ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

про повернення позовної заяви

06 травня 2019 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви за позовом Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича 14000, АДРЕСА_1 04053, АДРЕСА_2 (адреса представника) до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) ОСОБА_2, 3, ОСОБА_3 1066, Нікосія, Кіпр (CY) АДРЕСА_3 (адреса для листування) про дострокове припинення дії свідоцтва частково

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов'язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку D.TEK шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення DTEK на території України;

зобов'язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку D.TEK шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення DTEK на території України;

зобов'язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення DTEK .

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем - 1 його прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг згідно Свідоцтва № 166794 шляхом використання без отримання дозволу знаку для товарів та послуг DTEK , що використовується у назві смартфонів BlackBerry DTEK50 та BlackBerry DTEK60, та є схожим із зареєстрованим знаком D.TEK настільки, що їх можна сплутати.

Щодо обґрунтування позовних вимог, заявлених до відповідача - 2, позивач зазначає, що він не надав відповідачеві дозволу на використання знаку для товарів та послуг DTEK шляхом поширення на території України товарів із зображенням знака DTEK , а тому використання відповідачем - 2 знаку для товарів та послуг DTEK , що схоже із зареєстрованим знаком D.TEK настільки, що їх можна сплутати, є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг згідно Свідоцтва № 166794.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р., зокрема: прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 927/94/19; постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження; залучено Державну фіскальну службу України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; встановлено процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали; провадження у справі зупинено до 25.07.2019р.

Вищевказана ухвала була отримана ФОП Антоненко О.В. 26.02.2019р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 1400042977677.

29 березня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла зустрічна позовна заява (здана для відправки на пошту 26.03.2019р.) Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) про дострокове припинення дії свідоцтва частково, згідно якої позивач просить достроково припинити дію свідоцтва України № 166794 на знак для товарів і послуг на території України частково, а саме - стосовно товарів та послуг, що належать до 9 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП).

В обґрунтування заявленого позову позивач вказує, що відповідач, зареєструвавши торговельну марку D.TEK для усіх класів МКТП, на території України значний час не використовує її стосовно більшості товарів та послуг МКТП, в тому числі щодо товарів класу 9.

Згідно ч. 1, 2 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України, відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Розглянувши зустрічну позовну заяву ФОП Антоненка О.В., суд дійшов висновку, що вона подана у встановлений судом процесуальний строк, обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, оскільки вони виникають з одних правовідносин і задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

В той же час, у зв'язку з невідповідністю зустрічної позовної заяви ФОП Антоненка О.В. вимогам, встановленим ст. 164, 172 Господарського процесуального кодексу України (неподанння належних документів на підтвердження відправлення учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів), ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.04.2019р. вона була залишена без руху.

Цією ж ухвалою було зобов'язано ФОП Антоненка О.В. протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху подати до господарського суду докази направлення копії позовної заяви і доданих до неї документів учасникам справи листом з описом вкладення та роз'яснено ФОП Антоненку О.В., що в разі неусунення всіх недоліків заяви у строк, встановлений судом, позовна заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Оскільки зустрічна позовна заява ФОП Антоненка О.В. була подана до суду його представником - адвокатом Шаповалом Д.В., який діє на підставі договору про надання правової допомоги від 22.02.2019р. № 22/02/19-01, укладеного з позивачем, та ордеру серії КС № 386437 від 26.03.2019р., і в зустрічній позовній заяві була зазначена адреса для листування (АДРЕСА_2), ухвала суду від 03.04.2019р. була направлена 04.04.2019р. представнику ФОП Антоненка О.В. на адресу для листування.

02 травня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява про усунення недоліків від 25.04.2019р. (здана для відправки на пошту 25.04.2019р.), підписана представником ФОП Антоненка О.В. - адвокатом Шаповалом Д.В. до якої були додані, зокрема, докази надсилання зустрічної позовної заяви з додатками учасникам справи.

При цьому, у заяві про усунення недоілків адвокатом вказано, що ухвалу від 03.04.2019р. ним було отримано 19.04.2019р.

В той же час, як вбачається із повідомлення про вручення поштового відправлення № 1400043506325, яке надійшло до Господарського суду Чернігівської області 02.05.2019р., ухвала суду від 03.04.2019р. була вручена за адресою: АДРЕСА_2 особі, яка діяла за довіреністю, 12.04.2019р.

Згідно ч. 1 ст. 61, 113, 115, 116, 118, 242 Господарського процесуального кодексу України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов'язки.

Днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення. Якщо копію судового рішення вручено представникові, вважається, що його вручено й особі, яку він представляє.

Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що ухвала суду від 03.04.2019р. була вручена представнику ФОП Антоненка О.В. 12.04.2019р., зважаючи на неподання доказів на підтвердження факту вручення цієї ухвали представнику позивача 19.04.2019р., слід зробити висновок, що останнім днем на усунення недоліків зустрічної позовної заяви було 22 квітня 2019 року.

Втім, як було вказано вище, копії зустрічної позовної заяви та доданих до неї документів були відправлені учасникам справи листом з описом вкладення 25.04.2019р. і в цей же день відповідні документи були здані на пошту для відправки Господарському суду Чернігівської області.

Таким чином, ФОП Антоненко О.В. усунув недоліки зустрічної позовної заяви після закінчення встановленого процесуального строку. При цьому, клопотання про продовження або поновлення процесуального строку ним подано не було.

У відповідності з ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи вищевикладене, зустрічна позовна заява ФОП Антоненка О.В. підлягає поверненню.

У зв'язку з поверненням зустрічної позовної заяви, судом не розглядається клопотання ФОП Антоненка О.В. про залучення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Керуючись ст. 61, 113, 115, 116, 118, 174, 180, 233, 234, 242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Зустрічну позовну заяву Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича до DTEK HOLDINGS LIMITED про дострокове припинення дії свідоцтва частково і додані до неї документи повернути позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Суддя А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 06.05.2019
Оприлюднено 06.05.2019

Судовий реєстр по справі 927/94/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 24.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 27.11.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 06.05.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 03.04.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 06.02.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/94/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону