ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 855/88/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м. Київ

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:

судді-доповідача Аліменка В.О.,

суддів Безименної Н.В., Кучми А.Ю.,

за участю секретаря Лебедєвої Ю.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови Центральної виборчої комісії №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА , -

В С Т А Н О В И Л А:

Всеукраїнська громадська організація "Громадянська мережа "ОПОРА" (надалі - Позивач) в межах виборчого процесу звернулася до Центральної виборчої комісії (надалі - Відповідач) із запитом на отримання інформації в порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про вибори Президента України". Запит було надіслано 7 березня 2019 року на електронну пошту Відповідача та було подано 11 березня 2019 року через канцелярію Відповідача. Відповідачем вказаний запит було зареєстровано 7 березня 2019 року за № 21-17-6256 та 11 березня 2019 року за № 21-17-6513 відповідно.

У вказаному запиті Позивач просив надати наступну інформацію:

- про здійснення платежів з усіх наявних поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента ОСОБА_2 на користь ВГО "Солідарна молодь" (код ЄДРПОУ 41571978), Громадської організації "Солідарність" (код ЄДРПОУ 39721371) та Громадської організації "Інститут розвитку і сприяння демократії" (код ЄДРПОУ 42668122) за період з дня відкриття вказаних рахунків до дня надходження цього запиту;

- у разі здійснення таких платежів, надати інформацію по кожному платежу: номер поточного рахунку виборчого фонду, отримувач платежу, дату, суму та призначення платежу (копія запиту - в додатку).

15 березня 2019 року Відповідачем було прийнято Постанову № 572 "Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА", зареєстровані у Центральній виборчій комісії 7 березня 2019 року за № 21-17-6256 та 11 березня 2019 року за № 21-17-6513 , якою було повністю відмовлено Позивачу в задоволенні запитів на інформацію (копія Постанови - в додатку). Вказана Постанова була надіслана Позивачу та опублікована на офіційному веб-сайті Позивача.

Постанова Відповідача про відмову у задоволенні запиту мотивована тим, що інформація щодо руху коштів, зокрема про здійснення платежів з усіх поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_2 на користь зазначених у запитах на інформацію громадських організацій, є банківською таємницею, а отже, не підлягає розголошенню. Розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди інтересам власника поточних рахунків - кандидату на пост Президента України ОСОБА_2, має високу ймовірність завдання шкоди цій особі чи її майну, а шкода від оприлюднення вказаної інформації на час надання відповіді на ці запити для вказаної особи переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Позивач вважає таке рішення про відмову у наданні запитуваної публічної інформації необґрунтованим, протиправним, та таким, що суперечить вимогам чинного законодавства України і порушує право Позивача на отримання інформації та спостереження за виборами, у зв'язку із чим звернувся до суду із даним адміністративним позовом.

Не погоджуючись із доводами позову, Центральною виборчою комісією подано відзив на позовну заяву, зі змісту якого вбачається, що законодавством передбачено спеціальні вимоги для надання (передачі) інформації про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України, а саме, зокрема, зашифрований вигляд та/або захищеними каналами зв'язку, що свідчить про неможливість віднесення інформації про виписки з рахунків кандидатів на пост Президента України, всі надходження на накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України, а також здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках до відкритої, та доступ до такої інформації має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Крім того, відповідачем зазначено, що згідно зі статтею 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , абзацом другим пункту 1.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 року за № 935/12809, юридичні та фізичні особи, а також службові особи, які під час виконання своїх функцій безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених законодавством України.

Враховуючи викладене, твердження позивача, на переконання ЦВК, не відповідають дійсності, оскільки не відповідачем, а Законом України Про банки і банківську діяльність віднесено відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта тощо до банківської таємниці, а також Законами України Про доступ до публічної інформації і Про банки і банківську діяльність обмежуються доступ та розголошення до інформації, яка містить банківську таємницю.

Законом України Про вибори Президента України оприлюднення Комісією інформації щодо операцій на рахунках виборчих фондів кандидатів на пост Президента України є наслідком оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії згідно з частиною п'ятою статті 42 цього Закону проміжних і остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

У зв'язку з цим, надання інформації про здійснення платежів з усіх наявних поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_2 на користь громадських організацій за період з дня відкриття вказаних рахунків до дня надходження цих запитів, на час надання відповіді на запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА , (тобто до встановленого законодавством строку) є порушенням Центральною виборчою комісією Законів України Про вибори Президента України , Про доступ до публічної інформації та Про банки і банківську діяльність .

З урахуванням наведених норм чинного законодавства, Центральна виборча комісія просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, представника позивача та представника відповідача, перевіривши матеріали справи, з'ясувавши фактичні обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, оцінивши письмові докази, що мають юридичне значення для вирішення даного спору, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, ст.. 38 Конституції України закріплено право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Статтею 69 Конституції України визначено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Згідно зі статтею 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування; виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 26 лютого 1998 року №1-рп/98 сформував правову позицію, відповідно до якої за змістом статей 38, 70, 71, 76, 141 Конституції України сутністю виборчого права є право громадян України вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це право є загальним, рівним і прямим. Основоположні принципи загального, рівного і прямого виборчого права, вільне і таємне волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України становлять конституційну основу правового регулювання виборчого процесу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, позивач, звертаючись до суду із даним адміністративним позовом, про оскарження Постанови Центральної виборчої комісії №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА , вважає, що запитувана ним інформація не відноситься до конфіденційної.

Надаючи оцінку наведеним у позові обставинам, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, порядок формування виборчого фонду та використання його коштів передбачений в статті 43 Закону України Про вибори Президента України .

Згідно з частиною дев'ятою статті 43 Закону України Про вибори Президента України контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

Контроль під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року здійснюється відповідно до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, затвердженого постановою Комісії від 20 грудня 2018 року № 252, наказом Міністерства інфраструктури України від 20 грудня 2018 року № 646, рішенням Правління Національного банку України від 19 грудня 2018 року № 860-рш та погодженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 грудня 2018 року № 3100 (далі - Порядок).

Пунктом 42 Порядку визначено, що основним джерелом інформації для здійснення контролю за функціонуванням виборчих фондів є інформація від банків, у яких відкрито рахунки виборчого фонду, про надходження та використання коштів виборчого фонду. Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, щодня не пізніше 12 години надає інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду до Центральної виборчої комісії з використанням АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками.

Банки щотижня подають на адресу Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції виписки з рахунків виборчих фондів кандидатів у паперовому або електронному вигляді. У разі надання інформації в електронному вигляді обов'язковим реквізитом електронного документа банку є кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи. Передавання інформації в електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв'язку.

Крім того, колегія суддів вважає цілком вірним посилання представника відповідача на ст.. 56 3 Закону України Про вибори Президента України , якою встановлено, що спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців, лише про рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, максимальний розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться добровільний внесок.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що законодавством передбачено спеціальні вимоги для надання (передачі) інформації про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України, а саме, зокрема, зашифрований вигляд та/або захищеними каналами зв'язку, що свідчить про неможливість віднесення інформації про виписки з рахунків кандидатів на пост Президента України, всі надходження на накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Крім того, як вбачається з самого запиту, позивач просив надати наступну інформацію:

- про здійснення платежів з усіх наявних поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента ОСОБА_2 на користь ВГО "Солідарна молодь" (код ЄДРПОУ 41571978), Громадської організації "Солідарність" (код ЄДРПОУ 39721371) та Громадської організації "Інститут розвитку і сприяння демократії" (код ЄДРПОУ 42668122) за період з дня відкриття вказаних рахунків до дня надходження цього запиту;

- у разі здійснення таких платежів, надати інформацію по кожному платежу: номер поточного рахунку виборчого фонду, отримувач платежу, дату, суму та призначення платежу (копія запиту - в додатку).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (пункт 1 частини першої статті 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

За змістом статті 6 зазначеного Закону публічною інформацією з обмеженим доступом є, зокрема, таємна інформація. Таємною інформацією згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить, зокрема, банківську таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ;

При цьому оприлюднення інформації щодо руху коштів на рахунках виборчого фонду кандидата на пост Президента України передбачено лише у визначених Законом України "Про вибори Президента України" порядку та строк - після її надходження до Комісії у фінансових звітах про використання коштів виборчого фонду кандидата. До моменту оприлюднення ця інформація підпадає під дію вимог щодо нерозголошення банківської таємниці, а її розголошення третіми особами - у даному випадку Центральною виборчою комісією, прямо заборонено.

Таким чином, Всеукраїнська громадська організація "Громадянська мережа "ОПОРА" просила надати інформацію, яка прямо віднесена до банківської таємниці, а отже відмова відповідача у наданні такої інформації, яка була викладена в постанові Центральної виборчої комісії №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА є правомірною.

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що під час судового засідання представник позивача не в повній мірі обґрунтувала позицію щодо порушених прав позивача.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Завданням адміністративного судочинства згідно з частиною 1 статті 2 КАС України є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до частини 1 статті 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Захист прав, свобод або законних інтересів, серед іншого, можливий шляхом визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень або визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень.

Отже, обов'язковою умовою надання судового захисту є наявність відповідного порушення суб'єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів особи на момент її звернення до суду. Порушення має бути реальним, обґрунтованим, стосуватися індивідуально виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення

Як було зазначено вище, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивач просив надати інформацію яка є банківською таємницею, що прямо передбачено ч. 1, 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , а посилання на порушення Закону України Про доступ до публічної інформації також є безпідставним, оскільки норми вказаного Закону також містять заборону розповсюдження банківської таємниці.

Таким чином, на переконання колегії суддів, Центральна виборча комісія ухвалюючи постанову №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА діяла в межах чинного законодавства та не порушила жодних прав позивача, щодо отримання публічної інформації згідно з вимогами закону, оскільки нормами чинного законодавства не передбачено, що запитувана інформація має бути надана будь-якому суб'єкту виборного процесу.

Крім того, як вже було зазначено вище, Законом України Про вибори Президента України регулюється питання висвітлення інформації, що стосується оприлюднення інформації щодо руху коштів на рахунках виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 42 даного Закону, розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний за п'ять днів до дня виборів подати до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду.

Велика Палата Європейського Суду з Прав Людини у Рішенні від 8 листопада 2016 року у справі Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary (заява № 18030/11) вказала, що те, наскільки заборона доступу до інформації є втручанням у права заявника на свободу вираження поглядів, слід оцінювати у кожному конкретному випадку та з урахуванням його особливих обставин (§ 157). Для цього мають бути оцінені такі критерії (§158-170): 1. Мета запитувача. Необхідно встановити, чи справді отримання інформації є необхідним для реалізації запитувачем інформації його функції зі сприяння публічній дискусії з суспільно важливих питань, і чи справді ненадання інформації створить суттєву перешкоду свободі вираження поглядів; 2. Природа інформації. Інформація, дані або документи, щодо яких вимагається доступ, повинні відповідати вимогам трискладового тесту, тобто збиратися в цілях задоволення саме суспільного інтересу; 3. Роль запитувача. Розраховувати на захист свого права на доступ можуть, насамперед, журналісти, науковці, громадські активісти, зокрема блогери та популярні користувачі соцмереж, громадські організації, діяльність яких пов'язана з питаннями, що становлять суспільний інтерес, а також автори творів з означених питань; 4. Готова та доступнаінформація. Надання інформації не повинно накладати на державні органи надмірного тягаря зі збирання та обробки даних.

Судова колегія вважає доречним посилання позивача на вказане рішення Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, однак вважає принагідно зазначити, що вказаним рішенням роз'яснено право на отримання інформації, надання якої дозволено національним Законодавством, в той час як позивач просив надати інформацію, яка обмежена чинними нормативно-правовими актами для розповсюдження.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що ч. 1 ст . 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлений порядок розкриття банківської таємниці, зокрема в ній вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Під час судового засідання було встановлено, що такий дозвіл не надавався, що додатково підтверджує правомірність дій Центральної виборчої комісії про надання запитуваної інформації.

Отже, колегія суддів приходить до висновку, що оскаржувана постанова відповідача ЦВК №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА є такою, що прийнята на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, у зв'язку з чим, підстави для її скасування відсутні

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, Законом України "Про вибори Президента України" ст.ст. 2, 4, 5, 194, 241, 246, 250, 268, 269, 271, 272, 277, 278 КАС України, колегія суддів,-

В И Р І Ш И Л А:

В задоволенні адміністративного позову Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови Центральної виборчої комісії №572 від 15.03.2019 року Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА - відмовити .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження в порядку частини першої статті 272 КАС України та може бути оскаржене до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у дводенний строк в порядку, встановленому частиною 2 статті 278 КАС України.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу - тобто через Шостий апеляційний адміністративний суд.

Суддя-доповідач В.О. Аліменко

Судді Н.В. Безименна

А.Ю. Кучма

Головуючий суддя Аліменко Володимир Олександрович

Судді: Безименна Наталія Вікторівна

Кучма Андрій Юрійович

Зареєстровано 24.03.2019
Оприлюднено 24.03.2019
Дата набрання законної сили 21.03.2019

Судовий реєстр по справі 855/88/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 25.03.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.03.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.03.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 21.03.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.03.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону