ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

26 квітня 2019 року № 826/2614/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Пащенка К.С., за участю секретаря судового засідання Легейди Я.А., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Фондова

Компанія"

про стягнення штрафних санкцій

представники позивача - Губич А.С.;

сторін: відповідача - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія, НКЦПФР або Позивач) (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, код ЄДРПОУ: 37956207) звернулась до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Фондова Компанія" ( далі - ТОВ "Українська Фондова Компанія", Товариство або Відповідач) (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, код ЄДРПОУ: 35107525), в якому просить суд стягнути з відповідача штраф у розмірі 2000,00 грн. до Державного бюджету України.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що постановою Комісії від 07.09.2017 № 391-ЦА-УП-ЮО про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Фондова Компанія" застосовано штрафну санкцію у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., яка на день звернення до суду відповідачем не погашена.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.02.2018 суд зобов'язав позивача усунути недоліки у позовній заяві у п'ятиденний строк з моменту її отримання. Позивач виконав вимоги суду щодо усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.03.2018 відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду в підготовче засідання на 16.04.2018.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.05.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 14.06.2018.

У судовому засіданні 14.06.2018 судом оголошено перерву до 10.07.2018.

Представник позивача - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2018 через канцелярію суду надав клопотання, відповідно до якого просить справу розглядати в порядку письмового провадження.

10.07.2018 представник відповідача у судове засідання не з'явився. Про дату, час і місце судового розгляду відповідач повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З урахуванням вищенаведеного суд дійшов до висновку про можливість розгляду справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи та надані докази, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно Відповідача було складено акт про порушення на ринку цінних паперів від 15.08.2017 № 420-ЦА-УП-ЮО, відповідно до якого встановлено, що ТОВ "Українська Фондова Компанія" порушило вимоги пункту 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 16 жовтня 2012 за № 1737/22049, в частині неподання до Комісії адміністративних даних торговця цінними паперами за березень 2017 року.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів Товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

За результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, уповноваженою особою НКЦПФР за неподання інформації до Комісії, у відношенні Відповідача було ухвалено постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 07.09.2017р. №391-ЦА-УП-ЮО, відповідно до якої до Товариства застосовано штрафну санкцію у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп.

На момент звернення до суду зазначена сума штрафу Товариством не сплачена.

Пунктом 7 частини 1 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 3 розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за № 1855/22167, передбачено, що юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України.

Постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 07.09.2017 отримана відповідачем 11.09.2017, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с. 16).

У визначений Законом строк відповідач штраф не сплатив, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів не оскаржив.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначає Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 року № 448/96-ВР.

Відповідно до ст. 5 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може утворювати територіальні органи у випадках, передбачених у положенні про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи (ч.ч. 3, 4 ст. 6 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні ).

Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначено ст. 8 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , так Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за: неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та

та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 7 ст. 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні ).

Як встановлено судом, вказане правопорушення на ринку цінних паперів вчинено ТОВ "Українська Фондова Компанія" повторно, так постановою від 22.03.2016 № 99-ЦА-УП-Т Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за повторне порушення ліцензіатом законодавства стосовно ТОВ "Українська Фондова Компанія" застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ № 185313 від 22.11.2012; дилерської діяльності - серії АЕ № 185314 від 22.11.2012.

Судом встановлено, що на дату розгляду справи ТОВ "Українська Фондова Компанія" не є торговцем цінними паперами, та вимоги Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 819, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389 на нього не поширюються.

Статтею 12 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні встановлено порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Так, санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Судом встановлено, що позивач під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, при прийнятті рішення про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ (ч. 1 ст. 2 КАС України)

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтується її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

З наведених підстав, суд вважає, що доводи позивача знайшли своє підтвердження в наданих до суду матеріалах, тому заявлені вимоги підлягають задоволенню.

Статтею 90 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Надаючи оцінку кожному окремому специфічному доводу всіх учасників справи, що мають значення для правильного вирішення адміністративної справи, суд застосовує позицію ЄСПЛ (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у касаційному провадженні), сформовану в пункті 58 рішення у справі Серявін та інші проти України (№ 4909/04): згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії (Ruiz Torija v. Spain) № 303-A, пункт 29).

Наведена позиція ЄСПЛ також застосовується у практиці Верховним Судом, що, як приклад, відображено у постанові від 28.08.2018 у справі № 802/2236/17-а.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, оцінки поданих позивачем доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, з урахуванням вимог встановлених частиною 2 статті 19 Конституції України та частиною 2 статті 2 КАС України, на думку суду, позовна заява позивача підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

З наведеного випливає, що за правилами ч. 1 ст. 139 КАС України, судові витрати стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки в даному випадку суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог, то судові витрати підлягають відшкодуванню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, як то відповідача у справі.

Керуючись ст. ст. 2, 69, 71, 86, 128, 158-163 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Фондова Компанія" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, код ЄДРПОУ: 35107525) штрафні санкції у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) грн. до Державного бюджету України.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Фондова Компанія" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, код ЄДРПОУ: 35107525) на користь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, код ЄДРПОУ: 37956207), на будь-який рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду, понесені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку витрати по сплаті судового збору у розмірі 1762,00 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні).

Рішення, відповідно до ст. 255 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма часниками справи, якщо таку скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного ухвали.

Відповідно до пп. 15.5 п. 1 Розділу VII Перехідні положення КАС України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя К.С. Пащенко

Дата ухвалення рішення 26.04.2019
Зареєстровано 02.05.2019
Оприлюднено 02.05.2019

Судовий реєстр по справі 826/2614/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.05.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.03.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 19.02.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/2614/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону