ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 559/898/19

Номер провадження 1-кс/559/382/2019

УХВАЛА

"02" травня 2019 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Ралець Р.В.

секретаря судового засідання Федчук А.А.

за участю:

прокурора Гандзілевського Н.А.

слідчого Ніколаєва О.В.

скаржника адвоката Приходько Р.П.

розглянувши скаргу адвоката Приходько Раїси Павлівни, представника Релігійної громади Свято-Успенської парафії Рівненської Єпархії Української православної церкви с.Птича Дубенського району, в порядку ст. 303 КПК України, на постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ніколаєва О.В. від 02.04.2019 про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Приходько Р.П., представник Релігійної громади Свято-Успенської парафії Рівненської Єпархії Української православної церкви с.Птича Дубенського району, в порядку ст. 303 КПК України 25.04.2019 звернулася до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області із скаргою в якій просить: визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області у не проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 12018180040000334; скасувати постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ніколаєва О.В. від 02.04.2019 про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України.

В обґрунтування зазначено, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження прийнято незаконно, оскільки прийнято без належного дослідження обставин кримінального правопорушення, аналізу та оцінки зібраних доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, заявник зазначає, що слідчим не проведено належних слідчих дій, постанова не вмотивована, тому рішення про закриття кримінального провадження є передчасним.

В судовому засідання адвокат Приходько Р.П. підтримала скаргу із викладених у ній обставин, просила її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, пояснивши, що у кримінальному провадженні, про яке йдеться, було виконано весь обсяг слідчих дій, необхідних для встановлення усіх обставин та прийняття рішення для закриття кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, оскільки постанова слідчого про закриття кримінального провадження є законною та обґрунтованою..

Заслухавши сторони у справі, дослідивши матеріали кримінального провадження та документи, подані в обґрунтування скарги, з'ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення скарги виходячи з наступного.

Частина 1 ст.304КПК України передбачає, що скарги на рішення слідчого, передбачені частиною першою ст. 303 цього Кодексу, в тому числі про закриття кримінального провадження, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення. Якщо рішення слідчого оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оскаржувана постанова, згідно матеріалів кримінального провадження, була винесена слідчим 02.04.2019, а отримана скаржником 15.04.2019, скарга згідно відбитку штампу, який міститься на поштовому конверті направлено до слідчого судді 24.04.2019, а отримана судом 25.04.2019, тобто подана до суду в межах строків, передбачених для оскарження відповідного процесуального рішення.

Стаття 2 КПК України передбачає, що завданням кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частин 1, 2 ст.9 КПК України під час кримінального провадження прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобовязані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Практика Європейського Суду з Прав Людини щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справ є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з'ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (рішення у справі Мута проти України , Карабет та інші проти України ).

А в рішенні ЄСПЛ у справі Бучинська проти України Суд констатував факт того, що не може дійти висновку, що органи влади зробили усе від них залежне для забезпечення оперативного та всебічного вжиття заходів для збору доказів, встановлення місцезнаходження та притягнення до відповідальності винних (рішення у справі Бучинська проти України заява № 35493/10 від 30.04.2015, п. 49), бо за потреби зростаючих високих стандартів у сфері захисту прав людини та основоположних свобод, неминуче вимагається більша рішучість при оцінці порушень основоположних цінностей демократичного суспільства (рішення у справі Сельмуні проти Франції, заява № 235803/94, параграф 95, Нечипорук і Йонкало проти України , заява № 42310/04, параграфи 148, 149), оскільки тягар доведення можна покласти на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (рішення у справі Салман проти Туреччини, заява № 21986/93, п. 100, Нечипорук і Йонкало проти України , заява № 42310/04, параграф 150).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим, прокурором всіх зібраних та перевірених доказів (ст. ст. 2, 284 КПК України).

Постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав, та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу (ст. 110 КПК України).

У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходилося об'єднане кримінальне провадження № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України.

02.04.2019 слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ніколаєвим О.В. винесено постанову про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України, підставою для закриття об'єднаного кримінального провадження є відсутність складу кримінальних правопорушень.

На думку слідчого судді, доводи скаржника є обґрунтованими, слідчим, оскаржувана постанова прийнята передчасно, досудове розслідування проведено не в повному обсязі, не вжито всіх вичерпних заходів та не проведено всіх необхідних слідчих дій, які б дали можливість, прийняти об'єктивне та законне кінцеве рішення по даному об'єднаному кримінальному провадженню. Слідчим у кримінальному провадженні не виконано усіх вказівок наданих у порядку п. 3 ч. 2 ст. 39 КПК України, не отримано матеріалів по виконанню його доручення від 01.03.2019 та винесено постанову про закриття кримінального провадження. Таке процесуальне рішення, на думку суду, є передчасним та необґрунтованим, оскільки прийняте слідчим без проведення усіх необхідних слідчих дій із дотриманням вимог п. п.5, 6 ст.3, ст.ст. 92, 284 КПК України, що не відповідає положенням ч.5ст.110 КПК України.

Згідно положень п.4 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.

У відповідності до ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та у встановлених цим Кодексом випадках - потерпілого.

Слідчий суддя зауважує, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з'ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (рішення у справі Асьонов та інші проти Болгарії .

У ч. 1 ст.8 КПК України закріплено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

За змістом ст.284 КПК України закриття кримінального провадження це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

При цьому, слідчий суддя, виходячи з ч. 5 ст. 40 КПК України, позбавлений змоги надати конкретні вказівки (зобов'язання) слідчому щодо проведення конкретних слідчих дій, адже слідчій є самостійним у своїй процесуальній діяльність, а слідчий суддя наділений лише правом судового контролю та оцінки зібраних слідством доказів на етапі розслідування, однак він не може переймати на себе функції слідства (п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 22 КПК України). Однак, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити, що слідство зобов'язане провести у провадженні такий комплекс дій, який би не залишав місце сумнівам, а зроблені ним висновки випливали б зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту, а не ґрунтувались на припущеннях.

При здійсненні відновленого досудового розслідування цього провадження необхідно перевірити викладені заявником обставини, виконати необхідні дії і в залежності від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення відносно подальшого провадження у даному провадженні, яке має бути належним чином вмотивованим з всебічним, повним аналізом доводів викладених скаржником.

Водночас, скаржник у прохальній частині скарги, також, просить визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області у непроведенні досудового розслідування кримінального провадження № 12018180040000334, то прийняття такого рішення слідчим суддею за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не передбачене ч.2 ст.307 КПК України, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні таких вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 25, 110, 303-307 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Приходько Раїси Павлівни, представника Релігійної громади Свято-Успенської парафії Рівненської Єпархії Української православної церкви с.Птича Дубенського району, в порядку ст. 303 КПК України, на постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ніколаєва О.В. від 02.04.2019 про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України, - задовольнити частково.

Постанову слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ніколаєва О.В. від 02.04.2019 про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180040000334 за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 194, ст. 356, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 161, ст. 179, ч. 1 ст. 294 КК України, - скасувати.

В іншій частині вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.05.209 о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 02.05.2019
Зареєстровано 14.05.2019
Оприлюднено 15.05.2019

Судовий реєстр по справі 559/898/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.08.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 02.05.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 02.05.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону