ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"18" березня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2294/17

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Курко Д.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_2 на підставі ордеру;

Від відповідача: Ящук Ю.Ю. за довіреністю;

Від третіх осіб: не з'явились;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 (вх. №2-1067/19 від 11.03.2019р.) про витребування доказів по справі за позовом ОСОБА_4 до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_5, ОСОБА_6, про стягнення заборгованості з виплат засновнику, який вийшов з товариства, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 (далі по тексту - ОСОБА_4) звернувся до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" (далі по тексту - ТОВ „Крокус") про стягнення із відповідача заборгованості зі сплати ринкової вартості частини майна товариства, яка пропорційна частці ОСОБА_4, що підлягала до сплати при його виході з товариства. Позовні вимоги обґрунтовані фактом відмови відповідача виплатити ОСОБА_4 ринкову вартість частки майна товариства, яка пропорційна його частці у статутному капіталі, та неправомірністю виплати на його користь частки, визначеної на підставі балансової вартості майна.

Ухвалами від 13.08.2018р. господарським судом було призначено по даній справі судову комплексну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, провадження у справі зупинено.

Ухвалою від 28.11.2018р. судом було задоволено клопотання судових експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України шляхом надання звіту про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" станом на 07.06.2016р.; відкориговані питання, визначені ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2018р. по справі №916/2294/17 про призначення судової експертизи, провадження у справі зупинено до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

Ухвалою від 28.11.2018р. господарським судом було відкориговано питання, покладені на вирішення судової експертизи, наступним чином:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірмі „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_4 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірми „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства) належний до виплати ОСОБА_4, станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

15.01.2019р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали даної справи, у зв'язку з надсиланням на адресу суду повідомлення №150/Е/257 Е/195 від 22.11.2018р. про неможливість проведення судової експертизи.

Ухвалою від 17.01.2019р. господарським судом було зобов'язано Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України провести судову експертизу, призначену ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2018р. по даній справі.

22.02.2019р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із матеріалами справи №916/2294/17 надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових документів.

У поданому до суду клопотанні судовими експертами поставлене питання з приводу виконання ухвал суду від 28.11.2018р. та від 17.01.2019р.. Крім того, експертами було заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

- аудиторський висновок про достовірність та повноту фінансової звітності ТОВ Крокус станом на 07.06.2016;

- затверджені копії висновків експертиз, що проводились в інших експертних установах України, з питань пов'язаних з визначенням ринкової вартості усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань ТОВ „КРОКУС" на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016;

- детальний перелік майна, щодо якого необхідно провести визначення вартості, виходячи з якого буде порушено додаткове клопотання із врахуванням специфіки об'єктів дослідження;

- контракт купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер № 2206/16 від 22.06.2016р.;

- додаткову угоду від 22.06.2016р. до контракту купівлі-продажу ротаційної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер № 2206/16 від 22.06.2016р.;

- додаткову угоду від 09.12.2016р. до контракту № 206/16 від 22.06.2016р. щодо поставки запасних частин до ротаційної трафаретної друкарської машини;

- первинні документи, що підтверджують вартість витрат по транспортному перевезенню ротаційної трафаретної друкарської машини та запасних частин до неї із м. Кірххайн, Німеччина;

- договір на транспортно-експедиторські послуги від 14.09.2016р.

- договір-заявку №09/09/2016 М16 від 09.11.2016р. до договору №МД12/0916 про транспортне перевезення до договору від 09.12.2016р.;

- ВМД № 500060006/2016/018711 від 13.10.2016р.;

- ВМД № 500060804/2016/003804 від 19.12.2016р.;

- товарно-транспортні накладні: за №01/М26 від 19.09.2016р., за №02/У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №3/ У2206/16-М26 від 20.09.2016р., за №4/ У2206/16-М26 від 21.09.2016р., за №5/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №6/ У2206/16-М26 від 22.09.2016р., за №07/М26 від 29.09.2016р., за №08/М26 від 04.10.2016р., за №10/М26 від 05.10.2016р., за №11/М26 від 05.10.2016р., за №12/М26 від 06.10.2016р.;

- довідку TOB ВСТ-ТРАНС про транспортні витрати від 13.12.2016р.;

- договір купівлі-продажу №15-09/2016 з додатками;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та TOB „АРТЕНА С.К." по договору №15-09/2016 від 15.09.2016р. від 06.08.2018р.;

- акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ „Крокус" та ТОВ „ВСТ-ТРАНС";

- виписки банку ТОВ „Крокус" від 16.02.2016р. по 16.02.2017р.;

- виписки банку ТОВ „Артена С.К" з 04.10.2016р. по 28.12.2016р.;

- облікові регістри ТОВ „Крокус" (код ЄДРПОУ13915675) по балансовим рахункам, у яких відображено господарські операції товариства пов'язані з придбанням та продажем ротаційної трафаретної друкарської машини та із нарахуванням і виплатою ОСОБА_4 вартості частини майна товариства;

- головну книгу ТОВ „Крокус" за 2016 рік;

Посилаючись на приписи ч. 4 ст. 100 ГПК України судовими експертами було запропоновано покласти на вирішення експертизи питання у наступній редакції:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов'язань товариства, належна ТОВ „Крокус" на момент виходу ОСОБА_4 станом на 07.06.2016р.?

- чи підтверджується нормативно та документально розрахунок розміру частини майна ТОВ „Крокус", наведений у бухгалтерській довідці про виплату вартості частки ОСОБА_4 від 14.11.2017р., що підлягає поверненню учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус" 07.06.2016р.?

- встановити суму заборгованості ТОВ „Крокус" станом на дату проведення експертизи по виплатам частки майна учаснику ОСОБА_4, який вибув зі складу засновників ТОВ „Крокус", з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України?

Ухвалою від 25.02.2019р. господарським судом було поновлено провадження по справі із призначенням судового засідання для розгляду клопотання експертів.

11.03.2019р. до господарського суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просить суд витребувати у Одеської місцевої прокуратури №3 належним чином засвідчені копії матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016161470002313 від 13.10.2016р., а також про витребування у Одеської митниці ДФС, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області документи, перераховані вище по тексту ухвали, клопотання про витребування яких надійшло до суду від судових експертів.

В обґрунтування поданого клопотання позивачем було наголошено, що у СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі перебувають матеріали досудового кримінального провадження №12016161470002313, в межах якого позивача визнано потерпілим, наявні належним чином засвідчені копії документів, які були вилучені у відповідача під час обшуку та клопотання про витребування яких надійшло до суду від судових експертів. Крім того, позивач, посилаючись на відмову Одеської митниці ДФС у наданні документів, просив суд витребувати у останньої документи, необхідні для проведення експертизи. При цьому, будь-якого обґрунтування про витребування документів від Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області позивачем суду наведено не було.

Розглянувши клопотання ОСОБА_4 про витребування доказів , господарський суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Положеннями ч. 1-3 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Господарський суд зауважує, що з поданого до суду клопотання вбачається, що ОСОБА_4 був визнаний потерпілим у межах кримінального провадження №12016161470002313, а, отже, в силу приписів ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України має право знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В порушення вимог ст. 81 ГПК України позивачем у поданому до суду клопотанні не було зазначено про вжиття заходів щодо самостійного отримання копій матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016161470002313 право на ознайомлення з якими надано позивачу на підставі ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, у порушення вимог процесуального законодавства позивачем не було надано суду доказів відмови Одеської митниці ДФС надати документи, із запитом про надання яких, як вказано у клопотанні, позивач звертався до останньої; не зазначено відомостей про вжиття заходів для самостійного отримання документів від Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Підсумовуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення заявленого позивачем клопотання, у зв'язку з ненаданнями ОСОБА_4 доказів на підтвердження неможливості самостійно отримати документи, із клопотанням про витребування яких позивач звернувся до суду. Наведене має наслідком необхідність відмови у задоволенні заявленого ОСОБА_4 клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 81, 234 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Відмовити ОСОБА_4 у задоволенні клопотання (вх. №2-1067/19 від 11.03.2019р.) про витребування доказів.

Ухвала набрала законної сили 18.03.2019р. та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 20.03.2019р.

Суддя С.П. Желєзна

Зареєстровано 20.03.2019
Оприлюднено 20.03.2019
Дата набрання законної сили 18.03.2019

Судовий реєстр по справі 916/2294/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону