ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

11 квітня 2019 року Справа № 912/354/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., при секретарі судового засідання Легун А.О.

розглянувши матеріали за заявою ліквідатора боржника про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Креатив Постач" (далі - ТОВ "Креатив Постач), код ЄДР 36978434, 25014, м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14

ПРЕДСТАВНИКИ:

від боржника - ОСОБА_2 (ліквідатор).

слухач - ОСОБА_3, паспорт серія ЕВ 246345 виданий Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 110.12.2009;

слухач (АТ "Експертне гарантійне та страхове товариство") - ОСОБА_4, ордер серія КР №029102 від 11.04.2019.

За ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. (ст. 9 Закону)

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.

Господарський суд розглянувши у підготовчому засіданні подані документи,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2017 протоколом №3 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "Креатив Постач" прийнято рішення припинити ТОВ "Креатив Постач" шляхом його ліквідації в добровільному порядку та призначено ліквідатором ОСОБА_1 ОСОБА_2 Згідно з Протоколом, учасники боржника встановили чотирьохмісячний термін для заявлення кредиторами своїх вимог. Кінцевий термін заявлення кредиторами своїх вимог сплив 08.01.2018.

Протягом встановленого чотирьохмісячного строку до ТОВ «Креатив Постач» звернулося 7 кредиторів, а саме:

1. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (ідентифікаційний код 00032112) із заявою про визнання вимог кредитора та вимогою про сплату заборгованості від 09.10.2017 за вих. № 010-00/4334 на загальну суму 682 668 303,06 грн., та 136 226 597,27 дол;

2. Головне управління ДФС у Кіровоградській області (ідентифікаційний код 39393501) із заявою про визнання вимог кредитора та вимогою про сплату заборгованості від 28.12.2017 за вих. № 211/10/11-28-52-05 на загальну суму 7 073 608,30 грн.;

3. ПП «Еллада» (ідентифікаційний код: 32265612) із вимогою від 26.12.2017 за вих. № б/н на загальну суму 11 363 785,62 грн;

4. Приватне акціонерне товариство "Креатив" (ідентифікаційний код 31146251) із вимогою від 02.01.2018 за вих. № 2 на загальну суму 3 975 113,24 грн.;

5. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" (ідентифікаційний код 31400118) із вимогою від 02.01.2018 за вих. № 1 на загальну суму 7 544,68 грн.;

6. Селянське (фермерське) господарство "Вись" (ідентифікаційний код 32063098) із вимогою від 17.10.2017 за вих. № б/н на загальну суму 87 856,00 грн.;

7. ПСП ім. Ватутіна (ідентифікаційний код 137562311023) із вимогою від 17.10.2017 за вих. № б/н на загальну суму 758 965,00 грн.

ВСЬОГО вимог кредиторів на суму 705 935 175,90 грн та 136 226 597,27 дол.

За результатами розгляду вищеперерахованих вимог кредиторів ТОВ «Креатив Постач» прийнято наступні рішення:

1. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" відповідно до листа ТОВ "Креатив Постач" від 16.11.2017 за вих. № 40-10 вимоги було визнано в повному обсязі на загальну суму 682 668 303,06 грн., та 136 226 597,27 дол, що станом на дату складення листа (16.11.2017) було еквівалентно 4 289 948 598,76 грн. за курсом НБУ;

2. Головне управління ДФС у Кіровоградській області відповідно до листа ТОВ "Креатив Постач" від 31.01.2018 за вих. № 64-10 вимоги було визнано в повному обсязі на загальну суму 7 073 608,30 грн.;

3. ПП «Еллада» вимоги було визнано в повному обсязі на загальну суму 11 363 785,62 грн.;

4. Приватне акціонерне товариство "Креатив" вимоги було визнано в повному обсязі на загальну суму 3 975 113,24 грн.;

5. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" вимоги було визнано в повному обсязі на загальну суму 7 544,68 грн.;

6. Селянське (фермерське) господарство "Вись" відповідно до листа ТОВ "Креатив Постач" від 17.11.2017 за вих. № 183-10 вимоги не було визнано в повному обсязі на загальну суму 87 856,00 грн.;

7. ПСП ім. Ватутіна відповідно до листа ТОВ "Креатив Постач" від 17.11.2017 за вих. № 182-10 вимоги не було визнано в повному обсязі на загальну суму 758 965,00 грн.

ВСЬОГО визнано вимог кредиторів на суму 4 312 368 650,60 грн або 705 088 354,90 грн та 136 226 597,27 дол.

Також, до боржника звернулось ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код: 00032129) із заявою з грошовими вимогами від 21.12.2017 за вих. № 55/2-07/1972/51060/2017-00 на загальну суму 1 245 092 178,87 грн.

Враховуючи, що вимоги ПАТ «Державний ощадний банк України» обґрунтовані заставою майна ОСОБА_1 та не є грошовими, заявнику запропоновано звернути стягнення на заставне майно, про що надіслано листа у відповідь від 26.01.2018 за вих.№49-10.

Крім того, до ОСОБА_1 звернувся ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. (ідентифікаційний код 64948242) із заявою з грошовими вимогами від 02.01.2018 за вих. № 18/01/02-1 на загальну суму 261 563 871,75 грн.

Враховуючи, що вимоги ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. обґрунтовані заставою нерухомого майна (іпотекою) ОСОБА_1 та не є грошовими, заявнику запропоновано звернути стягнення на заставне майно, про що надіслано листа у відповідь від 16.03.2018 за вих. № 64-10.

31.01.2019 ліквідатором складено та подано до затвердження учасникам ОСОБА_1 проміжний ліквідаційний баланс із Додатками №1 та №2, що включають відомості про склад майна та перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, відповідно до якого майновий стан ОСОБА_1 наступний:

- розмір вимог кредиторів становить 4 312 368 650,60 грн;

- сума дебіторської заборгованості ОСОБА_1 становить 46 659 710,98 грн;

- залишкова вартість основних засобів та вартість незавершених капітальних інвестицій ОСОБА_1 становить 125 031 435,45 грн;

- залишок коштів на банківських рахунках боржника становить 00 грн.;

- рахунки, на яких обліковуються цінні папери - відсутні.

Крім того, майже всі активи боржника перебувають в заставі ПAT «Державний ощадбанк банк України» та ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. На підтвердження до заяви боржника додано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

Тобто, з наведеної інформації вбачається, що вартості майна ТОВ «Креатив Постач» (125 031 435,45 грн) недостатньо для задоволення вимог кредиторів (4 312 368 650,60 грн).

Враховуючи викладені обставини, 05.02.2019 Рішенням учасника ТОВ «Креатив Постач» затверджено проміжний ліквідаційний баланс ОСОБА_1 станом на 31.01.2019 із Додатками №1 та №2 до нього, та надано згоду ліквідатору звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Креатив Постач» .

Також, 05.02.2019 на адресу ТОВ "Креатив Постач" надійшло повідомлення від заставодержателя - ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. про те, що ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. відступило права вимоги за договором фінансування, який укладено між ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с. та ПрАТ "Креатив" на користь АТ "Експертне гарантійне та страхове товариство" (реєстраційний номер 45279314. Чеська Республіка).

На підставі цього новий кредитор - АТ "Експертне гарантійне та страхове товариство" отримав всі права іпотекодержателя за договором іпотеки, який був укладений 02.10.2014 між ТОВ "Креатив Постач" та ОСОБА_5 Чеська Республіка та Словаччина, а.с.

Відповідні зміни внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто, майно ТОВ "Креатив Постач" перебуває в заставі ПАТ "Державний ощадний банк України" та АТ "Експортне гарантійне та страхове товариство".

На виконання приписів ст. 110, 111 Цивільного кодексу України ліквідатор вжив всіх необхідних заходів для дотримання процедури ліквідації ОСОБА_1, а саме:

06.09.2017 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення засновників (учасників) товариства про ліквідацію ОСОБА_1, що підтверджується Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.

З метою стягнення дебіторської заборгованості 05.10.2017 наступним боржникам ОСОБА_1 направлені повідомлення-вимоги, копії яких разом із копіями доказів направлення додаються до заяви:

1. ТОВ «Аграрні інвестиції 2012» на суму 45 025 677,37 грн;

2. ТОВ "Вісма - Плюс" на суму 2 851 300,07 грн;

3. ОСОБА_6 на суму 628,99 грн;

4. Приватне сільськогосподарське підприємство ім. Ватутіна на суму 145 630,07 грн;

5. Селянське (фермерське) господарство "ВИСЬ" на суму 336 084,51 грн.;

6. Приватне сільськогосподарське підприємство "Перемога" на суму 134 907,47 грн.;

7. Фермерське господарство "Прибужське" на суму 436 272,15 грн.;

8. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЕМК Енергія" на суму 15 000,00 грн.;

9. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ТБК МОУШЕН" (ТОВ "КОРН-ТРЕЙД") на суму 17 073,50 грн.;

10. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України на суму 39 283,20 грн.

Крім того, ліквідатором подано ряд позовів про стягнення заборгованості з боржників ОСОБА_1.

Станом на дату складення проміжного ліквідаційного балансу (31.01.2019) дебіторська заборгованість перед ОСОБА_1 становить 46 659 710,98 грн., з яких:

1. ТОВ «Аграрні інвестиції 2012» 37 380 020,54 грн;

2. ТОВ «Вісма-Плюс» 2 851 300,07 грн;

3. ПСП ім. Ватутіна 145 630,07 грн;

4. СФГ «Вись» 336 084,51 грн.;

5. ПСП "Перемога" 134 907,47 грн.;

6. ФГ "Прибужське" 436 272,15 грн.;

7. ТОВ "ТБК Моушен" (ТОВ "Корн-Трейд") 17 073,50 грн.;

8. АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" 58 312,09 грн.;

9. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 39 283,20 грн.;

10. ПАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпропетровськгаз" 67,58 грн.;

11. ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" 1 524,29 грн.;

12. Корпорація "Система ССБ" (виробниче об"єднання) 5 223 200,00 грн.;

13. Кривоозерська філія ПАТ "Миколаївобленерго" 32 862,41 грн.;

14. ТОВ "Миколаївгаз Збут" 3 013,80 грн.;

15. ПАТ по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз" 159,30 грн.

Протягом процедури ліквідації ліквідатор вжив всіх заходів для закриття рахунків в фінансових установах. На підтвердження закриття рахунків до заяви додаються довідки про закриття рахунків в таких фінансових установах: АТ "УКРСИББАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ "Альфа-Банк", КФ АТ "МІСТО БАНК", ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "БТА ОСОБА_5".

На підтвердження неможливості закриття арештованого рахунку в ПАТ "СБЕРБАНК" до заяви додано копію Постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту держаної виконавчої служби Міністерства юстиції України про арешт коштів боржника та довідки про залишки коштів на рахунку.

Рахунок, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації ОСОБА_1: рахунок № 26007021005749 в ПАТ "БТА ОСОБА_5" (код ЄДРПОУ 14359845, код банку 321723). До заяви додається копія довідки про залишок коштів на рахунку.

З метою виявлення майна боржника ліквідатор направила низку запитів до державних органів які ведуть облік рухомого й нерухомого майна:

- Державна фіскальна служба України;

- Державне космічне агентство України;

- Державна авіаційна служба України;

- Головний сервісний центр МВС України;

- Міністерство аграрної політики та продовольства;

- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

- Державна служба України з безпеки на транспорті;

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- Державна служба України з питань раці;

- ДП Український інститут інтелектуальної власності;

- Держархівбудінспекція.

Згідно з отриманими відповідями не виявлено майна, що знаходиться поза обліком боржника або майна що перебуває у третіх осіб.

Також, 31.01.2019 проведено інвентаризацію майна ОСОБА_1. За результатами проведеної інвентаризації нестач або надлишків не виявлено. На підтвердження проведення інвентаризації до заяви додано копії: наказу про проведення інвентаризації, протоколу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційного опису основних засобів, інвентаризаційного опису по рахунках 20, 22, 1122 та1521, інвентаризаційного опису грошових коштів, інвентаризаційного опису залишків по банківським рахункам, інвентаризаційного опису розрахунків з покупцями та замовниками.

В процесі ліквідації, звільнено всіх працівників боржника. На підтвердження даного факту до заяви додано копію звіту Додаток № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за листопад 2018 року.

Боржник не має заборгованості з виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також зі сплати податків та обов'язкових платежів. На підтвердження вказаних обставин до заяви додаються відповідні довідки з фондів.

Ліквідатором подано звітність за останній період органам доходів і зборів, Пенсійному фонду України та фондам соціального страхування.

31.01.2019 ліквідатором складено проміжний ліквідаційний баланс із Додатками №1 та №2, що включають відомості про склад майна та перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, який затверджено учасником боржника 05.02.2019.

На виконання приписів ст. 11 Закону до заяви ліквідатора додано:

- докази сплати судового збору (додаток № 1);

- копія Протоколу Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Креатив Постач» №3 від 06.09.2017 (додаток №2) та копія Витягу з ЄДРЮОФОПГФ (додаток №3) на підтвердження повноважень ліквідатора ОСОБА_2І;

- установчі документи боржника - юридичної особи (додаток №46);

- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату (додаток №47);

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором (додаток №48);

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальної балансової вартості майна (додаток №49);

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором (додаток №50);

- довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу (додаток №51);

- перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення (додаток №52);

- відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити (додаток №53);

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити (додаток №54);

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду (додаток № 55);

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо) (додаток № 56);

- рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство (додаток № 22);

- інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника (додатки №20, 21).

Станом на 31.01.2019 у боржника наявне майно вартість якого становить 125 031 435,45 грн, якого достатньо для покриття судових витрат.

Частина 1 статті 95 Закону передбачає, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. В свою чергу, відповідно до частини 2 цієї статті Закону обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України. Ліквідаційною комісією боржника під час ліквідаційної процедури достовірно встановлено, що задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. Також, ліквідаційна комісія прийшла до висновку, що наявного у підприємства майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, а отже є всі підстави звернутись до Господарського суду Кіровоградської області із заявою про порушення справи про банкрутство.

Відповідно до вимог абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

Приймаючи до уваги те, що ліквідатором, призначеним рішенням власника боржника, надані господарському суду докази проведення відповідних дій, як передумови звернення ліквідатора із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до чинного законодавства, та встановлено, що вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, судом встановлено наявність таких ознак.

Докази сплати боргу боржником повністю чи частково суду не надані.

Господарський суд приходить до висновку, що боржник правомірно скористався наданим йому правом звернення до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство та про наявність підстав, передбачених ст. 10, 16, 95 Закону, для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Креатив Постач", введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

До господарського суду 14.02.2019 надійшла заява №б/н від 14.02.2019 призначити ліквідатором ТОВ "Креатив Постач" - ОСОБА_2

Разом з тим, господарським судом враховано, що за п. 36.7. Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" ліквідатором боржника, що ліквідується власником, може бути голова ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначається в порядку, встановленому Законом для призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітражного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (ч. 2 ст. 95 Закону).

Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно до частини шостої статті 95 Закону несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Вирішення питання щодо визнання банкрутом такого боржника та призначення ліквідатора повинно здійснюватися в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі, в якому судом перевіряється поданий ліквідаційний баланс боржника та з'ясовується факт недостатності вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів. Ліквідатором боржника, що ліквідується власником, може бути голова ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначається в порядку, встановленому Законом для призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітражного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (частина друга статті 95 Закону).

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено ОСОБА_7 (ІПН 36978434, свідоцтво №1739 від 25.11.2015, адреса: вул. Лісна, буд. 46, м. Дніпро, 49008).

25.02.2019 до суду надійшло клопотання Акціонерного товариства "Експертне гарантійне та страхове товариство" про зупинення провадження у справі № 912/354/19 до набрання законної сили судовим рішенням у справі за позовом АТ "Експертне гарантійне та страхове товариство" до ТОВ "Креатив Постач" про визнання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Креатив Постач", оформленого протоколом № 3 від 06.09.2017 недійсним.

09.04.2019 до суду надійшла заява Акціонерного товариства "Експертне гарантійне та страхове товариство" про залишення клопотання про зупинення провадження у справі № 912/354/19 з розгляду заяви ТОВ "Креатив Постач" про порушення провадження про банкрутство без розгляду від 08.04.2019, мотивоване тим, що ухвалою від 26.03.2019 Господарський суд Кіровоградської області на підставі заяви Акціонерного товариства "Експертне гарантійне та страхове товариство" про відмову від позову, закрив провадження у справі № 912/498/19 про визнання недійсним рішення загальних зборів.

Згідно із ч. 3 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду (п. 5 ч. 1 ст. 226 ГПК України).

Згідно з п. 10 ст. 11 Господарського процесуального кодексу України якщо спірні відносини не врегульовані законом і відсутній звичай ділового обороту, який може бути до них застосований, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - виходить із загальних засад і змісту законодавства (аналогія права).

При цьому, аналогія права і аналогія закону повинні застосовуватись у поєднанні, що спрямовано на реалізацію права, дотримання принципів правового регулювання.

Дослідивши викладені вище обставини, суд визнав за необхідне задовольнити заяву Акціонерного товариства "Експертне гарантійне та страхове товариство" від 08.04.2019 та залишити без розгляду його клопотання від 25.02.2019 про зупинення розгляду даної справи.

Керуючись ст. 1, 2, 9, 10, 11, 16, 19, 95, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , ст. 3, 12, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Креатив Постач" (код ЄДР 36978434).

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Креатив Постач" (код ЄДР 36978434).

3. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відчужувати основні засоби та предмети застави.

4. Справу призначити до розгляду в засіданні суду на "19" квітня 2019 р. о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань № 207, тел. 0(522)22-09-70.

5. Зобов'язати арбітражного керуючого ОСОБА_7 протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, до дати судового засідання, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

6. Залишити без розгляду клопотання Акціонерного товариства "Експертне гарантійне та страхове товариство" про зупинення провадження у справі № 912/354/19 до набрання законної сили судовим рішенням у справі за позовом АТ "Експертне гарантійне та страхове товариство" до ТОВ "Креатив Постач" про визнання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Креатив Постач", оформленого протоколом № 3 від 06.09.2017 недійсним.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники цієї ухвали направити боржнику, ліквідатору ОСОБА_2, Фортечному ВДВС Кіровоградського МУЮ, Кіровоградській міській раді, Головному управлінню статистики у Кіровоградській області, Головному територіальному управлінню юстиції у Кіровоградській області, Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Глинки, 2), арбітражному керуючому ОСОБА_7 (адреса: а/с 1786, м. Дніпро, 49106).

Суддя С.Б. Колодій

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Зареєстровано 11.04.2019
Оприлюднено 11.04.2019
Дата набрання законної сили 11.04.2019

Судовий реєстр по справі 912/354/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.02.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону