ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а , тел.: (0312) 617451

e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://zk.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.03.2019 м. Ужгород Справа № 907/34/19

За участю секретаря судового засідання Петрова Ю.А.

розглянувши позовну заяву комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» , м. Ужгород до Акціонерного товариства «Ужгородське автотранспортне підприємство 12107» , м. Ужгород про стягнення суми 252910,46грн.

За участю представників:

від позивача - ОСОБА_1 довіреність № 10 від 02.01.19

від відповідача - ОСОБА_2, адвокат

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до відповідача з позовом про стягнення суми 252910,46 грн. заборгованості за надані послуги за Договором №284/11 від 30.06.2011 р. на приймання стічних вод до комунальної каналізації, посилаючись на порушення вимог ст.ст. 509, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 25.01.2019 року відкрито загальне позовне провадження у розгляді справи №907/34/19, призначено підготовче засідання на 20.02.2019 р. Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 11.03.2019 р.

У судовому засіданні 11.03.2019 року у відповідності до ст.216 ГПК України оголошувалась перерва до 19.03.2019 року до 12:30 год.

Представник позивача просить заявлені позовні вимоги задовольнити у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві, посилаючись на їх обґрунтованість наявними у матеріалах справи доказами. В обґрунтування заявлених позовних вимог посилається на факт неналежного виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань за договором на приймання стічних вод до комунальної каналізації, внаслідок чого за період з січня 2017 р. по січень 2019 р. у нього виникла та рахується заборгованість у розмірі 252 910,46 грн., що підтверджується виставленими до оплати рахунками. В добровільному порядку АТ Ужгородське АТП 12107 свої грошові зобов'язання, які виникли перед КП Водоканал м.Ужгорода не погашено, у зв'язку з чим позивач змушений звернутись до суду про стягнення наявної суми заборгованості у примусовому порядку. У поданій до суду 14.02.19 відповіді на відзив №220 від 14.02.2019 року в спростування доводів відповідача щодо невиконання своїх зобов'язань за договором позивач вказує, що наведені у відзиві заперечення не стосуються предмету спору та не є предметом доказування у даній справі.

Відповідач у відзиві №38 від 06.02.2019 р., поданому 11.02.2019 р. до суду підтвердив наявність заявленої до стягнення заборгованості за отримані послуги з приймання стічних вод до комунальної каналізації. Однак, при розгляді справи просить врахувати, що частково, вина за невиконання грошового зобов'язання відповідача лежить на позивачеві.

Зазначає, що сплачений позивачу в ціни послуг податок на додану вартість за вказаний в Реєстрі сум ПДВ період, через не реєстрацію ним податкових накладних, відповідач не міг включити до податкового кредиту звітних періодів, внаслідок чого зайво сплатив до бюджету суму 149 489,27 грн, з яких 102 403,09 грн. вважає прямими збитками відповідача, оскільки позивач прострочив річний термін реєстрації податкових накладних та суму яких розраховував спрямувати на оплату послуг позивача, ціна яких є предметом позову.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих позивачем.

У судовому засіданні 19.03.2019 року, відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані сторонами матеріали, заслухавши повноважного представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та їх заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Комунальним підприємством Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода та Акціонерним товариством «Ужгородське автотранспортне підприємство 12107» 30 червня 2011 року укладено Договір №284/11 на приймання стічних вод до комунальної каналізації (далі - договір), пунктом 2.1 якого позивач взяв на себе зобов'язання приймати від абонента (відповідача) стічні води (у точці розмежування згідно з розділом 9 даного договору) в розмірі встановленого нормативу (ліміту); водовідведення здійснюються - цілодобово; джерело водопостачання - власна артезіанська свердловина. Ліміти водовідведення встановлені по об'єктах: вул.Радіщева, 2, - 25,674 м3/добу води та стоків, вул.Східна, 2, - 74,671 м3/добу води та стоків.

Згідно п.2.2 договору відповідач взяв на себе зобов'язання своєчасно оплачувати надані йому послуги у водовідведенні (далі по тексту - послуги), належно експлуатувати каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають у нього на балансі, відповідно до цього договору та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктах України (далі - Правила користування).

Згідно п. 3.2. договору абоненту надаються послуги по водовідведенню, відведенню дощових та снігових стоків, облік яких здійснюється за показаннями приладів обліку та згідно встановлених нормативів.

Пунктом 3.3. договору визначено тарифи на послуги, що надаються за договором в розмірі: за водовідведення 3-38 грн. за куб. м за відведення дощових та снігових стоків 3-38 грн. за куб. м. Зміна тарифів на вищевказані послуги тягне за собою оплату Абонентом вартості наданих послуг виходячи з нових тарифів, та не потребує внесення змін до договору.

Умови та порядок оплати за спожиті послуги погоджено сторонами в розділі 4 договору, яким встановлено, що оплата наданих за договором послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Водоканалу до 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим, на підставі виставленого Водоканалом у відповідності до п. 4.3. даного договору рахунку за фактично надані послуги. Розрахунковий період - один календарний місяць. Зазначеним пунктом також встановлено порядок нарахування плати при використанні послуг у межах встановленого нормативу (ліміту) та при понадлімітному споживанні послуг.

На виконання умов договору, у період з січня 2017 року по січень 2019 року позивач надав відповідачеві послуги з водопостачання, водовідведення та відведення дощових та снігових стоків по договору на загальну суму 608236,96 грн., що підтверджується виставленими до оплати рахунками:№001299 від 12.01.2017 р. на суму 10192,49 грн., №003297 від 07.02.2017 р. на суму 18891,95 грн., №005295 від 09.03.2017 р. на суму 17156,37 грн., №007889 від 07.04.2017 р. на суму 13329,47 грн., №009360 від 10.05.2017 р. на суму 17923,62 грн., №011415 від 09.06.2017 р. на суму 27325,80 грн.,№013412 від 07.07.2017 р. на суму 28675,94 грн., №015471 від 08.08.2017 р. на суму 34218,62 грн., №07113 від 07.09.2017 р. на суму 39418,92 грн., №09144 від 05.10.2017 р. на суму 30730,22 грн., №11180 від 06.11.2017 р. на суму 19005,32 грн., №13237 від 07.12.2017 р. на суму 35620,44 грн., №001310 від 09.01.2018 р. на суму 45916,63 грн., №003330 від 08.02.2018 р. на суму 14679,95 грн., №005401 від 12.03.2018 р. на суму 21246,08 грн., №007433 від 04.04.2018 р. на суму 16554,00 грн., №009493 від 07.05.2018 р. на суму 11577,12 грн., №011559 від 07.06.2018 р. на суму 32089,84 грн., №013683 від 06.07.2018 р. на суму 39822,16 грн., №015818 від 08.08.2018 р. на суму 25760,16 грн., №017846 від 10.09.2018 р. на суму 15308,00 грн., №019909 від 09.10.2018 р. на суму 15222,56 грн., №021951 від 08.11.2018 р. на суму 12256,88 грн.., №024102 від 07.12.2018 р. на суму 27902,84 грн. та №001398від 09.01.2019 р. на суму 37411,58 грн.

Відповідачем вказані рахунки оплачені частково на суму 355326,50 грн., внаслідок чого за ним по вказаному договору рахується заборгованість на суму 252910,46 грн., що є предметом стягнення в даному спорі.

Позивач стверджує, що оскільки відповідачем умови договору щодо повної оплати за надані послуги не виконуються, заборгованість відповідача не погашена, Комунальне підприємство Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода вимушене звернутись з вимогою про стягнення заборгованості в судовому порядку, а наявна значна дебіторська заборгованість підприємства створює загрозливу ситуацію з належного водопостачання та водовідведення мешканців міста Ужгорода та спричиняє значні збитки комунальному підприємству.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

За своєю правовою природою договір, укладений між сторонами відноситься до договірних зобов'язань по наданню послуг.

Згідно з п. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 204 Цивільного кодексу України зазначено, що договори укладені між сторонами по справі, як цивільно - правові правочини є правомірними на час розгляду справи, оскільки їх недійсність прямо не встановлено законом, та вони не визнані судом недійсними, тому зобов'язання за цими договорами мають виконуватися належним чином.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), що визначено в ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України.

Згідно ст.509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 193 Господарського кодексу України, норми якої кореспондуються зі статтею 526 Цивільного кодексу України, передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до п.6.3.5. Розділу 6 Права та обов'язки сторін договору відповідач зобов'язаний оплачувати послуги у строки, встановлені п.4.2 договору.

Відповідно до п. 15.1 договору він набирає чинності з дня його укладення (підписання) і діє до 31 грудня 2011 року та вважається щорічно продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово з розірвання або необхідність його перегляду (переукладення) .

Факт чинності договору та виконання взятих на себе зобов'язань за договором (надання/приймання послуг, часткова оплата за надані послуги згідно договору) сторонами не заперечуються. Водночас, відповідачем підтверджується наявність заборгованості у сумі 252910,46 грн. за отримані від позивача послуги з приймання стічних вод до комунальної каналізацію та наводяться доводи щодо підстав її виникнення, які судом відхиляються з огляду на те, що такі не входять до предмету доказування у даному спорі.

Матеріалами справи підтверджується невиконання відповідачем своїх зобов'язань за договором, доказів оплати заборгованості відповідачем не надано.

Позивачем належним чином у відповідності до ст.ст.73-74, 76 ГПК України документально підтверджено та не спростовано відповідачем факту наявності у останнього заборгованості за надані позивачем послуги на підставі договору №284/11 від 30.06.2011 р. на приймання стічних вод до комунальної каналізації у сумі 252910,46 грн., отже, порушене право позивача підлягає захисту шляхом стягнення на його користь з відповідача вказаної заборгованості.

За приписами ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, дослідивши всі обставини справи, перевіривши їх наявними доказами, судом встановлено, що позовні вимоги позивача про стягнення суми 252910,46 грн. заборгованості за надані послуги за Договором №284/11 від 30.06.2011 р. на приймання стічних вод до комунальної каналізації підлягають задоволенню повністю.

Судові витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача у розмірі 3793,66 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 195, ч. 2 ст. 216, 232, 233, 237, 238, 239, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Акціонерного товариства Ужгородське автотранспортне підприємство 12107 , (88015, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Радіщева. 2; код ЄДРПОУ 03114017) на користь Комунального підприємства Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода , (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Митна 1; код ЄДРПОУ: 03344326) суму 252910,46 грн. (двісті п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот десять грн. 46 коп.) заборгованості за надані послуги за Договором №284/11 від 30.06.2011 р. на приймання стічних вод до комунальної каналізації, а також судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 3793,66 грн. (три тисячі дев'яносто три грн. 66 коп.).

Видати наказ на виконання рішення в порядку вимог п. 4 ст. 327 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено: 28.03.2019

Суддя О.Ф. Ремецькі

Дата ухвалення рішення 19.03.2019
Зареєстровано 29.03.2019
Оприлюднено 29.03.2019

Судовий реєстр по справі 907/34/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 21.05.2019 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Рішення від 19.03.2019 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 25.01.2019 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 907/34/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону