ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2019 р.

м. Київ

Справа № 911/450/19

Суддя Черногуз А.Ф. за участі секретаря Браги Л.К. розглянув в порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973)

до Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )

про стягнення боргу, пені, втрат від інфляції та 3%річних,

за участю представників:

позивача: Чеховська Д . Р. (дов. №1 від 26.03.2019)

відповідача: не з`явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява б/н від 11.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" до Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича про стягнення 564591,70 грн боргу, 102446,20 грн пені, 33445,38 грн втрат від інфляції та 8678,00 грн 3% річних за договором поставки №21-02/18 від 21.02.2018.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 20.02.2019 вказану позовну заяву залишено без руху.

21.02.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області від Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" надійшла заява вх. №41/19 від 21.02.2019 про забезпечення позову.

Ухвалою від 22.02.2019 заяву про забезпечення позову задоволено частково, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича в межах суми 709161,28 грн; накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича в межах суми 709161,28 грн; в решті вимог відмовлено.

04.03.2019 через канцелярію позивачем, на виконання ухвали Господарського суду Київської області від 20.02.2019, подано заяву б/н від 28.02.2019 про усунення недоліків позовної заяви. Суд, перевіривши подані документи, встановив, що позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою від 11.03.2019 відкрито провадження у справі, визначено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, проведення підготовчого засідання призначено на 08.04.2019, встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали.

Позовні вимоги, обґрунтовані наступним:

- 21.02.2018 між Фізичною особою-підприємцем Щербаком Тарасом Васильовичем та Житлово-будівельним кооперативом Другий будівельний 6 укладено договір поставки № 21-02/18;

- 23.07.2018 між Житлово-будівельним кооперативом Другий будівельний 6 та Обслуговуючим кооперативом "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" укладено договір № 1, за умовами якого до позивача перейшли права та обов`язки покупця за договором поставки № 21-02/18 від 21.02.2018;

- позивачем передано відповідачу 564591,70 грн передоплати за товар за договором поставки;

- відповідач товар не поставив, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду з даним позовом.

В судовому засіданні 08.04.2019 суд заслухав пояснення представника позивача, представник відповідача в судове засідання не з`явився, судом оголошено перерву в підготовчому засіданні на 22.04.2019.

В судовому засіданні 22.04.2019 суд заслухав пояснення представника позивача, представник відповідача в судове засідання не з`явився. Суд постановив ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті на 14.05.2019.

13.05.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області подано додаткові докази.

В судовому засіданні 14.05.2019 суд заслухав пояснення представника позивача, він підтримав позовні вимоги. Відповідач в судове засідання не з`явився.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач у встановлений судом строк відзив на позов не подав, про причини неподання суд не повідомив.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення, зокрема, є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Судом перевірено та встановлено, що відповідач повідомлявся про розгляд даної справи судом. Вказаний факт підтверджується конвертами з ухвалами суду, що надсилались на адресу місцезнаходження відповідача та повернулись на адресу суду з відмітками за закінченням терміну зберігання (вх. № 14191/19 від 18.04.2019, вх. № 10543/19 від 26.03.2019, № 11095/19 від 28.03.2019, № 12363/19 від 05.04.2019, 15080/19 від 03.05.2019, № 17256/19 від 14.05.2019)

Відповідно до ч.ч. 3, 7 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, у разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії (аналогічна правова позиція викладена в Постанові Верховного Суду від 16.05.2018 у справі № 910/15442/17).

Оскільки судом було надіслано ухвали суду на адресу відповідача, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інша адреса суду повідомлена не була, останній вважається належним чином повідомленим про розгляд справи.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Реалізація норми ст. 81 Господарського процесуального кодексу України щодо витребування господарським судом документів і матеріалів, необхідних для вирішення спору, безпосередньо залежить від суб`єктивної реалізації сторонами їх диспозитивного права витребовувати через суд докази.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що положеннями п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України однією з засад судочинства визначено змагальність сторін та свободу в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, господарський суд вважає, що судом, в межах наданих повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за можливе розглядати справу за наявними у справі документами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

21.02.2018 між Фізичною особою-підприємцем Щербаком Тарасом Васильовичем (постачальник) та Житлово-будівельним кооперативом Другий будівельний 6 (покупець) укладено договір поставки № 21-02/18, відповідно до п.п. 2.1., 2.2. якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, передати у власність покупцеві товар, визначений у п. 2.2. цього договору, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, прийняти та оплатити цей товар. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим договором, визначаються специфікацією, що є додатком № 1 до цього договору.

Поставка товару здійснюється на умовах EXW - Житомирский район, с. Зарічани, Бердичівське КП, згідно Інкотермс - 2010, якщо інше не зазначено в специфікації (п. 3.2. договору).

Оплата товарів покупцем здійснюється шляхом перерахування грошей на поточний рахунок постачальника. Поставка здійснюється після 100% передоплати (п. 4.4. договору).

Сторонами погоджено специфікацію № 1 від 21.02.2018, за умовами якої постачальник зобов`язався поставити покупцю цеглу М 125 загальною вартістю 84591,70 грн в строк з 01.05.2018 по 15.06.2018.

Сторонами погоджено специфікацію № 2 від 21.02.2018, за умовами якої постачальник зобов`язався поставити покупцю цеглу М 125 загальною вартістю 480000,00 грн в строк з 15.06.2018 по 01.08.2018.

Укладений сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки, а відтак, правовідносини, що з нього виникають регулюються відповідними положеннями Глави 30 Господарського кодексу України та Глави 54 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини. Однією з підстав виникнення господарського зобов`язання згідно ст. 174 Господарського кодексу України, є господарський договір.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

За змістом положень ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Статтею 265 Господарського кодексу України визначено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Дана норма кореспондується зі ст. 712 Цивільного кодексу України, відповідно до якої за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

23.07.2018 між Житлово-будівельним кооперативом Другий будівельний 6 (первісний кредитор) та Обслуговуючим кооперативом "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (новий кредитор) укладено договір № 1, відповідно до п.п. 1.1., 1.2. якого первісний кредитор повністю відступає, а новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить первісному кредиторові, і стає кредитором за договором поставки № 21-02/18 від 21.02.2018, укладеним між первісним кредитором та Фізичною особою-підприємцем Щербаком Тарасом Васильовичем (боржник). За цим договором новий кредитор одержує право вимагати від боржника належного виконання зобов`язань за основним договором у сумі 564591,70 грн.

Отже, судом встановлено, що за вищезазначеним договором до позивача перейшли права та обов`язки покупця за договором поставки № 21-02/18 від 21.02.2018.

На виконання вказаних зобов`язань позивач 22.02.2018 перерахував відповідачу 480000,00 грн передоплати за договором поставки. Вказаний факт підтверджується банківською випискою з рахунку позивача, наданою Акціонерним товариством Альфа-банк , копія якої міститься в матеріалах справи.

Крім того, голова Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" Капцевич С.Є., діючи як представник позивача, передав відповідачу 84591,70 грн готівкових коштів в якості передоплати за договором поставки. Вказаний факт підтверджується нотаріально завіреною заявою Капцевича С.Є. та листом відповідача від 23.02.2018, в якому він підтверджує факт отримання грошових коштів у сумі 84591,70 грн згідно договору № 21-02/18 від 21.02.2018 (оригінал заяви та копія листа містяться в матеріалах справи).

Отже, судом встановлено, що всього позивачем передано відповідачу 564591,70 грн передоплати за товар за договором поставки № 21-02/18 від 21.02.2018.

Відтак, судом встановлено, що позивачем належним чином виконано свої договірні зобов`язання.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач в порушення своїх договірних зобов`язань обумовлений сторонами товар у встановлені строки не поставив.

Позивач звернувся до відповідача з листом-вимогою № 05/09/2018-2 від 05.09.2018 в якому, у зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань з поставки товару, просив повернути попередню оплату за договором поставки № 21-02/18 від 21.02.2018 у сумі 564591,70 грн. Вказана вимога направлена відповідачу 06.09.2018, що підтверджується фіскальним чеком від 06.09.2018 та описом вкладення від 06.09.2018.

Відповідач залишив вказаний лист без відповіді або задоволення. У зв`язку з чим, позивач звернувся до суду з даним позовом про стягнення з відповідача 564591,70 грн боргу, 102446,20 грн пені, 33445,38 грн втрат від інфляції та 8678,00 грн 3% річних.

Приписами статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ст.ст. 251, 252 Цивільного кодексу України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Специфікацією № 1 сторони погодили поставку товару на суму 84591,70 грн в строк по 15.06.2018. Специфікацією № 2 сторони погодили поставку товару на суму 480000,00 грн в строк по 01.08.2018.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Оскільки, позивач звертався до відповідача з листом, в якому у зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань з поставки товару просив повернути попередню оплату та відповідачем вказана вимога залишена без задоволення, суд вважає обґрунтованою вимогу позивача про стягнення з відповідача 564591,70 грн боргу попередньої оплати.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 102446,20 грн пені, 33445,38 грн втрат від інфляції та 8678,00 грн 3% річних.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Приписами ст. 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За необґрунтовану відмову від поставки товару продавець виплачує пеню у розмірі 5% від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення (п. 6.7. договору).

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд, перевіривши розрахунки, надані позивачем, встановив, наступне. Позивачем здійснено розрахунки пені, втрат від інфляції та 3 % річних починаючи з 01.08.2018. Суд не погоджується з таким визначенням початку періодів нарахування, позаяк обов`язок з повернення суми попередньої оплати у відповідача виник після отримання вимоги позивача.

Оскільки в матеріалах справи відсутні відомості щодо дати отримання відповідачем вимоги, то остання обраховується судом з врахуванням нормативних строків пересилання поштових відправлень.

Відповідно до пп. 2 п. 1. Нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3.

Відповідно до ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Отже, судом здійснено власний розрахунок пені, 3% річних та втрат від інфляції в межах заявлених позивачем періодів, з початком нарахування 18.09.2018 (06.09.2018 (дата направлення вимоги) + 3 дні (норматив пересилання кореспонденції) + 7 днів (строк виконання вимоги відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України) та встановлено, що вимоги позивача про стягнення з відповідача пені, 3% річних та втрат від інфляції підлягають задоволенню частково у сумах 76289,49 грн пені, 28163,41 грн втрат від інфляції, 6357,46 грн.

Суд зазначає, що відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву або контррозрахунку суми боргу та інших нарахувань.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи.

Відтак, сторони, звертаючись до суду повинні враховувати те, що визначення та наповнення доказової бази переданого на розгляд суду спору покладаються саме на сторони, а не на суд. Суд вирішує спір на підставі поданих та витребуваних в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України сторонами доказів.

Судові витрати, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973) 564591,70 грн боргу, 76289,49 грн пені, 28163,41 грн втрат від інфляції, 6357,46 грн 3% річних, а також 10131,03 грн судового збору.

В решті позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення господарського суду підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення підписано 22.05.2019.

Суддя А.Ф. Черногуз

Дата ухвалення рішення 14.05.2019
Оприлюднено 22.05.2019

Судовий реєстр по справі 911/450/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 17.11.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 14.05.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 08.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 18.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/450/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону