СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Кримінальне провадження № 1-кп/428/234/2018

Справа № 428/4650/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Комплєктової Т.О.,

за участю секретаря Подрябінкіної М.О.,

прокурорів Фесенка О.В., Рибалкіна В.О.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000117 від 08.04.2017 року у відношенні:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9,

обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, МЖК Мрія АДРЕСА_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, -

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Сєвєродонецького міського суду Луганської області перебуває кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

У судовому засіданні прокурор звернувся до суду з письмовим клопотанням про продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення обвинуваченого ОСОБА_6 від посади головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області . В обґрунтування клопотання зазначив, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_6, продовжують існувати і на цей час. Крім того, з метою запобігання противоправній поведінці обвинуваченого ОСОБА_6, який перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області може незаконними засобами, як особисто так і через працівників Управління Укртрансбезпеки впливати на свідків, а також протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_6, обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області, є службовою особою, наділений службовими повноваженнями по застосуванню заходів примусу та адміністративного впливу.

На підставі викладеного, просить суд продовжити строк відсторонення ОСОБА_6 від посади головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області, строком на 2 місяці.

Прокурор Рибалкін В.О. підтримав вказане клопотання.

Захисник ОСОБА_2 просив відмовити в задоволенні клопотання з тих підстав, що прокурором не наведено переконливих доводів для відсторонення обвинуваченого ОСОБА_6 від посади.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав думку захисника та просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Інші учасники кримінального провадження підтримали думку захисника ОСОБА_2

Суд, вислухавши прокурора, думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_6 відповідно до наказу Голови Державної служби України з безпеки на транспорті № 1902-к від 25.09.2017 року призначений на посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та безпекою на транспортні Управління Укртрансбезпеки у Луганській області.

28.11.2017 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Ладигіна М.О., відсторонено від посади головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області, строком на 2 місяці.

Ухвалами Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 25.01.2018 року, 21.03.2018 року, 14.05.2018 року, 04.07.2018 року та 03.09.2018 року було продовжено строк відсторонення від посади ОСОБА_6 по 02.11.2018 року.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ст.158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України , який відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

На думку суду, перебування на посаді обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

При вирішенні питання доцільності продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_6 суд виходить з того, що обставини, які стали підставою для відсторонення обвинуваченого від посади, на даний час не змінилися і продовжують існувати. Такий захід як відсторонення ОСОБА_6 від посади необхідний для запобігання можливості обвинуваченого незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_6, обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області, є службовою особою, наділений службовими повноваженнями по застосуванню заходів примусу та адміністративного впливу.

Суд також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь обвинуваченого ОСОБА_6, але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому розгляді кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення виконання обвинуваченим процесуальних обов'язків та запобіганню процесуальних ризиків, а тому підстави, за яких судом було застосовано до обвинуваченого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади та обставини, які при цьому враховувались не змінилися, а ризики не перестали існувати, тому підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження суд не вбачає.

Таким чином, судом встановлено, що прокурором доведено потреби, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи обвинуваченого ОСОБА_9, як продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної посади, оскільки саме перебування його на посаді головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області сприяло вчиненню інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення. Тому суд приходить до висновку, що у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 використовуючи свої службові повноваження та зв'язки з колегами

може незаконно впливати на свідків, які мають бути допитані судом, а також протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_6 буде сприяти досягненню завдань у даному кримінальному провадженні, враховуючи відсутність негативних наслідків відсторонення обвинуваченого від посади для інших осіб, клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_6, обвинуваченого у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області строком по 25 грудня 2018 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 154-158 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення обвинуваченого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, від посади головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Луганській області, строком на два місяці по 25 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 29.10.2018 року о 08 годині 20 хвилин.

Суддя Т. О. Комплєктова

Зареєстровано 04.04.2019
Оприлюднено 04.04.2019
Дата набрання законної сили 26.10.2018

Судовий реєстр по справі 428/4650/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2020 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 21.02.2020 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 21.02.2020 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 21.02.2020 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 21.02.2020 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 23.12.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 23.12.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 23.12.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 27.09.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 27.09.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2018 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону