Ухвала
від 23.04.2019 по справі 922/711/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"23" квітня 2019 р.м.ХарківСправа № 922/711/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Погорелової О.В

при секретарі судового засідання Федоровій К.О.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадро Центр" м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування ", м. Харків про стягнення 40886,83 грн. за участю представників учасників справи:

позивача - не з'явився

відповідача - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Квадро Центр", звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування", відповідач, в якому просить суд стягнути з відповідача на свою користь суму боргу у розмірі 37754,28 грн.; 3% річних у розмірі 778,88 грн.; інфляційне збільшення суми боргу у розмірі 2353,67 грн., що загалом становить до стягнення 40886,83 грн. Позовні вимоги обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем умов договору транспортно-експедиторського обслуговування №040215 від 23.02.2015. Нормативно позов обґрунтований ст.ст. 173, 193 ГК України, ст.ст. 509, 526, 530, 548, 610, 612, 624, 629, 929 ЦК України, ст.ст. 9, 12, 14 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність".

Ухвалою суду від 18.03.2019 позовна заява була прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09.04.2019 об 11:00.

03.04.2019 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому він проти позову заперечував у повному обсязі та просив суд відмовити в його задоволенні.

Ухвалою суду від 09.04.2019, занесеною до протоколу судового засідання, підготовче засідання було відкладено до 23.04.2019 о 09:15.

Представники сторін у засідання 23.04.2019 не з'явилися. Про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, відповідно до ст.ст. 120, 121 ГПК України, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення.

23.04.2019 до суду надійшла обопільна заява сторін, в якій останні просять суд затвердити мирову угоду від 22.04.2019 по справі №922/711/19, укладену між сторонами на умовах, які зазначені в мировій угоді, що додана до даної заяви та закрити провадження у справі. Також сторони повідомляють, що з наслідками укладання мирової угоди та закриття провадження у справі з цих підстав сторони ознайомлені та заперечень не мають. До заяви додана мирова угода. Зі змісту поданої на затвердження суду мирової угоди вбачається, що предметом даної мирової угоди є домовленість сторін щодо врегулювання спору у справі №922/711/19, яка знаходиться в провадженні господарського суду Харківської області, за позовом ТОВ "Квадро Центр" до ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування" про стягнення 40886,83 грн.

Дослідивши матеріали справи та мирову угоду, укладену 22.04.2019 між ТОВ "Квадро Центр" та ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування", суд дійшов висновку про її затвердження та закриття провадження у справі, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття провадження у справі.

Згідно ч. 4 названої статті, ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1-4 статті 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Дослідивши текст поданої до суду мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов'язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода не суперечить інтересам сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства, відповідає фактичним обставинам справи та підписана повноважними особами сторін, а тому суд дійшов висновку про можливість її затвердження.

Відповідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Згідно ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Керуючись ст.ст. 46, 185, 192, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву сторін про затвердження мирової угоди у справі №922/711/19 - задовольнити.

Затвердити мирову угоду, укладену 22.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Квадро Центр" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування" у справі №922/711/19 про наступне:

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Квадро Центр" (ТОВ "Квадро Центр"), ідентифікаційний код 35810530, місцезнаходження: вул. Василя Тютюнника, 37/1, офіс 16, м. Київ, 03150, в особі Директора ОСОБА_1, який діє на підставі Статуту, надалі «Позивач» , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» (ТОВ «ХЗПТУ» ), ідентифікаційний код 19364229 місцезнаходження: пр. Ново-Баварський, 118, м. Харків, 61019, в особі Генерального директора ОСОБА_2, який діє на підставі Статуту, надалі «Відповідач» , з другої сторони, що є сторонами у справі №922/711/19 про стягнення 40886,83 грн., керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою мирного вирішення спору домовилися про укладення мирової угоди на наступних умовах:

1. Відповідач - ТОВ «ХЗПТУ» визнає суму боргу в розмірі 37 754,28 грн. та зобов'язується сплатити зазначену суму на користь позивача ТОВ "Квадро Центр" наступним чином:

- 18 877,14 грн. - до 20 травня 2019 року;

- 18 877,14 грн. - до 20 червня 2019 року.

Судовий збір в розмірі 1921,00 грн. відповідач - ТОВ «ХЗПТУ» сплачує на користь позивача ТОВ "Квадро Центр" впродовж десяти днів з дня затвердження судом мирової угоди.

2. Позивач - ТОВ "Квадро Центр" відмовляється від стягнення 3% річних у розмірі 778,88 грн. та інфляційних у розмірі 2353,67 грн.

3. Відповідач має право на дострокове погашення боргу.

4. Відповідач та Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї ОСОБА_3 угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

5. Сторони засвідчують, що після затвердження судом цієї мирової угоди та її виконання не будуть мати одна до одної жодних майнових (фінансових) та будь-яких інших претензій чи вимог з приводу заборгованості, що є предметом цієї ОСОБА_3 угоди.

6. ОСОБА_3 набирає законної сили з дня її затвердження Господарським судом Харківської області.

7. Дана мирова угода є підставою для закриття провадження у справі. Наслідки закриття провадження у справі, передбачені ст. 231 ГПК України, сторонам відомі.

8. У разі неналежного виконання Відповідачем умов даної мирової угоди, а саме: порушення викладених вище строків оплати заборгованості та зазначеної вище суми судового збору, ухвала господарського суду про затвердження цієї мирової угоди вважатиметься виконавчим документом та підлягатиме виконанню державною виконавчою службою по стягненню заборгованості з відповідача в примусовому порядку згідно з Законом України «Про виконавче провадження» .

9. Вказана мирова угода складена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Позивача, Відповідача та Господарського суду Харківської області.".

Дана ухвала, відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, тобто з 23.04.2019, та може бути пред'явлена до виконання протягом трьох років, тобто до 24.03.2022.

Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Квадро Центр" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1, офіс 16, код ЄДРПОУ 35810530).

Боржником за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування" (61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, 118, код ЄДРПОУ 19364229).

Закрити провадження у справі №922/711/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена, в порядку ст.ст. 255 - 257 ГПК України до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання ухвали, з урахуванням приписів п.п. 17.5 п. 17 Перехідних положень ГПК України.

Ухвала підписана 23 квітня 2019 року.

Суддя ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення23.04.2019
Оприлюднено23.04.2019

Судовий реєстр по справі —922/711/19

Ухвала від 23.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

Ухвала від 09.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

Ухвала від 18.03.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні