ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 р. Справа№805/2474/18-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Кочанова П.В., при секретарі судового засідання Притулі С.С., розглянувши у судовому засіданні адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,-

за участю представників сторін:

позивач - ОСОБА_1, ордер серія ДП №1461/000001

від відповідача - ОСОБА_2, довіреність від 27.12.2018 № 15088/9/28-10-10/18

В С Т А Н О В И В:

Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ» звернулось до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, в якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення форми «Р» Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 30.03.2018 року № НОМЕР_1.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що за результатами здійсненої Офісом великих платників податків ДФС документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства АПК-ІНВЕСТ , код за ЄДРПОУ 34626750, з питань правильності відображення у податковому обліку з податку на додану вартість господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ П-ВО ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ (код за ЄДРПОУ 36209127) за період листопад 2017, ТОВ АГРО-КОНСУЛ (код за ЄДРПОУ 37001303) за період лютий 2017, ТОВ АГРОХОЛДІНГ КІМ (код за ЄДРПОУ 37695916) за період жовтень 2016, листопад 2016, грудень 2016, січень 2017, лютий 2107, березень 2017, квітень 2017, ТОВ АГРАРНИЙ ДІМ ГЕЛІОС (код за ЄДРПОУ 38158656) за період березень 2017, квітень 2017, травень 2017, червень 2017, ТОВ Транс Харвіст (код за ЄДРПОУ 38357174) за період квітень 2016, грудень 2016, липень 2017, серпень 2017, ТОВ ТРЕЙД-МЕТ (код за ЄДРПОУ 37497419) за період лютий 2017, ТОВ ЗАПОРІЖТОРГ (код за ЄДРПОУ 39711761) за період лютий 2017, березень 2017, ТОВ Украгро торг (код за ЄДРПОУ 39813362) за період грудень 2016, січень 2017, лютий 2017, березень 2017, вересень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, ТОВ АГРОПРОДТЕХ (код за ЄДРПОУ 40026946) за період січень 2017, ТОВ ТрігоТрейд (код за ЄДРПОУ 40047479) за період жовтень 2017, ТОВ Укрєвроконтакт (код за ЄДРПОУ 40097619) за період травень 2017, червень 2017, ТОВ АПК-Ресурс (код за ЄДРПОУ 40162394) за період липень 2017, ТОВ ПОЛТАВА-АГРОРЕЗЕРВ (код за ЄДРПОУ 41234904) за період вересень 2017, жовтень 2017, було складено Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ АПК-ІНВЕСТ № 31/28-10-47-08/34626750 від 16.03.2018р.

В акті перевірки Податковий орган дійшов хибного висновку про порушення ПрАТ АПК-ІНВЕСТ вимог п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено сплату до бюджету податку на додану вартість на загальну суму ПДВ 7 455 186 грн., в т.ч. за періодами: квітень 2016 - 59 349 грн.; травень 2016 - 7 428 грн.; жовтень 2016 року - 78 060 грн.;листопад 2016 року - 317 028 грн; грудень 2016 року - 415 391 грн.; січень 2017 - 1 122 806 грн.; лютий 2017 - 801 412 грн.; березень 2017 - 1 715 726 грн.; квітень 2017 - 1 062 410 грн.; травень 2017 - 759 359 грн.; червень 2017 - 125 262 грн.; липень 2017 - 120 240 грн.; серпень 2017 - 80 860 грн.; вересень 2017 - 164 428 грн.; жовтень 2017 - 470 819 грн.; листопад 2017 - 154 608 грн.,в зввЂ�язку з чим ним було прийнято податкове повідомлення-рішення форми Р від 30.03.2018 року № НОМЕР_1, за яким платнику податків збільшено суму грошового зобоввЂ�язання із податку на додану вартість на суму 7 455 186,00 грн. (за основним платежем) та нараховані штрафні санкції у сумі 3 727 593,00 грн., на загальну суму 11 182 779,00 грн.

Позивач вважає, що Податковий орган порушив чинне законодавство при його прийнятті, а інформація викладена в акті перевірки не відповідає дійсності та суперечить фактичним обставинам справи, у зв'язку з чим податкове повідомлення-рішення підлягає скасуванню.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 10 квітня 2018 року відкрито провадження у справі № 805/2474/18-а та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження на 25 квітня 2018 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 25 квітня 2018 року зупинено провадження по адміністративній справі № 805/2474/18-а за позовом Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення до набрання законної сили судовим рішенням в адміністративній справі № 805/1197/18-а за позовом ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» до Офісу великих платників податків державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування наказу № 212 від 13 лютого 2018 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та визнання протиправними дії посадових осіб Офісу великих платників податків ДФС із проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» на підставі наказу № 212 від 13 лютого 2018 року.

10 травня 2018 року через відділ документообігу та архівної роботи суду відповідачем було надано відзив на адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» , в обґрунтування якого зазначив, що під час проведення перевірки контролюючим органом було досліджено усі надані ПрАТ АПК - ІНВЕСТ документи податкового та бухгалтерського обліку, на підставі яких підприємством відображено податковий кредит у податковій звітності з податку на додану вартість. Згідно наданих документів, встановлено тільки факт оформлення господарських операцій без можливості їх підтвердження з постачальниками позивача. Зазначає, що оцінивши всі обставини та докази, перевіркою встановлено, що їх сукупність свідчить про одержання ПрАТ АПК - ІНВЕСТ в окремих випадках необгрунтованої податкової вигоди, документування окремих операцій та відображення в бухгалтерському обліку без можливості підтвердження таких операцій постачальником. При цьому, зазначив, що документи, які обґрунтовують податковий кредит, повинні відображати достовірну інформацію. У даному випадку, надані ПрАТ АПК - ІНВЕСТ первинні документи частково не засвідчують реальності господарських операцій та не містять достовірних відомостей відносно вищенаведених підприємств і їхніх постачальників. Зокрема: відсутність фактів придбання та придбання особами, що відобразили подальший продаж такого товару та відсутність основних засобів (виробничих потужностей, складських приміщень), трудових ресурсів, необхідних для реального виконання поставки. Отже, контролюючим органом у процесі перевірки встановлені обставини, які у сукупності свідчать про наявність у первинних документах недостовірних відомостей про учасників поставок, фактичну неможливість виконання цих поставок саме задекларованим контрагентом. Отже, подані ПрАТ АПК - ІНВЕСТ первинні документи не можуть бути розцінені як такі, що підтверджують факт поставки. За відсутності факту придбання товарів відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених первинних документів або сплати грошових коштів.Зазначив, що перевіркою встановлено відсутність у ПрАТ АПК - ІНВЕСТ підстав для формування податкового кредиту по первинним документам, які виписані контрагентами, що не мали можливості фактично здійснювати господарські операції, у зв'язку з відсутністю майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з купівлі-продажу або надання послуг.

На підставі зазначеного, просив суд відмовити позивачу у повному обсязі.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 26 листопада 2018 року поновлено провадження у справі № 805/2474/18-а, продовжено розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06 грудня 2018 року.

27 листопада 2018 року через відділ документообігу та архівної роботи суду, позивачем надано відповідь на відзив, в якому останній не погоджується з запереченнями, викладеними у відзиві та вважає недоведеними висновки податкового органу про нереальний (фіктивний) характер господарських операцій ПрАТ АПК-ІНВЕСТ з контрагентами, наведені ним доводи з цього приводу - безпідставними та необґрунтованими у встановлений законодавством спосіб, з урахуванням фактичних обставин справи та висновків Верховного Суду в аналогічних справах. При цьому, зазначає, що всі надані документи в повній мірі відповідають вимогам ст.9 Закону України Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні , встановленим до первинних документів та підтверджують виконання господарських операцій за якими вони складалися.

У підготовчому засіданні 06 грудня 2018 року розгляд справи№805/2474/18-а відкладено до 27 грудня 2018 року.

У підготовчому засіданні 27 грудня 2018 року розгляд справи№805/2474/18-а відкладено до 24 січня 2019 року.

Підготовче засідання, призначене на 24 січня 2019 року відкладено до 07 лютого 2019 року у зв'язку з знаходженням судді Кочанової П.В. на лікарняному з 14.01.2019 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 07 лютого 2019 року закрито підготовче провадження та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 04 березня 2019 року.

У судовому засіданні 04 березня 2019 року розгляд справи №805/2474/18-а відкладено до 12 березня 2019 року.

У судове засідання, призначене на 12 березня 2019 року з'явилися повноважні представники сторін та підтримали свої вимоги викладені у позовній заяві та додаткових письмових поясненнях та у візиві на адмінстративний позов.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши доводи, викладені в адміністративному позові, відзиві, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ» є юридичною особою, зареєстровано та обліковується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з кодом 34626750, місцезнаходження позивача: 85325, Донецька обл., Красноармійський район,с.Рівне, вул.Шопена, будинок 1А є юридичною особою з 20.09.2006 року номер запису 1 266 102 0000 020969, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (т. 1, а.с. 155).

Позивач на даний час перебуває на податковому обліку у Запорізькому управлінні Офісу великих платників ДФС, про що зазначено у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ» здійснює господарську діяльність відповідно до свого Статуту в новій редакції, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 8 від 2612.2014 року) (т.1 а.с.146-152).

Основним видом діяльності позивача за КВЕД-2010 являються: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); код КВЕД 01.46 розведення свиней; код КВЕД 01.50 змішане сільське господарство; код КВЕД 10.11 виробництво м'яса; код КВЕД 10.91 виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; код КВЕД 46.23 оптова торгівля живими тваринами, про що зазначено у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (т.1 а.с.зв.б.153).

Так, судом встановлено, що Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків державної фіскальної служби проведено документальну позапланову виїзну перевірку Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» з питань правильності відображення у податковому обліку з податку на додану вартість господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ П-ВО ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ (код за ЄДРПОУ 36209127) за період листопад 2017, ТОВ АГРО-КОНСУЛ (код за ЄДРПОУ 37001303) за період лютий 2017, ТОВ АГРОХОЛДІНГ КІМ (код за ЄДРПОУ 37695916) за період жовтень 2016, листопад 2016, грудень 2016, січень 2017, лютий 2107, березень 2017, квітень 2017, ТОВ АГРАРНИЙ ДІМ ГЕЛІОС (код за ЄДРПОУ 38158656) за період березень 2017, квітень 2017, травень 2017, червень 2017, ТОВ Транс Харвіст (код за ЄДРПОУ 38357174) за період квітень 2016, грудень 2016, липень 2017, серпень 2017, ТОВ ТРЕЙД-МЕТ (код за ЄДРПОУ 37497419) за період лютий 2017, ТОВ ЗАПОРІЖТОРГ (код за ЄДРПОУ 39711761) за період лютий 2017, березень 2017, ТОВ Украгро торг (код за ЄДРПОУ 39813362) за період грудень 2016, січень 2017, лютий 2017, березень 2017, вересень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, ТОВ АГРОПРОДТЕХ (код за ЄДРПОУ 40026946) за період січень 2017, ТОВ ТрігоТрейд (код за ЄДРПОУ 40047479) за період жовтень 2017, ТОВ Укрєвроконтакт (код за ЄДРПОУ 40097619) за період травень 2017, червень 2017, ТОВ АПК-Ресурс (код за ЄДРПОУ 40162394) за період липень 2017, ТОВ ПОЛТАВА-АГРОРЕЗЕРВ (код за ЄДРПОУ 41234904) за період вересень 2017, жовтень 2017.

За результатами вказаної перевірки було складено Акт перевірки від 16.03.2018 року № 31/28-10-47-08/34626750 (далі по тексту - Акт перевірки), яким було встановлено порушення, а саме:

- п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями, 01.01.2016 року, в результаті чого ПрАТ АПК-ІНВЕСТ занижено сплату до бюджету податку на додану вартість на загальну суму ПДВ 7 455 186 грн., ут.ч. за періодами: квітень 2016- 59 349 грн.; травень 2016 - 7 428 грн.; жовтень 2016- 78 060 грн.;листопад 2016- 317 028 грн; грудень 2016- 415 391 грн.; січень 2017 - 1 122 806 грн.; лютий 2017 - 801 412 грн.; березень 2017 - 1 715 726 грн.; квітень 2017 - 1 062 410 грн.; травень 2017 - 759 359 грн.; червень 2017 - 125 262 грн.; липень 2017 - 120 240 грн.; серпень 2017 - 80 860 грн.; вересень 2017 - 164 428 грн.; жовтень 2017 - 470 819 грн.; листопад 2017 - 154 608 грн. (т.1 а.с.14-93).

На підставі Акту перевірки було винесено податкове повідомлення - рішення форми "Р" від 30березня 2018 року № НОМЕР_1, яким було встановлено порушення п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями та застосовано штрафні (фінансові) санкції (нараховано пеню) на підставі пункту 123.1 статті 123 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями, яким було збільшено грошове зобов'язання позивачу на загальну суму 7 455 186 грн. та штрафних санкцій на суму 3 727 593,00 грн.(т.1 а.с.11).

Не погоджуючись із прийнятим податковим повідомленням-рішенням, позивач звернувся до суду із даним позовом.

Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 1 ПК України визначено, що відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулює ПКУ.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі - ПК України) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України визначено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з Розділом V цього Кодексу.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Пункт 198.3 статті 198 ПК України встановлює, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 ПК України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201цього Кодексу.

Статтею 2 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначено, що сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Виходячи з вимог п. 2 ст. 3 вказаного Закону бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також приписами п. 1.2 ст. 1, п. 2.1 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 р. за № 168/704 (зі змінами та доповненнями), відповідно до якого первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Зокрема, ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відмова в отриманні податкової вигоди за наявності у документах платника недостовірних та суперечливих відомостей є податковим ризиком. В цілях підтвердження обґрунтованості заявлених податкових вигод має бути встановлений їх об'єктивний предметний зв'язок з фактами та результатами реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, що слугує підставою для висновку про достовірність первинних документів, у тому числі й відносно учасників та умов господарських операцій.

Сутність доктрини ділової мети полягає в тому, що передбачені податковим законодавством податкові вигоди поширюються лише на операції, які мають розумну економічну причину. При вирішенні податкових спорів презюмується добросовісність платника податку і, відповідно, обґрунтованість отриманої ним податкової вигоди (тобто зменшення податкового зобовязання).

Однак, податковий орган може довести, що отримана платником податку податкова вигода є необґрунтованою. Так, податкова вигода може бути необґрунтованою, зокрема, якщо для цілей оподаткування враховані операції не у відповідності з їх дійсною економічною метою чи враховані операції не обумовлені розумними економічними чи іншими причинами (метою ділового характеру). При цьому діловою метою діяльності платника податку може бути отримання економічного ефекту, однак податкова вигода не є самостійною діловою метою.

Для встановлення правильності відображення в податковому обліку господарських операцій платника податку судам слід: з'ясувати реальність задекларованих господарських операцій; встановити наявність ділової мети у операціях, що досліджуються; визначити об'єктивний зміст вчинених операцій у порівнянні із задекларованими; підтвердити або спростувати добросовісність позивача, у зв'язку з тим, що його контрагенти мають дефекти правового статусу; оцінити дотримання учасниками господарської операції норм податкового законодавства щодо змісту та наслідків для податкового обліку відповідної операції.

Згідно п. 44.1 ст. 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Господарська діяльність це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Пунктом 44.3 ст. 44 ПК України передбачено, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Статтею 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Суд зазначає, щотвердження відповідача викладені в акті перевірки спростовуються наступним.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ (ЄДРПОУ 36209127), як Постачальником, укладено Договір поставки № 880 КЗ від 15 листопада 2017 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури, сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації- не більше десяти відсотків незалежно від напряму зміни. Якщо Сторони в Специфікації на поставку Товару обмовили відмінне від зазначеного в договорі допустиме відхилення від кількості і вартості партій Товару, які постачаються, застосовується відхилення зазначене в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем товарно-транспортної накладної на Товар на складі Покупця. Товар приймається за кількістю і якістю на складі Покупця за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ .

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Покупець здійснює оплату за Товар у визначеному порядку. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортну накладну на товар. Протягом п'яти календарних днів з моменту поставки Товару, надати оригінали видаткової накладної та рахунку на Товар. Сторони мають право обумовити надання інших документів з поставкою товару, в специфікаціях. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі поверненняТовару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, з проставленням печаток Сторін і діє до 31 грудня 2019 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України. Покупець на момент укладення Договору є платником єдиного податку 4-ї групи, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 1 від 15.11.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 17.11.2017 року № 62, від 17.11.2017 року № 63, від 18.11.2017 року № 64, від 21.11.2017 року № 65, від 22.11.2017 року № 67;

- товарно- транспортні накладні: від 16.11.2017 року № 162, від 16.11.2017 року № 163, від 16.11.2017 року №164, від 17.11.2017 року № 166, від 17.11.2017 року №165, від 16.11.2017 року № 161; від 17.11.2017 року № 167, від 20.11.2017 року №168, від 20.11.2017 року № 169, від 21.11.2017 року № 170, від 21.11.2017 року №171

- реєстр ТТН: від 17.11.2017 року № 00000002854, від 18.11.2017 року №00000002868, від 21.11.2017 року № 00000002894, від 22.11.2017 року № 00000002911,

- податкові накладні: від 22.11.2017 року №8,

- платіжні доручення від 22.11.2017 року № 16717, від 27.11.2017 року № 16949,

- оборотні відомості за рахунками 631114, 20141.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю УКРАГРО ТОРГ (ЄДРПОУ 39813362), як Постачальником, укладено Договір поставки № 721 КЗ від 10 лютого 2016 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури, сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації- не більше десяти відсотків незалежно від напряму зміни. Якщо Сторони в Специфікації на поставку Товару обмовили відмінне від зазначеного в договорі допустиме відхилення від кількості і вартості партій Товару, які постачаються, застосовується відхилення зазначене в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем товарно-транспортної накладної на Товар на складі Покупця. Товар приймається за кількістю і якістю на складі Покупця за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ .

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України.Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарний днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортнунакладну на товар. Протягом п'яти календарних днів з моменту поставки Товару, надати оригінали видаткової накладної та рахунку на Товар. Сторони мають право обумовити надання інших документів з поставкою товару, в специфікаціях. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, з проставленням печаток Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 21 від 16.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця6 класу.

Згідно зі специфікацією № 25 від 11.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 26 від 21.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 27 від 21.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 28 від 28.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 29 від 03.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 30 від 09.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 31 від 18.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 32 від 31.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 15.12.2016 року № 68, від 26.12.2016 року № 69, від 27.12.2016 року № 70, від28.12.2016 року № 71, від 03.01.2017 року № 71, від 04.01.2017 року № 2, від 26.01.2017 року № 3, від 23.02.2017 року № 8, від 23.02.2017 року № 9, від 23.02.2017 року № 10, від 06.03.2017 року № 11, від 13.03.2017 року № 12, від 16.03.2017року № 13, від 17.03.2017 року № 15, від 17.03.2017 року № 16, від 17.03.2017 року № 14, від 22.03.2017 року № 19, від 22.03.2017 року № 18, від 22.03.2017 року №17, від 15.09.2017 року № 34, від 16.09.2017 року № 35, від 18.09.2017року №36, від 19.09.2017 року № 37, від 21.09.2017 року №38, від 22.09.2017 року № 39, від 24.09.2017 року № 40, від 25.09.2017 року № 41, від 26.09.2017 року № 42, від 26.06.2017 року №43, від 28.09.2017 року № 44, від 30.09.2017 року № 46, від 29.09.2017року №45, від 01.10.2017 року № 47, від 02.10.2017року № 48, від 04.10.2017 року № 49, від 05.10.2017року № 50, від 06.10.2017року № 51, від 07.10.2017 року № 52, від 09.10.2017року № 53, від 11.10.2017року № 54, від 12.10.2017 року № 55, від 13.10.2017року № 56, від 14.10.2017 року № 57, від 14.10.2017 року № 58, від 15.10.2017 року №59, від 16.10.2017року № 60, від 19.10.2017року № 61, від 20.10.2017року №62, від 20.10.2017року № 63, від 23.10.2017року № 64, від 24.10.2017 року № 65, від 25.10.2017 року № 66, від 01.11.2017 року № 67, від 02.11.2017 року № 68, від 03.11.2017 року № 69, від 03.11.2017 року № 74, від 04.11.2017 року № 70, від 04.11.2017 року № 73, від 05.11.2017 року № 71, від 06.11.2017 року № 75, від 06.11.2017 року №76;

- товарно-транспортні накладні: від 15.12.2016 року № 21, від 26.12.2016 року № 13, від 27.12.2016 року № 17, від 28.12.2016 року № 72, від 03.01.2017 року № 1, від 04.01.2017 року № 4, від 26.01.2017 року № 25/01-01, від 22.02.2017 року № 22-02/03, від 22.02.2017 року № 22-02/01, від 22.02.2017 року № 22-02/02, від 06.03.2017 року № 15, від 13.03.2017 року №12, від 16.03.2017 року № 69, від 16.03.2017 року № 97, від 16.03.2017 року № 80, від 16.03.2017року № 73, від 21.03.2017 року № 20, від 21.03.2017 року № 19, від 21.03.2017року № 18, від 15.09.2017 року № 1501, від 16.09.2017 року № 160, від 18.09.2017 року № 1702, від 19.09.2017 року № 1909, від 21.09.2017року № 2009, від 22.09.2017 року № 2204, від 24.09.2017 року № 2409, від 25.09.2017року № 250, від 26.09.2017 року № 118, від 26.09.2017 року № 2609, від 28.09.2017 року № 120, від 30.09.2017 року № 350, від 29.10.2017 року № 29, від 01.10.2017 року № 3964, від 02.10.2017 року № 67, від 04.10.2017 року № 410, від 05.10.2017 року № 248, від 06.10.2017 року № 610, від 07.10.2017 року № 710, від 09.10.2017 року № 10, від 11.10.2017 року № 11, від 12.10.2017 року № 121, від 13.10.2017 року № 79, від 14.10.2017 року № 1510, від14.10.2017 року № 76, від 15.10.2017 року № 1510, від 16.10.2017 року № 171, від 19.10.2017 року № 234, від 20.10.2017 року №201, від 20.10.2017року №2110, від 23.10.2017року № 2310, від 24.10.2017 року № 104, від25.10.2017 року№ 2510, від 01.11.2017 року № 344, від 02.11.2017 року № 211, від 03.11.2017 року № 411, від 03.11.2017 року № 3, від 04.11.2017 року № 26, від 04.11.2017 року № 411, від 05.11.2017 року № 6518, від 06.11.2017 року № 333, від 06.11.2017 року №38;

- реєстр ТТН: від 15.12.2016 року № 2895, від 26.12.2016 року № 2986, від 27.12.2016 року № 2998, від 28.12.2016 року № 3004, від 03.01.2017 року № 10, від 04.01.2017 року № 14, від 26.01.2017 року № 199, від 23.02.2017 року № 411, від 06.03.2017 року № 499, від 13.03.2017 року № 550, від 16.03.2017 року № 579, від 17.03.2017 року № 587, від 22.03.2017 року № 620,

- прибуткові накладні: від 17.09.2017 року № 34, від 18.09.2017 року № 35, від 19.09.2017 року № 36, від 21.09.2017 року № 37, від 22.09.2017 року №38, від 24.09.2017 року № 39, від 26.09.2017року № 40, від 28.09.2017 року № 41, від 29.09.2017 року № 42, від 30.09.2017року № 43, від 30.09.2017 року № 44, від 30.09.2017 року № 46, від 01.10.2017року № 45, від 01.10.2017 року № 47, від 06.10.2017 року № 49, від 07.10.2017 року № 50, від 08.10.2017 року № 51, від 09.10.2017 року № 52, від 12.10.2017 року№ 53, від 13.10.2017 року № 54, від 14.10.2017 року № 55, від 14.10.2017 року № 56, від 15.10.2017 року № 57, від 17.10.2017 року № 58, від 19.10.2017 року № 60, від 20.10.2017 року № 61, від 21.10.2017 року № 62, від 22.10.2017 року № 63, від 25.10.2017 року № 64, від 26.10.2017 року № 65, від 26.10.2017 року № 66, від 04.11.2017 року № 67, від 04.11.2017 року № 68, від 04.11.2017 року № 69, від 04.11.2017 року № 74, від 05.11.2017 року № 70, від 05.11.2017 року № 73, від 06.11.2017 року № 71, від 08.11.2017 року № 75, від 08.11.2017 року № 76;

- акт про виявлення невідповідності якості та кількості продукції: від 17.09.2017 року № 1501, від 18.09.2017 року № 160, від 19.09.2017 року № 1702, від 21.09.2017 року № 1909, від 22.09.2017 року № 2009, від 24.09.2017 року № 2209, від 26.09.2017 року № 2409, від 28.09.2017 року № 250, від 29.09.2017 року № 118, від 30.09.2017 року № 2609, від 30.09.2017 року № 120, від 30.09.2017 року №350, від 01.10.2017 року № 29, від 01.10.2017 року № 3964, від 06.10.2017 року № 410, від 07.10.2017 року № 248, від 08.10.2017 року № 610, від 09.10.2017 року № 710, від 12.10.2017 року № 10, від 13.10.2017 року № 11, від 14.10.2017 року № 121, від 14.10.2017 року № 79, від 15.10.2017 року № 1510, від 17.10.2017 року № 76, від 19.10.2017 року № 171, від 20.10.2017 року № 234, від 21.10.2017 року № 201, від 22.10.2017 року № 2110, від 25.10.2017 року № 2310, від 26.10.2017 року № 104, від 26.10.2017 року № 2510, від 04.11.2017 року №344, від 04.11.2017 року № 211, від 04.11.2017 року № 411, від 04.11.2017 року № 3, від 05.11.2017 року № 26, від 05.11.2017 року № 411, від 06.11.2017 року № 6518, від 08.11.2017 року № 333, від 08.11.2017 року №38;

- платіжні доручення: від 01.12.2016 року № 47371 на суму 107 076,52грн., від 05.12.2016 року № 47476 на суму 451 273,07 грн., від 28.12.2016 року № 48811 на суму 435 786,00 грн., від 10.01.2017 року № 195 на суму 128 460,94грн., від 13.01.2017 року № 381 на суму 121 898,93 грн., від 17.01.2017 року № 3111 на суму 242 099,46 грн., від 02.02.2017 року № 6501 на суму 123 365,72 грн., від 24.02.2017 року № 7691 на суму 395 641,80 грн., від 10.03.2017 року № 2033 на суму 154 919,84грн., від 14.03.2017року № 2260 на суму 120 079,88грн., від 21.03.2017 року № 2761 на суму 273 679,73 грн., від 22.03.2017 року № 3257 на суму 118 639,88 грн., від 24.03.2017 року № 3392 на суму 189 611,83грн., від 27.03.2017 року № 3559 на суму 106 159,90грн., від 29.03.2017 року № 3725 на суму 571 227,51 грн., від 06.09.2017 року № 7873 на суму 72 900,00грн., від 22.09.2017 року № 8862 на суму 212 320,38 грн., від 26.09.2017 року № 9037 на суму 74 369,48 грн., від 28.09.2017 року № 9170 на суму 74 369,48грн., від 29.09.2017 року № 9229 на суму 142 848,93 грн., від 03.10.2017 року № 9336 на суму 67 952,44грн., від 04.10.2017 року № 9400 на суму 199 619,53грн., від 10.10.2017 року № 9715 на суму 179 717,86грн., від 11.10.2017 року № 9809 на суму 143 783,00 грн., від 12.10.2017 року № 9896 на суму 120 265,31грн., від 19.10.2017 року № 10289 на суму 76 756,50 грн., від 23.10.2017 року № 10437 на суму 235 477,53грн., від 24.10.2017 року № 12696 на суму 301 660,16 грн., від 25.10.2017 року № 15165 на суму 146 163,65 грн., від 01.11.2017 року № 15513 на суму 296 809,53 грн., від 02.11.2017 року № 15582 на суму 151 259,89 грн., від 03.11.2017 року № 15637 на суму 77 272,40 грн., від 15.11.2017 року № 16272 на суму 66 465,94 грн., від 20.11.2017 року№ 16570 на суму 84 289,55 грн., від 21.11.2017 року № 16640 на суму 147 545,16 грн., від 22.11.2017 року № 16714 на суму 70 338,00 грн., від 27.11.2017 року № 16951 на суму 70 641,16 грн., від 28.11.2017 року № 17005 на суму 80 649,42 грн., від 29.11.2017 року№ 17107 на суму 73 644,00 грн.,

- податкові накладні: від 15.12.2016 року № 1 на суму 435 786,00грн., від 26.12.2016 року № 2 на суму 128 460,94грн., від 27.12.2016року № 3 на суму 121 898,93грн., від 28.12.2016року № 4 на суму 122 979,73грн., від 03.01.2017року № 1 на суму 119 119,73грн., від 04.01.2017року № 2 на суму 123 365,72грн., від 26.01.2017 року № 3 на суму 395 641,80грн., від 23.02.2017року №4 на суму 120 079,88 грн., від 23.02.2017 року № 3 на суму 154 919,84 грн., від 23.02.2017 року № 2 на суму 146 319,85грн., від 06.03.2017року № 1 на суму 127 359,88грн., від 13.03.2017року № 2 на суму 118 639,88грн., від 16.03.2017 року № 3 на суму 106 159,90грн., від 17.03.2017року № 6 на суму 185 335,37грн., від 17.03.2017 року № 5 на суму 164 702,51грн., від17.03.2017 року № 4 на суму 189 611,83 грн., від 22.03.2017 року № 9 на суму 194 395,84 грн., від 22.03.2017 року № 8 на суму 189 703,84 грн., від 22.03.2017 року № 7 на суму 187 127,83грн., від 22.03.2017року №1 на суму 73 036,48 грн., від 16.09.2017 року № 2 на суму 64 790,42 грн., від 18.09.2017 року №3 на суму 74 493,48 грн., від 19.09.2017 року № 4 на суму 74 369,48грн., від 21.09.2017 року № 5 на суму 74 369,48 грн., від 22.09.2017 року № 6 на суму 67 673,44грн., від 24.09.2017 року № 7 на суму 75 175,49 грн., від 25.09.2017року № 8 на суму 67 952,44грн., від 26.09.2017року № 9 на суму 68 076,44 грн., від 26.09.2017року № 10 на суму 64 611,55грн., від 28.09.2017року № 11 на суму 66 931,54 грн., від 29.09.2017 року № 12 на суму 71 307,00 грн., від 30.09.2017року №13 на суму 143 783,00грн., від 01.10.2017року № 1 на суму 108 410,86 грн., від 02.10.2017 року №2 на суму 120 265,31грн., від 04.10.2017 року № 3 на суму 76 756,50 грн., від 05.10.2017року № 4 на суму 86 459,56грн., від 06.10.2017 року № 5 на суму 75 423,49грн., від 07.10.2017року № 6 на суму 73 594,48грн., від 09.10.2017року № 7 на суму 84 289,55 грн.,від 11.10.2017 року № 8 на суму 80 035,42грн.,від 12.10.2017 року № 9 на суму 69 014,05грн., від 13.10.2017року № 10 на суму 74 693,59грн., від 14.10.2017 року № 12 на суму 71 930,57 грн., від14.10.2017року №11 на суму 77 917,10грн., від 15.10.2017 року № 13 на суму 74 233,08 грн., від 16.10.2017 року № 14 на суму 78 899,52 грн., від 19.10.2017року № 15 на суму 71 684,96 грн., від 20.10.2017року №17 на суму 65 360,72 грн., від 20.10.2017року № 16 на суму 80 864,33грн., від 23.10.2017 року № 18 на суму 74 171,69 грн., від 24.10.2017року № 19 на суму 77 088,20грн., від25.10.2017 року № 20 на суму 77 272,40грн., від 01.11.2017 року № 1 на суму 66 465,94грн., від02.11.2017 року № 2 на суму 71 592,86 грн., від 03.11.2017 року № 3 на суму 75 952,30грн., від 03.11.2017 року №4 на суму 70 338,00грн., від 04.11.2017 року № 6 на суму 73 644,00грн., від 04.11.2017 року № 5 на суму 70 641,16грн., від 05.11.2017 року № 7 на суму 80 649,42грн., від 06.11.2017 року №8 на суму 72 759,48грн., від 06.11.2017 року № 9 на суму 81 693,23грн.

Доставка отриманої від ТОВ УКРАГРО ТОРГ сировини здійснювалась на замовлення та за рахунокПрАТ АПК-ІНВЕСТ наступними перевізниками:

- ФОП ОСОБА_3, Договір перевезення від 04.03.2016 року №473/ДТЛ-16, Акт виконаних робіт від 23.10.2017 року № 33 на суму 53415,16 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 11.10.2017 року № 11, платіжне доручення від 22.11.2017 року №16762 на суму 53415,16 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_4, Договір перевезення від 11.05.2017 року №1635/ДТЛ-17, Акт виконаних робіт від 01.11.2017 року № 2 на суму 189683,20 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 16.09.2017 року № 180, платіжне доручення від 04.01.2018 року №23869 на суму 189683,20 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_5, Договір перевезення від 22.08.2016 року №919/ДТЛ-16, Акти виконаних робіт від 12.10.2017 року № 10 на суму 39265,76 грн., від 12.11.2017 року № 11 на суму 79190,74 грн., від 16.11.2017 року № 12 на суму 60995,00 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 09.10.2017 року № 10, ТТН від 14.10.2017 року № 76, ТТН від 12.10.2017 року № 121, ТТН від 04.11.2017 року № 26, ТТН від 03.11.2017 року № 3, платіжні доручення від 14.11.2017 року №16179 на суму 39265,76 грн., від 05.12.2017 року № 17458 на суму 79190,74 грн.,від 18.12.2017 року № 18238 на суму 60995,00 грн.,Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_6, Договір перевезення від 03.04.2015 року №439/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 01.11.2017 року № 10 на суму 238171,50 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 20.10.2017 року № 2110, платіжне доручення від 26.12.2017 року №23485 на суму 28171,50 грн., платіжне доручення від 04.01.2018 року №23860 на суму 210000,00 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_7, Договір перевезення від 19.06.2017 року №1667/ДТЛ-17, Акт виконаних робіт від 04.10.2017 року № 30 на суму 98261,36 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 26.09.2018 року № 118, ТТН від 02.10.2017 року № 67, платіжне доручення від 01.11.2017 року №15568 на суму 98261,36 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_8, Договір перевезення від 02.10.2017 року №264/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 02.10.2017 року № 22 на суму 38776,60 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 01.10.2017 року № 3964, платіжне доручення від 30.10.2017 року №15399 на суму 38776,60 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_9, Договір перевезення від 22.06.2015 року №699/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 01.11.2017 року № 65 на суму 97716,68 грн., від 30.11.2017 року № 67 на суму 104441,12 грн.,заявка на здійснення перевезення, ТТН від 13.10.2017 року № 79, ТТН від 25.10.2017 року № 2510, ТТН від 29.09.2017 року № 29, ТТН від 04.11.2017 року № 411, ТТН від 05.11.2018 року № 6518, платіжні доручення від 04.12.2017 року №17372 на суму 97716,68 грн., від 03.01.2018 року №26 на суму 104441,12 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_10, Договір перевезення від 14.01.2015року №45/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 04.10.2017 року № 21 на суму 36103,80 грн., від 16.10.2017 року № 23 на суму 20340,00 грн., від 02.11.2017 року № 24 на суму 28131,36 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 15.09.2017 року № 1501, ТТН від 26.09.2017 року № 2609, ТТН від 24.09.2017 року № 2409, ТТН від 22.09.2017 року № 2209, ТТН від 21.09.2017 року № 2009, ТТН від 18.09.2017 року № 1702, ТТН від 04.10.2017 року № 410, ТТН від 07.10.2017 року № 710, ТТН від 14.10.2017 року № 1510, ТТН № 234, ТТН від 03.11.2017 року № 411, платіжні доручення від 31.10.2017 року №15481 на суму 36103,80 грн., від 15.11.2017 року №16346 на суму 20340,00 грн., від 11.12.2018 року №17784 на суму 28131,36 грн., від 14.12.2018 року №18081 на суму 23729,18 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3-й квартал 2017 року, Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_11, Договір перевезення від 02.10.2017 року №0307/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 02.10.2017 року №35 на суму 17652,00 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 28.09.2017 року № 120, платіжне доручення від 30.10.2017 року №15393 на суму 17652,00 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_12, Договір перевезення від 30.06.2015року №712/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 18.10.2017 року № 183 на суму 75649,82 грн., від 30.10.2017 року № 186 на суму 72731,40 грн., від 14.11.2017 року № 189 на суму 106653,20 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 05.10.2017 року № 248, ТТН від 06.10.2017 року № 610, ТТН від 15.10.2017 року № 1510, ТТН від 23.10.2017 року № 2310, ТТН від 20.10.2017 року № 201, ТТН від 16.10.2017 року № 171, ТТН від 24.10.2017 року № 104, ТТН від 02.11.2017 року № 211, ТТН від 06.11.2017 року № 333, ТТН від 06.11.2017 № 38, ТТН від 01.11.2017 року № 344, платіжні доручення від 17.11.2017 року №16546 на суму 75649,82 грн., від 28.11.2017 року №17066 на суму 72731,40 грн., від 11.12.2017 року №17782 на суму 106653,20 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3-й квартал 2017 року, Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_13, Договір перевезення від 19.04.2016 року №613/ДТЛ-16, Акт виконаних робіт від 30.09.2017 року № 20 на суму 82226,68 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 30.09.2017 року № 350, платіжне доручення від 31.10.2017 року №15493 на суму 82226,68 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3-й квартал 2017 року.

- оборотні відомості за рахунками : за період з01.12.2016 - 31.03.2017 за рах. 631, за період з 01.09.17 - 30.11.17 за рах. 631, за період з 01.12.2016 - 31.03.2017 за рах. 20141 - ячмінь, за період з 01.12.2016 - 31.03.2017 за рах. 20141 - пшениця, за період з 01.12.2016 - 31.03.2017 за рах. 20141 - соя, за період з 01.09.2017 - 30.11.2017 за рах. 20142 - висівки пшеничні, за період з 01.09.2017 - 30.11.2017за рах. 20142 - шрот сонячний.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю АПК РЕСУРС (ЄДРПОУ 40162394), як Постачальником, укладено Договір поставки № 805 КЗ від 14 березня 2017 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Товар поставляється насипом. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації. Сторони визначають можливе відхилення від кількості товару в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем видаткової накладної на Товар, з зазначенням в ній дати фактичного отримання товару. Приймання по кількості і якості відбувається на складі Покупця.

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений Товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, в терміни і в сумі зазначені в соответстсвующейСпеціфікациіі. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортнунакладну на товар, ветеринарне свідоцтво Ф-2, сертифікат якості, оригінали видаткової накладної (2 примірника), рахунок на Товар та протокол досліджень на вміст ГМО. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, з проставленням печаток Сторін і діє з 14 березня 2017 року по 31 грудня 2019 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 12 від 05.07.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: 04.07.2017 року №639, від 07.07.2017 року № 659, від 07.07.2017 року №658,від 14.07.2017 року №693, від 14.07.2017 року № 692, від 14.07.2017 року № 694, від 14.07.2017 № 695;

- товарно-транспортні накладні: від 04.07.2017 року №213, від 07.07.2017 року №142, від 07.07.2017 року №007581, від 14.07.2017 року №7595, від 14.07.2017 року №75, від 14.07.2017 року №7597, від 14.07.2017 року №7598;

- прибуткові накладні: від 06.07.2017 року №639, від 09.07.2017 року №659, від 11.07.2017 року № 658, від 16.07.2017 року №693, від 18.07.2017 року №694, від 19.07.2017 року № 695;

- податкові накладні: від 04.07.2017 року №6, від 07.07.2017 року №24, від 07.07.2017 року №23, від 14.07.2017 року № 45, від 14.07.2017 року №46, від 14.07.2017 року №48, від 14.07.2017 року №47;

- платіжні доручення: від 04.07.2017 року № 4428, від 13.07.2017 року № 4916, від 26.07.2017 року №5774;

- акти розбіжностей: від 06.07.2017 року № 213, від 09.07.2017 року № 142, від 11.07.2017 року №007581, від 16.07.2017 року № 7595, від 18.07.2017 року № 7597, від 19.07.2017 року №7598.

- оборотні відомості за рахунками: за період з 01.07.17 - 31.07.2017 за рах. 631114, за період з 01.07.17 - 31.07.2017 за рах.20142.

Доставка отриманої від ТОВ АПК-РЕСУРС сировини здійснювалась на замовлення та за рахунок ПрАТ АПК-ІНВЕСТ наступними перевізниками:

-ФОП ОСОБА_14 , Договір перевезення від 26.12.2016 року №1305/ДТЛ-17, Акт виконаних робіт від 01.08.2017 року № 42 на суму 44 487,24 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 14.07.2017 року № 7597, платіжне доручення від 29.08.2017 року № 7532 на суму 79 637,24 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_15, Договір перевезення від 07.07.2015 року №732/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 10.07.2017 року № 37 на суму 103068,52 грн., Акт виконаних робіт від 24.07.2017 року № 39 на суму 39110,82 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 07.07.2017 року № 213, ТТН від 15.07.2017 року № 75, платіжне доручення від 25.09.2017 року №9022 на суму 103068,52 грн., платіжне доручення від 31.08.2017 року №7716 на суму 59460,66 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_7, Договір перевезення від 19.06.2017 року №1667/ДТЛ-17, Акт виконаних робіт від 12.07.2017 року № 2 на суму 69 824,20 грн., Акт виконаних робіт від 25.07.2017 року № 5 на суму 104358,36 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 07.07.2017 року № 142, ТТН від 14.07.2017 року № 7595, платіжне доручення від 08.08.2017 року №6414 на суму 69 824,20 грн., платіжне доручення від 22.08.2017 року № 7301 на суму 104 358,36 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_12, Договір перевезення від 30.06.2015 року №712/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 26.07.2017 року №170 на суму 57 844,86 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 14.07.2017 року № 7598, платіжне доручення від 22.08.2017 року № 7300 на суму 57844,86 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_13, Договір перевезення від 19.04.2016 року №613/ДТЛ-16, Акт виконаних робіт від 14.07.2017 року №14 на суму 68398,92 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 09.07.2017 року № 7581, ТТН від 29.06.2017 року № 29, платіжне доручення від 09.08.2017 року № 6495 на суму 68 398,92 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3 -й квартал 2017 року.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОПРОДТЕХ (ЄДРПОУ 40026946,), як Постачальником, укладено Договір поставки № 673 КЗ від 04 листопада 2015 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити шрот соняшниковий, зернову сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент оформлення в місці поставки товару товарно-транспортної накладної на Товар, з проставленням в ній дати фактичного отримання товару.

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортнунакладну на товар, сертифікат якості, ветеринарне свідоцтво Ф-2, оригінали видаткової накладної (2 примірника) та рахунки на Товар.Зареєструвати податкову накладну, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України, зареєстровану в Єдиному реестре податкових накладних. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами, з обов'язковим проставленням печаток Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 72 від 03.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 73 від 06.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 74 від 10.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: алюмінієва стружка.

Згідно зі специфікацією № 75 від 11.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 76 від 16.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 77 від 23.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 79 від 30.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 80 від 31.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 78 від 31.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: алюмінієва стружка.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 05.01.2017 року № 5, від 06.01.2017 року № 7, від 06.01.2017 року № 11, від 07.01.2017 року № 8, від 11.01.2017 року № 18, від 10.01.2017 року № 17, від 12.01.2017 року № 22, від 13.01.2017 року № 23, від 13.01.2017 року № 25, від 13.01.2017 року № 24, від 13.01.2017 року № 29, від 13.01.2017 року № 30, від 12.01.2017 року № 20, від 16.01.2017 року № 31, від 15.01.2017 року № 28, від 18.01.2017 року № 40, від 18.01.2017 року № 50, від 19.01.2017 року № 41, від 20.01.2017 року № 45, від 19.01.2017 року № 43, від 22.01.2017 року № 46, від 20.01.2017 року № 44, від 24.01.2017 року № 49, від 24.01.2017 року № 48, від 24.01.2017 року № 51, від 25.01.2017 року № 55, від 25.01.2017 року № 52, від 25.01.2017 року № 60, від 26.01.2017 року № 61, від 26.01.2017 року № 63, від 27.01.2017 року № 65, від 27.01.2017 року № 64, від 28.01.2017 року № 66, від 28.01.2017 року № 67, від 29.01.2017 року № 68, від 29.01.2017 року № 69, від 31.01.2017 року № 82, від 30.01.2017 року № 71,

- товарно-транспортні накладні: від 05.01.2017року №193714, від 06.01.2017року №193716, від 06.01.2017року №193715, від 07.01.2017року №193717, від 11.01.2017 року №193719, від 10.01.2017 року №193718, від 12.01.2017 року №193721, від 12.01.2017року №193720, від 12.01.2017року №193720/2, від 12.01.2017року №193721/1, від 13.01.2017 року №193654, від 13.01.2017 року №193655, від 13.01.2017року №193654/1, від 13.01.2017року №193656, від 12.01.2017року №193653, від 16.01.2017 року №159360, від 15.01.2017року №193657, від 18.01.2017 року №193658, від 18.01.2017 року №193659, від 19.01.2017року №193660, від 20.01.2017 року №193661, від 19.01.2017року №193664, від 22.01.2017 року №193665, від 20.01.2017 року №193663, від 24.01.2017 року №193667, від 24.01.2017 року №193722, від 24.01.2017 року №193669, від 25.01.2017 року №193671, від 25.01.2017 року №193670, від 25.01.2017 року №193672, від 26.01.2017 року №193630, від 26.01.2017 року №193668, від 27.01.2017року №193631, від 27.01.2017 року №193632, від 28.01.2017 року №193634, від 28.01.2017 року №193635, від 29.01.2017 року №193629, від 29.01.2017 року №193673, від 31.01.2017 року №193637, від 30.01.2017 року №193636;

- прибуткові накладні: від 06.01.2017 року № 5, від 08.01.2017 року № 7, від 08.01.2017 року № 11, від 09.01.2017 року № 8, від 12.01.2017 року № 17, від 14.01.2017 року № 30, від 14.01.2017 року № 20, від 18.01.2017 року № 28, від 19.01.2017 року № 40, від 19.01.2017 року № 50, від 20.01.2017 року № 41, від 21.01.2017 року № 45, від 22.01.2017 року № 43, від 25.01.2017 року № 49, від 26.01.2017 року № 48, від 26.01.2017 року № 51, від 26.01.2017 року № 55, від 27.01.2017 року № 52, від 27.01.2017 року № 60, від 28.01.2017 року № 61, від 28.01.2017 року № 63, від 29.01.2017 року № 64, від 29.01.2017 року № 66, від 29.01.2017 року № 67, від 30.01.2017 року № 68, від 31.01.2017 року № 69, від 01.02.2017 року № 71,

- реєстр ТТН: від 11.01.2017 року № 67, від 12.01.2017 року № 78, від 13.01.2017 року № 80, від 31.01.2017року № 233,

- акти розбіжностей: від 06.01.2017 року №193714, від 08.01.2017 року №193716, від 08.01.2017 року №193715, від 09.01.2017 року №193717, від 12.01.2017 року №193718, від 14.01.2017 року №193656, від 14.01.2017 року №193653, від 18.01.2017 року №193657, від 19.01.2017 року №193658, від 19.01.2017 року №193659, від 20.01.2017 року №193660, від 21.01.2017 року №193661, від 22.01.2017 року №193664, від 25.01.2017 року №193667, від 26.01.2017 року №193722, від 26.01.2017 року №193669, від 26.01.2017 року №193671, від 27.01.2017 року №193670, від 27.01.2017 року №193672, від 28.01.2017 року №193630, від 28.01.2017 року №193668, від 29.01.2017 року №193632, від 29.01.2017 року №193634, від 29.01.2017 року №193635, від 30.01.2017 року №193629, від 31.01.2017 року №193673, від 01.02.2017 року №193636,

- платіжні доручення: від 04.01.2017 року № 3 на суму 142 776,00 грн., від 05.01.2017 року № 26 на суму 157 653,00 грн., від 06.01.2017 року № 121 на суму 203 409,00 грн., від 11.01.2017 року № 217 на суму 136 939,93 грн., від 17.01.2017 року № 3116 на суму 179 609,44 грн., від 18.01.2017 року № 3664 на суму 135 709,52 грн., від 18.01.2017 року № 3696 на суму 4 260,00 грн., від 19.01.2017 року № 3727 на суму 100 716,00 грн., від 20.01.2017 року № 5650 на суму 964 320,00 грн., від 20.01.2017 року № 5651 на суму 60 059,57 грн., від 24.01.2017 року № 5735 на суму 126 224,08 грн., від 25.01.2017 року № 5796 на суму 527 325,00 грн., від 27.01.2017 року № 5963 на суму 80 499,54 грн., від 30.01.2017 року № 6014 на суму 297 468,46 грн., від 31.01.2017 року № 6067 на суму 306 229,54 грн.,

- податкові накладні: від 10.01.2017року №15 на суму 63084,54грн., від 11.01.2017року №16 на суму 100716грн., від 12.01.2017року №19 на суму 63139,54грн., від 12.01.2017року №20 на суму 171864грн., від 13.01.2017року №22 на суму 119952грн., від 13.01.2017року №23 на суму 135156грн., від 13.01.2017року №24 на суму 131544грн., від 13.01.2017року №26 на суму 405804грн., від 13.01.2017року №27 на суму 260700грн., від 15.01.2017року №28 на суму 63304,54грн., від 16.01.2017року №30 на суму 266625грн., від 18.01.2017року №35 на суму 70494,46грн., від 18.01.2017року №36 на суму 80499,54грн., від 19.01.2017року №37 на суму 7029грн., від 19.01.2017року №38 на суму 72072грн., від 19.01.2017року №39 на суму 69316,45грн., від 05.01.2017року №4 на суму 58189,57грн., від 20.01.2017року №41 на суму 242925грн., від 20.01.2017року №42 на суму 77484грн., від 22.01.2017року №44 на суму 77418грн., від 24.01.2017року №48 на суму 71874грн., від 24.01.2017року №49 на суму 70554грн., від 24.01.2017року №50 на суму 85049,52грн., від 25.01.2017року №51 на суму 75249,58грн., від 25.01.2017року №52 на суму 296250грн., від 25.01.2017року №55 на суму 84909,52грн., від 26.01.2017року №58 на суму 81479,53грн., від 06.01.2017року №6 на суму 65779,52грн., від 26.01.2017року №60 на суму 82739,53грн., від 27.01.2017року №61 на суму 88689,49грн., від 27.01.2017року №62 на суму 75249,58грн., від 28.01.2017року №64 на суму 79869,54грн., від 28.01.2017року №65 на суму 79309,55грн., від 29.01.2017року №66 на суму 81969,53грн., від 29.01.2017року №67 на суму 79869,54грн., від 30.01.2017року № 68 на суму 74164,57грн., від 06.01.2017року № 7 на суму 69930грн., від 31.01.2017року № 71 на суму 125367,08грн., від 07.01.2017року № 9 на суму 60059,57грн.

Доставка отриманої від ТОВ АГРОПРОДТЕХ сировини здійснювалась на замовлення та за рахунок ПрАТ АПК-ІНВЕСТ наступними перевізниками:

-ФОП ОСОБА_16, Договір перевезення від 07.07.2015 року №731/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 16.01.2017 року № 2 на суму 66 422,76 грн., від 20.02.2017 року №3 на суму 73 785,74 грн., від 04.04.2017 року № 4 на суму 145960,22 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 05.01.2017 року № 193714, від 06.01.2017 року № 193716, від 07.01.2017 року № 193717, від 24.01.2017 року № 193669, від 19.01.2017 року № 193664, від 25.01.2017 року № 193657, платіжне доручення від 02.03.2017 року № 1872 на суму 66422,76 грн.,платіжне доручення від 06.04.2017 року № 4185 на суму 60 000,00 грн., платіжне доручення від 10.04.2017 року № 4285 на суму 13785,74 грн.,платіжне доручення від 24.05.2017 року № 247 на суму 145960,22 грн.,Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

-ФОП ОСОБА_15, Договір перевезення від 07.07.2015 року №732/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 24.01.2017 року № 8 на суму 179952,36 грн., від 01.02.2017 року №9 на суму 151763,16 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 22.01.2017 року № 193665, від 20.01.2017 року № 193661, від 18.01.2017 року № 193659, від 12.01.2017 року № 193653, від 13.01.2017 року № 193656, від 20.01.2017 року № 193663, від 24.01.2017 року № 193667, від 25.01.2017 року № 193672, від 26.01.2017 року № 193630, від 27.01.2017 року № 193631, від 27.01.2017 року № 193632, від 28.01.2017 року № 193635, платіжне доручення від 03.03.2017 року № 1940 на суму 179952,36 грн.,платіжне доручення від 07.03.2017 року № 2020 на суму 151763,16 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_8, Договір перевезення від 17.12.2015 року №264/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 17.01.2017 року № 3 на суму 64802,00 грн., від 01.02.2017 року №4 на суму 107234,90 грн., від 13.02.2017 року №5 на суму 152932,64 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 16.01.2017 року № 159359, від 19.01.2017 року № 193660, від 21.01.2017 року № 193772, від 25.01.2017 року № 193670, від 26.01.2017 року № 193668, від 28.01.2017 року № 193634, від 18.01.2017 року № 193658, від 29.01.2017 року № 193629, платіжне доручення від 02.03.2017 року № 1871 на суму 64802,00 грн.,платіжне доручення від 09.03.2017 року № 2112 на суму 107234,90 грн., платіжне доручення від 23.03.2017 року № 3377 на суму 152 932,64 грн.,Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_12, Договір перевезення від 30.06.2015 року №712/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 27.01.2017 року № 153 на суму 62091,76 грн., від 14.02.2017 року № 155 на суму 84383,04 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 10.01.2017 року № 193718, від 29.01.2017 року № 193673, платіжне доручення від 07.03.2017 року № 2019 на суму 62091,76 грн.,від 30.03.2017 року № 3843 на суму 84383,04 грн.,Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_9, Договір перевезення від 22.06.2015 року №699/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 12.01.2017 року № 43 на суму 57775,60 грн., від 01.02.2017 року № 44 на суму 56479,88 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 06.01.2017 року № 193715, від 25.01.2017 року № 193671, платіжне доручення від 14.02.2017 року № 7050 на суму 57775,60 грн.,від 13.03.2017 року № 2231 на суму 56479,88 грн.,Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю ТРАНС ХАРВИСТ (ЄДРПОУ 38357174), як Постачальником, укладено Договір поставки № 737 КЗ від 05 квітня 2016 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури та компонентикомбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації. Сторони визначають можливе відхилення від кількості товару в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010р.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент оформлення у місті поставки Товара видаткової накладної на Товар, з зазначенням в ній дати фактичного отримання товару. Приймання по кількості і якості відбувається на складі Покупця.

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортнунакладну на товар, ветеринарне свідоцтво Ф-2, сертифікат якості, оригінали видаткової накладної (2 примірника), рахунок на Товар та протокол досліджень на вміст ГМО. Зареєструвати податкову накладну, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України, зареєстровану в Єдиному реестрі податкових накладних.У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, з проставленням печаток Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником единогоподатку четвертої групи, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 4 від 28.04.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 51 від 05.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 53 від 05.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 52 від 05.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соєвий.

Згідно зі специфікацією № 54 від 20.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 55 від 23.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 69 від 03.07.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 клас (врожай 2016 року).

Згідно зі специфікацією № 70 від 07.08.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

Згідно зі специфікацією № 71 від 28.08.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: висівки пшеничні.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 20.04.2016 року №РН-0000029, від 21.04.2016 року №РН-0000030, від 21.04.2016 року №РН-0000033,від 21.04.2016 року №РН-0000034, від 22.04.2016 року №РН-0000035, від 26.04.2016 року №РН-0000036, від 30.04.2016 року №РН-0000042, від 29.11.2016 року №РН-0000346, від 29.11.2016 року №РН-0000347, від 30.11.2016 року №РН-0000348, від 30.11.2016 року №РН-0000349,від 01.12.2016 року №РН-0000350, від 02.12.2016 року №РН-0000351, від 02.12.2016 року №РН-0000352, від 03.12.2016 року №РН-0000354, від 05.12.2016 року №РН-0000355, від 04.12.2016 року №РН-0000357, від 07.12.2016 року №РН-0000356, від 05.12.2016 року №РН-0000358, від 05.12.2016 року №РН-0000359, від 09.12.2016 року №РН-0000360, від 06.12.2016 року №РН-0000361, від 08.12.2016 року №РН-0000363, від 09.12.2016 року №РН-0000364, від 08.12.2016 року №РН-0000362, від 10.12.2016 року №РН-0000365, від 11.12.2016 року №РН-0000367, від 11.12.2016 року №РН-0000368, від 13.12.2016 року №РН-0000369, від 16.12.2016 року №РН-0000370, від 16.12.2016 року №РН-0000373, від 16.12.2016 року №РН-0000372, від 17.12.2016 року №РН-0000375, від 18.12.2016 року №РН-0000376, від 21.12.2016 року №РН-0000383, від 22.12.2016 року №РН-0000384, від 23.12.2016 року №РН-0000385, від 23.12.2016 року №РН-0000386, від 24.12.2016 року №РН-0000387, від 24.12.2016 року №РН-0000388, від 25.12.2016 року №РН-0000389, від 24.12.2016 року №РН-0000392, від 26.12.2016 року №РН-0000393, від 26.12.2016 року №РН-0000395, від 26.12.2016 року №РН-0000394, від 27.12.2016 року №РН-0000396, від 28.12.2016 року №РН-0000397, від 04.07.2017 року №РН-0000141, від 05.07.2017 року №РН-0000142, від 06.07.2017 року №РН-0000144, від 09.08.2017 року №РН-0000161, від 09.08.2017 року №РН-0000162, від 10.08.2017 року №РН-0000163, від 12.08.2017 року №РН-0000166, від 13.08.2017 року №РН-0000167, від 15.08.2017 року №РН-0000170, від 15.08.2017 року №РН-0000177, від 30.08.2017 року №РН-0000173, від 29.08.2017 року №РН-0000172, від 31.08.2017 року №РН-0000174;

- товарно-транспортні накладні: від 20.04.2016 року №625251, від 21.04.2016 року№625252, від 21.04.2016 року №625254, від 21.04.2016 року №625255,від 22.04.2016 року№625257,від 25.04.2016 року №24, від 29.04.2016 року №124328, від 29.04.2016 року№8, від 29.04.2016 року №9, від 29.11.2016 року №142, від 29.11.2016 року №1211, від 30.11.2016 року №27, від 30.11.2016 року №78, від 01.12.2016 року №1034, від 02.12.2016 року №212, від 02.12.2016 року №178, від 03.12.2016 року №179, від 05.12.2016 року №155, від 04.12.2016 року №65, від 07.12.2016 року №128, від 05.12.2016 року №11, від 05.12.2016 року №201/13, від 09.12.2016 року №130, від 06.12.2016 року №174, від 08.12.2016 року №79, від 09.12.2016 року №912, від 08.12.2016 року №194, від 10.12.2016 року №118, від 11.12.2016 року №61, від 11.12.2016 року №57, від 13.12.2016 року №47, від 16.12.2016 року №15, від 16.12.2016 року №1132, від 16.12.2016 року №11, від 17.12.2016 року №177, від 18.12.2016 року №84, від 21.12.2016 року №817, від 22.12.2016 року №301, від 23.12.2016 року №125, від 23.12.2016 року №91, від 24.12.2016 року №15, від 24.12.2016 року №623,від 25.12.2016 року №19, від 24.12.2016 року №777, від 26.12.2016 року №19, від 26.12.2016 року №77, від 26.12.2016 року №125, від 27.12.2016 року №19, від 28.12.2016 року №281205, від 04.07.2017 року №12, від 04.07.2017 року №146, від 04.07.2017 року №14, від 04.07.2017 року №13, від 05.07.2017 року №15, від 05.07.2017 року №11, від 05.07.2017 року №16, від 06.07.2017 року №174, від 06.07.2017 року №216, від 09.08.2017 року №54,від 09.08.2017 року №777, від 10.08.2017 року №1011, від 12.08.2017 року №11, від 13.08.2017 року №1, від 15.08.2017 року №12, від 15.08.2017 року №82, від 30.08.2017 року №172, від 29.08.2017 року №162, від 31.08.2017 року №27;

- реєстр ТТН: від 20.04.2016 року №778, від 21.04.2016 року №785, від 22.04.2016 року №799, від 26.04.2016 року №824, від 30.04.2016 року №872, від 05.12.2016 року №2796, від 07.12.2016 року №2811, від 09.12.2016 року №2836, від 04.07.2017 року №1498, від 05.07.2017 року №1511, від 06.07.2017 року №1519;

- прибуткова накладна: від 22.04.2016 року №РН-0000035,

- платіжні доручення: від 27.04.2016 № 24485 на суму 298 764,00 грн., від 28.04.2016 № 24566 на суму 145 772,65 грн., від 29.04.2016 № 24649 на суму 148 762,80 грн., від 06.12.2016 № 47505 на суму 240 053,40 грн.,від 13.12.2016 № 47791 на суму 240 558,17 грн., від 14.12.2016 № 47877 на суму 245 416,02 грн., від 21.12.2016 № 48483 на суму 420 199,54 грн., від23.12.2016№ 48581 на суму 266 304,28 грн., від 27.12.2016 № 48716 на суму 396 599,57 грн., від 28.12.2016 № 48808 на суму 62 964,48 грн., від 29.12.2016 № 48880 на суму 121 211,92 грн., від 14.07.2017 № 4977 на суму 285 102,24 грн., від 17.07.2017 № 5083 на суму 145 230,12 грн., від 28.07.2017 № 5924 на суму 303 831,00 грн., від 04.08.2017 № 6248 на суму 1 083 682,50 грн., від 30.08.2017 № 7562 на суму 415 380,00грн.,

- податкові накладні: від 20.04.2016 року № 18 на суму 150 388,20, від 21.04.2016 року № 21 на суму 73 343,54, від 21.04.2016 року №19 на суму 148 375,80, від 21.04.2016 року № 22 на суму 72 429,11, від 22.04.2016 року № 23 на суму 148 762,80, від 26.04.2016 року № 24 на суму 118 886,40, від 30.04.2016 року № 30 на суму 340 416,65, від 01.12.2016 року № 2 на суму 67 209,52, від 02.12.2016 року № 3 на суму 55 164,60, від 02.12.2016 року № 4 на суму 60 004,56, від 03.12.2016 року № 6 на суму 62 919,54, від 04.12.2016 року № 9 на суму 60 579,46, від 05.12.2016 року № 11 на суму 54 113,41, від 05.12.2016 року № 10 на суму 60 208,45, від 05.12.2016 року № 7 на суму 133 608,14, від 06.12.2016 року № 13 на суму 58 299,58, від07.12.2016 року № 8 на суму 132 696,14, від 08.12.2016 року № 14 на суму 62 964,48, від 08.12.2016 року № 15 на суму 61 268,46, від 09.12.2016 року № 12 на суму 133 684,14, від 09.12.2016 року № 16 на суму 277 031,53, від 10.12.2016 року № 17 на суму 70 013,53, від 11.12.2016 року № 19 на суму 59 042,45, від 11.12.2016 № 20 на суму 61 798,46, від 13.12.2016 року № 21 на суму 62 169,47, від 16.12.2016 року № 24 на суму 60 841,58, від 16.12.2016 року № 22 на суму 273 461,54, від 17.12.2016 року № 26 на суму 58 793,40, від 18.12.2016 року № 27 на суму 68 120,52, від 21.12.2016 року № 34 на суму 56 869,58, від 22.12.2016 року № 35 на суму 62 039,54, від 23.12.2016 року № 37 на суму 58 152,60, від 23.12.2016 року № 36 на суму 94 214,32, від 24.12.2016 року № 39 на суму 71 939,47, від 24.12.2016 року № 43 на суму 57 694,58, від 24.12.2016 року № 38 на суму 55 384,60, від 25.12.2016 року № 40 на суму 90 364,34, від 26.12.2016 року № 44 на суму 65 119,52, від 26.12.2016 року № 45 на суму 76 614,44, від 26.12.2016 року № 46 на суму 285 837,52, від 27.12.2016 року № 47 на суму 63 359,54, від 28.12.2016 року № 48 на суму 73 479,47, від 04.07.2017 року № 1 на суму 570 648,00, від 05.07.2017 року № 3 на суму 513 034,50, від 06.07.2017 року № 5 на суму 303 831,00, від 09.08.2017 року № 5 на суму 70 200,00, від 09.08.2017 року № 4 на суму 70 620,00, від 10.08.2017 року №6 на суму 70 080,00, від 12.08.2017 року № 9 на суму 69 540,00, від 13.08.2017 року № 10 на суму 65 160,00, від 15.08.2017 року № 14 на суму 69 780,00, від 15.08.2017 року № 13 на суму 69 780,00, від 29.08.2017 № 15 на суму 70 623,48, від 30.08.2017 року № 16 на суму 66 493,45, від 31.08.2017 року № 17 на суму 68 008,04.

Доставка отриманої від ТОВ ТРАНС-ХАРВІСТ сировини здійснювалась на замовлення та за рахунок ПрАТ АПК-ІНВЕСТ наступними перевізниками:

-ТОВ ОСОБА_17 Транс ,Договір перевезення від 01.07.2016 року №879/ДТЛ-16, Акти виконаних робіт від 17.12.2016 року № ОУ-0000494 на суму 6089,7грн., від 10.12.2016 року № ОУ-0000464 на суму 6169,2 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 16.12.2016 року № 15, ТТН від 09.12.2016 року № 912, платіжне доручення від 14.02.2017 року № 7051 на суму 12258,9 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_18, Договір перевезення від 07.07.2015 року №731/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 03.01.2017 року № 1 на суму 117713,18 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 23.12.2016 року № 91, ТТН від 26.12.2016 року № 18, ТТН від 04.12.2016 року № 65, ТТН від 24.12.2016 року № 623, платіжне доручення від 02.02.2017 року № 6544 на суму 117713,18 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_6, Договір перевезення від 03.04.2015 року №439/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 25.04.2016 року № 9 на суму 17419,58 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 21.04.2016 року № 625254, платіжне доручення від 18.05.2016 року № 25375 на суму 17419,58 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 2 -й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_15, Договір перевезення від 07.07.2015 року №732/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 12.12.2016 року № 72 на суму 255760,50 грн., від 19.12.2016 року № 77 на суму 100685,86 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 01.12.2016 року № 1034, ТТН від 29.11.2016 року № 142, ТТН від 06.12.2016 року № 174, ТТН від 02.12.2016 року №178, ТТН від 02.12.2016 року № 212, ТТН від 29.11.2016 року № 1211, ТТН від 05.12.2016 року № 201/13, ТТН від 05.12.2016 року № 11, ТТН від 08.12.2016 року № 194, ТТН від 16.12.2016 року №1132, платіжні доручення від 26.01.2017 року № 5948 на суму 255760,50 грн.,від 06.02.2017 року №6639 на суму 105 485,86 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_7, Договір перевезення від 19.06.2017 року №1667/ДТЛ-17, Акт виконаних робіт від 01.09.2017 року № 16 на суму 253144,16 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 09.08.2017 року № 54, платіжне доручення від 28.09.2017 року №9212 на суму 253144,16 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 3-й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_19, Договір перевезення від 17.12.2015 року №264/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 04.05.2016 року № 10 на суму 63584,04 грн., від 14.12.2016 року № 12 на суму 75338,50 грн., від 26.12.2016 року № 13 на суму 76541,24 грн., від 03.01.2017 року № 1 на суму 50564,82 грн., від 02.09.2017 року № 20 на суму 140376,09 грн., заявки на здійснення перевезення, ТТН від 21.04.2016 року № 625255, ТТН від 08.12.2016 року № 79, ТТН від 11.12.2016 року № 57, ТТН від 30.11.2016 року № 78, ТТН від 30.11.2016 року № 27, ТТН від 17.12.2016 року № 177, ТТН від 24.12.2016 року № 777, ТТН від 26.12.2016 року № 77, ТТН від 09.08.2017 року № 777, ТТН від 13.08.2017 року № 1, ТТН від 15.08.2017 року № 12, ТТН від 12.08.2017 року № 11, платіжні доручення від 30.05.2016 року №25913 на суму 63 584,04 грн., від 31.01.2017 року №6124 на суму 75338,50 грн., від 07.02.2017 року №6715 на суму 76541,24 грн., від 15.02.2017 року №7142 на суму 50564,82 грн., від 28.09.2017 року №9210 на суму 140326,09 грн., від 26.12.2017 року №23486 на суму 50916,76 грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 2-й квартал 2016 року, за 4-й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року, за 3-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_9, Договір перевезення від 22.06.2015 року №699/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 20.12.2016 року № 41 на суму 48118,40 грн., від 12.01.2017 року № 43 на суму 57775,60 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 03.12.2016 року № 179, ТТН від 10.12.2016 року № 118, ТТН від 13.12.2016 року № 47, ТТН від 27.12.2016 року № 19, ТТН від 28.12.2016 року № 281205, платіжні доручення від 24.01.2017 року № 5786 на суму 48118,40 грн., від 14.02.2017 року № 7050 на суму 57775,60 грн.,Акти звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року, за 1 -й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_12, Договір перевезення від 30.06.2015 року №712/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 19.12.2016 року № 149 на суму 37787,60грн., від 29.12.2016 року № 150 на суму 70748,88 грн., від 15.08.2017 року № 175 на суму 64061,16 грн., від 01.09.2017 року № 177 на суму 104586,26 грн.,заявка на здійснення перевезення, ТТН від 11.12.2016року № 61, ТТН від 18.12.2016 року № 84, ТТН від 22.12.2016 року № 301, ТТН від 23.12.2016 року № 125, ТТН від 26.12.2016 року № 125, ТТН від 25.12.2016 року № 25, ТТН від 10.08.2017 року № 1011, ТТН від 15.08.2017 року № 82, платіжні доручення від 01.02.2017 року № 6185 на суму 37787,60грн., від 15.02.2017 року № 7141 на суму 70748,88 грн., від 25.09.2017 року № 9025 на суму 64061,16 грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року, за 3 -й квартал 2017 року.

- ТОВ ТРАНС-ХАРВІСТ , Договір перевезення від 16.12.2016 року №1276/ДТЛ-16, Акт виконаних робіт від 03.01.2017 року № ОУ-0000001 на суму 10506,00грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 16.12.2016 року № 11, ТТН від 21.12.2016 року № 817, ТТН від 24.12.2016 року № 15, платіжне доручення від 20.02.2017 року № 7457 на суму 14120,20грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 1 -й квартал 2017 року.

Оборотні відомості за рахунками: за квітень 2016 р. за рах. 631, за грудень 2016 р.,за рах. 631,за липень-серпень 2017 р. за рах. 631, за грудень 2016 р. за рах. 20142 - шрот соєвий,за квітень 2016 р. за рах.20142 - висівки пш.,за серпень 2017 р. за рах.20142 - висівки пш.,за квітень 2016 р. за рах.20141 -пшениця.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРАРНИЙ ДОМ ГЕЛІОС (ЄДРПОУ 38158656), як Постачальником, укладено Договір поставки № 706 КЗ від 24 грудня 2015 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури, сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації- не більше десяти відсотків незалежно від напряму зміни. Якщо Сторони в Специфікації на поставку Товару обмовили відмінне від зазначеного в договорі допустиме відхилення від кількості і вартості партій Товару, які постачаються, застосовується відхилення зазначене в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем товарно-транспортної накладної на Товар на складі Покупця. Товар приймається за кількістю і якістю на складі Покупця за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ .

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарний днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортну накладну на товар. Протягом п'яти календарних днів з моменту поставки Товару, надати оригінали видаткової накладної та рахунку на Товар. Сторони мають право обумовити надання інших документів з поставкою товару, в специфікаціях. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами з обов'язковим проставленням печаток та діє з 04 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 31 від 02.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 32 від 07.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу.

Згідно зі специфікацією № 33 від 10.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 34 від 13.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 35 від 16.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу.

Згідно зі специфікацією № 36 від 24.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу, ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 37 від 31.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу, ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 38 від 07.04.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 39 від 13.04.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу, ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 40 від 20.04.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 41 від 28.04.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 42 від 11.05.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу, ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 43 від 23.05.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 44 від 25.05.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 45 від 02.06.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 46 від 16.06.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: пшениця 6 класу, ячмінь 3 класу.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 02.03.2017 року №РН-0000042, від 03.03.2017 року №РН-0000047, від 05.03.2017 року №РН-0000048, від 06.03.2017 року № РН-0000049 ,від 08.03.2017 року № РН-0000053, від 08.03.2017 року №РН-0000052, від 09.03.2017 року № РН-0000055, від 10.03.2017 року № РН-0000056, від 11.03.2017 року №РН-0000058,від 11.03.2017 року №РН-0000057, від 12.03.2017року №РН-0000059, від 13.03.2017року №РН-0000060, від 14.03.2017року №РН-0000062, від 15.03.2017року №РН-0000065, від 16.03.2017 року №РН-0000067, від 18.03.2017 року№ РН-0000073, від19.03.2017 року №РН-0000074, від 22.03.2017 року №РН-0000080, від 22.03.2017року № РН-0000081, від 23.03.2017 року №РН-0000085, від 23.03.2017року №РН-0000086, від 24.03.2017року №РН-0000088, від 25.03.2017року №РН-0000089, від 26.03.2017 року №РН-0000092, від 27.03.2017 року №РН-0000094, від 28.03.2017 року №РН-0000098, від 29.03.2017 року №РН-0000101, від 29.03.2017 року №РН-0000102, від 30.03.2017року №РН-0000107, від 30.03.2017року №РН-0000106, від 31.03.2017року №РН-0000111, від 31.03.2017року № РН-0000112, від 01.04.2017року №РН-0000115, від 01.04.2017року №РН-0000114, від 04.04.2017року № РН-0000121, від 04.04.2017року №РН-0000122, від 05.04.2017року № РН-0000123, від 06.04.2017року №РН-0000125, від 06.04.2017року №РН-0000126, від 07.04.2017 року № РН-0000130, від 08.04.2017 року №РН-0000131, від 09.04.2017року №РН-0000133, від 09.04.2017року №РН-0000132, від 10.04.2017року №РН-0000135, від 10.04.2017року №РН-0000136,від 11.04.2017року №РН-0000138, від 12.04.2017 року №РН-0000140, від 13.04.2017року № РН-0000142, від 14.04.2017 року №РН-0000145, від 15.04.2017року №РН-0000146, від 19.04.2017року №РН-0000149, від 20.04.2017 року №РН-0000150, від 20.04.2017 року №РН-0000151, від 21.04.2017року №РН-0000152, від 21.04 .2017року №РН-0000153, від 23.04.2017року № РН-0000154, від 25.04.2017 року №РН-0000156, від 27.04.2017року №00000000934, від 28.04.2017року №РН-0000165, від 28.04.2017року №РН-0000166, від 29.04.2017року №РН-0000167, від 29.04.2017 року №РН-0000168, від 30.04.2017року №РН-0000169, від 03.05.2017року № РН-0000170, від 05.05.2017року №РН-0000174, від 06.05.2017року №РН-0000175, від 07.05.2017року №РН-0000176, від 10.05.2017року №РН-0000178, від 11.05.2017року РН-0000179, від 11.05.2017року №РН-0000180, від 12.05.2017року №РН-0000182, від 12.05.2017 року №РН-0000183, від 13.05.2017року № РН-0000185, від 13.05.2017року №РН-0000186, від 15.05.2017 року №РН-0000189, від 16.05.2017року №РН-0000192, від 16.05.2017 року №РН-0000191, від 19.05.2017року №РН-0000198, від 20.05.2017року №РН-0000199, від 21.05.2017 року №РН-0000200, від 22.05.2017року №РН-0000201, від 23.05.2017року №РН-0000202, від 23.05.2017 року №РН-0000203, від 24.05.2017року №РН-0000204, від 25.05.2017року №РН-0000205, від 26.05.2017року №РН-0000208, від 26.05.2017року №РН-0000207, від 26.05.2017року №РН-0000209, від 26.05.2017року №РН-0000210, від 28.05.2017року №РН-0000211, від29.05.2017року №РН-0000212, від 30.05.2017року №РН-0000214, від31.05.2017року №РН-0000216, від 02.06.2017року №РН-0000219, від 04.06.2017 №РН-0000220, від 06.06.2017року №РН-0000222, від 09.06.2017року №РН-0000224, від 15.06.2017року №РН-0000225, від 20.06.2017року №РН-0000227, від 28.06.2017року №РН-0000235, від 30.06.2017 року №РН-0000237;

-товарно-транспортні накладні: від 02.03.2017 № 213, від 03.03.2017 №8, від 05.03.2017 №33, від 05.03.2017№34, від 05.03.2017 №33 , від 05.03.2017 №34, від 06.03.2017 №0302, від 06.03.2017 №0301, від 07.03.2017 №8, від 08.03.2017 № 0811, від 08.03.2017 №0812, від 09.03.2017 №12, від 09.03.2017 №3, від 10.03.2017 №311, від 11.03.2017 №2, від 10.03.2017 №3, від 11.03.2017 №3, від 10.03.2017 №20 , від 10.03.2017 №123, від 10.03.2017 №4, від 12.03.2017 №317, від 12.03.2017 № 89, від 13.03.2017 №2, від 13.03.2017 №324, від 13.03.2017 №211, від 13.03.2017 №16, від 14.03.2017 №17, від 15.03.2017 №18, від 16.03.2017 №371, від17.03.2017 №173, від 17.03.2017 №71, від 19.03.2017 №183, від 22.03.2017 №17, від 21.03.2017 №23, від 22.03.2017 №25, від 22.03.2017 №14, від 22.03.2017 №5319, від 22.03.2017 №5320, від 22.03.2017 №5, від 22.03.2017 №6, від 23.03.2017 №15, від 23.03.2017 №2303, від 24.03.2017 №7, від 24.03.2017№8, від 24.03.2017 №18, від 24.03.2017 №16, від 26.03.2017 №20, від 26.03.2017 №111, від 27.03.2017 №36, від 28.03.2017 №92, від 29.03.2017 №2903, від 29.03.2017 №235, від 29.03.2017 №236, від 29.03.2017 №241, від 29.03.2017 №101, від 30.03.2017 №21, від 30.03.2017 №700, від 31.03.2017 №13, від 31.03.2017 №120, від 01.04.2017 №186, від 01.04.2017 №94, від03.04.2017 №97, від 04.04.2017 №39, від 03.04.2017 №96, від 04.04.2017 №236, від 04.04.2017 №237,від 05.04.2017 №319,від 05.04.2017 №772, від 05.03.2017 №318, від 05.04.2017 №10, від 06.04.2017 №7, від 06.04.2017 №604, від 07.04.2017 №33, від 07.04.2017 №12, від 07.04.2017 №13, від 09.04.2017 №92, від 08.04.2017 №101, від 09.04.2017 №91, від 10.04.2017 №3, від 10.04.2017 №4, від 10.04.2017 №1004,від 11.04.2017 №22, від 11.04.2017 №107, від 11.04.2017 №11, від 11.04.2017 №23, від11.04.2017 №3, від 11.04.2017 №37, від 12.04.2017 №43, від 13.04.2017 №11, від 13.04.2017 №32, від 13.04.2017 №4, від 13.04.2017 №24, від 14.04.2017 №70, від 14.04.2017 №23, від 14.04.2017 №15, від 14.04.2017 №71, від 15.04.2017 №011547, від 15.07.2017 №25, від 15.04.2017 №109, від 19.04.2017 №26, від 19.04.2017 №114, від 20.04.2017 №34, від 20.04.2017 №011549, від 21.04.2017 №208, від 21.04.20.2017 №48, від 20.04.2017 №49, від 23.04.2017 №89, від 24.04.2017 №26, від 27.04.2017 №93, від 27.04.2017 №119, від 28.04.2017 №93, від 28.04.2017 №126, від 28.04.2017 №47, від 28.04.2017 №48, від 29.04.2017 №89, від 29.04.2017 №90, від 29.04.2017 №3,від 03.05.2017 №1, від 05.05.2017 №1, від 05.05.2017 №89, від 06.05.2017№6/5, від 07.05.2017 №89, від 10.05.2017 №89, від 10.05.2017 №28, від 11.05.2017 №123, від 12.05.2017 №22, від 11.05.2017 №3, від 13.05.2017 №112, від 12.05.2017 №29, від 12.05.2017 №75, від 12.05.2017 №76, від 12.05.2017 №111, від 14.05.2017 №121, від 16.05.2017 №23, від 16.05.2017 №10, від 19.05.2017 №21, від 20.05.2017 №20, від 21.05.2017 №111, від 21.05.2017 №21, від 22.05.2017 №20, від 22.05.2017 №17, від 22.05.2017 №78, від 24.05.2017 №22, від 24.05.2017 №21, від 24.05.2017 №131, від 24.05.2017 №11, від 24.05.2017 №24, від 24.05.2017№337, від 25.05.2017 №133, від 25.05.2017 №43, від 25.05.2017 №339, від 25.05.2017 №44, від 26.05.2017 №122, від 26.05.2017 №12, від 26.05.2017 №54, від 26.05.2017 №124, від 27.05.2017 №1, від 28.05.2017 №17, від 30.05.2017 №71, від 30.05.2017 №116, від 31.05.2017 №117, від 01.06.2017 №33, від 03.06.2017 №8, від 03.06.2017 №41, від 06.06.2017 №42, від 09.06.2017 №86, від 15.06.2017 №201, від 19.06.2017 №940, від 19.06.2017 №941, від 28.06.2017 №2706, від 28.06.2017 №76, від 29.06.2017 №79;

- реєстр ТТН: від 02.03.2017 року №00000000472, від 03.03.2017 року №00000000480, від 05.03.2017 року №0000000490, від 06.03.2017 року №00000000498, від 08.03.2017 року №00000000511, від 08.03.2017 року №00000000514, від 09.03.2017 року №00000000526, від 10.03.2017 року №00000000532, від 11.03.2017 року №00000000540, від 11.03.2017 року №00000000535, від 12.03.2017 року №00000000546, від 13.03.2017 року №00000000551, від 14.03.2017 року №00000000556, від 14.03.2017 року №00000000555, від 15.03.2017 року №00000000570, від 16.03.2017 року №00000000576, від 18.03.2017 року №00000000598, від 19.03.2017 року №00000000605, від 22.03.2017 року №00000000621, від 22.03.2017 року №00000000629, від 23.03.2017 року №00000000636, від 23.03.2017 року №00000000641, від 24.03.2017 року №00000000648, від 25.03.2017 року №00000000662, від 26.03.2017 року №00000000668, від 27.03.2017 року №0000000067, від 28.03.2017 року №00000000677, від 29.03.2017 року №00000000692,від 29.03.2017 року №00000000697, від 30.03.2017 року №00000000704, від 31.03.2017 року №00000000712, від 31.03.2017 року №00000000715, від 01.04.2017 року №00000000728, від 01.04.2017 року №00000000729, від 04.04.2017 року №00000000749, від 04.04.2017 року №00000000750, від 05.04.2017 року №00000000757, від 06.04.2017 року №00000000776, від 06.04.2017 року №00000000778, від 07.04.2017 року №00000000788, від 08.04.2017 року №00000000795, від 09.04.2017 року №00000000809, від 09.04.2017 року №00000000809, від 10.04.2017 року №00000000815, від10.04.2017 року №00000000814, від 11.04.2017 року №00000000817, від 12.04.2017 року №00000000828, від 13.04.2017 року №00000000844, від 14.04.2017 року №00000000852, від 15.04.2017 року №00000000866, від 19.04.2017 року №00000000879, від 20.04.2017 року №00000000890, від 21.04.2017 року №00000000898, від 21.04.2017 року №00000000896, від 23.04.2017 року №00000000908, від 25.04.2017 року №00000000914, від 28.04.2017 року №00000000946, від 28.04.2017 року №00000000949, від 29.04.2017 року №00000000950, від 29.04.2017 року №00000000958, від 30.04.2017 року №00000000960, від 03.05.2017 року №00000000985, від 05.05.2017 року №00000001010, від 06.05.2017 року №00000001032, від 07.05.2017 року №00000001020, від 10.05.2017 року №00000001038, від 11.05.2017 року №00000001050, від 11.05.2017 року №00000001049, від 12.05.2017 року №00000001055, від 12.05.2017 року №000000001058, від 13.05.2017 року №000000001080, від 13.05.2017року №000000001076, від 15.05.2017року №000000001092, від 16.05.2017 року №000000001108, від 16.05.2017року №000000001106, від19.05.2017 року №000000001149, від 20.05.2017 року №000000001154, від 21.05.2017 року №000000001166, від 22.05.2017 року №000000001175, від 23.05.2017року №000000001187, від 23.05.2017 року №000000001188, від 24.05.2017року №000000001206, від 25.05.2017 року №000000001218, від 26.05.2017року №000000001235, від 26.05.2017 року №000000001233, від 28.05.2017року №000000001250, від 29.05.2017року №000000001255, від 30.05.2017року №000000001267, від 31.05.2017року №000000001273, від 02.06.2017року №000000001286, від 04.06.2017року №000000001297, від 06.06.2017року №000000001307, від 09.06.2017року №000000001331, від 15.06.2017року №000000001372, від 20.06.2017рок №000000001406, від 28.06.2017року №000000001446, від 30.06.2017року №000000001464;

- податкові накладні: від 02.03.2017 року на суму 176 523,00 грн. №4, від 03.03.2017 року на суму 129 978,00 грн.№9, від 05.03.2017 року на суму 288 753,00 грн. №10, від 06.03.2017 року на суму 303 630,00 грн. №11,від 08.03.2017 року на суму 135 969,00 грн.№15, від 08.03.2017 року на суму 308 415,00 грн. №14, від 09.03.2017 року на суму 288 408,00 грн. №17, від 10.03.2017 року на суму 129 369,00 грн. №18, від 11.03.2017 року на суму 253 779,00 грн. №21, від 11.03.2017 року на суму 238 632,00 грн. №20, від 12.03.2017 року на суму 426 474,00 грн. №22,від 13.03.2017 року на суму261 087,00 грн. №23, від 14.03.2017 року на суму 286 852,50 грн. №25, від 14.03.2017 року на суму 193 227,00 грн.№24,від 15.03.2017 року на суму 134 664,00 грн .№27, від 16.03.2017 року на суму 133 284,00 грн. №29, від 18.03.2017 року на суму 271 653,00 грн. №35, від 19.03.2017 року на суму 115 797,00 грн. №36,від 22.03.2017 року на суму 361 119,00 грн. №43, від 22.03.2017 року на суму 324 858,00 грн. №42, від 23.03.2017 року на суму 636 318,00 грн. №47, від 23.03.2017 року на суму 288 393,00 грн. №48, від 24.03.2017 року на суму 386 694,00 грн. №50, від 25.03.2017 року на суму 163 504,15 грн. №51, від 26.03.2017 року на суму 121 880,11 грн. №54, від 27.03.2017 року на суму 78 672,07 грн. №56, від 28.03.2017 року на суму 290 554,25 грн. №60, від 29.03.2017 року на суму 148 632,13 грн. №64, від 29.03.2017 року на суму 381 546,32 грн. №63, від 30.03.2017 року на суму 271 216,25 грн. №68, від 30.03.2017 року на суму 148 749,86 грн. №69, від 31.03.2017 року на суму 127 160,11 грн. №74, від 31.03.2017 року на суму 144 760,13 грн. №73, від 01.04.2017 року на суму 113 520,11 грн. №2,від 01.04.2017 року на суму 61 382,05 грн. №1,від 04.04.2017 року на суму 222 200,21 грн. №5,від 04.04.2017 року на суму 424 222,36грн. №4, від 05.04.2017 року на суму 445 192,40 грн. №6,від 06.04.2017 року на суму 120 132,11 грн.№9, від 06.04.2017 року на суму 140 272,13 грн. №8, від 07.04.2017 року на суму 124 960,12 грн. №13, від 08.04.2017 року на суму 254 740,21 грн. №14, від 09.04.2017 року на суму 155 476,13 грн. №16, від 09.04.2017 року на суму 277 728,25 грн. №15,від 10.04.2017 року на суму 130 942,12 грн. №19, від 10.04.2017 року на суму 249 128,23 грн. №18, від 11.04.2017 року на суму 822 008,75 грн. №21, від 12.04.2017 року на суму 128 128,12 грн. №23, від 13.04.2017 року на суму 537 064,49 грн. №25, від 14.04.2017 року на суму 472 208,42 грн. №28, від 15.04.2017 року на суму 368 720,34 грн. №29, від 19.04.2017 року на суму 231 000,22 грн. №32, від 20.04.2017 року на суму 76 560,07 грн. №33, від 20.04.2017 року на суму 130 587,00 грн. №34, від 21.04.2017 року на суму 302 868,25 грн. №35, від 21.04.2017 року на суму 128 847,00 грн. №52, від 23.04.2017 року на суму 175 028,15 грн. №36, від 25.04.2017 року на суму 175 874,15 грн. №38, від 27.04.2017 року на суму 272 397,00 грн. №43, від 28.04.2017 року на суму 130 065,00 грн. №47,від 28.04.2017 року на суму 190 068,16 грн. №48, від 29.04.2017 року на суму 385 440,00 грн. №50, від 29.04.2017 року на суму 202 562,32 грн. №49,від 30.04.2017 року на суму 132 037,38 грн. №51, від 03.05.2017 року на суму 190 368,00 грн. №1, від 05.05.2017 року на суму 379 392,00 грн. №7, від 06.05.2017 року на суму 146 999,87 грн.№8, від 07.05.2017 року на суму 183 744,00 грн. №9, від 10.05.2017 року на суму 129 849,88 грн. №11, від 11.05.2017 року на суму 181 632,00 грн. №13, від 11.05.2017 року на суму 100 449,91 грн. №12, від 12.05.2017 року на суму 93 216,00 грн. №16, від 12.05.2017 року на суму 94 324,91 грн. №15, від 13.05.2017 року на суму 71 616,00 грн.№18, від 13.05.2017 року на суму 537 074,51 грн.№19, від 15.05.2017 року на суму 110 599,90 грн. №22, від 16.05.2017 року на суму 97 562,41 грн. №24,від 16.05.2017 року на суму 95 136,00 грн. №25, від 19.05.2017 року на суму 87 937,42 грн. №31, від 20.05.2017 року на суму 186 506,08 грн. №32,від 21.05.2017 року на суму 232 837,28 грн. №33, від 22.05.2017 року на суму 116 024,89 грн.№34, від 23.05.2017 року на суму 160 562,35 грн. №35, від 23.05.2017 року на суму 199 680,00 грн. №36, від 24.05.2017 року на суму 753 594,00 грн. №37, від 25.05.2017 року на суму 447 615,00 грн. №38, від 26.05.2017 року на суму 199 851,34 грн. №43, від 26.05.2017 року на суму 168 215,84 грн. №41, від 26.05.2017 року на суму 124 149,00 грн. №40, від 26.05.2017 року на суму 143 424,00 грн. №42, від 28.05.2017 року на суму 120 055,88 грн. №44, від 29.05.2017 року на суму 131 915,39 грн. №45, від 30.05.2017 року на суму 280 235,77 грн. №47, від 31.05.2017 року на суму 146 679,88 грн. №49, від 02.06.2017 року на суму 192 610,18 грн. №3, від 04.06.2017 року на суму 289 982,26 грн. №4, від 06.06.2017 року на суму 141 275,88 грн. №6, від 09.06.2017 року на суму 139 152,89 грн. №8, від 15.06.2017 року на суму 105 474,41 грн. №9, від 20.06.2017 року на суму 216 719,80 грн. №11, від 28.06.2017 року на суму 291 024,25 грн. №19,від 30.06.2017 року на суму 37 130,03 грн.№21;

- платіжні доручення: № 1993 від 07.03.2017 року на суму 438 366,00 грн., № 2213 від 13.03.2017 року на суму 176 523,00 грн., № 2360 від 15.03.2017 року на суму 268 569,00 грн., № 2431 від 16.03.2017 року на суму 561 058,80 грн., № 2758 від 21.03.2017 року на суму 732 792,00 грн., № 3254 від 22.03.2017 року на суму 789 517,50 грн., № 3330 від 23.03.2017 року на суму 873 480,00 грн., № 3560 від 27.03.2017 року на суму 133 284,00 грн., № 3728 від 29.03.2017 року на суму 1 073 427,00 грн., № 3809 від 30.03.2017 року на суму 386 694,00 грн., № 3923 від 03.04.2017 року на суму 924 711,00 грн., № 3957 від 04.04.2017 року на суму 285 384,26 грн., № 4048 від 05.04.2017 року на суму 227 304,20 грн., № 4133 від 06.04.2017 року на суму 672 100,57 грн.,№ 4232 від 07.04.2017 року на суму 144 760,13 грн., № 4250 від 10.04.2017 року на суму 127 160,11 грн., № 4299 від 11.04.2017 року на суму 384 736,36 грн., № 4388 від 12.04.2017 року на суму 424 222,36 грн., № 4455 від 12.04.2017 року на суму 361 279,00 грн.,№ 4464 від 13.04.2017 року на суму 515 144,45 грн., № 4526 від 14.04.2017 року на суму 469 960,12 грн., № 4773 від 19.04.2017 року на суму 716 786,64 грн., № 4974 від 21.04.2017 року на суму 822 008,75 грн., № 6679 від 25.04.2017 року на суму 1 045 262,96 грн., № 10026 від 26.04.2017 року на суму 180 000,40 грн.,№ 10169 від 27.04.2017 року на суму 292 208,42 грн., № 10356 від 28.04.2017 року на суму 445 280,41 грн., № 10596 від 04.05.2017 року на суму 1 144 204,77 грн.,№ 10756 від 11.05.2017 року на суму 372 465,16 грн., № 10842 від 12.05.2017 року на суму 515 505,00 грн., № 10816 від 15.05.2017 року на суму 659 760,00 грн., № 10960 від 16.05.2017 року на суму 481 599,57 грн., № 11041 від 17.05.2017 року на суму 223 593,88 грн., № 13 від 23.05.2017 року на суму 364 848,00 грн., № 176 від 24.05.2017 року на суму 166 752,00 грн.,№ 281 від 25.05.2017 року на суму 537 074,51 грн., № 590 від 30.05.2017 року на суму 87 937,42 грн.,№ 694 від 30.05.2017 рокуна суму 421 399,61 грн., № 803 від 01.06.2017 року на суму 419 343,36 грн.,№ 743 від 02.06.2017 року на суму 360 242,35 грн., № 795 від 06.06.2017 року на суму 280 235,77 грн.,№ 1032 від 08.06.2017 року на суму 168 215,84 грн.,№ 1033 від 08.06.2017 року на суму 131 915,39 грн., № 1107 від 09.06.2017 року на суму 421 562,75 грн., № 1204 від 13.06.2017 року на суму 753 594,00 грн., № 1272 від 14.06.2017 року на суму 143 424,00 грн., № 1414 від 16.06.2017 року на суму 447 615,00 грн.,№ 4393 від 20.06.2017 року на суму 120 055,88 грн., № 4394 від 20.06.2017 року на суму 436 662,14 грн., № 4491 від 21.06.2017 року на суму 139 152,89 грн., № 4817 від 22.06.2017 року на суму 141 275,88 грн., № 5008 від 27.06.2017 року на суму 105 474,41 грн.,№ 5009 від 27.06.2017 року на суму 558 079,84 грн.

Оборотні відомості за рахунками: за період з 01.03.17 - 30.06.17 за рахунком 631114, за період з 01.03.2017 - 30.06.2017- за рахунком 20141.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОХОЛДИНГ КИМ (ЄДРПОУ 37695916), як Постачальником, укладено Договір поставки № 668 КЗ від 22 жовтня 2015 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити зернові культури та шрот соняшниковий,іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010р.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання в місці поставки товару товарно-транспортної накладної на Товар, з проставленням в ній дати фактичного отримання товару.

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортну накладну на товар, сертифікат якості, ветеринарне свідоцтво Ф-2.На протязі п'ти календарних днів з моменту поставки Товару, надати оригінали видаткових накладних та рахунки на Товар. Зареєструвати податкову накладну, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України, зареєстровану в Єдиному реестре податкових накладних. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами, з обов'язковим проставленням печаток Сторін і діє до 31 грудня 2018 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 38 від 03.10.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 39 від 07.10.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 40 від 10.10.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 41 від 13.10.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 42 від 28.10.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 43 від 10.11.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 44 від 30.11.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 45 від 21.12.2016 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 46 від 11.01.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 47 від 27.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 48 від 14.02.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 49 від 02.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 50 від 22.03.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

Згідно зі специфікацією № 51 від 07.04.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: шрот соняшниковий.

- видаткові накладні: від 29.09.2016 року № РН-0000214, від 30.09.2016 року № РН-0000215, від 30.09.2016 року № РН-0000216, від 01.10.2016 року № РН-0000217, від 04.10.2016 року № РН-0000218, від 05.10.2016 року № РН-0000219, від 07.10.2016 року № РН-0000220, від 07.10.2016 року № РН-0000221, від 07.10.2016 року № РН-0000222, від 08.10.2016 року № РН-0000223, від 08.10.2016року №РН-0000224, від 10.10.2016року №РН-0000225, від 10.10.2016року №РН-0000226, від 11.10.2016року №РН-0000228, від 13.10.2016року№РН-0000229, від 14.10.2016року№РН-0000230, від 14.10.2016року №РН-0000231, від 14.10.2016року №РН-0000232, від 15.10.2016року №РН-0000233, від 15.10.2016року №РН-0000234, від17.10.2016року №РН-0000235, від 17.10.2016року №РН-0000236, від 18.10.2016року №РН-0000238, від 19.10.2016року №РН-0000239, від 20.10.2016року №РН-0000241, від 20.10.2016року №РН-0000240, від 21.10.2016року №РН-0000242, від 22.10.2016року №РН-0000243, від 22.10.2016року №РН-0000244, від 24.10.2016року №РН-0000245, від 24.10.2016року №РН-0000246, від 25.10.2016року №РН-0000248, від 25.10.2016року №РН-0000249, від 27.10.2016року №РН-0000250, від 27.10.2016року №РН-0000251, від 28.10.2016року №РН-0000252, від 27.10.2016року №РН-0000254, від 28.10.2016року №РН-0000253, від 28.10.2016року №РН-0000255, від 31.10.2016року №РН-0000256, від 01.11.2016року №РН-0000257, від 01.11.2016року №РН-0000258, від 03.11.2016року №РН-0000260, від 03.11.2016року №РН-0000261, від 04.11.2016року №РН-0000263, від 05.11.2016року №РН-0000264, від 05.11.2016року №РН-0000265, від 07.11.2016року №РН-0000266, від 07.11.2016року №РН-0000267, від 07.11.2016року №РН-0000268, від 08.11.2016року №РН-0000269, від 09.11.2016року №РН-0000270, від 09.11.2016року №РН-0000271, від 10.11.2016року №РН-0000272, від 11.11.2016року №РН-0000275, від 11.11.2016року №РН-0000276, від 11.11.2016року №РН-0000277, від 12.11.2016року №РН-0000278, від 12.11.2016року №РН-0000279, від 14.11.2016року №РН-0000281, від 15.11.2016року №РН-0000282, від 15.11.2016року №РН-0000283, від 16.11.2016року №РН-0000284, від 17.11.2016року №РН-0000285, від 17.11.2016року №РН-0000286,від 18.11.2016року №РН-0000288,від 18.11.2016року №РН-0000289,від 18.11.2016року №РН-0000290, від 19.11.2016року №РН-0000291,від 19.11.2016року №РН-0000292, від 21.11.2016року №РН-0000293, від 21.11.2016року №РН-0000294,від 22.11.2016року №РН-0000296, від 22.11.2016року №РН-0000297, від 25.11.2016року №РН-0000298, від 25.11.2016року №РН-0000299, від 26.11.2016року №РН-0000300, від 26.11.2016року №РН-0000301, від 25.11.2016року №РН-0000303, від 26.11.2016року №РН-0000304, від 26.11.2016року №РН-0000305, від 28.11.2016року №РН-0000306, від 29.11.2016року №РН-0000307, від 29.11.2016року №РН-0000308, від 30.11.2016року №РН-0000310, від 01.12.2016року №РН-0000311, від 01.12.2016року №РН-0000312, від 02.12.2016року №РН-0000314, від 02.12.2016року №РН-0000316, від 02.12.2016року №РН-0000315, від 03.12.2016року №РН-0000317, від 03.12.2016року №РН-0000318, від 05.12.2016року №РН-0000320, від 06.12.2016року №РН-0000322, від 07.12.2016року №РН-0000323, від 07.12.2016року №РН-0000324, від 08.12.2016року №РН-0000325, від 08.12.2016року №РН-0000327, від 09.12.2016року №РН-0000328, від 09.12.2016року №РН-0000329, від 10.12.2016року №РН-0000330, від 10.12.2016року №РН-0000331, від 13.12.2016року №РН-0000333, від 13.12.2016року №РН-0000334, від 13.12.2016року №РН-0000336, від 14.12.2016року №РН-0000337, від 15.12.2016року №РН-0000338, від 16.12.2016року №РН-0000339, від 16.12.2016року №РН-0000340, від 16.12.2016року №РН-0000341, від 17.12.2016року №РН-0000343, від 17.12.2016року №РН-0000344, від 19.12.2016року №РН-0000347, від 19.12.2016року №РН-0000348, від 20.12.2016року №РН-0000349, від 20.12.2016року №РН-0000350, від 21.12.2016року №РН-0000351, від 22.12.2016року №РН-0000352, від 22.12.2016року №РН-0000354, від 23.12.2016року №РН-0000356, від 23.12.2016року №РН-0000357, від 23.12.2016року №РН-0000358, від 24.12.2016року №РН-0000359, від 24.12.2016року №РН-0000361, від 26.12.2016року №РН-0000362, від 26.12.2016року №РН-0000363, від 26.12.2016року №РН-0000364, від 28.12.2016року №РН-0000367, від 28.12.2016року №РН-0000368, від 29.12.2016року №РН-0000371, від 29.12.2016року №РН-0000372, від 30.12.2016року №РН-0000373, від 03.01.2017року №РН-0000373, від 03.01.2017року №РН-0000374, від 03.01.2017року №РН-0000003, від 03.01.2017року №РН-0000004, від 04.01.2017року №РН-0000006, від 04.01.2017року №РН-0000007, від 05.01.2017року №РН-0000009, від 05.01.2017року №РН-0000010, від 05.01.2017року №РН-0000011, від 05.01.2017року №РН-0000012, від 06.01.2017року №РН-0000015, від 06.01.2017року №РН-0000016, від 10.01.2017року №РН-0000017, від 10.01.2017року №РН-0000018, від 11.01.2017року №РН-0000020, від 11.01.2017року №РН-0000021, від 12.01.2017року №РН-0000023, від 12.01.2017року №РН-0000024, від 12.01.2017року №РН-0000025, від 13.01.2017року №РН-0000026, від 13.01.2017року №РН-0000027, від 16.01.2017року №РН-0000028, від 16.01.2017року №РН-0000029, від 17.01.2017року №РН-0000031, від 17.01.2017року №РН-0000032, від 18.01.2017року №РН-0000034, від 18.01.2017року №РН-0000035, від 19.01.2017року №РН-0000036, від 19.01.2017року №РН-0000037, від 20.01.2017року №РН-0000039, від 20.01.2017року №РН-0000040, від 20.07.2017року №РН-0000041, від 23.01.2017року №РН-0000042, від 23.01.2017року №РН-0000043, від 24.01.2017року №РН-0000044, від 24.01.2017року №РН-0000045, від 25.01.2017року №РН-0000048, від 26.01.2017року №РН-0000049, від 26.01.2017року №РН-0000050, від 27.01.2017року №РН-0000051, від 27.01.2017року №РН-0000052, від 27.01.2017року №РН-0000053, від 30.01.2017року №РН-0000056, від 31.01.2017 року №РН-0000057, від 31.01.2017року №РН-0000058, від 01.02.2017року №РН-0000059, від 01.01.2017року №РН-0000060, від 02.02.2017року №РН-0000062, від 03.02.2017року №РН-0000064, від 03.02.2017року №РН-0000065, від 04.02.2017року №РН-0000066, від 06.02.2017року №РН-0000067, від 06.02.2017року №РН-0000068, від 07.02.2017року №РН-0000070, від 08.02.2017року №РН-0000071, від 08.02.2017року №РН-0000072, від 09.02.2017року №РН-0000075, від 09.02.2017року №РН-0000076, від 10.02.2017року №РН-0000079, від 10.02.2017року №РН-0000080, від 10.02.2017року №РН-0000081, від 13.02.2017року №РН-0000082, від 13.02.2017року №РН-0000083, від 14.02.2017року №РН-0000084, від 14.02.2017року №РН-0000085, від 15.02.2017року №РН-0000086, від 16.02.2017року №РН-0000087, від 17.02.2017року №РН-0000089, від 20.02.2017року №РН-0000092, від 20.02.2017року №РН-0000093, від 20.02.2017року №РН-0000094, від 21.02.2017року №РН-0000096, від 22.02.2017року №РН-0000097, від 22.02.2017року №РН-0000098, від 22.02.2017року №РН-0000099, від 23.02.2017року №РН-0000101, від 24.02.2017року №РН-0000102, від 24.02.2017року №РН-0000103, від 24.02.2017року №РН-0000104, від 27.02.2017року №РН-0000105, від 27.02.2017року №РН-0000106, від 28.02.2017року №РН-0000107, від 02.03.2017року №РН-0000112, від 01.03.2017року №РН-0000109, від 01.03.2017року №РН-0000108, від 03.03.2017року №РН-0000116, від 02.03.2017року №РН-0000114, від 02.03.2017року №РН-0000113, від 03.03.2017року №РН-0000115, від 06.03.2017року №РН-0000118, від 06.03.2017року №РН-0000117, від 07.03.2017року №РН-0000121, від 07.03.2017року №РН-0000120, від 09.03.2017року №РН-0000123, від 09.03.2017року №РН-0000124, від 09.03.2017року №РН-0000122, від 10.03.2017року №РН-0000127, від 10.03.2017року №РН-0000126, від 10.03.2017року №РН-0000125, від 14.03.2017року №РН-0000129, від 14.03.2017року №РН-0000130, від 15.03.2017року №РН-0000133, від 15.03.2017року №РН-0000132, від 16.03.2017року №РН-0000136, від 16.03.2017року №РН-0000135, від 17.03.2017року №РН-0000139, від 17.03.2017року №РН-0000138, від 17.03.2017року №РН-0000137, від 20.03.2017року №РН-0000141, від 21.03.2017року №РН-0000142, від 21.03.2017року №РН-0000143, від 22.03.2017року №РН-0000144, від 22.03.2017року №РН-0000145, від 23.03.2017року №РН-0000146, від 23.03.2017року №РН-0000147, від 24.03.2017року №РН-0000148, від 24.03.2017року №РН-0000150, від 24.03.2017року №РН-0000149, від 27.03.2017року №РН-0000151, від 29.03.2017року №РН-0000155, від 29.03.2017року №РН-0000156, від 30.03.2017року №РН-0000158, від 30.03.2017року №РН-0000159, від 31.03.2017року №РН-0000162, від 31.03.2017року №РН-0000161, від 31.03.2017року №РН-0000163, від 19.04.2017року №РН-0000186, від 20.04.2017року №РН-0000188, від 20.04.2017року №РН-0000187, від 19.04.2017року №РН-0000185, від 18.04.2017року №РН-0000183, від 18.04.2017року №РН-0000184, від 14.04.2017року №РН-0000182, від 14.04.2017року №РН-0000181, від 13.04.2017року №РН-0000179, від 13.04.2017року №РН-0000180, від 11.04.2017року №РН-0000175, від 11.04.2017року №РН-0000176, від 12.04.2017року №РН-0000177, від 12.04.2017року №РН-0000178, від 10.04.2017року №РН-0000174, від 07.04.2017року №РН-0000173, від 07.04.2017року №РН-0000172, від 06.04.2017року №РН-0000171, від 06.04.2017року №РН-0000170, від 05.04.2017року №РН-0000169, від 05.04.2017року №РН-0000168, від 03.04.2017року №РН-0000166, від 04.04.2017року №РН-0000167, від 03.04.2017року №РН-0000165;

- товарно- транспортні накладні: від 29.09.2016року №211, від 30.09.2016року №212, від 30.09.2016року №213, від 01.10.2016року №214, від 04.10.2016року №215, від 05.10.2016року №216, від 07.10.2016року №217, від 07.10.2016року №218, від 07.10.2016року №219, від 08.10.2016року №220, від 08.10.2016року №221, від 10.10.2016року №222, від 10.10.2016року №223, від 11.10.2016року №224, від 13.10.2016року №225, від 14.10.2016року №226, від 14.10.2016року №227, від 14.10.2016року №229, від 15.10.2016року №230, від 15.10.2016року №231, від 17.10.2016року №232, від 17.10.2016року №233, від 18.10.2016року №234, від 19.10.2016року №235, від 20.10.2016року №237, від 20.10.2016року №236,від 21.10.2016року №238, від 22.10.2016року №239, від 22.10.2016року №240, від 24.10.2016року №242, від 24.10.2016року №243, від 25.10.2016року №244, від 25.10.2016року №245, від 27.10.2016року №246, від 27.10.2016року №247, від 28.10.2016року №249, від 27.10.2016року №248, від 28.10.2016року №250, від28.10.2016року №251, від 31.10.216року №252, від 01.11.2016року №253, від 01.11.2016року №254, від 03.11.2016року №255, від 03.11.2016року №256, від 04.11.2016року №258, від 05.11.2016року №259, від 05.11.2016року №260, від 07.11.2016року №261, від 07.11.2016року №262, від 07.11.2016року №263, від 08.11.2016року №264, від 09.11.2016року №265, від 09.11.2016року №266, від 10.11.2016року №269, від 11.11.2016року №271, від 11.11.2016року №272, від 11.11.2016року №273, від 12.11.2016року №275, від 12.11.2016року №274, від 14.11.2016року №276, від 15.11.2016року №278, від 15.11.2016року №279, від 16.11.2016року №280, від 17.11.2016року №281, від 17.11.2016року №282, від 18.11.2016року №283, від 18.11.2016року №284, від 18.11.2016року №285, від 19.11.2016року №287, від 19.11.2016року №286, від 21.11.2016року №288, від 21.11.2016року №289, від 22.11.2016року №290, від 22.11.2016року №291, від 25.11.2016року №292, від 25.11.2016року №293, від 26.11.2016року №294, від 26.11.2016року №295, від 25.11.2016року №297, від 26.11.2016року№298, від 26.11.2016року №90, від 28.11.2016року №300, від 29.11.2016року №301, від 29.11.2016року №302, від 30.11.2016року №303, від 01.12.2016року №305, від 01.12.2016року №307, від 02.12.2016року №307, від 02.04.2016року №309, від 02.12.2016року №308, від 03.12.2016року №311, від 03.12.2016року №310, від 05.12.2016року №312, від 06.12.2016року №313, від 07.12.2016року №315, від 07.12.2016року №316, від 08.12.2016року №317, від 08.12.2016року №318, від 09.12.2016року №319, від 09.12.2016року №320, від 10.12.2016року №321, від 10.12.2016року №322, від 13.12.2016року №324, від 13.12.2016року №325, від 13.12.2016року №326, від 14.12.2016року №327, від 15.12.2016року №329, від 15.12.2016року №330, від 16.12.2016року №333, від 16.12.2016року №334, від 17.12.2016року №336, від 17.12.2016року №335, від 19.12.2016року №337, від 19.12.2016року №338, від 20.12.2016року №339, від 20.12.2016року №340, від 21.12.2016року №342, від 22.12.2016року №344, від 22.12.2016року №345, від 23.12.2016року №346, від 23.12.2016року №347, від 23.12.2016року №348, від 24.12.2016року №349, від 24.12.2016року №349, від 26.12.2016року №351, від 26.12.2016року №352, від 26.12.2016року №354, від 28.12.2016року №359, від 28.12.2016року №359, від 29.12.2016року №362, від 29.12.2016року №363, від 30.12.2016року №364, від 03.01.2017року №365, від 03.01.2017року №1, від 03.01.2017року №3, від 03.01.2017року №4,від 04.01.2017року №6, від 04.01.2017року №7, від 05.01.2017року №10, від 05.01.2017року №11, від 05.01.2017року №12, від 05.01.2017року №13, від 06.01.2017року №14, від 06.01.2017року №15, від 10.01.2017року №18, від 10.01.2017року №19, від 11.01.2017року №20, від 11.01.2017року №21, від 12.01.2017року №22, від 12.01.2017року №23, від 12.01.2017року №24, від 13.01.2017року №25, від 13.01.2017року №26, від 16.01.2017року №27, від 16.01.2017року №28, від 17.01.2017року №30, від 17.01.2017року №31, від 18.01.2017року №33, від 18.01.2017року №34, від 19.01.2017року №36, від 19.01.2017року №37, від 20.01.2017року №38, від 20.01.2017року №39, від 20.01.2017року №40, від 23.01.2017року №43, від 23.01.2017року №44, від 24.01.2017року №45, від 24.01.2017року №46, від 25.01.2017року №47, від 26.01.2017року №50, від 26.01.2017року №51, від 27.01.2017року №52, від 27.01.2017року №53, від 27.01.2017року №54, від 30.01.2017року №55, від 31.01.2017року №56, від 31.01.2017року №57, від 01.02.2017року №59, від 01.02.2017року №60, від 02.02.2017року №63, від 03.02.2017року №64, від 03.02.2017року №65, від 04.02.2017року №66, від 06.02.2017року №67, від 06.02.2017року №68, від 07.02.2017року №70, від 08.02.2017року №73, від 08.02.2017року №74, від 09.02.2017року №76, від 09.02.2017року №77, від 10.02.2017року №78, від 10.02.2017року №79, від 10.02.2017року №80, від 13.02.2017року №81, від 13.02.2017року №82, від 14.02.2017року №83, від 14.02.2017року №84, від 15.02.2017року №87, від 17.02.2017року №90, від 20.02.2017року №92, від 20.02.2017року №93, від 20.02.2017року №94, від 21.02.2017року №96, від 22.02.2017року №97, від 22.02.2017року №98, від 22.02.2017року №99, від 23.02.2017року №100, від 24.02.2017року №101, від 24.02.2017року №102, від 24.02.2017року №336/103, від 27.02.2017року №103, від27.02.2017року №105, від 28.02.2017року №106, від 02.03.2017року №111, від 01.03.2017року №110, від 01.03.2017року №109, від 03.03.2017року №115, від 02.03.2017року №113, від 02.03.2017року №112, від 03.03.2017року №114, від 06.03.2017року №118, від 06.03.2017року №117, від 07.03.2017року №119/1, від 07.03.2017року №119, від 09.03.2017року №122, від 09.03.2017року №123, від 09.03.2017року №121, від 10.03.2017року №126, від 10.03.2017року №125/1, від 10.03.2017року №125, від 14.03.2017року №128, від 14.03.2017року №129, від 15.03.2017року №133, від 15.03.2017року №132, від 16.03.2017року №136, від 16.03.2017року №135, від 17.03.2017року №139, від 17.03.2017року №138, від 17.03.2017року №137, від 20.03.2017року №140, від 21.03.2017року №141, від 21.03.2017року №142, від 22.03.2017року №143, від 22.03.2017року №144, від 23.03.2017року №145, від 23.03.2017року №146, від 24.03.2017року №147, від 24.03.2017року №149, від 24.03.2017року №148, від 27.03.2017року №155, від 29.03.2017року №156, від 30.03.2017року №159, від 30.03.2017року №160, від 31.03.2017року №162, від 31.03.2017року №161, від 31.03.2017року №163, від 19.04.2017року №185, від 20.04.2017року №187, від 20.04.2017року №186, від 19.04.2017року №184, від 18.04.2017року №182, від 18.04.2017року №184, від 18.04.2017року №183, від 14.04.2017року №181, від 14.04.2017року №180, від 13.04.2017року №178, від 13.04.2017року №179, від 11.04.2017року №174, від 11.04.2017року №175, від 12.04.2017року №176, від 12.04.2017року №176, від 10.04.2017року №173, від 07.04.2017року №172, від 07.04.2017року №171, від 06.04.2017року №170, від 06.04.2017року №169, від 05.04.2017року №168, від 05.04.2017року №167, від 03.04.2017року №165, від 04.04.2017року №166, від 03.04.2017року №164;

- прибуткові накладні: від 01.10.2016року №РН-0000214, від 02.10.2016року №РН-0000215, від 03.10.2016року №РН-0000216,від 03.10.2016року №РН-0000217, від 05.10.2016року №РН-0000218, від 05.10.2016року №РН-0000219, від 08.10.2016року №РН-0000221, від 09.10.2016року №РН-0000222, від 10.10.2016року №РН-0000223, від 10.10.2016року №РН-0000224, від 10.10.2016року №РН-0000225, від 12.10.2016року №РН-0000226, від 12.10.2016року №РН-0000228, від 14.10.2016року №РН-0000229, від 15.10.2016року №РН-0000230, від 15.10.2016року №РН-0000231, від 14.10.2016року №РН-0000232, від 17.10.2016року №РН-0000233, від 16.10.2016року №РН-0000234, від 17.10.2016року №РН-0000235, від 18.10.2016року №РН-0000236, від 19.10.2016року №РН-0000238, від 20.10.2016року №РН-0000241, від 22.10.2016року №РН-0000240, від 22.10.2016року №РН-0000242, від 23.10.2016року №РН-0000243, від 23.10.2016року №РН-0000244, від 24.10.2016року №РН-0000245, від 25.10.2016року №РН-0000246, від 26.10.2016року №РН-0000248, від 26.10.2016року №РН-0000249, від 27.10.2016року №РН-0000250, від 28.10.2016року №РН-0000251, від 29.10.2016року №РН-0000252, від 29.10.2016року №РН-0000254, від 30.10.2016року №РН-0000253, від 30.10.2016року №РН-0000255, від 01.11.2016року №РН-0000256, від 01.11.2016року №РН-0000257, від 02.11.2016року №РН-0000258, від 04.11.2016року №РН-0000260, від 04.11.2016року №РН-0000261, від 04.11.2016року №РН-0000263, від 06.11.2016року №РН-0000264, від 05.11.2016року №РН-0000265, від 07.11.2016року №РН-0000266, від 07.11.2016року №РН-0000267, від 08.11.2016року №РН-0000268, від 08.11.2016року №РН-0000269, від 09.11.2016року №РН-0000270, від 11.11.2016року №РН-0000271, від 10.11.2016року №РН-0000272, від 11.11.2016року №РН-0000275, від 12.11.2016року №РН-0000276, від 12.11.2016року №РН-0000277, від 13.11.2016року №РН-0000278, від 14.11.2016року №РН-0000279, від 14.11.2016року №РН-0000281, від 15.11.2016року №РН-0000282, від 16.11.2016року №РН-0000284, від 17.11.2016року №РН-0000285, від 18.11.2016року №РН-0000286, від 19.11.2016року №РН-0000288, від 19.11.2016року №РН-0000289, від 19.11.2016року №РН-0000290, від 20.11.2016року №РН-0000291, від 20.11.2016року №РН-0000292, від 21.11.2016року №РН-0000293, від 22.11.2016року №РН-0000294, від 23.11.2016року №РН-0000296, від 23.11.2016року №292, від 23.11.2016року №293, від 24.11.2016року №294, від 24.11.2016року №295, від 27.11.2016року №РН-0000303, від 27.11.2016року №РН-0000304від 28.11.2016року №РН-0000305, від 29.11.2016року №РН-0000306, від 29.11.2016року №РН-0000307, від 01.12.2016року №РН-0000308, від 01.12.2016року №РН-0000310, від 02.12.2016року №РН-0000311, від 03.12.2016року №РН-0000312, від 03.12.2016року №РН-0000314, від 04.12.2016року №РН-0000316, від 05.12.2016року №РН-0000317, від 05.12.2016року №РН-0000318, від 07.12.2016року №РН-0000322, від 08.12.2016року №РН-0000323, від 09.12.2016року №РН-0000324, від 10.12.2016року №РН-0000327, від 11.12.2016року №РН-0000328, від 12.12.2016року №РН-0000329, від 12.12.2016року №РН-0000330, від 13.12.2016року №РН-0000331, від 13.12.2016року №РН-0000333, від 14.12.2016року №РН-0000334, від 14.12.2016року №РН-0000336, від 15.12.2016року №РН-0000337, від 16.12.2016року №РН-0000338, від 17.12.2016року №РН-0000339, від 17.12.2016року №РН-0000340, від 18.12.2016року №РН-0000341, від 19.12.2016року №РН-0000343, від 18.12.2016року №РН-0000344, від 19.12.2016року №РН-0000347, від 19.12.2016року №РН-0000348, від 20.12.2016року №РН-0000349, від 22.12.2016року №РН-0000350, від 22.12.2016року №РН-0000351, від 23.12.2016року №РН-0000352, від 24.12.2016року №РН-0000354, від 24.12.2016року №РН-0000356, від 24.12.2016року №РН-0000357, від 25.12.2016року №РН-0000358, від 26.12.2016року №РН-0000361, від 26.12.2016року №РН-0000362, від 27.12.2016року №РН-0000363, від 28.12.2016року №РН-0000367, від 29.12.2016року №РН-0000368, від 30.12.2016року №РН-0000371, від 31.12.2016року №РН-0000372, від 02.01.2017року №РН-0000373, від 03.01.2017року №РН-0000373, від 03.01.2017року №РН-0000374, від 03.01.2017року №РН-0000003, від 04.01.2017року№РН-0000004, від 05.01.2017року №РН-0000006, від 06.01.2017року №РН-0000007, від 06.01.2017року №РН-0000009, від 07.01.2017року №РН-0000010, від 08.01.2017року №РН-0000011, від 08.01.2017року №РН-0000012, від 09.01.2017року №РН-0000015, від 09.01.2017року №РН-0000016, від 10.01.2017року №РН-0000017, від 11.01.2017року №РН-0000018, від 12.01.2017року №РН-0000020, від 13.01.2017року №РН-0000021, від 14.01.2017року №РН-0000023, від 15.01.2017року №РН-0000024, від 14.01.2017року №РН-0000025, від 16.01.2017року №РН-0000027, від 16.01.2017року №РН-0000028, від 17.01.2017року №РН-0000029, від 18.01.2017року №РН-0000031, від 19.01.2017року №РН-0000032, від 19.01.2017року №РН-0000034, від 20.01.2017року №РН-0000035, від 21.01.2017року №РН-0000036, від 21.01.2017року №РН-0000037, від 22.01.2017року №РН-0000039, від 22.01.2017року №РН-0000040, від 23.01.2017року №РН-0000041, від 23.01.2017року №РН-0000042, від 24.01.2017року №РН-0000043, від 25.01.2017року №РН-0000044, від 26.01.2017року №РН-0000045, від 26.01.2017року №РН-0000048, від 28.01.2017року №РН-0000049, від 28.01.2017року №РН-0000050, від 29.01.2017року №РН-0000051, від 29.01.2017року №РН-0000052, від 30.01.2017року №РН-0000053, від 31.01.2017року №РН-0000056, від 01.02.2017року №РН-0000057, від 02.01.2017року №РН-0000058, від 04.02.2017року №РН-0000059, від 04.02.2017року №РН-0000060, від 05.02.2017року №РН-0000062, від 06.02.2017року №РН-0000064, від 06.02.2017року №РН-0000065, від 07.02.2017року №РН-0000066, від 08.02.2017року №РН-0000067, від 07.02.2017року №РН-0000068, від 09.02.2017року №РН-0000070, від 10.02.2017року №РН0-000071, від 11.02.2017року №РН-0000072, від 11.02.2017року №РН-0000075, від 12.02.2017року №РН-0000076, від 12.02.2017року №РН-0000079, від 13.02.2017року №РН-0000080, від 13.02.2017року №РН-0000081, від 15.02.2017року №РН-0000083, від 17.02.2017року №РН-0000084, від 18.02.2017року №РН-0000085, від 18.02.2017року №РН-0000086, від 19.02.2017року №РН-0000087, від 19.02.2017року №РН-0000089, від 20.02.2017року №РН-0000092, від 21.02.2017року №РН-0000093, від 21.02.2017року №РН-0000094, від 22.02.2017року №РН-0000096, від 23.02.2017року №РН-0000097, від 24.02.2017року №РН-0000098, від 24.02.2017року №РН-0000099, від 24.02.2017року №РН-0000101, від 24.02.2017року №РН-0000102, від 25.02.2017року №РН-0000104, від 27.02.2017року №РН-0000105, від 28.02.2017року №РН-0000106, від 01.03.2017року №РН-0000107, від 02.03.2017року №РН-0000112, від 02.03.2017року №РН-0000109, від 02.03.2017року №РН-0000108, від 03.03.2017року №РН-0000116, від 03.03.2017року №РН-0000113, від 03.03.2017року №РН-0000115, від 06.03.2017року №РН-0000118, від 06.03.2017року №РН-0000117, від 07.03.2017року №РН-0000121, від 07.03.2017року №РН-0000120, від 09.03.2017року №РН-0000123, від 09.03.2017року №РН-0000124, від 09.03.2017року №РН-0000122, від 10.03.2017року №РН-0000127, від 10.03.2017року №РН-0000126, від 10.03.2017року №РН-0000125, від 14.03.2017року №РН-0000129, від 14.03.2017року №РН-0000130, від 15.03.2017року №РН-0000133, від 15.03.2017року №РН-0000132, від 16.03.2017року №РН-0000136, від 16.03.2017року №РН-0000135, від 17.03.2017року №РН-0000139, від 17.03.2017року №РН-0000138, від 17.03.2017року №РН-0000137, від 20.03.2017року №РН-0000141, від 21.03.2017року №РН-0000142, від 21.03.2017року №РН-0000143, від 23.03.2017року №РН-0000144, від 23.03.2017року №РН-0000145, від 23.03.2017року №РН-0000146, від 23.03.2017року №РН-0000147, від 24.03.2014року №РН-0000148, від 24.03.2017року №РН-0000150, від 24.03.2017року №РН-0000149, від 27.03.2017року №РН-0000151, від 29.03.2017року №РН-0000156, від 30.03.2017року №РН-0000158, від 30.03.2017року №РН-0000159, від 31.03.2017року №РН-0000162, від 31.03.2017року №РН-0000161, від 31.03.2017року №РН-0000163, від 20.04.2017року №РН-0000186, від 20.04.2017року №РН-0000188, від 20.04.2017року №РН-0000187, від 19.04.2017року №РН-0000185, від 18.04.2017року №РН-0000183, від 15.04.2017року №РН-0000182, від 14.04.2017року №РН-0000181, від 13.04.2017року №РН-0000179, від 13.04.2017року №РН-0000180, від 12.04.2017року №РН-0000175, від 12.04.2017року №РН-0000176, від 12.04.2017року №РН-0000178, від 10.04.2017року №РН-0000174, від 07.04.2017року №РН-0000173, від 07.04.2017року №РН-0000172, від 06.04.2017року №РН-0000171, від 06.04.2017року №РН-0000170, від 05.04.2017року №РН-0000169, від 05.04.2017року №РН-0000168, від 04.04.2017року №РН-0000166, від 04.04.2017року №РН-0000167, від 03.04.2017року №РН-0000165,

-акт розбіжності кількості та якості: від 01.10.2016року №211, від 02.10.2016року №212, від 03.10.2016року №213, від 03.10.2016року №214, від 05.10.2016року №215, від 05.10.2016року №216, від 08.10.2016року №218, від 09.10.2016року №219, від 10.10.2016року №220, від 10.10.2016року №221, від 10.10.2016року №222, від 12.10.2016року №223, від 12.10.2016року №224, від 14.10.2016року №225, від 15.10.2016року №226, від 15.10.2016року №227, від 14.10.2016року №229, від 17.10.2016року №230, від 16.10.2016року №231, від 17.10.2016року №232, від 18.10.2016року №233, від 19.10.2016року №234, від 20.10.2016року №237, від 22.10.2016року №236, від 22.10.2016року №238, від 23.10.2016року №239, від 23.10.2016року №240, від 24.10.2016року №242, від25.10.2016року №243, від 26.10.2016року №244, від 26.10.2016року №245, від 27.10.2016року №246, від 28.10.2016року №247, від 29.10.2016року №249, від 29.10.2016року №248, від 30.10.2016року №250, від 30.10.2016року №251, від 01.11.2016року №252, від 01.11.2016року №253, від 02.11.2016року №254, від 04.11.2016року №255, від 04.11.2016року №256, від 04.11.2016року №258, від 06.11.2016року №259, від 05.11.2016року №260, від 07.11.2016року №261, від 07.11.2016року №262, від 08.11.2016року №263, від 08.11.2016року №264, від 09.11.2016року №265, від 11.11.2016року №266, від 10.11.2016року №269, від 11.11.2016року №271, від 12.11.2016року №272, від 12.11.2016року №273, від 13.11.2016року №275, від 14.11.2016року №274, від 14.11.2016року №276, від 15.11.2016року №278, від 16.11.2016року №280, від 17.11.2016року №281, від 18.11.2016року №282, від 19.11.2016року №283, від 19.11.2016року №284, від 19.11.2016року №285, від 20.11.2016року №287, від 20.11.2016року №286, 3 від 21.11.2016року №288, від 22.11.2016року №289, від 23.11.2016року №290, від 27.11.2016року №297, від 27.11.2016року №301, від 01.12.2016року №302, від 01.12.2016року №303, від 02.12.2016року №305, від 03.12.2016року №307, від 03.12.2016року №307, від 04.12.2016року №309, від 05.12.2016року №311, від 05.12.2016року №310, від 07.12.2016року №313, від 08.12.2016року №315, від 09.12.2016року №309, від 10.12.2016року №318, від 11.12.2016року №319, від 12.12.2016року №320, від 12.12.2016року №321, від 13.12.2016року №322, від 13.12.2016року №324, від 14.12.2016року №325,від 14.12.2016року №327, від 16.12.2016року №329, від 17.12.2016року №330, від 17.12.2016року №333, від 18.12.2016року №334, від 19.12.2016року №336, від 18.12.2016року №335, від 19.12.2016року №337, від 19.12.2016року №338, від 20.12.2016року №339, від 22.12.2016року №340, від 22.12.2016року №342, від 23.12.2016року №344, від 24.12.2016року №345, від 24.12.2016року №346, від 24.12.2016року №347, від 25.12.2016року №348, від 26.12.2016року №349, від 25.12.2016року №349, від 26.12.2016року №351, від 27.12.2016року №352, від 28.12.2016року №359, від 29.12.2016року №359, від 30.12.2016року №362, від 31.12.2016року №363, від 02.01.2017року №364, від 03.01.2016року №365, від 03.01.2017року №1, від 03.01.2017року №3, від 04.01.2017року №4, від 05.01.2017року №6, від 06.01.2017року №7, від 06.01.2017року №10, від 07.01.2017року №11, від 08.01.2017року №12, від 08.01.2016року №13, від 09.01.2017року №14, від 09.01.2017року №15, від 10.01.2017року №18, від 11.01.2017року №19, від 12.01.2017року №20, від 13.01.2017року №13, від 14.01.2017року №22, від 15.01.2017року №23, від 14.01.2017року №24, від 16.01.2017року №26, від 16.01.2017року №27, від 17.01.2017року №28, від 18.01.2017року №30, від 19.01.2017року №31, від 19.01.2017року №33, від 20.01.2017року №34, від 21.01.2017року №36, від 21.01.2017року №37, від 22.01.2017року №38, від 22.01.2017року №39, від 23.01.2017року №40, від 23.01.2017року №43, від 24.01.2017року №44, від 25.01.2017року №45, від 26.01.2017року №46, від 26.01.2017року №47, від 28.01.2017року №50, від 28.01.2017року №51, від 29.01.2017року №52, від29.01.2017року №53, від 30.01.2017року №54, від 31.01.2017року №55, від 01.02.2017року №56, від 02.02.2017року №57,, від 04.02.2017року №59, від 04.02.2017року №60, від 05.02.2017року №63, від 06.02.2017року №64, від 06.02.2017року №65, від 07.02.2017року №66, від 08.02.2017року №67, від 07.02.2017року №68, від 09.02.2017року №70, від 10.02.2017року №73, від 11.02.2017року №74, від 11.02.2017року №76, від 12.02.2017року №77, від 12.02.2017року №78, від 13.02.2017року №79, від 13.02.2017року №80, від 15.02.2017року №82, від 17.02.2017року №83, від 18.02.2017року №84, від 18.02.2017року №85, від 19.02.2017року №87, від 19.02.2017року №90, від 20.02.2017року №92, від 21.02.2017року №93, від 21.02.2017року №94, від 22.02.2017року №96, від 23.02.2017року №97, від 24.02.2017року №98, від 24.02.2017року №99, від 24.02.2017року №100, від 24.02.2017року №101, від 25.02.2017року №336/103, від 27.02.2017року №103, від 28.02.2017року №105, від 01.03.2017року №106, від 02.03.2017року №111, від 02.03.2017року №110, від 02.03.2017року №109, від 03.03.2017року №115, від 03.03.2017року №113, від 02.03.2017року №112, від 03.03.2017року №114, від 06.03.2017року №118, від 06.03.2017року №117, від 07.03.2017року №119/1, від 07.03.2017року №119, від 09.03.2017року №122, від 09.03.2017року №123, від 09.03.2017року №121, від 10.03.2017року №126, від 10.03.2017року №125/1, від 10.03.2017року №125, від 14.03.2017року №128, від 14.03.2017року №129, від 15.03.2017року №133, від 15.03.2017року №132, від 16.03.2017року №136, від 16.03.2017року №135, від 17.03.2017року №139, від 17.03.2017року №138, від 17.03.2017року №137, від 20.03.2017року №140, від 21.03.2017року №141, від 21.03.2017року №142, від 23.03.2017року №143, від 23.03.2017року №144, від 23.03.2017року №145, від 23.03.2017року №146, від 24.03.2017року №147, від 24.03.2017року №149, від 24.03.2017року №148, від 27.03.2017року №152, від 29.03.2017року №156, від 30.03.2017року №159, від 30.03.2017року №160, від 31.03.2017року №162, від 31.03.2017року №161, від 31.03.2017року №163, від 20.04.2017року №185, від 20.04.2017року №187, від 20.04.2017року №186, від 19.04.2017року №184, від 18.04.2017року №182, від 18.04.2017року №183, від 15.04.2017року №181, від 14.04.2017року №180, від 13.04.2017року №178, від 13.04.2017року №179, від 12.04.2017року №174, від 12.04.2017року №175, від 15.04.2017року №176, від 10.04.2017року №173, від 07.04.2017року №172, від 07.04.2017року №171, від 06.04.2017року №170, від 06.04.2017року №169, від 05.04.2017року №168, від 05.04.2017року №167, від 04.04.2017року №165, від 04.04.2017року №166, від 03.04.2017року №164;

- платіжні доручення: від 04.10.2016року №39048 на суму 359 397,00грн., від 05.10.2016року №39137 на суму 244 035,00грн., від 06.10.2016року №39214 на суму 237 711,00грн., від 11.10.2016року №39401 на суму 344 698,62грн., від 12.10.2016року №39522 на суму 122 949,50грн., від 13.10.2016року №39594 на суму 571 622,08грн., від 18.10.2016року №40443 на суму 344 823,30грн., від 19.10.2016року №40439 на суму 559 948,32грн., від 21.10.2016року №41524 на суму 97 370,38грн., від 25.10.2016року №45497 на суму 221 167,23грн., від 26.10.2016року №45557 на суму 208 160,08грн., від 27.10.2016року №45651 на суму 188 548,94грн., від 01.11.2016року №45816 на суму 193 229,36грн., від 02.11.2016року №45859 на суму 395 122,86грн., від 03.11.2016року №45939 на суму 413 072,73грн., від 04.11.2016року №46003 на суму 408 607,81грн., від 08.11.2016року №46113 на суму 202 815,60грн., від 09.11.2016року №46194 на суму 194 607,36грн., від 10.11.2016року №46255 на суму 87 178,69грн., від 11.11.2016року №46330 на суму 578 733,10грн., від 15.11.2016року №46464 на суму 223 603,40грн., від 16.11.2016року №46615 на суму 424 787,70грн., від 17.11.2016року №46681 на суму 114 717,10грн., від 18.11.2016року №46769 на суму 98 716,37грн., від 22.11.2016року №46871 на суму 325 483,77грн., від 23.11.2016року №46936 на суму 310 341,83грн., від 29.11.2016року №47210 на суму 616 428,48грн., від 30.11.2016року №47304 на суму 612 472,80грн., від 01.12.2016року №47374 на суму 417 824,67грн., від 02.12.2016року №47425 на суму 425 013,62грн., від 06.12.2016року №47508 на суму 317 588,60грн., від 08.12.2016року №47634 на суму 303 256,18грн., від 13.12.2016року №47796 на суму 207 342,59грн., від 14.12.2016року №47875 на суму 221 228,70грн., від 16.12.2016року №48076 на суму 330 971,70грн., від 20.12.2016року №48416 на суму 340 014,90грн., від 21.12.2016року №48482 на суму 113 134,20грн., від 27.12.2016року №48717 на суму 891 084,90грн., від 04.01.2017року №4 на суму 329 229,00грн., від 05.01.2017року №25 на суму 425 736,90грн., від 06.01.2017року №122 на суму 427 668,00грн., від 11.01.2017року №214 на суму 749 381,23грн., від 12.01.2017року №310 на суму 518 377,04грн., від 17.01.2017року №3112 на суму 217 055,34грн., від 18.01.2017року №3665 на суму 321 305,14грн., від 19.01.2017року №3728 на суму 638 011,50грн., від 20.01.2017року №5652 на суму 571 099,84грн., від 24.01.2017року №5734 на суму 330 193,22грн., від 25.01.2017року №5793 на суму 454 387,50грн., від 26.01.2017року №5911 на суму 227 494,80грн., від 27.01.2017року №5960 на суму 106 704,00грн., від 30.01.2017року №6015 на суму 565 250,40грн., від 01.02.2017року №6148 на суму 228 103,20грн., від 02.02.2017року №6498 на суму 331 718,40грн., від 03.02.2017року №6564 на суму 229 273,20грн., від 06.02.2017року №6618 на суму 110 073,60грн., від 07.02.2017року №6659 на суму 508 669,20грн., від 08.02.2017року №6730 на суму 608 353,20грн., від 09.02.2017року №6818 на суму 120 451,30грн., від 10.02.2017року №6880 на суму 356 533,92грн., від 14.02.2017року №6999 на суму 230 925,24грн., від 15.02.2017року №7078 на суму 235 552,43грн., від 17.02.2017року №7356 на суму 113 992,52грн., від 21.02.2017року №7479 на суму 343 760,98грн., від 22.02.2017року №7543 на суму 464 308,68грн., від 23.02.2017року №7625 на суму 352 485,15грн., від 28.02.2017року №7870 на суму 236 468,22грн., від 01.03.2017року №19410 на суму 120 687,49грн., від 02.03.2017року №1811 на суму 587 561,40грн., від 03.03.2017року №1891 на суму 701 388,87грн., від 10.03.2017року №2038 на суму 112 994,46грн., від 10.03.2017року №2139 на суму 111 132,46грн., від 15.03.2017року №2356 на суму 604 364,31грн., від 16.03.2017року №2430 на суму 363 287,47грн., від 20.03.2017року №2717 на суму 725 153,97грн., від 21.03.2017року №2756 на суму 501 419,05грн., від 22.03.2017року №3258 на суму 350 743,45грн., від 23.03.2017року №3327 на суму 351 527,42грн., від 27.03.2017року №3555 на суму 487 208,99грн., від 28.03.2017року №3626 на суму 242 257,00грн., від 31.03.2017року №3868 на суму 727 309,97грн., від 04.04.2017року №3955 на суму 241 668,98грн., від 05.04.2017року №4047 на суму 239 120,98грн., від 06.04.2017року №4136 на суму 232 603,96грн., від 10.04.2017року №4251 на суму 366 276,49грн., від 11.04.2017року №4304 на суму 130 928,53грн., від 14.04.2017року №4527 на суму 114 415,46грн., від 18.04.2017року №4684 на суму 113 288,46грн., від 19.04.2017року №4779 на суму 753 721,06грн.;

- податкові накладні: від 01.10.2016року №241 на суму 117 249,53грн., від 04.10.2016року №242 на суму 103 652,10грн., від 05.10.2016року №247 на суму 113 621,40грн., від 07.10.2016року №248 на суму 113 049,00грн., від 07.10.2016року №249 на суму 112 047,30грн., від 07.10.2016року №250 на суму 119 727,00грн., від 08.10.2016року №253 на суму 111 188,70грн., від 08.10.2016року №252 на суму 119 250,00грн., від 10.10.2016року №254 на суму 116 101,80грн., від 10.10.2016року №255 на суму 110 770,46грн., від 11.10.2016року №257 на суму 102 637,36грн., від 13.10.2016року №258 на суму 110 102,72грн., від 14.10.2016року №259 на суму 104 973,14грн., від 14.10.2016року №261 на суму 97 370,38грн., від 14.10.2016року №260 на суму 111 064,51грн., від 15.10.2016року №262 на суму 103 828,15грн., від 15.10.2016року №263 на суму 103 186,94грн., від 17.10.2016року №264 на суму 89 401,21грн., від 17.10.2016року №265 на суму 90 546,20грн., від 18.10.2016року №267 на суму 98 002,74грн., від 19.10.2016року №268 на суму 104 316,77грн., від 20.10.2016року №269 на суму 91 824,01грн., від 20.10.2016року №270 на суму 96 830,12грн., від 21.10.2016року №271 на суму 102 151,96грн., від 22.10.2016року №273 на суму 107 248,27грн., від 22.10.2016року №272 на суму 98 769,44грн., від 24.10.2016року №274 на суму 101 295,05грн., від 24.10.2016року №275 на суму 105 759,97грн., від 25.10.2016року №277 на суму 102 197,05грн., від 25.10.2016року №278 на суму 99 536,14грн., від 27.10.2016року №279 на суму 98 949,84грн., від 27.10.2016року №280 на суму 104 271,66грн., від 27.10.2016року №281 на суму 103 189,26грн., від 28.10.2016року №282 на суму 102 738,25грн., від 28.10.2016року №284 на суму 106 842,37грн., від 28.10.2016року №283 на суму 100 077,35грн., від 31.10.2016року №286 на суму 87 764,99грн., від 01.11.2016року №291 на суму 86 998,28грн., від 01.11.2016року №290 на суму 87 178,69грн., від 03.11.2016року №293 на суму 99 439,56грн., від 03.11.2016року №294 на суму 96 908,38грн., від 04.11.2016року №295 на суму 106 083,94грн., від 05.11.2016року №297 на суму 89 766,80грн., від 05.11.2016року №296 на суму 112 185,90грн., від 07.11.2016року №298 на суму 106 355,12грн.,від 07.11.2016року №299 на суму 111 417,50грн., від 07.11.2016року №300 на суму 112 276,30грн., від 08.11.2016року №301 на суму 102 241,94грн., від 09.11.2016року №302 на суму 103 914,34грн., від 09.11.2016року №303 на суму 108 886,32грн., від 10.11.2016року №304 на суму 114 717,10грн., від 11.11.2016року №310 на суму 107 846,72грн., від 11.11.2016року №308 на суму 104 592,34грн., від 11.11.2016року №307 на суму 112 005,11грн., від 12.11.2016року №311 на суму 98 716,37грн., від 12.11.2016року №312 на суму 98 083,57грн., від 14.11.2016року №313 на суму 104 411,54грн., від 15.11.2016року №314 на суму 94 829,18грн., від 15.11.2016року №315 на суму 98 625,96грн., від 16.11.2016року №316 на суму 98 761,56грн., від 17.11.2016року №317 на суму 105 812,74грн., від 17.11.2016року №318 на суму 113 795,00грн., від 18.11.2016року №322 на суму 107 106,53грн., від 18.11.2016року №320 на суму 95 731,58грн., від 18.11.2016року №323 на суму 104 649,54грн., від 19.11.2016року №325 на суму 102 283,55грн., від 19.11.2016року №324 на суму 100 827,55грн., від 21.11.2016року №326 на суму 104 604,04грн., від 21.11.2016року №327 на суму 101 874,05грн., від 21.11.2016року №321 на суму 135 675,00грн., від 22.11.2016року №329 на суму 107 925,53грн., від 22.11.2016року №328 на суму 102 829,55грн., від 23.11.2016року №331 на суму 104 240,04грн., від 23.11.2016року №330 на суму 102 829,55грн., від 24.11.2016року №334 на суму 109 882,02грн., від 24.11.2016року №333 на суму 108 107,52грн., від 25.11.2016року №336 на суму 103 603,04грн., від 26.11.2016року №338 на суму 108 153,02грн., від 26.11.2016року №337 на суму 103 421,04грн., від 28.11.2016року №339 на суму 106 287,53грн., від 29.11.2016року №340 на суму 103 148,05грн., від 29.11.2016року №341 на суму 103 148,05грн., від 30.11.2016року №343 на суму 107 516,03грн., від 01.12.2016року №348 на суму 101 737,55грн., від 01.12.2016року №347 на суму 105 605,04грн., від 02.12.2016року №351 на суму 111 250,20грн., від 02.12.2016року №350 на суму 92 592,10грн., від 02.12.2016року №352 на суму 109 978,50грн., від 03.12.2016року №353 на суму 113 040,00грн., від 03.12.2016року №354 на суму 106 493,10грн., від 05.12.2016року №356 на суму 111 438,60грн., від 06.12.2016року №358 на суму 113 416,80грн., від 07.12.2016року №359 на суму 113 463,90грн., від 07.12.2016року №360 на суму 113 134,20грн., від 08.12.2016року №363 на суму 113 840,70грн., від 08.12.2016року №361 на суму 113 134,20грн., від 09.12.2016року №364 на суму 114 876,90грн., від 09.12.2016року №365 на суму 114 735,60грн., від 10.12.2016року №366 на суму 110 025,60грн., від 10.12.2016року №367 на суму 115 583,40грн., від 13.12.2016року №369 на суму 106 210,50грн., від 13.12.2016року №370 на суму 108 471,30грн., від 13.12.2016року №372 на суму 107 340,90грн., від 14.12.2016року №373 на суму 112 945,80грн., від 15.12.2016року №374 на суму 109 743,00грн., від 15.12.2016року №375 на суму 109 036,50грн., від 16.12.2016року №377 на суму 104 609,10грн., від 16.12.2016року №378 на суму 105 880,80грн., від 17.12.2016року №380 на суму 107 388,00грн., від 17.12.2016року №379 на суму 106 540,20грн., від 19.12.2016року №383 на суму 104 043,90грн., від 19.12.2016року №384 на суму 110 967,60грн., від 20.12.2016року №386 на суму 106 210,50грн., від 20.12.2016року №385 на суму 105 268,50грн., від 21.12.2016року №387 на суму 109 507,50грн., від 22.12.2016року №389 на суму 109 507,50грн., від 22.12.2016року №390 на суму 106 775,70грн., від 23.12.2016року №394 на суму 108 296,17грн., від 23.12.2016року №393 на суму 104 703,30грн., від 23.12.2016року №392 на суму 104 656,20грн., від 24.12.2016року №396 на суму 105 934,86грн., від 24.12.2016року №395 на суму 105 332,95грн., від 26.12.2016року №399 на суму 88 155,58грн., від 26.12.2016року №398 на суму 110 750,08грн., від 26.12.2016року №397 на суму 108 759,17грн., від 28.12.2016року №402 на суму 105 379,26грн., від 28.12.2016року №403 на суму 109 499,98грн., від 29.12.2016року №406 на суму 107 555,36грн., від 29.12.2016року №407 на суму 106 351,56грн., від 30.12.2016року №409 на суму 109 222,18грн., від 03.01.2017року №2 на суму 111 676,08грн., від 03.01.2017року №3 на суму 101 318,10грн., від 03.01.2017року №4 на суму 105 731,40грн., від 03.01.2017року №1 на суму 101 860,44грн., від 04.01.2017року №6 на суму 122 868,16грн., від 04.01.2017року №7 на суму 102 397,96грн., від 05.01.2017року №9 на суму 97 890,76грн., від 05.01.2017року №12 на суму 116 295,16грн., від 05.01.2017року №10 на суму 112 069,66грн., від 05.01.2017року №11 на суму 107 985,00грн., від 06.01.2017року №15 на суму 113 149,50грн., від 06.01.2017року №16 на суму 119 018,26грн., від 10.01.2017року №18 на суму 112 163,56грн., від 10.01.2017року №17 на суму 110 567,26грн., від 11.01.2017року №21 на суму 119 159,10грн., від 11.01.2017року №20 на суму 110 044,66грн., від 12.01.2017року №25 на суму 114 332,40грн., від 12.01.2017року №23 на суму 111 758,40грн., від 12.01.2017року №24 на суму 113 770,80грн., від 13.01.2017року №27 на суму 115 876,80грн., від 13.01.2017року №26 на суму 109 699,20грн., від 16.01.2017року №28 на суму 106 704,00грн., від 16.01.2017року №29 на суму 113 162,40грн., від 17.01.2017року №31 на суму 114 004,80грн., від 17.01.2017року №32 на суму 110 494,80грн., від 18.01.2017року №34 на суму 110 728,80грн., від 18.01.2017року №35 на суму 114 145,20грн., від 19.01.2017року №36 на суму 108 388,80грн., від 19.01.2017року №37 на суму 111 243,60грн., від 20.01.2017року №39 на суму 115 455,60грн., від 20.01.2017року №41 на суму 116 298,00грн., від 20.01.2017року №40 на суму 113 817,60грн., від 23.01.2017року №44 на суму 111 805,20грн., від 23.01.2017року №45 на суму 112 086,00грн., від 24.01.2017року №46 на суму 110 073,60грн., від 24.01.2017року №47 на суму 112 554,00грн., від 25.01.2017року №48 на суму 109 886,40грн., від 26.01.2017року №49 на суму 138 247,20грн., від 26.01.2017року №50 на суму 147 981,60грн., від 27.01.2017року №53 на суму 124 020,00грн., від 27.01.2017року №54 на суму 139 136,40грн., від 27.01.2017року №55 на суму 120 884,40грн., від 30.01.2017року №56 на суму 114 192,00грн., від 31.01.2017року №57 на суму 110 120,40грн., від 31.01.2017року №58 на суму 120 451,30грн., від 01.02.2017року №61 на суму 117 462,91грн., від 01.02.2017року №62 на суму 118 619,71грн., від 02.02.2017року №65 на суму 120 451,30грн., від 03.02.2017року №66 на суму 114 522,72грн., від 03.02.2017року №67 на суму 116 402,52грн., від 04.02.2017року №69 на суму 113 992,52грн., від 06.02.2017року №70 на суму 119 294,51грн., від 06.02.2017року №71 на суму 116 257,92грн., від 07.02.2017року №72 на суму 115 438,52грн., від 08.02.2017року №74 на суму 112 112,74грн., від 08.02.2017року №75 на суму 115 486,72грн., від 09.02.2017року №78 на суму 116 932,72грн., від 09.02.2017року №77 на суму 112 835,74грн., від 10.02.2017року №83 на суму 115 824,12грн., від 10.02.2017року №82 на суму 121 077,90грн., від 10.02.2017року №81 на суму 110 473,94грн., від 13.02.2017року №85 на суму 121 511,70грн., від 13.02.2017року №84 на суму 118 860,71грн., від 14.02.2017року №87 на суму 124 066,28грн., від 14.02.2017року №86 на суму 115 197,53грн., від 15.02.2017року №88 на суму 118 137,71грн., від 16.02.2017року №89 на суму 118 330,51грн., від 17.02.2017року №91 на суму 117 992,48грн., від 20.02.2017року №95 на суму 120 687,49грн., від 20.02.2017року №96 на суму 116 718,48грн., від 20.02.2017року №97 на суму 120 736,49грн., від 21.02.2017року №99 на суму 114 170,47грн., від 22.02.2017року №100 на суму 117 943,48грн., від 22.02.2017року №101 на суму 121 667,50грн., від 22.02.2017року №102 на суму 122 990,51грн., від 23.02.2017року №103 на суму 120 393,49грн., від 24.02.2017року №106 на суму 111 720,46грн., від 24.02.2017року №105 на суму 111 916,45грн., від 24.02.2017року №104 на суму 112 700,46грн., від 27.02.2017року №108 на суму 111 132,46грн., від 27.02.2017року №107 на суму 112 994,46грн., від 28.02.2017року №109 на суму 119 217,49грн., від 01.03.2017року №111 на суму 124 313,51грн., від 01.03.2017року №112 на суму 122 108,50грн., від 02.03.2017року №117 на суму 118 335,48грн., від 02.03.2017року №116 на суму 124 656,50грн., від 02.03.2017року №115 на суму 118 678,49грн., від 03.03.2017року №119 на суму 120 295,49грн., від 03.03.2017року №118 на суму 120 834,49грн., від 06.03.2017року №121 на суму 122 451,50грн., від 06.03.2017року №120 на суму 111 524,46грн., від 07.03.2017року №124 на суму 120 393,49грн., від 07.03.2017року №123 на суму 130 732,54грн., від 09.03.2017року №127 на суму 129 409,52грн., від 09.03.2017року №126 на суму 122 500,50грн., від 09.03.2017року №125 на суму 130 830,54грн., від 10.03.2017року №129 на суму 119 266,49грн., від 10.03.2017року №130 на суму 118 678,49грн., від 10.03.2017року №128 на суму 121 226,50грн., від 14.03.2017року №136 на суму 115 248,47грн., від 14.03.2017року №135 на суму 110 250,46грн., від 15.03.2017року №137 на суму 119 609,48грн., від 15.03.2017року №138 на суму 116 669,47грн., від 16.03.2017року №140 на суму 122 647,50грн., від 16.03.2017року №139 на суму 121 324,50грн., від 17.03.2017року №143 на суму 122 794,50грн., від 17.03.2017року №142 на суму 121 030,50грн., від 17.03.2017року №141 на суму 120 442,49грн., від 20.03.2017року №144 на суму 121 226,50грн., від 21.03.2017року №146 на суму 118 384,49грн., від 21.03.2017року №145 на суму 125 685,52грн., від 22.03.2017року №148 на суму 119 952,49грн., від 22.03.2017року №147 на суму 114 415,46грн., від 23.03.2017року №150 на суму 116 669,47грн., від 23.03.2017року №149 на суму 124 068,50грн., від 24.03.2017року №153 на суму 123 235,50грн., від 24.03.2017року №152 на суму 122 549,50грн., від 24.03.2017року №151 на суму 118 433,48грн., від 27.03.2017року №154 на суму 118 482,48грн., від 29.03.2017року №158 на суму 118 090,49грн., від 29.03.2017року №159 на суму 120 638,50грн., від 30.03.2017року №162 на суму 123 823,50грн., від 30.03.2017року №161 на суму 114 513,47грн., від 31.03.2017року №166 на суму 130 928,53грн., від 31.03.2017року №165 на суму 122 745,50грн., від 31.03.2017року №164 на суму 119 707,49грн., від 03.04.2017року №170 на суму 125 881,51грн., від 03.04.2017року №169 на суму 113 288,46грн., від 04.04.2017року №171 на суму 123 921,50грн., від 05.04.2017року №172 на суму 120 687,49грн., від 05.04.2017року №173 на суму 124 656,50грн., від 06.04.2017року №174 на суму 120 295,49грн., від 06.04.2017року №175 на суму 130 340,53грн., від 07.04.2017року №176 на суму 124 656,50грн., від 07.04.2017року №177 на суму 124 460,51грн., від 10.04.2017року №178 на суму 138 278,57грн., від 11.04.2017року №180 на суму 129 262,52грн., від 11.04.2017року №179 на суму 140 630,58грн., від 12.04.2017року №182 на суму 122 304,50грн., від 12.04.2017року №181 на суму 122 696,50грн., від 13.04.2017року №183 на суму 109 662,44грн., від 13.04.2017року №184 на суму 120 687,49грн., від 14.04.2017року №186 на суму 114 219,47грн., від 14.04.2017року №185 на суму 126 812,52грн., від 18.04.2017року №188 на суму 122 108,50грн., від 18.04.2017року №187 на суму 128 135,52грн., від 19.04.2017року №189 на суму 124 754,51грн., від 19.04.2017року №190 на суму 126 812,52грн., від 20.04.2017року №191 на суму 120 050,50грн., від 20.04.2017року №192 на суму 117 649,48грн.

Доставка отриманої від ТОВ Агрохолдінг КІМ сировини здійснювалась на замовлення та за рахунок ПрАТ АПК-ІНВЕСТ наступними перевізниками:

- ФОП ОСОБА_18, Договір перевезення від 07.07.2015 року №731/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 25.10.2016 року № 19 на суму 156 510,00 грн., від 23.11.2016 року № 21 на суму 111985,00 грн., від 03.01.2017 року № 1 на суму 117713,18 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 15.10.2016 року № 230, ТТН від 11.10.2016 року № 224, ТТН від 08.10.2016 року № 221, ТТН від 31.10.2016 року № 252, ТТН від 01.11.2016 року № 254, ТТН від 04.11.2016 року № 261, ТТН від 15.11.2016 року № 278, ТТН від 18.11.2016 року № 283, ТТН від 21.11.2016 року № 288, ТТН від 22.11.2016 року № 290, ТТН від 23.11.2016 року № 292, ТТН від 26.11.2016 року № 298,платіжне доручення від 29.11.2016 року № 47262 на суму 156510,00 грн., платіжне доручення від 27.12.2016 року № 48787 на суму 111985 грн., платіжне доручення від 02.02.2017 року № 6544 на суму 117713,18 грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року.

-ФОП ОСОБА_15, Договір перевезення від 07.07.2015 року №732/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 18.10.2016 року № 53 на суму 345556,64 грн., від 17.11.2016 року № 11 на суму 280879,58 грн., від 12.12.2016 року № 72 на суму 255760,00 грн., від 19.12.2016 року № 77 на суму 100685,86 грн., від 04.01.2017 року № 4 на суму 123627,90 грн., від 24.01.2017 року № 8 на суму 179952,36 грн., від 13.02.2017 року № 11 на суму 235434,43 грн., від 01.03.2017 року № 13 на суму 209808,16 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 08.10.2016 року № 220, ТТН від 27.10.2016 року № 247, ТТН від 28.10.2016 року № 251, ТТН від 05.11.2016 року № 260, ТТН від 19.11.2016 року № 287, ТТН від 09.12.2016 року № 319, ТТН від 16.12.2016 року № 334, ТТН від 26.12.2016 року № 354, ТТН від 12.01.2017 року № 24, ТТН від 12.01.2017 року № 22, ТТН від 05.01.2017 року № 10, ТТН від 02.02.2017 року № 63, ТТН від 20.02.2017 року № 93, ТТН від 24.02.2017 року № 101, платіжне доручення від 24.11.2016 року № 47042 на суму 345556,64 грн., платіжне доручення від 28.12.2016 року № 48860 на суму 289279,58 грн., платіжне доручення від 26.01.2017 року № 5948 на суму 255760,50 грн., платіжне доручення від 06.02.2017 року № 6639 на суму 105485,86 грн., платіжне доручення від 20.02.2017 року № 7456 на суму 123627,90 грн., платіжне доручення від 03.03.2017 року № 1940 на суму 179952,36 грн., платіжне доручення від 22.03.2017 року № 3310 на суму 249334,43 грн., платіжне доручення від 14.04.2017 року № 4573 на суму 100 000,00 грн., платіжне доручення від 19.04.2017 року № 4854 на суму 119408,16 грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_9, Договір перевезення від 26.06.2015 року №699/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 18.10.2016року №31 на суму 24 094,80 грн., від 01.11.2016року №37 на суму 29 714,40 грн., від 05.12.2016року №40 на суму 32 296,00грн., від 21.11.2016року №38 на суму 45 563,40 грн., від 12.01.2017року №43 на суму 57 775,60 грн., від 01.02.2017року №44 на суму 56 479,88 грн., від 15.02.2017року №45 на суму 36 407,80 грн., від 03.03.2017року №46 на суму 45 100,76 грн., від 21.03.2017року №48 на суму 58 672,36 грн., від 03.04.2017року №49 на суму 67 845,92 грн., від 19.04.2017року №50 на суму 75 754,44 грн., від 04.05.2017року №51 на суму 70 213,22грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 01.10.2016 року № 214, від 10.10.2016 року № 222, від 24.10.2016 року № 243, від 29.11.2016 року № 302, від 01.12.2016 року № 307, від 16.11.2016 року № 280, від 17.11.2016 року № 282, від 18.11.2016 року № 285, від 19.11.2016 року № 286, від 26.11.2016 року № 90, від 01.11.2016 року № 253, від 07.11.2016 року № 263, від 11.11.2016 року № 273, від 14.11.2016 року № 276, від 03.01.2017 року № 4, від 05.01.2017 року № 11, від 20.12.2016 року № 339, від 22.12.2016 року № 345, від 23.12.2018 року № 347, від 24.12.2016 року № 349, від 26.12.2016 року № 351, від 11.01.2017 року № 20, від 12.01.2017 року № 23, від 16.01.2017 року № 27, від 18.01.2017 року № 33, від 20.01.2017 року № 39, від 20.01.2017 року № 38, від 23.01.2017 року № 43, від 23.01.2017 року № 44, від 25.01.2017 року № 47, від 27.01.2017 року № 53, від 27.01.2017 року № 54, від 31.01.2017 року № 56, від 31.01.2017 року № 57, від 01.02.2017 року № 60, від 03.02.2017 року № 64, від 06.02.2017 року № 68, від 07.02.2017 року № 70, від 09.02.2018 року № 77, від 02.03.2017 року № 113, від 02.03.2017 року № 111, від 01.03.2017 року № 110, від 16.02.2017 року № 87, від 20.02.2017 року № 92, від 22.02.2017 року № 97, від 22.02.2017 року № 98, від 13.02.2017 року № 82, від 09.03.2017 року № 121, від 07.03.2017 року № 119, від 15.03.2017 року № 133, від 17.03.2017 року № 137, від 21.03.2017 року № 141, від 22.03.2018 року № 144, від 24.03.2017 року № 149, від 03.04.2017 року № 165, від 18.04.2017 року № 183, від 14.04.2017 року № 180, від 13.04.2017 року № 179, від 12.04.2017 року № 176, від 11.04.2017 року № 174, від 10.04.2017 року № 173, від 07.04.2017 року № 171, від 06.04.2017 року № 170, від 05.04.2017 року № 168, 100 19.04.2017 року № 185, Платіжні доручення від 16.11.2016року №46659 на суму 24 094,80грн., від 29.11.2016року №47277 на суму 29 714,40грн., від 18.01.2017року №3713 на суму 32 296,00грн., від 27.12.2016року №48792 на суму 45 563,40грн., від 14.02.2017року №7050 на суму 57 775,60грн., від 13.03.2017року №2231 на суму 56 479,88грн., від 29.03.2017року№3786 на суму 36 407,80грн., від 11.04.2017року №4380 на суму 45 100,76грн., від 26.04.2017року №10082 на суму 58 672,36грн., від 17.05.2017року №11141 на суму 67 845,92грн., від 30.05.2017року №676 на суму 75 754,44грн., від 15.06.2017року №1404 на суму 70 213,22грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року, за 2-й квартал 2017 року.

- ФОП ОСОБА_20, Договір перевезення від 14.01.2015 року №44/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 18.10.2016 року №3 на суму 34422,20 грн., від 01.11.2016 року № 4 на суму 28875,20 грн., від 08.11.2016 року № 5 на суму 3277,00 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 30.09.2016 року № 212, від 30.09.2016 року № 213, від 05.10.2016 року № 216, від 07.10.2016 року № 217, від 07.10.2016 року № 218, від 17.10.2016 року № 232, від 18.10.2016 року № 234, від 28.10.2016 року № 249, від 27.10.2016 року № 248, від 08.11.2016 року № 264, Платіжні доручення від 16.11.2016 року № 46655 на суму 34422,50 грн., від 29.11.2016 року № 47275 на суму 28875,20 грн., від 13.12.2016 року № 47868 на суму 3277,00 грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4 -й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_12, Договір перевезення від 30.11.2016 року №712/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 01.10.2016 року № 130 на суму 6 344,82 грн., від 17.10.2016 року № 133 на суму 21 962,92 грн., від 14.11.2016 року № 141 на суму 5 123,80 грн., від 30.11.2016 року № 144 на суму 34 940,08 грн., від 19.12.2016 року № 149на суму 37 787,60 грн., від 29.12.2016 року № 150 на суму 70 748,88 грн., від 10.01.2017 року № 151 на суму 46 966,98 грн., від 27.01.2017 року № 153 на суму 62 091,76 грн., від 14.02.2017 року № 155 на суму 84 383,04 грн., від 01.03.2017 року № 158 на суму 77 123,46 грн., від 13.03.2017 року № 159 на суму 64 910,76 грн., від 29.03.2017 року № 162 на суму 50 782,62 грн., від 14.04.2017 року № 164 на суму 43 724,68 грн., від 10.05.2017 року № 165 на суму 68 400,42 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 29.09.2016 року №211, від07.10.2016 року №219, від10.10.2016 року №223, від03.11.2016 року №255, від05.11.2016 №259, від 22.11.2016 року №291, від24.11.2016 року №294, від 01.12.2016 року №305, від 02.12.2016 року №309, від07.12.2016 року №315, від 10.12.2016 року №321, від 13.12.2016 року №325, від14.12.2016 року №327, від 29.11.2016 року №301, від 20.12.2016 року №340, від 21.12.2016 року №342, від 19.12.2016 року №338, від 17.12.2016 року №336, від 23.12.2016 року №346, від 28.12.2016 року №359, від 29.12.2016 року №363, від 03.01.2017 року №3, від 04.01.2017 року №6, від 05.01.2017 року №12, від 26.01.2018 №14, від 24.01.2017 року №45, від 17.01.2017 року №30, від 13.01.2017 року №25, від 08.12.2016 року №318, від 19.01.2017 року №37, від 10.01.2017 року №19, від 10.02.2017 року №80, від 08.02.2017 року №73, від 08.02.2017 року №74, від 03.02.2017 року №65, від 26.01.2017 року №51, від 26.01.2017 року №50, від 14.02.2017 року №83, від 14.02.2017 року №84, від 17.02.2017 року №90, від 20.02.2017 року №94, від 22.02.2017 року №99, від 27.02.2017 року №105, від 28.02.2017 року №106, від 03.03.2017 року №115, від 06.03.2017 року №117, від 06.03.2017 року №118, від 09.03.2017 року №122, від 09.03.2017 року №123, від 10.03.2017 року №126, від 02.03.2017 року №112, від 14.03.2017 року №128, від 16.03.2017 року №136, від 22.03.2017 року №143, від 31.03.2017 року №163, від 19.04.2017 року №184, від 20.04.2017 року №186, Платіжні доручення від 31.10.2016 року № 45799 на суму 6 344,82 грн., від 16.11.2016 року № 46656 на суму 21 962,92 грн., від 14.12.2016 року № 47945 на суму 5 123,80 грн., від 06.01.2017 року № 181 на суму 34 940,08 грн., від 01.02.2017 року № 6185 на суму 37 787,60 грн., від 15.02.2017 року № 7141 на суму 70 748,88 грн., від 22.02.2017 року № 7606 на суму 46 966,98 грн., від 07.03.2017 року № 2019 на суму 62 091,76 грн., від 30.03.2017 року № 3843 на суму 84 383,04 грн., від 19.04.2017 року № 4861 на суму 77 123,46 грн., від 21.04.2017 року № 5062 на суму 64 910,76 грн., від 26.04.2017 року № 10085 на суму 50 782,62 грн., від 01.06.2017 року № 864 на суму 43 724,68 грн., від 26.06.2017 року № 4996 на суму 68 400,42 грн., Акти звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року, за 2-й квартал 2017 року.

-ФОП ОСОБА_21, Договір перевезення від 09.12.2015року №244/ДТЛ-15, Акти виконаних робіт від 18.10.2016року №ОУ-31 на суму 10 029,80грн., від 31.10.2016року №ОУ-34 на суму 2 481,60грн., від 15.11.2016року №ОУ-38 на суму 2 400,20грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 14.10.2016 року №226, від 14.10.2016року №229, від 14.10.2016року №227, від 15.10.2016року №231, від 24.10.2016року №242, від 12.11.2016року №275, платіжні доручення від 22.11.2016 року № 46909 на суму 10 029,80грн., від 29.11.2016 року № 47283 на суму 135 101,60 грн., від 16.12.2016 року №48130 на суму 7 327,70грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_22, Договір перевезення від 11.02.2015року №213/ДТЛ-15, Акт виконаних робіт від 18.10.2016 року № 59, заявка на здійснення перевезення, ТТН від 23.09.2016 року № 205, платіжне доручення від 16.11.2016 року № 46657, Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2016 року.

- ФОП ОСОБА_14, Договір перевезення від 29.01.2014року №171/ДТЛ-14, Акт виконаних робіт від 01.11.2016року №31 на суму 2 362,80 грн., від 17.11.2016року №32 на суму 36 157,90 грн., від 03.01.2016 року № 2 на суму 9 076,60 грн., від 01.12.2016року № 37 на суму 5 572,16 грн.,від 27.12.2016року № 40 на суму 58 054,00 грн., від 17.01.2016 року № 5 на суму 35 096,06 грн., від 01.02.2016 року № 7 на суму 21 873,00 грн., від 20.02.2016 року № 10 на суму 40 529,60 грн., від 06.03.2016 року № 12 на суму 33 650,40 грн., від 17.03.2016 року № 16 на суму 34 934,00 грн., від 03.04.2016 року № 19 на суму 72 112,20 грн., від 14.04.2016 року № 20 на суму 43 276,80 грн., від 03.05.2016 року № 22 на суму 47 848,10 грн., заявка на здійснення перевезення, ТТН від 20.10.2016року №237, від 22.10.2016року №240, від 20.10.2016року №236, від 25.10.2016року №244, від 03.11.2016року №256, від 04.11.2016року №258, від 07.11.2016року №262, від 09.11.2016року №266, від 11.11.2018року №271, від 12.11.2016року №274, від 15.11.2016року №279, від 26.12.2016року №352, від 28.12.2016року №359, від 29.12.2016року №362, від 25.11.2016року №297, від 28.11.2016року №300, від 30.11.2016року №303, від 02.12.2016року №307, від 03.12.2016року№310, від 06.12.2016року №313, від 08.12.2016року №317, від 10.12.2016року №322, від 13.12.2016року№326, від 15.12.2016року №330, від 19.12.2016року №337, від 22.12.2016року №344, від 23.12.2018року №348, від 03.01.2017року №1, від 05.01.2017року №13, від 10.01.2018року №18, від 11.01.2017року №21, від 13.01.2017року №26, від 16.01.2017року №28, від 18.01.2017року №34, від 20.01.2017року №40, від 24.01.2017року №46, від 27.01.2017року №52, від 30.01.2017року №55, від 01.02.2017року №59, від 06.02.2017року №67, від 09.02.2017року №76, від 13.02.2017року №81, від 15.02.2017року №85, від 21.02.2017року №96, від 23.02.2017року №100, від 24.02.2017року №336/103, від 24.02.2017року№103, від 01.03.2017року №109, від 03.03.2017року №114, від 07.03.2017року №119/1, від 10.03.2017року №125, від 14.03.2017року №129, від 15.03.2017року №132, від 16.03.2017року№135, від 17.03.2017року №138, від 20.03.2017року №140, від 21.03.2017року №142, від 23.03.2017року №146, від 24.03.2017року №147, від 27.03.2017року №152, від 29.03.2017року №155, від 30.03.2017року №159, від 31.03.2017року №161, від 03.04.2017року №164, від 04.04.2017року №166, від 05.04.2017року №167, від 06.04.2017року №169, від 07.04.2017року №172, від 11.04.2017року №175, від 12.04.2017року №176, від 13.04.2017року №178, від 20.04.2017року №187, від 18.04.2017року №182, платіжні доручення від 30.11.2016року №47356 на суму 4 162,80грн., від 27.12.2016 року№48786 на суму 36 157,90грн., від 03.01.2017року №7269 на суму 26 176,60грн., від 11.01.2017року №285 на суму 45 672,16грн., від 01.02.2017року №6184 на суму 59 854,00грн., від 22.02.2017року №7601 на суму 56 096,06грн., від 09.03.2017року №2110 на суму 66 673,00грн., від 29.03.2017року №3782 на суму 62 067,20грн., від 19.04.2017року №4853 на суму 33 650,40грн., від 24.04.2017року №5192 на суму 87 199,00грн., від 11.05.2017року №10824 на суму 73 912,20грн., від 30.05.2017року №672 на суму 5 762,76грн., від 02.06.2017року №894 на суму 37 514,04грн., від 20.06.2017року №4477 на суму 49 648,10грн., Акт звірки взаєморозрахунків за 4-й квартал 2016 року, за 1-й квартал 2017 року, за 2-й квартал 2017 року.

Оборотні відомості за рахунками: за період з 01.10.16-30.04.17 за рахунком 20142, за період з 01.10.16-30.04.17 за рахунком 631114.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРО-КОНСУЛ (ЄДРПО У37001303), як Постачальником, укладено Договір поставки № 795 КЗ від 02 лютого 2017 року, копія якого наявна в матеріалах справи .

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури, сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації- не більше десяти відсотків незалежно від напряму зміни. Якщо Сторони в Специфікації на поставку Товару обмовили відмінне від зазначеного в договорі допустиме відхилення від кількості і вартості партій Товару, які постачаються, застосовується відхилення зазначене в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем товарно-транспортної накладної на Товар на складі Покупця. Товар приймається за кількістю і якістю на складі Покупця за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ .

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 5 (п'яти) календарний днів з моменту одержання належним чином оформлених оригіналів документів, на поставлену партію Товару, необхідних з даного Договору. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортну накладну на товар. Протягом п'яти календарних днів з моменту поставки Товару, надати оригінали видаткової накладної та рахунку на Товар. Сторони мають право обумовити надання інших документів з поставкою товару, в специфікаціях. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами з обов'язковим проставленням печаток та діє до 31 грудня 2019 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах єдиного податку 4-ї групи, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 1 від 02.02.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

Додатковою угодою від 03 лютого 2017 року №1 до договору поставки №795 КЗ від 02 лютого 2017 року, постачальник та покупець дійшли до угоди щодо поставки наступної партії товару: ячмінь 3 класу.

Згідно зі специфікацією № 2 від 07.02.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: ячмінь 3 класу.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 03.02.2017 № АК0000001, 08.02.2017 АК0000002;

- товарно - транспортні накладні: від 02.02.2017 року № 638551, від 03.02.2017 року № 638552, від 06.02.2017 № 638553;

- реєстр ТТН: від 03.02.2017 року № 00000000258, від 08.02.2017 року № 00000000302,

- податкові накладні: від 03.02.2017 року № 1, від 08.02.2017 року № 2,

- платіжні доручення: від 14.02.2017 року№ 6995, від 21.02.2017 року №7472, від 23.02.2017 року № 7627.

Оборотні відомості за рахунками: за період з 01 - 28.02.2017 за рахунком 20141.

Між Позивачем, як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю ПОЛТАВА-АГРОРЕЗЕРВ (ЄДРПОУ41234904), як Постачальником, укладено Договір поставки № 850 КЗ від 04 вересня 2017 року, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до п. 1 Договору, Постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим Договором поставити (передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Зернові культури, сою та дозволені до застосування і зареєстровані в Україні компоненти для комбікормів, іменовані надалі Товар в кількості, за якістю і за цінами вказаними у відповідних додатках до Договору - Спеціфікаціях , які є невід'ємною частиною цього Договору. Допускається поставка Товару з відхиленням від кількості і вартості партій Товару, погоджених Сторонами в Специфікації- не більше десяти відсотків незалежно від напряму зміни. Якщо Сторони в Специфікації на поставку Товару обмовили відмінне від зазначеного в договорі допустиме відхилення від кількості і вартості партій Товару, які постачаються, застосовується відхилення зазначене в специфікації.

Як зазначено в п. 2 Договору, зокрема постачальник зобов'язується поставити Товар за цим Договором в термін, визначений у відповідній Спеціфікації. Умови поставки за цим Договором: DDP склад покупця (згідно з офіційними тлумаченнями торгових термінів Міжнародної торгової палати в редакції Інкотермс 2010г.) Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ . Якщо в Специфікації Сторони передбачили інші умови поставки, приймаються поставки, зазначені в специфікації. Моментом передачі Товару є момент підписання Покупцем товарно-транспортної накладної на Товар на складі Покупця. Товар приймається за кількістю і якістю на складі Покупця за адресою: Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена, 28, Комбікормовий завод ПрАТ АПК-ІНВЕСТ .

А п. 3 Договору передбачено, що вартість Товару визначається у відповідних Специфікаціях до Договору, які є його невід'ємною частиною і включає податок на додану вартість, в розмірі, визначеному законодавством України. Оплата за поставлений товар, за цим Договором, здійснюється Покупцем на підставі рахунку, протягом 3 банківських днів з моменту поставки товару, за умови наявності оригіналів документів на поставлений товар, зазначених в п4.1.2 Договору, але не раніше отримання Покупцем підтвердження реєстрації податкової накладної в єлиному реєстрі податкових накладних на кожну окрему партію Товару, що поставляється згідно з графіком поставки вказаного в Специфікації, за допомогою програми МЕДос, або іншої програми електронного документообігу. Підтвердженням реєстрації податкової накладної в ЄРПН є відповідні відомості, отримані покупцем з ЄРПН на підставі квитанції про реєстрацію податкової накладної, що надається Постачальником. Платежі за цим Договором здійснюються за безготівковим розрахунком на поточний рахунок Постачальника, з використанням платіжних доручень, в національній валюті України- гривні.

Пунктом 4 зазначеного Договору визначено, що Постачальник зобов'язаний передати Покупцеві Товар в терміни, обумовлені в цьому Договорі та зазначені в цих Специфікаціях. З постачанням Товару надати товарно-транспортнунакладну на товар. Зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку і строки, встановлені цим договором та чинним законодавством України. У разі повернення Товару, Постачальник в день здійснення повернення Товару, надає Покупцеві розрахунок коригування до податкової накладної, за формою і способом, згідно з чинним законодавством України. Покупець зобов'язаний прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах цього Договору.

В п.8 Договору зазначено, що цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими особами з обов'язковим проставленням печаток та діє до 31 грудня 2019 року.

Як зазначено в п.9 даного Договору, Постачальник на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно з чинним законодавством України.Покупець на момент укладення Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах єдиного податку 4-ї групи, згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі специфікацією № 1 від 05.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: соя.

Згідно зі специфікацією № 2 від 22.09.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: соя.

Додатковою угодою від 28 вересня 2017 року №3 до договору поставки №850 КЗ від 04 вересня 2017 року, постачальник та покупець дійшли до угоди щодо поставки наступної партії товару: соя.

Згідно зі специфікацією № 3 від 12.10.2017 року на адресу позивача поставлявся наступний товар: соя.

На підтвердження реальності здійснення господарських операцій між Позивачем та його контрагентом надано:

- видаткові накладні: від 19.09.2017 року №1, від 24.09.2017 року № 2, від 25.09.2017 року № 3, від 26.09.2017 року № 4, від 30.09.2017 року № 5, від 05.10.2017 року № 6, від 09.10.2017 року № 7, від 14.10.2017 року № 8,

-товарно - транспортні накладні: від 18.09.2017 року № 399133, від 22.09.2017 року № 399135, від 22.09.2017 року № 399136, від 24.09.2017 року № 399138, від 28.09.2017 року № 399151, від 28.09.2017 року № 399152, від 28.09.2017 року № 399153, від 04.10.2017 року № 399144, від 07.10.2017 року № 815501, від 07.10.2017 року № 815502, від 07.10.2017 року № 399147, від 13.10.2017 року № 399138,

-податкові накладні: від 05.10.2017 року № 8, від 09.10.2017 року № 9, від 14.10.2017 року № 11,

- платіжні доручення: від 22.09.2017 року № 8865, від 27.09.2017 року № 9156, від 03.10.2017 року № 9332, від 06.10.2017 року № 9583, від 13.10.2017 року №10050, від 20.10.2017 року № 10345,

- реєстр ТТН: від 19.09.2017 року № 2277, від 24.09.2017 року № 2321, від 25.09.2017 року № 2332, від 26.09.2017 року № 2342, від 30.09.2017 року № 2397, від 05.10.2017 року № 2453, від 09.10.2017року № 2517, від 14.10.2017 року № 2555.

Оборотні відомості за період з 01.09.2017 року - 31.10.2017року за рахунком 631114, з 01.09.2017 року - 31.10.2017року за рахунком 20141.

В підтвердження здійснення господарської діяльності позивачем надано:

- оборотні відомості за рахунком 233 Виробництво комбікорму за квітень 2016 року, за жовтень 2016 р., за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень 2017 року, за лютий 2017 року, за березень 2017 року, за квітень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за серпень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за листопад 2017 року;

- оборотні відомості за рахунком 262 Готова продукція комбікормового виробництва за квітень 2016 року, за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень 2017 року, за лютий 2017 року, за березень 2017 року, за квітень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за серпень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за листопад 2017 року;

- оборотні відомості за рахунком 20822 Корми (власні) Тваринницький комплекс за квітень 2016 року, за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень 2017 року, за лютий 2017 року, за березень 2017 року, за квітень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за серпень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за листопад 2017 року;

- довідки про виробництво комбікорму за квітень 2016 р., з №470 по №627, за жовтень 2016 р., з №1374 по №1524, за листопад 2016 р., з №1526 по №1651, за грудень 2016 р., з №1662 по №1802, за січень 2017 р., з №9 по №118, за лютий 2017 р., з №119 по№246, за березень 2017р., з №248 по №388, за квітень 2017 р., з №393 по №540, за травень 2017 р., з №547 по №698, за червень 2017 р., з №704 по №845, за липень 2017 р., з №853 по №1025, за серпень 2017 р., з №1030 по №1177, за вересень 2017 р., з №1183 по №1354, за жовтень 2017 р., з №1356 по №1537, за листопад 2017 р., з №1541 по №1698,

- журнал визначення якості сировини за період з 22.07.2017року по 31.12.2017року, з 03.01.2017року по 22.07.2017року, з 01.07.2016року по 31.12.2016року, з 03.01.2016року по 30.06.2016року;

- журнал реєстрації лабораторних досліджень при надходженні зерна з 04.07.2016 року по 19.07.2018року,

- журнал вагаря (непарний) з 19.09.2017 року по 27.02.2018року, журнал вагаря (парний) з 24.09.2017року по 02.04.2018року, журнал вагаря (парний) з 20.05.2017 року по 22.09.2017року, журнал вагаря (парний) з19.05.2017року по 19.09.2017року, журнал вагаря (парний) з 26.01.2017року по 18.05.2017року, журнал вагаря (непарний) з 01.02.2017року по 17.05.2017року, журнал вагаря (непарний) З 25.07.2016 рокупо 31.01.2017року, журнал вагаря (парний) З 26.07.2016 рокупо 26.01.2017року, журнал вагаря (парний) З 12.12.2015року по 14.06.2016року, журнал вагаря (непарний) З 01.12.2015року по 06.07.2016року.

У відповідності до приписів статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року № ETSN 005 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Відповідно до статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку у тому числі органів державної влади. У справах щодо оскарження рішень суди перевіряють чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з п. п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 вказаного Кодексу податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Розділ V Податкового кодексу України (ст.ст. 180-211) регулює порядок нарахування та сплати податку на додану вартість, визначає платників податку, встановлює порядок реєстрації в якості платників ПДВ, визначає об'єкти оподаткування та розміри ставок податку, операції, які звільнені від оподаткування, а також, правила віднесення сум до складу податкового кредиту.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 вказаного Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України).

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначені ст. 200 вказаного Кодексу.

Відповідно до п.п. 200.1 - 200.4 ст. 200 вказаного Кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобовязань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового Кодексу України вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг.

Згідно з п. 198.3 ст. 198 вказаного Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у звязку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 вказаного Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 1 та 2 п. 201.10 ст. 201 вказаного Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Тобто, з фактом реєстрації контрагентами (продавцями товарів/послуг) податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних у позивача виникло право на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.

Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, визначені ст. 44 Податкового кодексу України, відповідно до п.п. 44.1 та 44.2 якої для цілей оподатковування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів (документи, створені в письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозвіл адміністрації (власника) на їхнє проведення); регістрів бухгалтерського обліку (носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм і т.п., призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування й узагальнення інформації з первинних документів, прийнятих до обліку); фінансової звітності (бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період); інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених вищевказаними документами.

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Як встановлено судом, підтверджено матеріалами справи і не спростовано відповідачем, в підтвердження реальності здійснення господарських операцій та правомірності включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ по укладеним договорам позивачем надані відповідні документи бухгалтерського та податкового обліку.

Надані документи підтверджують факт здійснення господарських операцій та правомірність включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ.

Щодо посилання відповідача на відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів, суд зазначає, що Верховний Суд в постанові від 06.02.2018 року у справі № 804/4940/14, зазначив, що відсутність у контрагентів позивача матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу). Основні та транспортні засоби можуть перебувати в постачальника на праві оренди або лізингу.

Однак, відповідачем не надано суду будь-яких доказів на підтвердження неможливості залучення трудових ресурсів за цивільно-правовими угодами. При цьому, норми податкового законодавства не визначають певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника податків при здійсненні господарської діяльності, як критерій правового статусу платника податків щодо формування витрат, які ним понесені.

При цьому, суд зазначає, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат та податкового кредиту, за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагентів та злагодженість дій між ними (Постанови Верховного суду від 10 вересня 2018 року справа №826/8016/13-а,адміністративне провадження №К/9901/4058/18, від 10 вересня 2018 року справа №826/25442/15, адміністративне провадження №К/9901/24925/18, від 11 вересня 2018 року у справі №810/2677/17, адміністративне провадження №К/9901/47242/18 та ін.).

Посилання відповідача на певне недотримання податкового законодавства контрагентами позивача є неприйнятними.

Так, законодавством України, зокрема Податковим кодексом України, на сторону цивільно-правової угоди, яка є платником податків, не покладений обов'язок здійснювати контроль за дотриманням постачальником вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, подання звітності, сплати податків до бюджету і в подальшому за можливі дії порушника. Не передбачено ні право, ні зобов'язання будь-якої із сторін правочину здійснювати контроль щодо показників податкової звітності однієї сторони правочину над показниками податкової звітності, що подана іншою стороною правочину. При цьому відповідно до законодавства кожний платник податків несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку, яка стосується кожного окремого платника податків і не може автоматично поширюватися на інших осіб, у тому числі на його контрагентів.

Статтею 61 Конституції України закріплений індивідуальний характер юридичної відповідальності особи, відповідно до якого до відповідальності повинен бути притягнений правопорушник. Притягнення ж до відповідальності добросовісного платника податків суперечить конституційним нормам та вимогам законодавства.

В рішеннях Європейського суду з прав людини, що прийняті в справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), Булвес АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03), Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява № 6689/03) наголошено на індивідуальному характері відповідальності особи та відсутності підстав для притягнення платника податків до відповідальності у зв'язку з порушенням податкової дисципліни його контрагентами. Зокрема, зазначено, що платник податку на додану вартість не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо такий платник не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

Аналогічна правова позиція щодо індивідуального характеру юридичної відповідальності платника податків міститься, зокрема, в постанові Верховного Суду від 27.03.2018 року в справі №816/809/17.

Посилання відповідача на те, що висновки про нереальність здійснення господарських операцій зроблені на підставі аналізу баз даних АІС Податковий блок щодо контрагентів є неприйнятними, оскільки співставлення даних податкової звітності з даними внутрішніх баз даних контролюючого органу як етапу контроль-перевірочної роботи не передбачає здійснення податковим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства і аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника, адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються податковим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податку. Записи у інформаційних базах податкового органу до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відносяться. А тому нарахування податків не може ґрунтуватися тільки на даних, які містяться в інформаційних базах контролюючого органу, без врахування даних первинних документів.

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 14.06.2016 року в справі №К/800/39786/15.

Інформація з баз даних АІС Податковий блок та податкова інформація, що надана іншими контролюючими органами, щодо контрагентів позивача, на яку посилався відповідач, є неприйнятною, оскільки не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні процесуального закону. Крім того, податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку-покупця від перебування його контрагента за юридичною адресою, дотримання ним податкової дисципліни та правильності ведення податкового або бухгалтерського обліку

Аналогічна правова позиція міститься, зокрема, в постановах Верховного Суду від 06.02.2018 року в справі №816/166/15-а (№К/9901/8403/18), від 27.03.2018 року в справі №816/809/17.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності субєкта владних повноважень обовязок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суб'єктом владних повноважень доказів правомірності висновків про порушення позивачем норм законодавства з питань оподаткування не надано.

Вказане свідчить про необґрунтованість його висновків.

Отже, контролюючий орган дійшов помилкового висновку про те, що господарські операції по договорам, що укладені між позивачем та контрагентами, не мали реального характеру, і про порушення позивачем податкового законодавства в частині декларування податку на додану вартість.

Вказане призвело до помилкового винесення податкового повідомлення-рішення, яким позивачу протиправно збільшено грошове зобов'язання на загальну суму 7 455 186 грн. та штрафних санкцій на суму 3 727 593,00 грн.

З огляду на наведене, прийняте контролюючим органом податкове повідомлення-рішення не можна вважати законним і обґрунтованим, у зв'язку з чим спірне податкове повідомлення-рішення від 30.03.2018 року № НОМЕР_1 підлягає визнанню протиправним і скасуванню.

Решта доводів та заперечень учасників справи висновків суду по суті позовних вимог не спростовують. Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі Серявін та інші проти України від 10.02.2010 р. (заява № 4909/04), відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії від 09.12.1994 р., серія A, № 303-A, п.29).

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки прийняте рішення ухвалено на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує Приватному акціонерному товариству «АПК-ІНВЕСТ» судові витрати у сумі 167 741 (сто шістдесят сім тисяч сімсот сорок одна гривня) 68 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби .

Керуючись ст.ст.2-15, 19-20,42-48, 72-77, 90, 118, 139, 159-165, 199, 205, 244-250, 255, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення- задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення форми «Р» Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 30.03.2018 року № НОМЕР_1.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.11-Г) на користь Приватного акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» (85325, Донецька область, Покровський район, с.Рівне, вул.Шопена,1а) судовий збір у розмірі 167 741,68 (сто шістдесят сім тисяч сімсот сорок одна гривня) 68 копійок.

Вступну та резолютивну частину рішення складено у нарадчій кімнаті та проголошено у судовому засіданні 12 березня 2019 року в присутності представників сторін.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 21 березня 2019 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено до Першого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Апеляційна скарга згідно положень статті 297 КАС України подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Донецький окружний адміністративний суд.

Суддя Кочанова П.В.

Дата ухвалення рішення11.03.2019
Оприлюднено23.03.2019

Судовий реєстр по справі —805/2474/18-а

Ухвала від 10.12.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Юрченко В.П.

Ухвала від 02.09.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 29.08.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 18.05.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Пасічник С.С.

Ухвала від 07.03.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Юрченко В.П.

Ухвала від 01.02.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 08.01.2020

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 19.12.2019

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 12.06.2019

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

Ухвала від 13.05.2019

Адміністративне

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Міронова Галина Михайлівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні