ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/1534/19

УХВАЛА

20 березня 2019 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Марин П.П., розглянувши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест про стягнення штрафних санкцій, -

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , в якому позивач просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС - Інвест (Код за ЄДРПОУ: 34321940) 10 200,00 грн. штрафних санкцій в дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім'я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Відповідно до ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, зокрема, чи позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними), немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач просить стягнути з відповідача суми штрафних санкцій, які прийняті постановами про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 року №351-ПД-1-Е, №352-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е.

Пунктом 1 розділу XVIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року №1470 визначено, що за правопорушення на ринку цінних паперів, зазначені у статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції, передбачені цією статтею.

Згідно п.п.2, 5 розділу XVIIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року №1470, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання ним постанови. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Відповідно до ч.ч.17-18 ст.10 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні рішення ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 11 розділу XV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року №1470 визначено, що постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

Отже спеціальним законодавством, відповідно до якого визначені правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, не встановлено спеціального строку для оскарження постанов про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів та не встановлено спеціального строку для звернення ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів до суду із позовами про стягнення суми штрафів у разі несплати штрафних санкцій, застосованих постановами про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Тобто, до даних правовідносин мають застосовуватись строки звернення до суду, встановлені КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно з ч.2 ст.122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень.

Частинами 1, 3 статті 120 КАС України визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Відповідно, днем виникнення підстав, що дають позивачу право на пред'явлення заявленої у позові вимоги, є закінчення шестимісячного строку, який обчислюється з дня, коли відповідач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів у спірних правовідносинах.

Постанови №351-ПД-1-Е, №352-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року направлені відповідачу ОСОБА_1 комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.12.2018 року за штриховим кодовим ідентифікатором №6507806408696, що підтверджується реєстром рекомендованих листів №1 від 14.12.2018 року, списком №2356 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих.

Як вбачається з роздруківки з офіційного сайту ПАТ УКРПОШТА станом на 20.03.2019 року поштове відправлення з штриховим кодовим ідентифікатором №6507806408696 17.12.2018 року відправлено до точки видачі/доставки.

Тобто, строк звернення до суду з позовною заявою про скасування вказаних рішень суб'єкта владних повноважень ще не розпочався так, як фактично відповідач не отримав вказані постанови.

Отже, відповідно до ч.2 ст.122 КАС України станом на дату подання позову та станом на дату прийняття даної ухвали суду, у відповідача ще не закінчився шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду для оскарження постанов №351-ПД-1-Е, №352-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, якими на відповідача накладено санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

У своїй практиці Європейський суд з прав людини звертає увагу, що стаття 6 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права ( рішення від 4 грудня 1995 року у справі «Белле проти Франції» (Bellet v. France), Series A № 333-B, crop. 42, пункт 36).

Отже, адміністративний позов суб'єкта владних повноважень про стягнення штрафних санкцій подано до суду 15.03.2018 року, тобто до закінчення строку, визначеного ч.2 ст.122 КАС України. Станом на 20.03.2018 року (дату прийняття даної ухвали), підстави, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог відповідно до ч.2 ст.122 КАС України не настали.

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 169 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною другою статті 122 цього Кодексу.

Отже, у зв'язку з вищезазначеним, вказана позовна заява підлягає поверненню.

Суд вважає за необхідне роз'яснити позивачу, що відповідно до ч.8 ст.169 КАС України повернення позовної заяви не позбавляє його права на повторне звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Керуючись ст.ст. 55, 59, 169, 243, 248, 256, 294, 295 КАС України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест про стягнення штрафних санкцій - повернути позивачеві.

Копію ухвали разом з позовною заявою та всіма додатками до неї надіслати позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала суду може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції у строки визначені статтею 295 КАС України.

Суддя П.П.Марин

Дата ухвалення рішення 20.03.2019
Оприлюднено 22.03.2019

Судовий реєстр по справі 420/1534/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/1534/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону