ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.03.2019Справа № 910/15641/18 Господарський суд міста Києва у складі судді Ярмак О.М., при секретарі судового засідання Коноплянко Л.В., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 60, код ЄДРПОУ 09807856)

до 1) Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" (01103, м.Київ, вул.Михайла Бойчука, б. 18-А, код ЄДРПОУ 23496142)

2) Публічного акціонерного товариства "Білоцерківська Теплоелектроцентраль"(09100, Київської області, м.Біла Церква, вул.Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 30664834)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (01010, м.Київ, вул.Івана Мазепи, 11-б, код ЄДРПОУ 31029407)

4)Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець" (04111, м.Київ, вул.Щербаківська, б.45-А, код ЄДРПОУ 31731801)

5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія" (04128, м.Київ, вул.Туполєва, 17, код ЄДРПОУ 32312604)

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 21708016)

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватне акціонерне товариство "Росава" ( 09108, Київська область, місто Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, код ЄДРПОУ 30253385)

про звернення стягнення на предмет застави

за участю представників сторін:

від позивача: Колосюк В.А. адв.

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

від відповідача-3: не з'явився

від відповідача-4: не з'явився

від відповідача-5: не з'явився

від третьої особи -1: Ярошенко А.С. адв.

від третьої особи -2: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY", 2) Публычного акціонерного товариства "Білоцерківська Теплоелектроцентраль", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс", 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець", 5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія", в якому просить в рахунок часткового погашення заборгованості Приватного акціонерного товариства "Росава" за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1294м-09 від 16.02.2009, яка станом на 26.10.2018 складає 1 033 865 395,87 грн. звернути стягнення на заставлене майно відповідачів по договорах застави акцій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 позов Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" залишено без руху, надано строк для усунення недоліків позовної заяви у визначений спосіб.

17.12.2018 позивачем подано заяву про усунення недоліків позовної заяви та документи на виконання ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2018 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 22.01.2018.

21.01.2019 через канцелярію суду відповідачем-1 подано відзив на позовну заяву.

22.01.2019 через канцелярію суду позивачем подано клопотання про витребування доказів.

22.01.2019 через канцелярію суду відповідачем-2 подані пояснення по справі.

Ухвалою суду від 22.01.2019 замінено неналежного відповідача-2 у справі - Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" належним відповідачем-2 - Публічним акціонерним товариством "Білоцерківська теплоелектроцентраль"; відкладено підготовче засідання на 19.02.2019.

25.01.2019 через канцелярію суду третьої особою-1 подано письмові пояснення по справі.

19.02.2019 через канцелярію суду позивачем подано клопотання про долучення доказів.

19.02.2019 через канцелярію суду відповідачем-2 подано відзив на позовну заяву та клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 19.02.2019 судом витребувано - у Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні папери" та Публічного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" виписку про стан рахунку останнього в цінних паперах на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ "РОСАВА" в кількості 1 227 712 686 (Один мільярд двісті двадцять сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1233А/1005 від 07 жовтня 2005 року; - у Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні папери" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" виписку про стан рахунку останнього в цінних паперах на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ "РОСАВА" в кількості 10 527 171 872 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1227А/1005 від 07 жовтня 2005 року; - у Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні папери" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець" виписку про стан рахунку останнього в цінних паперах на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ "РОСАВА" в кількості 10 412 331 542 (Десять мільярдів чотириста дванадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот сорок дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1232А/1005 від 07 жовтня 2005 року; - у Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні папери" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія" виписку про стан рахунку останнього в цінних паперах на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ "РОСАВА" в кількості 10 527 171 783 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1234А/1005 від 07 жовтня 2005 року.

25.02.2019 через канцелярію суду відповідачем-2 подано клопотання про призначення судової експертизи, про залучення третьої особи, про витребування доказів та про відкладення підготовчого засідання.

01.03.2019 через канцелярію суду третьої особою-1 подано письмові пояснення по справі.

01.03.2019 через канцелярію суду відповідачем-2 подано клопотання про відкладення судового засідання.

В судовому засіданні 05.03.2019 позивачем подано клопотання про приєднання доказів та відповідь на відзив.

В судовому засіданні 05.03.2019 суд на місці ухвалив відмовити відповідачу-2 в задоволені клопотання про витребування доказів поданого 19.02.2019 через канцелярію суду, а також відмовити відповідачу-2 в задоволенні клопотання про витребування доказів, про призначення судової експертизи, про залучення третьої особи, відомості про дані процесуальні дії занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 05.03.2019 повторно витребуванні документи та відкладено підготовче засідання на 21.03.2019.

14.03.2019 через канцелярію суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні папери" надійшло повідомлення.

В судовому засіданні 21.03.2019 відповідачем-2 подано пояснення та заперечення по справі.

В судовому засіданні 21.03.2019 оголошено перерву на 26.03.2019

26.03.2019 через канцелярію суду позивачем подано відповідь на відзив Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY", пояснення по справі та клопотання про витребування доказів, в якому просить поновити строк на подання клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, в якому він просить витребувати у Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України : інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Публічного акціонерного товариства Білоцерківська теплоелектроцентраль на яких обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 1 227 712 686 (Один мільярд двісті двадцять сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1233А/1005 від 07 жовтня 2005 року; інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтохімімпекс на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 527 171 872 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1227А/1005 від 07 жовтня 2005 року; інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Укртехвуглець на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 412 331 542 (Десять мільярдів чотириста дванадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот сорок дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1232А/1005 від 07 жовтня 2005 року; інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Міжрегіональна транспортна компанія на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 527 171 783 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1234А/1005 від 07 жовтня 2005 року; інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах ПрАТ "Р&С REALTY" на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 4 737 222 565 (Чотири мільярди сімсот тридцять сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 3725А/0815 від 20 серпня 2015 року; інформаційну довідку щодо всього випуску (емісії) акцій емітента ПрАТ РОСАВА , ЄДРПОУ 30253385 із зазначенням зберігачів (депонентів), кількості акцій, які знаходяться на зберіганні, а також їх депонентів, суд прийшов до висновку про обгрунтованість та наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання в порядку ст. 81 ГПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст. 81, 182-183, 234-235 ГПК України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. На підставі даної ухвали витребувати у Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України у строк до 08.04.2019:

- інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Публічного акціонерного товариства Білоцерківська теплоелектроцентраль на яких обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 1 227 712 686 (Один мільярд двісті двадцять сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1233А/1005 від 07 жовтня 2005 року;

- інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтохімімпекс на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 527 171 872 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1227А/1005 від 07 жовтня 2005 року;

- інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Укртехвуглець на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 412 331 542 (Десять мільярдів чотириста дванадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот сорок дві) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1232А/1005 від 07 жовтня 2005 року;

- інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю Міжрегіональна транспортна компанія на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 10 527 171 783 (Десять мільярдів п'ятсот двадцять сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 1234А/1005 від 07 жовтня 2005 року;

- інформаційну довідку про стан рахунку у цінних паперах ПрАТ "Р&С REALTY на якому обліковуються прості іменні акції ПрАТ РОСАВА в кількості 4 737 222 565 (Чотири мільярди сімсот тридцять сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) штук, що є предметом застави за Договором застави акцій № 3725А/0815 від 20 серпня 2015 року.

2. Відкласти підготовче засідання на 09.04.19 о 11:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

3. Примірник ухвали направити Публічному акціонерному товариству Національний депозитарій України .

4. Повідомити осіб, в яких на підставі даної ухвали суд витребовує документи, що згідно положень ч.ч.7,8 ст. 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.М.Ярмак

Зареєстровано 27.03.2019
Оприлюднено 27.03.2019
Дата набрання законної сили 26.03.2019

Судовий реєстр по справі 910/15641/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону