КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року

м. Київ

Справа № 913/444/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Погребняка В.Я. (головуючий), Катеринчук Л.Й., Пєскова В.Г.

за участю секретаря судового засідання Співака С.В.,

учасники справи:

боржник - Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат",

представник боржника - Ткаченко С.В., адвокат (Ордер серія КС № 565605 від 08.04.2019),

розпорядник майна - арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович, особисто

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Електропостачзбут",

представник кредитора - Перепечин В.Л., адвокат (Ордер серія ДП №707 від 09.04.2019),

розглянув у відкритому судовому засідання касаційну скаргу

Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат"

на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018

у складі колегії суддів: Здоровко Л.М. (головуючий), Лакіза В.В., Плахов О.В.

у справі за заявою

Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми " Електропостачзбут"

до Публічного акціонерного товариства " Алчевський металургійний комбінат"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст вимог

1. Ухвалою Господарського суду Луганської області від 21.09.2018 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Електропостачзбут" (далі - ТОВ Фірма "Електропостачзбут", кредитор) про відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат" (далі - ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", боржник), відповідно до положень ст.ст. 1, 9-12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у зв'язку з неспроможністю боржника у встановлений Законом про банкрутство строк задовольнити безспірні вимоги кредитора на загальну суму 4 737 739, 94 грн.; зобов'язано визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича надати заяву на участь у даній справі; призначено розгляд заяви на 02.10.2018.

2. 28.09.2018 до місцевого господарського суду від арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Короткий зміст ухвали суду першої інстанції

3. Ухвалою Господарського суду Луганської області від 19.10.2018:

відкрито провадження у справі № 913/444/18 про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат";

введено мораторій на задоволення вимог кредиторів;

визнано безспірними грошові вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ фірми "Електропостачзбут" до боржника в розмірі 4 801 229, 94 грн., у тому числі 4 504 461, 65 грн. основного боргу, 43 315,41 грн. 3% річних, 182 498, 74 грн. інфляційних, 70 954, 14 грн. судового збору, а також 17 620, 00 грн. судового збору за подання заяви про відкриття справи про банкрутство;

введено процедуру розпорядження майном боржника строком 115 календарних днів, тобто до 11.02.2019 та з метою забезпечення грошових вимог кредиторів, призначено на цей термін розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Карасюка О.В.;

встановлено основну грошову винагороду арбітражному керуючому Карасюку О.В. за виконання повноважень розпорядника майна у даній справі, інше.

4. Судом встановлено, що безспірність вимог ініціюючого кредитора до боржника в розмірі 4 730 275, 80грн. підтверджується рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2017 у справі № 904/6869/17, наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2017 № 904/6869/17, постановою про відкриття виконавчого провадження Сєвєродонецького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ВП № 55090176 від 08.11.2017.

Безспірну заборгованість боржника перед кредитором не погашено, виконавче провадження ВП №55090176 від 08.11.2017 приєднано до зведеного виконавчого провадження згідно з постановою ВП № 55090176 від 15.11.2017, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - ПАТ "Алчевський металургійний комбінат".

Місцевим господарським судом також вказано, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Карасюк О.В. подав до суду заяву з додатком на участь у справі про банкрутство боржника ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", підтвердив наявність у нього відповідної кваліфікації і досвіду, відсутність надмірної завантаженості у справах, наявність технічних та організаційних можливостей для здійснення обов'язків розпорядника майна, страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

5. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 апеляційну скаргу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" задоволено, ухвалу Господарського суду Луганської області від 19.10.2018 у справі № 913/444/18 скасовано; справу №913/444/18 передано до Господарського суду Луганської області для розгляду заяви ТОВ фірми "Електропостачзбут" про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" в іншому складі суду.

6. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що розглядаючи заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство суд першої інстанції вимоги процесуального законодавства до уваги не взяв, розглянувши справу за відсутності представника боржника, щодо якого були відсутні докази належного повідомлення про час та місце розгляду справи на 19.10.2018, порушив конституційне право боржника на участь у судовому розгляді, не забезпечив боржнику можливості надати суду докази та навести доводи, чим порушив вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на справедливий судовий розгляд.

7. Під час апеляційного провадження, судом було встановлено:

7.1. Ухвалою Господарського суду Луганської області від 21.09.2018 про прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство розгляд заяви призначено на 02.10.2018; встановлено боржнику строк до 01.10.2018 для подання до суду відзиву на заяву кредитора про порушення справи про банкрутство відповідно до статті 13 Закону про банкрутство із зазначенням у ньому наявних у боржника заперечень щодо вимог ТОВ фірма "Електропостачзбут", загальної суми заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), із виплати заробітної плати; відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, із зазначенням реквізитів цих рахунків; відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити; відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею; докази необґрунтованості вимог кредитора (за їх наявності); довідку органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства - боржника, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу, відомості щодо розміру державної частки у статутному капіталі боржника (за її наявності); відомості про стан виконавчого провадження ВП №55090176 з примусового виконання рішень та наказу суду - відповідні довідки органів державної виконавчої служби щодо заходів вжитих для стягнення з боржника на користь кредитора за судовими рішеннями та наказами; докази повноважень боржника, як юридичної особи та, як суб'єкта підприємницької діяльності - у вигляді довідок про включення боржника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оригінал Статуту - для огляду у засіданні суду, його належним чином завірену копію - до справи.

7.2. Дана ухвала згідно відбитку штампу суду на зворотному боці останнього аркушу ухвали була надіслана судом учасникам провадження у справі про банкрутство, у тому числі і апелянту, 24.09.2018.

7.3. Матеріали справи не містять доказів вчинення місцевим господарським судом дій щодо повідомлення учасників справи, зокрема боржника, будь-яким іншим способом, у тому числі, шляхом надсилання ухвали суду телефонограмою, факсограмою, засобами електронного зв'язку тощо.

7.4. У судовому засіданні Господарського суду Луганської області 02.10.2018 представник боржника присутній не був.

7.5. Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, ухвала суду від 22.09.2018 була отримана боржником лише 01.10.2018 (т.1 а.с.148), тобто, за день до судового засідання.

7.6. 01.10.2018 боржник звернувся до суду засобами електронного зв'язку із клопотанням про залишення заяви кредитора без руху; просив зобов'язати кредитора надіслати боржнику належним чином оформлену заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

7.7. 02.10.2018 боржник засобами поштового зв'язку надіслав до місцевого господарського суду клопотання про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство з тих підстав, що боржник отримав копію не підписаної без дати і номера заяви про відкриття провадження у справі, про що працівниками боржника складено акт; клопотання до Господарського суду Луганської області надійшло 05.10.2018.

7.8. Ухвалою Господарського суду Луганської області від 02.10.2018 відкладено розгляд заяви кредитора у підготовчому засіданні на 05.10.2018; зобов'язано боржника у строк до 05.10.2018 надати суду відзив і витребувані судом документи.

7.9. У судовому засіданні Господарського суду Луганської області 05.10.2018 представник боржника участі не приймав.

7.10. Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, ухвала суду від 05.10.2018 була отримана боржником лише 04.10.2018 (т.1 а.с.227), тобто, за день до судового засідання.

7.11. Ухвалою Господарського суду Луганської області від 05.10.2018 залишено без задоволення заяву боржника про залишення без руху заяви кредитора про відкриття справи про банкрутство та клопотання боржника про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство; продовжено строк проведення підготовчого засідання до 30 днів з дня прийняття до провадження заяви кредитора про порушення справи про банкрутство, тобто, до 22.10.2018; призначено заяву до розгляду на 19.10.2018; зобов'язано кредитора надіслати належним чином оформлену заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, відповідні докази надати до суду не пізніше дня проведення судового засідання; зобов'язано боржника у строк до 19.10.2018 надати суду відзив і витребувані судом документи.

Дана ухвала, згідно відбитку штампу суду на зворотному боці останнього аркушу ухвали, була надіслана судом учасникам провадження у справі про банкрутство, у тому числі і апелянту, лише 10.10.2018.

7.12. Ухвала місцевого господарського суду від 05.10.2018 була отримана боржником лише 20.10.2018, тобто, вже після проведення судового засідання, що підтверджується матеріалами справи (т.2, а. с. 34).

При цьому, як вбачається із рекомендованого поштового повідомлення, до органу поштового зв'язку ухвала суду фактично була передана 11.10.2018.

7.13. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство була надіслана кредитором на адресу боржника лише 09.10.2018 (т.2 а.с.20-21).

8. За висновками апеляційного суду, матеріали справи не містять доказів вчинення місцевим господарським судом дій щодо повідомлення учасників справи, зокрема боржника, будь-яким іншим способом, у тому числі шляхом надсилання ухвали суду від 02.10.2018 телефонограмою, факсограмою, засобами електронного зв'язку тощо.

При тому, що у клопотаннях боржника про залишення заяви кредитора без руху і відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство боржником зазначені номери засобу зв'язку і адреси електронної пошти.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

9. Не погоджуючись з постановою апеляційного господарського суду 19.12.2018, ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою в якій просить Суд доповнити мотивувальну частину постанови Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018, шляхом викладення в ній мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного ПАТ "АМК" в апеляційній скарзі; доповнити резолютивну частину постанови апеляційного суду, шляхом зазначення в ній, яким чином має бути розподілений судовий збір у розмірі 26 430, 00грн., понесений боржником у зв'язку з апеляційним розглядом справи.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

10. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 913/444/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Катеринчук Л.Й., що підтверджується протоколом передачі справи раніше визначеному складу суду від 05.02.2019.

11. Ухвалою Верховного Суду від 15.02.2019, прийнято справу № 913/444/18 Господарського суду Луганської області до провадження;

відкрито касаційне провадження у справі № 913/444/18 Господарського суду Луганської області за касаційною скаргою ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 в частині щодо доповнення (зміни) мотивувальної частини судового рішення;

відмовлено в прийнятті касаційної скарги ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 в частині щодо розподілу судових витрат понесених у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції;

судове засідання призначено на 09.04.2019 о 11 год. 30 хв.

12. 13.03.2019 до Верховного Суду від розпорядника майна ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов відзив на касаційну скаргу, з викладеною позицію про задоволення касаційної скарги ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" частково, скасування постанови Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018, та залишення ухвали Господарського суду Луганської області від 19.10.2018 у справі № 913/444/18 без змін.

13. 09.04.2019 до Суду від ТОВ фірми "Електропостачзбут" надійшла Заява, в якій ініціюючий кредитор зазначив про те, що підтримує касаційну скаргу в частині щодо доповнення (змін) мотивувальної частини постанови Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018.

14. Представник боржника в судовому засіданні повністю підтримав вимоги касаційної скарги з підстав зазначених у ній, просив суд доповнити мотивувальну частину постанови Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018, шляхом викладення в ній мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного ПАТ "АМК" в апеляційній скарзі.

15. Представник ініціюючого кредитора в засіданні суду підтримав касаційну скаргу в частині щодо доповнення (змін) мотивувальної частини постанови Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018.

16. Розпорядник майна ПАТ "АМК" арбітражний керуючий Карасюк О.В. підтримав касаційну скаргу боржника, але за доводами наведеними ним у відзиві на касаційну скаргу.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи скаржника (ПАТ "Алчевський металургійний комбінат")

17. В обґрунтування заявлених вимог скаржник посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права. При цьому, скаржник вказує на те, що Східним апеляційним господарським судом у мотивувальній частині не враховані всі доводи, викладені боржником у апеляційній скарзі та не зазначені в оскарженій постанові мотиви прийняття або відхилення всіх аргументів заявника апеляційної скарги.

Доводи розпорядника майна ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" арбітражного керуючого Карасюка О.В.

18. Арбітражний керуючий у Відзиві на касаційну скаргу доводить, що судом першої інстанції було дотримано вимоги ст. 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та повідомлено сторін про проведення підготовчого засідання 19.10.2018.

19. Доводить, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм матеріального права, що полягає у незастосуванні до спірних правовідносин ч. ч. 1, 3 ст. 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

20. Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

Відповідно до ст. 300 ГПК України (в редакції Закону України №2147-VІІI від 03.10.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Як вже було вказано вище (п.11 цієї постанови) касаційну скаргу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 у справі № 913/444/18 прийнято до провадження в частині щодо доповнення (зміни) мотивувальної частини судового рішення;

в прийнятті касаційної скарги ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 в частині щодо розподілу судових витрат понесених у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції відмовлено;

відповідно до ч.1 ст.300 ГПК України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права у відповідних межах, тобто в частині щодо доповнення (зміни) мотивувальної частини судового рішення.

21. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій

Частиною 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про банкрутство, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.

Частинами 2 та 3 ст. 16 Закону про банкрутство визначено, що у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін , оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи. Якщо справа порушується за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

За приписами ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

Згідно з ч. 6 ст. 16 Закону про банкрутство за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про: порушення провадження у справі про банкрутство; відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

В даному випадку, за результатами підготовчого засідання, місцевим господарським судом 19.10.2018 прийнято ухвалу про відкриття провадження у справі №913/444/18 про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", інше.

Відповідно до ст. 120 ГПК України, ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п'ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії.

Частиною 6 ст. 120 ГПК України передбачено, що суд викликає або повідомляє експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

При цьому, як було встановлено судом апеляційної інстанції (п. 7 цієї Постанови), місцевий господарський суд не забезпечив стороні у справі про банкрутство - боржнику його право бути належним чином завчасно повідомленим про час, дату і місце судового засідання з таким розрахунком, щоб боржник мав достатньо часу, але не менше ніж п'ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, а також вчинення відповідної процесуальної дії - надання суду відзиву і подання витребуваних судом документів, оскільки ухвали суду від 22.09.2018 і 02.10.2018 про призначення і відкладення розгляду заяви кредитора були надіслані боржнику у надто стислі строки, чим об'єктивно не могли бути дотримані вимоги ст. 120 ГПК України, а матеріали справи не містять доказів вчинення місцевим господарським судом дій щодо повідомлення учасників справи, зокрема боржника, будь-яким іншим способом, зокрема, шляхом надсилання ухвали суду телефонограмою, факсограмою, засобами електронного зв'язку тощо.

Апеляційний суд встановив, що ухвалу суду від 05.10.2018 боржник отримав лише 20.10.2018, тобто, після судового засідання, оскільки як вбачається із матеріалів справи, ухвала суду від 05.10.2018 була надіслана судом лише 10.10.2018, а до органу поштового зв'язку ухвала суду фактично була передана 11.10.2018.

Частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, яка набрала чинності для України з 11 вересня 1997 року і відповідно до статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом.

Зокрема, у пункті 26 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Надточій проти України" (далі - ЄСПЛ) та пункті 23 рішення ЄСПЛ "Гурепка проти України № 2" наголошено, що принцип рівності сторін - один зі складників ширшої концепції справедливого судового розгляду, за змістом якого кожна сторона повинна мати розумну можливість обстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її у суттєво менш сприятливе становище порівняно з опонентом.

Таким чином, враховуючи встановлені судом апеляційної інстанції обставини справи (п. 7 цієї Постанови), колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновком апеляційного суду, що місцевий господарський суд не дотримався повною мірою вимог господарського процесуального законодавства щодо належного повідомлення учасника справи (сторони) - боржника (ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", не забезпечив останньому можливості реалізувати надані йому законом права, оскільки розглянув справу за її відсутності, не повідомленої належним чином про дату, час і місце судового засідання.

Така ж правова позиція висловлена Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 12.02.2019 у справі № 906/142/18 (провадження № 12-233гс18).

Розгляд судом першої інстанції цієї справи за відсутності сторони (боржника) належним чином не повідомленої про дату, час і місце судового засідання, згідно з п. 3) ч. 3 ст. 277 ГПК України є безумовною підставою для скасування оскаржуваного судового рішення.

22. Щодо доводів касаційної скарги

У справі, "Руїз Торіха проти Іспанії" ЄСПЛ вказав, що відповідно до практики, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватися у світлі обставин кожної справи.

Крім того, аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника та їх відображення у судових рішеннях, питання вичерпності висновків суду, суд касаційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006).

Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів вважає необхідним зазначити наступне.

Під час апеляційного провадження, апеляційним господарським судом були встановлені процесуальні порушення допущені місцевим господарським судом, що відповідно до приписів ч. 3 ст. 277 ГПК України, є безумовною підставою скасування рішення суду першої інстанції.

Поряд з цим, слід вказати на те, що питання відкриття провадження у справі про банкрутство, враховуючи приписи ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", належить до виключної компетенції суду першої інстанції.

Водночас, як вбачається з тексту оскарженої в даному випадку постанови, доводи скаржника наведені в апеляційній скарзі апеляційним господарським судом були висвітлені в повному обсязі в описовій частині постанови, проте надавши їм оцінку та навівши відповідні обґрунтування, суд апеляційної інстанції порушив би принцип незалежності суду першої інстанції та перебрав на себе повноваження місцевого суду з прийняття рішення, у відповідності до приписів ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відтак, за наявності порушень процесуального закону, які є безумовною підставою скасування рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд не мав підстав здійснювати оцінку доводів ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" по суті з питання дотримання місцевим судом норм матеріального права, зокрема, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

23. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до п.1) ч.1 ст. 308 ГПК України, суд касаційної інстанції, за результатами розгляду касаційної скарги, має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань(ст. 309 ГПК України).

Враховуючи наведене вище, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про відсутність підстав задоволення касаційної скарги ПАТ "Алчевський металургійний комбінат".

24. Судові витрати

У зв'язку з відмовою у задоволенні касаційної скарги ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 у справі № 913/444/18, витрати зі сплати судового збору за подання касаційної скарги покладається на заявника касаційної скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 300, 301, 308, 309, 311, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат" залишити без задоволення.

2. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 у справі № 913/444/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В.Я. Погребняк

Судді Л.Й. Катеринчук

В.Г. Пєсков

Дата ухвалення рішення 09.04.2019
Оприлюднено 17.04.2019

Судовий реєстр по справі 913/444/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 10.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.10.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 09.04.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 19.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 913/444/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону