ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"17" травня 2019 р.Справа № 922/6220/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

за участю: представника АТ "КРИСТАЛБАНК" - Мизиненко І.О.,

представника АТ "Укрсоцбанк" - Скрипка Л.В,

ліквідатора - Корольов В.В.,

представника ОСОБА_1 . - Шафоростов В.О. ;

представників ТОВ "КУА" Фінекс-Капітал" - Стриж Л.А., Когут І.Д.

розглянувши клопотання ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" про заміну кредитора (вх. № 11203 від 08.05.2019 р.)

по справі за заявою АТ "КРИСТАЛБАНК", м.Київ

до ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 07.06.2017 р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію "Строма" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Корольова В.В.

До суду від ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" надійшла заява (вх. № 11203 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора, в якій заявник просив суд замінити первісного кредитора - ПАТ "Кристалбанк" на нового кредитора - ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", яку ухвалою суду від 10.05.2019 р., з урахуванням виправлення описки, призначено до розгляду на 17.05.2019 р. о 12:00.

У судовому засіданні представник ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" підтримав подану заяву про заміну кредитора правонаступником, просив суд її задовольнити в повному обсязі, до суду надав додаткові докази оплатності за відступлення прав вимоги.

Присутній представник ПАТ "Кристалбанк" не заперечував проти задоволення заяви ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" про заміну кредитора правонаступником.

Ліквідатор у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти задоволення вказаної заяви, про що надав відзив до суду.

Розглянувши матеріали справи, заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (вх. № 11203 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора та надані до ней документи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Ухвалою суду від 18.02.2016 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА", визнано вимоги ініціюючого кредитора ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в розмірі 2252753,06 грн. основного боргу, а також неустойки в сумі 12416,00 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника.

Вищезазначені вимоги виникли на підставі заборгованості, що була забезпечена заставою майна боржника відповідно договору іпотеки № 010-1/07/1-1120/1-07 від 09.11.2007 р., згідно якого в іпотеку банку було передано майно боржника, а саме: нежитлові будівлі літ."А-2" загальною площею 118,5 кв.м., літ."Є-1" загальною площею 2449,8 кв.м., що знаходяться за адресою: м.Харків, провул. Сімферопольський, б. 6 та належали боржнику на праві власності. Проте, воно було відчужене на користь третьої особи та на той час це майно не зареєстроване за боржником, що підтверджувалось інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомості. Таким чином, заявлена ініціюючим кредитором сума боргу не була забезпечена заставою майна боржника.

Ухвалою суду від 21.06.2016 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, з яких, в тому числі, грошові вимоги ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у розмірі 2252753,06 грн. - четверта черга, 12416,00 грн. - шоста черга, 13780,00 грн. - перша черга.

В подальшому, між 24.05.2017 р. ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (клієнт) відступив та ПАТ "Кристалбанк" (фактор) був укладений договір факторингу, за яким ПАТ "Кристалбанк" прийняв право вимоги з боржника ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" заборгованості за кредитним договором № 010-1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 р.

Крім того, відповідно до договору відступлення прав за іпотечними договорами від 05.05.2017 р., укладеним між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (цедент) та ПАТ "Кристалбанк" (цесіонарій), до цесіонарія перейшло право заставодержателя майна ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА", що підтверджується витягом з реєстру іпотечних договорів, права вимоги за якими передаються цедентом цесіонарію.

На підставі вищевикладеного, до суду від ПАТ "Кристалбанк" надійшла заява (вх. № 23666 від 24.07.2017 р.) про заміну кредитора АТ "Райффайзен банк Аваль" його правонаступником, яку суд призначив до розгляду.

Ухвалою суду від 17.10.2017 р. задоволено заяву ПАТ "Кристалбанк" про заміну кредитора правонаступником, здійснено заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на ПАТ "Кристалбанк" (код 39544699).

Судом встановлено, що 24.04.2019 р. між ПАТ "Кристалбанк" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" (далі - Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги (далі - Договір відступлення № 1).

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення № 1 Первісний кредитор передає (відступає), а Новий кредитор набуває права вимоги та інші права, що належать Первісному кредитору або можуть виникнути в майбутньому, за виключенням права нарахування процентів за користування коштами штрафних санкцій комісійної винагороди та інших платежів на підставі Кредитного договору № 010-1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 року (надалі разом - "Основний договір"), укладеного між ПАТ Райффайзен Банк Аваль та ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" (код ЄДРПОУ 30290469) (надалі іменується Боржник), а також права за Іпотечним договором, включаючи право на отримання задоволення своїх вимог до Боржника за рахунок предмета іпотеки, право вимоги за яким перейшло до АТ "КРИСТАЛБАНК" відповідно до Договору факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) від 24.05.2017 р. та Реєстру відступлених прав вимоги від 25.05.2017 р. в день повної оплати Новим кредитором по цьому Договору, згідно із п.п. 2.1., 2.2. цього Договору.

Згідно із п. 1.2 Договору відступлення № 1 Новий кредитор одержує права (замість Первісного кредитора) вимагати від позичальника за Основним договором належного виконання зобов`язань за Основним договором.

Розмір прав вимоги, що передається за цим Договором, на день укладання цього Договору становить: основну (позичкову) заборгованість у сумі 2070242,95 грн., нараховані проценти за користування кредитом у сумі 1166296,81 грн., штрафні санкції у сумі 12415,63 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору відступлення № 1 відступлення права вимоги за Основним договором, вказаним в пункті 1.1 цього Договору, здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існують на момент переходу пава вимоги.

Згідно із п.1.4. Договору відступлення № 1 права, що визначені Основним договором, з урахування п.п.1.2,1.3. цього Договору, переходять до Нового кредитора в день повної оплати за цим Договором, згідно п.п.2.1., 2.2. цього Договору.

Відповідно до п.2.1. Договору відступлення № 1 відступлення права вимоги здійснюється на платній основі. Ціна відступлення права вимоги до Боржника за Основним договором становить 1100000,00 грн, яка сплачується Новим кредитором на користь Первісного кредитора шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050, ЄДРПОУ 39544699.

Ціна відступлення в сумі, яка вказана в п.2.1. цього Договору, має бути сплачена Новим кредитором в день укладання цього Договору (п.2.2. Договору відступлення № 1).

24.04.2019 р. на виконання п.п.2.1.,2.2. Договору відступлення № 1 ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" сплатило на користь ПАТ "Кристалбанк" суму у розмірі 1100000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 68835 від 24.04.2019 р.

Також, 24.04.2019 р. між ПАТ "Кристалбанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" був підписаний Акт приймання-передачі прав вимоги за Кредитним договором № 010/1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 р., відповідно до якого ПАТ "Кристалбанк" передав ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" належні йому права вимоги до Боржника у розмірі станом на дату укладання Договору відступлення № 1, що складає суму З248955,39 грн., з яких основна (позичкова) заборгованість у сумі 2070242,95 грн., нараховані проценти за користування кредитом у сумі 1166296,81 грн., штрафні санкції у сумі 12415,63 грн.

Таким чином, до ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" перейшли всі права ПАТ "Кристалбанк" в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав за Кредитним договором № 010/1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 р.

Потім, 24.04.2019 р. між ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД" (далі - Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення (купівлю - продаж) права вимоги (надалі - Договір відступлення № 2).

Відповідно до п. 1.1. Договору відступлення № 2 Первісний кредитор передає (відступає), а Новий кредитор набуває (приймає) в повному обсязі належні Первісному кредитору права вимоги та інші права, що належать Первісному кредитору або можуть виникнути в майбутньому, за виключенням права нарахування процентів за користування коштами, штрафних санкцій комісійної винагороди та інших платежів до Боржника за Кредитним договором, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника або інших осіб, до яких перейшли/перейдуть обов`язки Боржника або які зобов`язані виконати їх обов`язки за Кредитним договором, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, щодо належного виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором, сплати заборгованості та/або процентів та/або комісій та/або пені та/або штрафів, також права за Іпотечним договором, включаючи право на отримання задоволення своїх вимог до Боржника за рахунок предмета іпотеки, а також права сторони/учасника в будь-яких судових (а також права процесуального правонаступництва по всіх судових справах, що існують або можуть виникнути в майбутньому, в тому числі, але не виключно у судовій справі № 922/6220/15) та виконавчих провадженнях щодо належного виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором, а також права на стягнення судових витрат, витрат виконавчого провадження, задоволення вимог кредиторів за такими судовими та/або виконавчими провадженнями, якими володіє ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" відповідно до Договору про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 24.04.2019 р.

Згідно із п. 1.2. Договору відступлення № 2 Новий кредитор одержує права (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника за Кредитним договором, що забезпечений Іпотечним договором.

Розмір прав вимоги, що передається за цим Договором, на день укладання цього Договору становить: основну (позичкову) заборгованість у сумі 2070242,95 грн., нараховані проценти за користування кредитом у сумі 1166296,81 грн., штрафні санкції у сумі 12415,63 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору відступлення № 2 права вимоги Первісного кредитора вважаються відступленими (переданими) Новому кредитору з моменту підписання повноважними представниками Сторін цього Договору та скріплення підписів печатками Сторін. Датою набуття Новим кредитором Права вимоги є дата (день) укладання цього Договору.

Пунктом 2.1. Договору відступлення № 2 Сторони погодили, що відступлення права вимоги здійснюється на платній основі. Ціна відступлення права вимоги в обсязі, встановленому п. 1.2. цього Договору, за домовленістю Сторін становить 1130000,00 грн., без ПДВ, яка сплачується Новим кредитором на користь Первісного кредитора шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050, ЄДРПОУ 39544699.

Ціна відступлення в сумі, яка вказана в п. 2.1. цього Договору, має бути сплачена Новим кредитором в день підписання цього Договору (п. 2.2. Договору відступлення № 2).

З платіжного доручення № 394 від 24.04.2019 р. вбачається, що ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" згідно до п. 2.1. цього Договору перерахувало на рахунок ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД", грошові кошти в розмірі 1130000,00 грн.

24.04.2019 р. між ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" та ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД" був укладений Акт приймання-передачі прав вимоги за Кредитним договором № 010/1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 р., відповідно до якого Первісний кредитор передав Новому кредитору належні йому права вимоги до Боржника у розмірі станом на дату укладання Договору відступлення № 2, що суму З248955,39 грн., з яких основна (позичкова) заборгованість у сумі 2070242,95 грн., нараховані проценти за користування кредитом у сумі 1166296,81 грн., штрафні санкції у сумі 12415,63 грн.

Також, 24.04.2019 р. між ТОВ "Фінансова Компанія "Омега-Фактор" та ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД", був укладений Акт прийому-передачі документів, відповідно до якого Первісний кредитор передав Новому кредитору документи відповідно до умов Договору відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 24.04.2019 р.

Таким чином, до ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД", перейшли всі права ПАТ "Кристалбанк" в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав за Кредитним договором № 010/1/07/1-1120-07 від 09.11.2007 р.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 52 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 18.12.2009, статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов`язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов`язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов`язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов`язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно із ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" про заміну кредитора, здійснити заміну кредитора Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД" (код 34333275).

Керуючись ст.ст. 21, 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 52, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (вх. № 11203 від 08.05.2019 р.) про заміну кредитора.

Замінити кредитора Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" (код 39544699) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД" (код 34333275), про що ліквідатором внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ "Кристалбанк", заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали складено та підписано 17.05.2019 р.

Суддя Усатий В.О.

Дата ухвалення рішення 17.05.2019
Зареєстровано 21.05.2019
Оприлюднено 21.05.2019

Судовий реєстр по справі 922/6220/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону