ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

22 квітня 2019 року м.Харків Справа № 913/582/18

Провадження №14/913/582/18

Господарський суд Луганської області у складі судді Лісовицького Є.А .,

за участю секретаря судового засідання Гулевич В.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали справи за позовом Публічного акціонерного товариства "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" , Краматорськ Донецької області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймор" , м. Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 95805000 грн. 00 коп.

У засіданні брали участь:

від позивача - представник не прибув;

від відповідача - представник не прибув.

в с т а н о в и в:

Публічне акціонерне товариство "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймор" (далі - відповідач) безпідставно (помилково) отримані грошові кошти в сумі 95805000 грн. 00 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідно до наданих відповідачу платіжних доручень позивач перерахував грошові кошти в загальній сумі 95805000 грн. 00 коп. з призначенням платежу "Сплата за природний газ згідно договору №26-01/17 від 26.01.2017, разом з ПДВ.

Оскільки, сторони не дійшли згоди щодо умов договору №26-01/17 від 26.01.2017, позивач вважає такий договір неукладеним, у зв'язку з чим права та взаємні обов'язки щодо виконання вказаного договору у сторін не виникли.

З огляду на викладене, позивач просить суд стягнути грошові кошти в загальній сумі 95805000 грн. 00 коп. як безпідставно (помилково) отримані Товариством з обмеженою відповідальністю "Даймор".

Одночасно з цим, позивач просить суд відстрочити сплату судового збору, заявивши відповідне клопотання №15/1-3389 від 12.11.2018.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 21.11.2018 у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" про відстрочення сплати судового збору відмовлено. Позовну заяву №15/1-3388 від 12.11.2018 Публічного акціонерного товариства "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймор" про стягнення 95805000 грн. 00 коп. залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 11.12.2018 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" №15/1-3388 від 12.11.2018 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймор" про стягнення 95 805 000 грн. 00 коп. повернуто заявнику.

Не погодившись з прийнятою судом ухвалою Господарського суду Луганської області від 11.12.2018 про повернення позовної заяви, позивач звернувся до Східного апеляційного господарського суду зі скаргою та клопотанням щодо відстрочення сплати судового збору.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 08.01.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз на ухвалу Господарського суду Луганської області від 11.12.2018 у справі №913/582/18. Відстрочено Публічного акціонерного товариства По газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз сплату судового збору в розмірі 925050 грн. 00 коп. до ухвалення судового рішення.

Постановою Східного апеляційного господарського від 31.01.2019 (судді Склярук О.І., Гетьман Р.А., Дучал Н.М.) ухвалу господарського суду Луганської області від 11.12.2018 у справі №913/582/18 скасовано. Справу передано на розгляд до господарського суду Луганської області.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.03.2019 відкрито провадження у справі №913/582/18. Суд ухвалив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.04.2019.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 03.04.2019 відкладено підготовче засідання на 22.04.2019.

Сторони правом на участь своїх повноважних представників у судовому засіданні 22.04.2019 не скористалися, хоча про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Від позивача 19.04.2018 на адресу Господарського суду Луганської області за супровідним листом №15/1-1103 від 17.04.2019 надійшли додаткові документи, зокрема докази відправки позивачем на адресу відповідача платіжних доручень за природний газ; оригінали платіжних доручень, що підтверджують проведення оплати за договором з відповідачем; копія Акту від 28.04.2017 про проведення службового розслідування у зв'язку з відсутністю або втратою документів ПАТ "Донецькоблгаз .

Відтак, казаним актом встановлено, що 30.03.2017 при проведення слідчих дій (обшуку) старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області - слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури було виявлено відсутність документів позивача, а саме оригіналів договорів та додаткових угод, укладених, зокрема з ТОВ Даймор .

Також встановлено, що в результаті службового розслідування виявлено факт втрати ПАТ Донецькоблгаз , а саме оригіналів договорів та додаткових угод, укладених, зокрема з ТОВ Даймор , яке може бути обумовлено змінами у кадровому складі відповідальних підрозділів (звільнення відповідальних працівників підрозділів).

За результатами дослідження вказаного акту, доручено відповідальним підрозділам ПАТ Донецькоблгаз повторно перевірити наявність документів, які відображають господарську - фінансову діяльність позивача за 2015-2017 роки; виявити повний перелік втрачених (відсутніх) документів (скласти акт); провести заходи при можливості по поновленню втрачених документів.

В той же час, від позивача надійшло клопотання №15/1-1105 від 17.04.2019, за яким останній просить суд провести судове засідання 22.04.2019 без участі представника позивача, у зв'язку з відсутністю грошових коштів на придбання палива для автомобілів та сплату витрат на відрядження.

Судом надані позивачем додаткові документи досліджені, прийняті до розгляду та долучені до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно ч.2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Отже, враховуючи те, що судом остаточно з'ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат (ст.194 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 195 Господарського процесуального кодексу України, суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Вивчивши матеріали справи та провівши підготовче судове засідання, суд дійшов висновку призначити слухання справи до судового розгляду по суті в приміщенні Господарського суду Луганської області.

Керуючись ст. ст. 165, 177, 181, 182, 183, 185, 194-196, 234 ГПК України, суд, -

у х в а л и в:

1. Закрити підготовче провадження у справі №913/582/18 та призначити справу до судового розгляду по суті на 13.05.2019 о 10 годині 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 5, зал судових засідань №205.

2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщену на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: (https://court.gov.ua/FAIR).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 22.04.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя Є.А. Лісовицький

Зареєстровано 22.04.2019
Оприлюднено 22.04.2019
Дата набрання законної сили 22.04.2019

Судовий реєстр по справі 913/582/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.05.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.04.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 13.03.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 31.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону