ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о з у п и н е н н я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

м. Чернівці

15 березня 2019 року Справа № 926/1904/18

За позовом Приватного акціонерного товариства «Добробут АГ» , с. Ломачинці, Сокирянський район, Чернівецької області

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дністрові Роси» , с. Дністрівка, Кельменецький район, Чернівецької області

про стягнення 1146845,67 грн.

Суддя Желік Б.Є.

Секретар судового засідання Чепишко Д.В.

представники:

від позивача - адвокат ОСОБА_1, ордер від 01.02.2019р. №739678;

від відповідача - адвокат ОСОБА_2, ордер від 28.12.2018р. № 000002752;

СУТЬ СПОРУ: Приватне акціонерне товариство (ПАТ) «Добробут АГ» , с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою про стягнення на його користь з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Дністрові Роси» , с. Дністрівка Кельменецького району Чернівецької області, 1146845,67 грн грошових коштів, у тому числі 579524,25 грн заборгованості за надані послуги, 373872,03 грн пені, 154160,39 грн інфляційних втрат та 39289 грн трьох відсотків річних.

Ухвалою від 06.12.2018р. позовну заяву ПАТ Добробут АГ прийнято судом до розгляду, відкрито загальне позовне провадження та призначено підготовче засідання з розгляду справи на 03.01.2019р.

Надалі підготовче засідання декілька разів відкладалось з підстав, наведених в ухвалах (а. с. 62,137).

Ухвалою від 24.01.2019р. суд продовжив підготовче провадження з призначенням судового засідання на 19.02.2019р, однак, в зв'язку з відбуттям головуючого у справі судді у відрядження, 19.02.2019р. судове засідання не відбулося і було призначене на 06.03.2019р. (а.с.174).

Ухвалою від 07.03.2019р. підготовче засідання призначене судом на 15.03.2019р у зв'язку з неможливістю його проведення в режимі відеоконференції (за заявою позивача) з технічних причин.

Позивач , обґрунтовуючи позовні вимоги у справі, посилається на наступні обставини і докази.

30.03.2017р. між ДП Перший національний технічний кооператив Першого національного технічного кооперативу , м. Хмельницький, і ТОВ Дністрові Роси , с. Дністрівка Кельменецького району Чернівецької області, зазначається у позовній заяві, укладено договір № 30/03-17ДР про надання послуг сільськогосподарською технікою, у відповідності з додатком №1 до якого перший як виконавець за договором зобов'язаний був надати ТОВ Дністрові Роси як замовнику послуги з виконання сільськогосподарських робіт на загальну суму 3749949,15 грн.

ТОВ Дністрові Роси згідно з розділом 4 договору зобов'язаний протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту виконаних робіт перерахувати кошти на поточний рахунок виконавця.

На виконання своїх зобов'язань за договором, продовжує позивач, ДП Перший національний технічний кооператив надав відповідачу у даній справі - ТОВ Дністрові Роси сільськогосподарські послуги на суму 3816013,07 грн, з неї за останнім рахується заборгованість у розмірі 579524,25 грн, яку відповідач не сплатив з невідомих причин, у тому числі неоплаченими залишились послуги, що підтверджені двосторонніми актами №№ 33 від 27.04.2017р., 79 від 24.05.2017р., 99 від 16.06.2017р., 116 від 29.06.2017р., 132 від 16.08.2017р., і № 157 від 19.09.2017р.

Вимоги на стягнення зазначеної суми заборгованості згідно з договором про відступлення права вимоги від 25.10.2018р. № 25/10/2018-27ПНАК, укладеним між позивачем у даній справі - ПАТ Добробут АГ та ДП Перший національний технічний кооператив , стверджує позивач, останній передав ПАТ Добробут АГ згідно з Актом приймання-передачі документів від 25.10.2018р до договору про відступлення права вимоги.

Поряд з сумою заборгованості в розмірі 579524,25 грн, позивачем до позовних вимог включено 39289 грн трьох відсотків річних, 154160,39 грн інфляційних витрат на підставі ст. 625 ЦК України та 373872,03 грн пені за прострочку грошових зобов'язань за договором, обчисленої окремо по кожному з Актів про виконання робіт (надання послуг).

Відповідач у відзиві на позов просить суд закрити провадження у даній справі на підставі п.2 ч.1 ст.231 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору; в обґрунтування посилається на ст.598 ЦК України щодо припинення частково або в повному обсязі зобов'язань на підставах, встановлених договором або законом (а. с. 46-50).

Зокрема, відповідач посилається на ст.601 ЦК України, відповідно до якої зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

На підтвердження того факту, що таке зарахування щодо спірної у справі суми заборгованості було здійснено, відповідач посилається на заяву про припинення договору поставки №82-ПНАК від 01.03.2017р. та договору про надання послуг сільськогосподарською технікою №30/03-17ДР від 30.03,2017р. шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, яку ТОВ Дністрові Роси надіслано на адресу ДП Перший національний технічний кооператив Першого національного аграрного кооперативу , яка (заява) отримана останнім 17.04.2018р.

Тому, вважає відповідач, саме від цієї дати, тобто від дати отримання наведеної заяви ДП Перший національний технічний кооператив , договори №82-ПНАК від 01.03.2017р та №30/03-17ДР від 30.03.2017р є припиненими, а ДП Перший національний технічний кооператив не мав права на відступлення права вимоги третій особі за припиненим/недіючим (виконаним) договором.

Поряд з наведеним, ТОВ Дністрові Роси звертає увагу суду на відсутність у особи, що підписала позовну заяву, відповідних повноважень, а також на те, що ПАТ Добробут АГ , позивач у справі станом на день підписання договору №25/10/2018-27 ПНАК від 25.10.2018р. про відступлення права вимоги не мав печатки Товариства і отже не міг укладати зазначений договір, так як згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 23.10.2018р. у справі №688/3715/18, накладено арешт на тимчасово вилучене 15.10.2018р. під час особистого обшуку майно - печатку ПАТ Добробут АГ код ЄДРПОУ 30149639; позивачем також частково пропущено строк позовної давності.

Позивач у відповіді на відзив відповідача, підтримує позовні вимоги у справі в повному обсязі та просить їх задовольнити на підставі доданих до позову матеріалів та у зв'язку з тим, що на підтвердження викладених відповідачем у відзиві обставин не надано жодного факту або доказу, які б стали підставою для відмови у позові.

Зокрема, позивач вважає, що заява про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, на яку посилається ТОВ Дністрові Роси , не може слугувати підставою для припинення зобов'язань останнього, так як відсутні докази про отримання її (заяви) кредитором, не повідомлено останнього про відступлення права вимоги, не підтверджено існування заборгованості та однорідності вимог.

Щодо решти заперечень, викладених ТОВ Дністрові Роси у відзиві на позов, то ПАТ Добробут АГ , позивач, просить суд не брати їх до уваги як такі, що не відповідають матеріалам справи та не засновані на законі, у тому числі, до матеріалів справи долучено довіреність на представника позивача, що відповідає вимогам абз.1 пп.11 п.16-1 розділу ХV Перехідних положень Конституції України щодо представництва в судах, а щодо права позивача укласти договір цесії 25.10.2018р, то позивач звертає увагу суду на те, що ухвалою слідчого судді від 23.10.2018р. жодним чином таке право кредитора не було обмежено і чинне законодавство не містить заборони щодо наявності однакових печаток та їх використання у процесі здійснення підприємницької діяльності, до того ж згідно з ухвалою слідчого судді користуватися та розпоряджатися печаткою і кліше підпису заборонено лише особі, у якої їх було вилучено, що ж до посадових осіб позивача, то така заборона в ухвалі слідчого судді відсутня (а. с. 67-69).

До матеріалів справи також долучено Заперечення ТОВ Дністрові Роси на відповідь позивача на відзив у справі з додатком (а. с. 93-126), додаткові пояснення ПАТ Добробут АГ з додатком (а. с. 163-172) та клопотання ТОВ Дністрові Роси про зупинення провадження у справі.

У клопотанні ТОВ Дністрові Роси просить суд зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням у справі №924/185/19, яка порушена ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 06.03.2019р. за позовною заявою ТОВ Дністрові Роси до ПАТ Добробут АГ та до ДП Перший національний технічний кооператив Першого національного аграрного кооперативу про визнання, у тому числі, недійсним договору про відступлення права власності (цесії) від 25.10.2018р. №25/10/2018-27 ПНАК, укладеного між ДП Перший національний технічний кооператив і ПАТ Добробут АГ та який (договір) є предметом оцінки у справі №926/1904/18, у зв'язку з чим дана справа пов'язана зі справою №924/185/19 і не може бути розглянута до набрання законної сили рішенням у справі №924/185/18.

У відповідності до приписів п.5 ч.1 ст.227 ГПК України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Заслухавши усні пояснення представників сторін, які прийняли участь у судовому засіданні 15.03.2019р, дослідивши матеріали справи, підстави і обставини щодо необхідності зупинення провадження у справі, на які посилається відповідач, а також заперечення позивача щодо цих обставин, суд встановив що підстави, обставини відповідача і заперечення на них позивача потребують належної правової оцінки суду, так як стосуються дійсності договору про відступлення права вимоги від 25.10.2018р №25/10/2018, покладеного позивачем в основу його позовних вимог у даній справі.

У силу причин процесуального характеру Господарський суд Чернівецької області позбавлений можливості надати правову оцінку дійсності зазначеному договору, у зв'язку із чим позбавлений можливості надати об'єктивну оцінку обставинам справи і доданим до неї матеріалам.

Згідно з ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 06.03.2019р. судом прийнято до розгляду позовну заяву ТОВ Дністрові Роси до ПАТ Добробут АГ і до ДП Перший національний технічний кооператив Першого національного аграрного кооперативу про визнання недійсним договору №25/10/2018-27 ПНАК від 25.10.2018р про відступлення права вимоги, покладеного ПАТ Добробут АГ в основу позовних вимог у даній справі.

Отже, рішення суду у даній справі пов'язане зі справою №924/185/19 і не може бути прийнято судом до набрання законної сили рішенням у справі №924/185/18.

Ґрунтуючись на викладеному, матеріалах справи, керуючись статтями 227, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження у справі №926/1904/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №924/185/19.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню окремо від рішення суду в порядку та строк, передбачені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 19 березня 2019 року.

Суддя Желік Б.Є.

Зареєстровано 20.03.2019
Оприлюднено 20.03.2019
Дата набрання законної сили 15.03.2019

Судовий реєстр по справі 926/1904/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.07.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 15.03.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 07.03.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 12.02.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 24.01.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 04.01.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 03.01.2019 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 06.12.2018 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 15.11.2018 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 15.11.2018 Господарський суд Чернівецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону