ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

15.04.2019 р. Справа № 914/24/19

За позовом: товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління №65 , м. Львів, до відповідача:Самбірського комунального підприємства Об'єднане , м. Самбір, про: стягнення 481699,29 грн (з яких: 371272,64 грн - основний борг, 88332,89 грн - інфляційні втрати та 22093,77 грн - три відсотки річних). Суддя Березяк Н.Є. Секретар судового засідання Корчинський О.І. За участю представників сторін: позивача:ОСОБА_1 - заступник директора,, відповідача:ОСОБА_2 - адвокат.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління №65 до Самбірського комунального підприємства Об'єднане про стягнення 481699,29 грн (з яких: 371272,64 грн - основний борг, 88332,89 грн - інфляційні втрати та 22093,77 грн - три відсотки річних).

Ухвалою суду від 09.01.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 28.01.2019. в подальшому підготовче засідання відкладалось на 25.02.2019, на 11.03.2019 та на 14.03.2019.

Ухвалою суду від 14.03.2019 підготовче провадження було закрите та призначено розгляд справи по суті на 15.04.2019.

Рух справи відображено в попередніх ухвалах та протоколах.

В судове засідання представники сторін з'явились, представниками сторін у судовому засіданні подано спільну заяву про укладення мирової угоди, яку просять суд затвердити.

Згідно з частиною 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії (ч. 3 ст. 192 ГПК України).

Згідно з ч. 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України укладена мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Розглянувши умови мирової угоди у справі № 914/24/19, суд вважає за можливе затвердити її, оскільки така угода підписана повноважним представником позивача - директором ОСОБА_3, а із сторони відповідача - директором ОСОБА_4 Наслідки затвердження мирової угоди господарським судом (повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається) роз'яснені, а сторонам зрозумілі, що підтверджено у судовому засіданні представниками.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Судові витрати покладаються на відповідача, що також встановлюється мировою угодою.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 192, 193, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву (вх.№1031/19) про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду такого змісту:

Мирова угода по справі № 914/24/19

від 12 квітня 2019 року

Сторони:

Товариство з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління №65 - позивач у справі № 914/24/19 в особі директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту, та

САМБІРСЬКЕ комунальне підприємство ОБ'ЄДНАНЕ - відповідач у справі № 914/24/19 в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту,

уклали дану ОСОБА_5 угоду про наступне:

1. Відповідач визнає, що основний борг перед Позивачем становить 371272,64 грн (триста сімдесят одна тисяча двісті сімлесят дві грн 64 коп) за надання послуг з капітального ремонту вул. Валової м. Самбора із встановленням двох кільцевих розв'язок відповідно до договору № 1410/13 від 14.10.2013 року.

2. Відповідач зобов'язується у строк не пізніше 01.10.2019 року погасити існуючу на момент укладення ОСОБА_5 угоди заборгованість перед Позивачем за основним боргом у розмірі 371272,64 грн (триста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят дві грн 64 коп), за інфляційним подорожчанням у розмірі 88332,89 грн (вісімдесят вісім тисяч триста тридцять дві гривні 38 коп) та відшкодувати Позивачу судовий збір, сплачений останнім, у розмірі 7225,49 грн (сім тисяч двісті двадцять п'ять гривень 49 коп) за наступним графіком :

- у строк з 01.05.2019 року по 01.06.2019 року, але не пізніше, перерахувати на банківський рахунок Позивача кошти у розмірі 92818,16 грн (дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 16 коп) в якості часткового погашення боргу;

- у строк з 01.06.2019 року по 01.07.2019 року, але не пізніше, перерахувати на банківський рахунок Позивача кошти у розмірі 92818,16 грн (дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 16 коп) в якості часткового погашення боргу;

- у строк з 01.07.2019 року по 01.08.2019 року, але не пізніше, перерахувати на банківський рахунок Позивача кошти у розмірі 92818,16 грн (дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 16 коп) в якості часткового погашення боргу;

- у строк з 01.08.2019 року по 01.09.2019 року, але не пізніше, перерахувати на банківський рахунок Позивача кошти у розмірі 92818,16 грн (дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 16 коп) в якості часткового погашення боргу;

- у строк з 01.09.2019 року по 01.10.2019 року, але не пізніше, перерахувати на банківський рахунок Позивача кошти у розмірі 95558,38 грн (дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 38 коп), що включає інфляційне подорожчання та судовий збір, в якості остаточного погашення заборгованості за договором № 1410/13 від 14.10.2013 року.

3. У разі порушення Відповідачем будь-якого строку погашення суми основного боргу за цією ОСОБА_5 угодою Позивач з наступного дня за днем такого порушення отримує право вимагати від Відповідача негайного погашення всієї суми боргу (за виключенням сплачених за цією ОСОБА_5 угодою платежів).

4. Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з Відповідача трьох відсотків річних у розмірі 22093,77 грн (двадцяти двох тисяч дев'яносто гривень 77 коп).

5. Наслідки закриття провадження у справі у зв'язку з укладенням ОСОБА_5 угоди, передбачені статтями 191, 231 Господарського процесуального кодексу України Сторонам роз'яснені і зрозумілі.

6. ОСОБА_5 угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Львівської області та діє до повного виконання Сторонам взятих на себе зобов'язань. Ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження цієї ОСОБА_5 угоди є виконавчим документом згідно з п. 2. ч. 1 ст. 3 Закону України Про виконавче провадження . У випадках, що не передбачені цією ОСОБА_5 угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Якщо в процесі виконання цієї ОСОБА_5 угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з Сторін або обох Сторін, то дана угода зберігає силу для правонаступника цієї Сторони.

8. Сторони підтверджують, що ОСОБА_5 угода стосується лише їх прав і обов'язків щодо предмета спору в справі № 914/2419, і, що під час її укладення і виконання не були і не будуть порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави.

9. ОСОБА_6 угода укладена у трьох примірниках примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін, та один примірник для Господарського суду Львівської області.

10. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін,

Товариство з додатковою відповідальністю

Шляхове ремонтно-будівельне управління №65

Директор (підпис) ОСОБА_3

Самбірсь комунальне підприємство Об'єднане

8140, м. Самбір, вул. Шухевича, 1

ЄДРПОУ 37592012

р/р 2600006088389

ЗГРУ ПАТ ПриватБанк

МФО 325321

Директор (підпис) ОСОБА_4

3. Закрити провадження у справі № 914/24/19.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

Стягувачем за цією ухвалою є: товариство з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 (79058, місто Львів, проспект В.Чорновола, будинок 63; ідентифікаційний код 03448630).

Боржником за цією ухвалою є: САМБІРСЬКЕ комунальне підприємство ОБ'ЄДНАНЕ (81400, Львівська область, місто Самбір, вулиця Шухевича, будинок 1; ідентифікаційний код 37592012).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, визначеному розділом ІV Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала дійсна для пред'явлення до примусового виконання протягом трьох років, починаючи з 15.04.2019.

Суддя Березяк Н.Є.

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 19.04.2019
Дата набрання законної сили 15.04.2019

Судовий реєстр по справі 914/24/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.03.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.01.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.01.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.01.2019 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону