ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 196/399/18

№ провадження 1-кп/196/9/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року смт.Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої - судді Гудим О.М.,

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

прокурора - Михайлова Є.М.,

захисника

обвинуваченого - Попова В.А.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Царичанка Дніпропетровської області матеріали кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 по ст.309 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У судовому засіданні прокурор Михайлов Є.М. заявив клопотання про витребування від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для огляду в судовому засіданні речових доказів, залучених до кримінального провадження постановою слідчого про залучення до провадження речових доказів від 02 лютого 2018 року, а саме: подрібнену речовину зеленого кольору зі специфічним запахом, яку поміщено та опечато в пакет Експертної служби №1345334, пристрій для куріння коноплі, який складається з металевої кружки білого кольору та пластикової пляшки, який поміщено в спецпакет Національної поліції №3476643, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обвинувачений ОСОБА_1 та його адвокат - Попов В.А. не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про витребування доказів.

Захисник обвинуваченого - адвокат Попов В.А. в судовому засідання заявив клопотання про витребування від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області оригінальний примірник технічного носія інформації зафіксованої слідчої дії обшуку, на фотоапарат марки "Canon A-580", домоволодіння, розташованого по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_1 , відеозапис з якого було перенесено на дисковий накопичувач "DVD-R", який визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню №12018040600000006 постановою слідчого від 02.02.2018 року. Також, прохав витребувати від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області цифровий фотоапарат марки "Canon A-580" для здійснення в судовому засіданні перегляду оригінального технічного носія інформації зафіксованої вказаної слідчої дії обшуку.

Обвинувачений ОСОБА_1 підтримав клопотання свого захисника - адвоката Попова В.А.

Прокурор Михайлов Є.М. проти витребування від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області оригінального примірника технічного носія інформації зафіксованої слідчої дії обшуку та цифрового фотоапарату марки "Canon A-580", заявлених захисником обвинуваченого - адвокатом Поповим В.А. не заперечував.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дійшов наступного висновку.

Однією із засад кримінального провадження, закріплених у статті 7 КПК України, є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною третьою статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до вимог статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.357 КПК України речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам кримінального провадження. Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов`язані з річчю та її оглядом.

Таким чином, враховуючи завдання кримінального процесуального закону, що полягає, зокрема у захисті ..., охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого ... судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, суд вважає за необхідне витребувати від від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для огляду в судовому засіданні речових доказів, залучених до кримінального провадження постановою слідчого про залучення до провадження речових доказів від 02 лютого 2018 року, а саме: подрібнену речовину зеленого кольору зі специфічним запахом, пристрій для куріння коноплі, який складається з металевої кружки білого кольору та пластикової пляшки, задовольнивши таким чином клопотання прокурора.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Закон не вимагає від слідчого чи прокурора обов`язкової додаткової фіксації процедури проведення обшуку, а надає їм таке право.

Як вбачається з досліджених матеріалів кримінального провадження під час проведення обшуку особою, яка його проводила було складено протокол, відповідно до ст.104 КПК України.

Фотографування чи відеозапис обшуку є найбільш простим факультативним засобом фіксування ходу проведення слідчої дії, що дозволяє зафіксувати обстановку у житлі чи іншому володінні особи, показати його місцезнаходження, відбити індивідуальні особливості відшуканих об`єктів.

Згідно протоколу обшуку від 02.02.2018 року при проведенні обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , застосовувалась технічна фіксація - відеозапис цифровим фотоапаратом "Canon A-580".

Оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої дії повинні зберігатися у матеріалах кримінального провадження. Їх резервні копії зберігаються окремо (ч.3 ст. 107 КПК України).

Враховуючи вищевикладені обставини, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого - адвоката Попова В.А. щодо витребування оригінального примірника технічного носія інформації зафіксованого обшуку в домоволодінні АДРЕСА_1 , та цифровий фотоапарат "Canon A-580" підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.7, 22, 93, 107, 234, 350, 357 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу Михайлова Євгена Миколайовича про витребування речових доказів для огляду в судовому засіданні, задовольнити.

Витребувати від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для огляду в судовому засіданні речові докази, залучені до кримінального провадження №12018040600000006 постановою слідчого про залучення до провадження речових доказів від 02 лютого 2018 року, а саме: подрібнену речовину зеленого кольору зі специфічним запахом, яку поміщено та опечато в пакет Експертної служби №1345334; пристрій для куріння коноплі, який складається з металевої кружки білого кольору та пластикової пляшки, який поміщено в спецпакет Національної поліції №3476643, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_1 - адвоката Попова Валерія Анатолійовича про витребування від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області оригінального примірника технічного носія інформації зафіксованого обшуку та цифрового фотоапарату - задовольнити.

Витребувати від Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області оригінальний примірник технічного носія інформації зафіксованої слідчої дії обшуку, на фотоапарат марки "Canon A-580", домоволодіння, розташованого по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_1 , відеозапис з якого було перенесено на дисковий накопичувач "DVD-R", який визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню №12018040600000006 постановою слідчого від 02.02.2018 року; цифровий фотоапарат марки "Canon A-580" для здійснення в судовому засіданні перегляду оригінального технічного носія інформації зафіксованої вказаної слідчої дії обшуку.

Вказані речові докази та оригінальний примірник технічного носія інформації зафіксованої слідчої дії обшуку, цифровий фотоапарат марки "Canon A-580" надати до Царичанського районного суду Дніпропетровської області в судове засідання 26.06.2019 року на 10.00 год.

Копію даної ухвали направити до Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Оголосити перерву в судовому розгляді кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 по ст.309 ч.1 КК України до 26 червня 2019 року 10 год. 00 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча О.М.ГУДИМ

Зареєстровано 26.05.2019
Оприлюднено 26.05.2019
Дата набрання законної сили 24.05.2019

Судовий реєстр по справі 196/399/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.05.2019 Царичанський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 09.11.2018 Царичанський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2018 Царичанський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 30.03.2018 Царичанський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2018 Царичанський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону