ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"01" квітня 2019 р. Справа№ 910/15883/14

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Власова Ю.Л.

Мартюк А.І.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп"

про відвід суддів Руденко М.А., Смірнової Л.Г., Дідиченко М.А.

у справі за апеляційними скаргами Національної поліції України, Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві та Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві

на рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2018 р.

у справі № 910/15883/14 (суддя - Підченко Ю.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп"

до 1. Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві

2. Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві

3. Державної казначейської служби України

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

1. Державного підприємства "Підприємство "Черкаський державний завод хімічних реактивів"

2. Білозерського районного відділу УМВС України в Херсонській області

3. Міністерства внутрішніх справ України

4. Національної поліції України

про стягнення 523826176,00 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.09.2018 р. позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" задоволено частково, стягнуто з Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві за рахунок державного бюджету України прямі збитки у розмірі 88559025,00 грн, вартість утилізації у розмірі 22379270,00 грн, упущену вигоду у розмірі 84550963,00 грн та ПДВ у розмірі 39097851,60 грн, у задоволенні решти позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Національна поліція України, Шевченківське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві та Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві звернулися з апеляційними скаргами, у яких просять скасувати оскаржуване рішення суду в частині задоволених позовних вимог та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2018 р. відкрито апеляційне провадження у справі № 910/15883/14 у складі колегії суддів: Руденко М.А. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Дідиченко М.А., Пономаренко Є.Ю.

Під час розгляду справи № 910/15883/14 судом неодноразово оголошувалися перерви.

На підставі службової записки головуючого судді та розпорядження Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/311/19 від 22.01.2019 р. у зв`язку з перебуванням судді Пономаренка Є.Ю. у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/15883/14.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 р. справу № 910/15883/14 передано на розгляд колегії суддів у складі: Руденко М.А. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Дідиченко М.А., Смірнова Л.Г.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 апеляційні скарги Національної поліції України, Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві та Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві у справі № 910/15883/14 прийнято до провадження у визначеному автоматизованою системою складі суду.

У процесі розгляду даної справи до відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду 26.03.2019 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" подано заяву про відвід суддів Руденко М.А., Смірнової Л.Г., Дідиченко М.А. у справі № 910/15883/14.

Відвід мотивовано існуванням обставин, які викликають сумнів у неупередженості та об'єктивності колегії суддів, оскільки 22.01.2019 р. до суду від Національної поліції України надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії протоколу обшуку складських приміщень позивача від 17.05.2011 р. Північним апеляційним господарським судом було прийнято вказані документи, долучено до матеріалів справи та зобов'язано представника Національної поліції України надати для огляду в судовому засіданні оригінал протоколу обшуку від 17.05.2011 р. На переконання заявника, суд, долучаючи до матеріалів справи зазначені докази на стадії апеляційного розгляду, порушив принцип рівності сторін, визначений Господарським процесуальним кодексом України.

Колегія суддів у складі: Руденко М.А., Смірнова Л.Г., Дідиченко М.А. прийшла до висновку про необґрунтованість заявленого їй відводу, у зв'язку з чим ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.03.2019 р. провадження у справі № 910/15883/14 зупинено, а зазначену справу передано для визначення складу судової колегії автоматизованою системою відповідно до положень ст. 32 ГПК України.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2019 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" про відвід передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Власов Ю.Л., Мартюк А.І.

Колегія суддів, розглянувши заяву про відвід суддів Руденко М.А., Смірнової Л.Г., Дідиченко М.А. у справі № 910/15883/14 також приходить до висновку про її необґрунтованість з огляду на наступне.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи. Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Бочан проти України" суд нагадує, що "безсторонність", в сенсі п. 1 статті 6, має визначатися відповідно до суб'єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об'єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до об'єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв'язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.

У рішенні у справі "Олександр Волков проти України" зазначено наступне. Як правило, безсторонність означає відсутність упередженості та необ'єктивності. Згідно з усталеною практикою Суду існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: суб'єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об'єктивним у цій справі, та об'єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності. Проте між суб'єктивною та об'єктивною безсторонністю не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не тільки може викликати об'єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об'єктивний критерій), а й може бути пов'язана з питанням його або її особистих переконань (суб'єктивний критерій). Отже, у деяких випадках, коли докази для спростування презумпції суб'єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову гарантію надасть вимога об'єктивної безсторонності. У цьому відношенні навіть вигляд має певну важливість - іншими словами, "має не лише здійснюватися правосуддя - ще має бути видно, що воно здійснюється". Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість. Насамкінець, концепції незалежності та об'єктивної безсторонності тісно пов'язані між собою та залежно від обставин можуть вимагати спільного розгляду.

Відвід - це процесуальний інститут, що містить умови, за яких особа не може брати участі у конкретній справі. Відвід судді в господарському процесі як правова категорія - це висловлена в письмовій формі недовіра колегії господарського суду на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі внаслідок виявлення будь-якої особистої прихильності чи упередженості, заявлена учасником розгляду конкретної справи.

Згідно зі ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Статтею 36 ГПК України передбачено, що суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження в справі. Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанцій, а також у новому розгляді справи після скасування постанови суду апеляційної інстанції. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанцій, а також у новому її розгляді після скасування постанови суду касаційної інстанції. Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасоване судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з виключними обставинами у цій справі.

У рішенні у справі "Білуха проти України" зазначено: "стосовно суб'єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного".

Як уже було зазначено, право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її позову в національному суді і до яких належить розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Водночас, згідно з п. 1 ст. 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Суд звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Разом з цим, суд зазначає, що Північним апеляційним господарським судом долучено до матеріалів справи копії протоколу обшуку складських приміщень від 17.05.2011 р. ще у судовому засіданні 22.01.2019 р. При цьому, даний відвід заявлено лише 26.03.2019 р., тобто зі значним пропуском строку, встановленого ст. 38 ГПК України.

Окрім цього, як вже було зазначено, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу (ч. 4 ст. 35 ГПК України). Саме на зазначену обставину (прийняття додаткових доказів) посилається Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" у поданій заяві про відвід.

Таким чином, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" про відвід суддів Руденко М.А., Смірнової Л.Г., Дідиченко М.А. у справі № 910/15883/14, суд не вбачає підстав для її задоволення, оскільки наведені заявником доводи у розумінні ст. ст. ст. 35, 36 ГПК України не можуть бути підставою для відводу судді.

Згідно з п. п. 7, 11 ст. 39 ГПК України питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід. За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст. ст. 35, 38-40, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" про відвід суддів Руденко М.А., Смірнової Л.Г., Дідиченко М.А. у справі № 910/15883/14.

Головуючий суддя С.І. Буравльов

Судді Ю.Л. Власов

А.І. Мартюк

Зареєстровано 02.04.2019
Оприлюднено 02.04.2019
Дата набрання законної сили 01.04.2019

Судовий реєстр по справі 910/15883/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.02.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону