Ухвала
від 12.11.2018 по справі 757/55681/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55681/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого СГ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 22.10.2018 року суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) - ТОВ «ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Альтам груп» (код ЄДРПОУ 39958614), ТОВ «Річтерра» (код ЄДРПОУ 39705575), ТОВ «Будтехкомпанi» (код ЄДРПОУ 39643901), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Філівей» (код ЄДРПОУ 41796776), ТОВ «Річтерра» (код ЄДРПОУ 39705575), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «Ботрекс» (код ЄДРПОУ 41419806), ТОВ «Будтехкомпанi» (код ЄДРПОУ 39643901), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ТК- промінада» (код ЄДРПОУ 41630226), ТОВ «Міркан» (код ЄДРПОУ 41597933), ТОВ «Импорттрейд стандарт» (код ЄДРПОУ 41161868), ТОВ «Гудвіл прайм» (код ЄДРПОУ 40939223), ТОВ «Трансбудплюс» (код ЄДРПОУ 40816712), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Солідез фінанс» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «ЛВ партнер» (код ЄДРПОУ 41234789), ТОВ «Одіселл» (код ЄДРПОУ 41114603), ТОВ «Джавелін плюс» (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ «Техно-буд-інвест» (код ЄДРПОУ 40874292), ТОВ «Форват» (код ЄДРПОУ 40628221), ТОВ «Торус» (код ЄДРПОУ 40551154), ТОВ «Волкан-трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ «Константа трейд» (код ЄДРПОУ 40401976), ТОВ «Солідез холдінг» (код ЄДРПОУ 40368390), ТОВ «Т.Д. Альтернатива» (код ЄДРПОУ 40364547), ТОВ «Кортес +» (код ЄДРПОУ 40317434), ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «Промпостач лайн» (код ЄДРПОУ 40235179), ТОВ «Промбізнес люкс» (код ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «Рембуд-лайн» (код ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «Енергобуд-лайн» (код ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-люкс» (код ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «Укрбізнес партнер» (код ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «Кидбудстрой 2005» (код ЄДРПОУ 35082333), ТОВ «Парк-логістик» (код ЄДРПОУ 34484206), ТОВ «Меблі-стиль» (код ЄДРПОУ 31214918), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «Український кредитний дім» (код ЄДРПОУ 41653861), ТОВ «Артмедіа люкс» (код ЄДРПОУ 41315527), ТОВ «Укр захід трейд» (код ЄДРПОУ 41234616), ТОВ «Кредит ком інвест» (код ЄДРПОУ 40585597), ТОВ «Латонік» (код ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «Айур фінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Просперіті-інвест» (код ЄДРПОУ 39687184), ТОВ «Лавина груп» (код ЄДРПОУ 39590305), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «Мелоді ЛТД» (код ЄДРПОУ 41625043), ТОВ «ОБК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41612893), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (код ЄДРПОУ 41389504), ТОВ "Вегатекс» (код ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «Голдтрафт» (код ЄДРПОУ 41221565), ТОВ «Келтон-груп» (код ЄДРПОУ 40878353), ТОВ «Компанія-ірбіс» (код ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «Мерстаф» (код ЄДРПОУ 40727083), ТОВ «Консалт інтертеймент» (код ЄДРПОУ 40595500), ТОВ «Кепітал голд бізнес» (код ЄДРПОУ 40222510), ТОВ «Елітпрофіт» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «Стандарт 99» (код ЄДРПОУ 39282037), ТОВ «Анкир» (код ЄДРПОУ 37708605), ВП № 1 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193): ТОВ «Водограй ко» (код ЄДРПОУ 41998520), ТОВ «Ріка тл» (код ЄДРПОУ 41998206), ТОВ «Опермак» (код ЄДРПОУ 41968166), ТОВ «Юніпрог» (код ЄДРПОУ 41962269), ТОВ «Провізор ком» (код ЄДРПОУ 41837974), ТОВ «Релас компані» (код ЄДРПОУ 41804226), ТОВ «Віліус трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Серсея трейд» (код ЄДРПОУ 41761167), ТОВ «Грімдейн» (код ЄДРПОУ 41723252), ТОВ «Солдорм» (код ЄДРПОУ 41700518), ТОВ «Альт-торг» (код ЄДРПОУ 41694777), ТОВ «Сігнатіум» (код ЄДРПОУ 41657709), ТОВ «Арілайн» (код ЄДРПОУ 41633777), ТОВ «Електро тріп» (код ЄДРПОУ 41588578), ТОВ «Голдсона» (код ЄДРПОУ 41578203), ТОВ «Стелс проєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Містагро» (код ЄДРПОУ 41373971), ТОВ «Контіна ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Голдтрафт» (код ЄДРПОУ 41221565), ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Компанія «Білдбег» (код ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «Адамант грант» (код ЄДРПОУ 41141663), ТОВ «Пратерос груп» (код ЄДРПОУ 41111843), ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458), ТОВ «Крістал лімітед» (код ЄДРПОУ 41087266), ТОВ «Глобалстронг» (код ЄДРПОУ 40846092), ТОВ «Віп білдінг сіті» (код ЄДРПОУ 40638109), ТОВ «Консалт інтертеймент» (код ЄДРПОУ 40595500), ТОВ «Деркос-плюс» (код ЄДРПОУ 40592274), ТОВ «Кепітал голд бізнес» (код ЄДРПОУ 40222510), ТОВ «Елітпрофіт» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «Техно сервiс інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38745716), ТОВ «Гамма інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37356536), ТОВ «Тайм капітал» (код ЄДРПОУ 36970194) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення12.11.2018
Оприлюднено27.02.2023
Номер документу81722532
СудочинствоКримінальне
Сутьнакладення арешту на майно

Судовий реєстр по справі —757/55681/18-к

Ухвала від 04.06.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Мельник Володимир Васильович

Ухвала від 16.07.2019

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Мельник Володимир Васильович

Ухвала від 12.11.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні