ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6606/19

провадження № 1-кс/753/2572/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., за участі: прокурора Кузіва Р.В., розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Кузіва Р.В.про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 42016101020000153,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 Кузів Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820) (місто Київ, вул. Будіндустрії 4) на підставі яких до виконання робіт на об'єкті будівництва Будівництво громадсько - житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Зарічна, 16 у Дарницькому районі м.Києва 25.11.2018 виконувалися роботи із залученням працівників та техніки ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820), а саме за вказаний період договорів, актів виконаних робіт, довідок про вартість робіт, кошторисів, а також дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС в судове засідання не з'явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №42019101020000002 від 03.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2018 на будівельному майданчику за адресою: м.Київ, вул. Зарічна, 16, де здійснюється будівництво житлових будинків (об'єкт: будівництво громадсько - житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Зарічна, 16 у Дарницькому районі м.Києва), внаслідок порушення щодо неналежного закріплення опори крану під час виконання будівельних робіт кран перекинувся на задню вісь та стріла впала на будівельну конструкцію, де будівельники виконували роботи, при цьому вказане порушення створило загрозу загибелі людей, які виконували будівництво на вказаному об'єкті.

Також, встановлено, що вказаним підприємством із ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820) та ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ОРЕНДА (код 40319613) (субпідрядники) укладалися договірні відносини на виконання будівельно - монтажних робіт на об'єкті Будівництво громадсько - житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Зарічна, 16 у Дарницькому районі м. Києва, зокрема на використання автокранів.

На адресу вказаних підприємств, в порядку ст.93 КПК України, направлялися запити з метою отримання копій документів на які планується отримання тимчасового доступу, однак, вказані документи протягом тривалого часу останніми надані не були.

Таким чином встановлено, що у ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ОРЕНДА можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Встановлено, що вищевказані документи, перебувають у володінні ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ОРЕНДА , яке розміщується за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії 4.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів на підставі яких до виконання робіт на об'єкті будівництва Будівництво громадсько - житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Зарічна, 16 у Дарницькому районі м. Києва 25.11.2018 виконувалися роботи із залученням працівників та техніки ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820), що перебувають у володінні ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС .

Вказані документи будуть використані в якості доказів тих обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Саме за допомогою вказаних документів можна отримати інформацію про правомірність дії та дотримання вимог відповідно законодавства ТОВ МАРСИНГБУД (код 40560991), ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820) та ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ОРЕНДА (код 40319613).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Групою прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №42019101020000002 від 03.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва, прокурорам у кримінальному провадженні Кузіву Роману Васильовичу, Лисициній Олені Борисівні, Діхтяр Тамілі Василівні, Танасійчук Олені Юріївні та слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Боржкову Олексію Валерійовичу дозвіл на отримання безпосередньо у ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820, місто Київ, вул. Будіндустрії 4) документів на підставі яких до виконання робіт на об'єкті будівництва Будівництво громадсько - житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Зарічна, 16 у Дарницькому районі м. Києва 25.11.2018 виконувалися роботи із залученням працівників та техніки ТОВ СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС (код 40040820), а саме: за вказаний період договорів, актів виконаних робіт, довідок про вартість робіт, довідок про вартість робіт, кошторисів, а також дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька

Дата ухвалення рішення 04.04.2019
Зареєстровано 10.04.2019
Оприлюднено 10.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 753/6606/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону