.03.2019

Судовий реєстр по справі 904/5527/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.12.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5527/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону