ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

24.04.2019 м. Дніпро Справа № 904/2495/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Чередка А.Є. (доповідач)

суддів: Коваль Л.А., Березкіної О.В.,

перевіривши матеріали апеляційної скарги Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

          на рішення          Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року (повний текст складено 05.03.2019 року)

          у справі           № 904/2495/18 (суддя - Загинайко Т.В., м. Дніпро)

          за позовом           Першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

          до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар", м. Київ

                              Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітіум", м. Дніпро

          про                    витребування майна

          ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року у задоволенні позовних вимог першого заступника прокурора Дніпропетровської області відмовлено.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області задовольнити.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2019р. відмовлено Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019р. у справі № 904/2495/18; апеляційну скаргу залишено без руху, скаржнику наданий строк - 10 днів з дня отримання копії ухвали - для усунення недоліків апеляційної скарги, а саме подання до апеляційного суду належних доказів сплати судового збору у сумі 409 108,04 грн. та надсилання учасникам провадження у справі копії скарги і доданих до неї документів, які у учасників провадження у справі відсутні, листом з описом вкладення.

15.04.2019р. апелянтом подано клопотання про залучення до участі у справі правонаступника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області -Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, яке відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17.01.2019р. № 39 є правонаступником майна, прав та обов'язків в тому числі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, про що внесено реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За наведених обставин, апеляційний суд вважає за необхідне відповідне клопотання Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області задовольнити та залучити до участі у справі правонаступника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Також, апелянтом подано клопотання про звільнення його від сплати судового збору за подання даної апеляційної скарги, в обгрунтування чого посилається на відсутність коштів по програмі КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки", оскільки утримується за рахунок коштів державного бюджету України. Окрім того, сума судового збору 409 108,04 грн. значно перевищує кошти, які щорічно виділяються Регіональному відділенню для сплати судового збору.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України "Про судовий збір", враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Наведені умови не поширюються на скаржника та виключають можливість звільнення його від сплати судового збору, отже в задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019р. у справі № 904/2495/18 слід відмовити.

Окрім цього, згідно п. 3 ст. 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Згідно ст. 259 ГПК України особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Як вбачається з матеріалів апеляційної скарги, апелянтом не надано належних доказів надсилання копії апеляційної скарги учасникам справи. Надані лише фіскальні чеки пошти від 20.03.2019р., що не відповідає вимогам ст. 259 ГПК України.

Таким чином, з урахуванням приписів статті 242 Господарського процесуального кодексу України, статті 253 Цивільного кодексу України, у визначений апеляційним господарським судом строк Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях не усунуло недоліків апеляційної скарги та не надало належних доказів сплати судового збору, надсилання копії апеляційної скарги учасникам справи.

До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу (частина 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях не усунуло недоліків апеляційної скарги у строк, визначений апеляційним господарським судом, вказана апеляційна скарга підлягає поверненню заявникові.

Керуючись статтями 174, 234, 235, 256, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, –

УХВАЛИВ:

Клопотання Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області про залучення до участі у справі правонаступника - задовольнити.

Залучити до участі у справі правонаступника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Відмовити Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях в задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019р. у справі № 904/2495/18.

Апеляційну скаргу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019р. у справі № 904/2495/18 повернути заявникові.

Додаток (на адресу скаржника): апеляційна скарга вих. № 10-11-01805 від 18.03.2019р. та додані до неї документи на 13 арк., клопотання № б/н від б/д про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги, клопотання № б/н від б/д про долучення доказів, клопотання № б/н від б/д про залучення до участі у справі правонаступника.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя                                                                       А.Є. Чередко

Суддя                                                                                 Л.А. Коваль

Суддя                                         О.В. Березкіна

Дата ухвалення рішення 24.04.2019
Оприлюднено 25.04.2019

Судовий реєстр по справі 904/2495/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 11.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2495/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону