ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

Єдиний унікальний номер 234/2400/19

Номер провадження 11-сс/804/191/19

У Х В А Л А

Іменем України

21.05.2019р. колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача Залізняк Р.М.,

суддів Савкової С.В., Шигірта Ф.С.

при секретарі судного засідання Гуляєві М.В.

розглянувши в м. Бахмут Донецької області клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження та апеляційну скаргу представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Горелика Є.Б. на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019р., якою скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області повернуто заявнику

в с т а н о в и л а :

Захисник Горелик Є.Б. звернувся до суду апеляційної інстанції із клопотанням про поновлення строку апеляційного оскарження у якому зазначив, що у судовому засіданні суду першої інстанції він та ОСОБА_1 присутніми не були, оскаржувану ухвалу він отримав поштою 20.02.2019р., вважає, що пропуск строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019р. допущений з поважних причин, прохає його поновити.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що судовий розгляд скарги захисника Горелика Є.Б. на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУДФС у Донецькій області проведено без його повідомлення та за його відсутності, тому перебіг строку апеляційного оскарження слід рахувати з дня отримання апелянтом копії судового рішення, тобто з 20.02.2019р., та на думку колегії суддів апеляційна скарга подана в межах строку апеляційного оскарження.

Ухвалою від 12.02.2019р. слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області повернуто скаргу представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Горелика Є.Б. на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019р., якою скаргу ОСОБА_2 , на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області повернуто заявнику.

В апеляційній скарзі адвокат Горелик Є.Б.:

- вважає оскаржувану ухвалу незаконною, такою, що постановлена за наявності неповноти судового розгляду, а висновки суду, викладені у судовому рішенні не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону;

- зазначає, що у наведеному кримінальному провадженні Мартиненко Ю.А. є третьою особою, вилучені тютюнові вибори ОСОБА_1 придбав за власні кошти та для власного споживання, розмістив вказане майно у власному гаражі, який належить йому на праві власності, проте документи, які б підтверджували належність даних тютюнових виробів у нього відсутні;

- прохає скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою зобов`язати посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 320180500000000042 від 06.12.2018р. та надати можливість зробити з них фотокопії.

Про дату, час та місце судового розгляду стороні кримінального провадження повідомлені належним чином, від прокурора, адвоката Горелика Є.Б., та заявника ОСОБА_1 надійшли заяви про розгляд апеляційної скарги за їх відсутності.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали судової справи та доводи апеляційної скарги колегія суддів дійшла висновку про її часткове задоволення за таких підстав.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що в обґрунтування прийнятого рішення про повернення скарги адвоката Горелика Є.Б., слідчий суддя послався на те на те, що заявником до скарги не було долучено будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучені та арештовані тютюнові вироби із гаража № 75 в гаражному кооперативі Автотурист АДРЕСА_1 належать ОСОБА_1 , та відсутні підстави вважати його третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Проте, як вбачається із змісту скарги захисника Горелика Є.Б. на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, в ній зазначено, що власником приміщення гаражу АДРЕСА_1 є ОСОБА_1 та до заяви додано копію свідоцтва права власності на гараж.

З урахуванням цього, на думку суду апеляційної інстанції, слідчим суддею передчасно, без з`ясування обставин, які мають значення для правильного розгляду скарги, а саме з`ясування факту належності тютюнових виробів вилучених у власному приміщенні заявника прийнято рішення про повернення скарги з підстав її подання особою, яка не має права подавати скаргу.

При цьому, слід звернути увагу на те, що перелік осіб, які вправі оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора відповідно до предмета оскарження, міститься у ч. 1 ст. 303 КПК України, згідно якого такими особами є заявник, потерпілий, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

З огляду на вказане вище, кримінальне провадження, в рамках якого проведено обшук приміщення гаражу АДРЕСА_2 АДРЕСА_1 , безпосередньо стосується інтересів заявника ОСОБА_1 Таким чином, доводи апеляційної скарги захисника про те, що у наведеному кримінальному провадженні ОСОБА_1 є третьою особою є слушними, а ненадання заявником до скарги відомостей щодо належності йому вилученого майна, не є підставою для її повернення.

Що стосується доводів апеляційної скарги захисника про скасування ухвали слідчого судді, постановлення нової ухвали, якою зобов`язати посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 320180500000000042 від 06.12.2018р. та надати можливість зробити з них фотокопії, то вони є частково обґрунтованими з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя здійснює у порядку, передбаченому цим Кодексом, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні шляхом вирішення питань, винесених на його розгляд сторонами та віднесених до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 306 КПК України скарги на рішення слідчого розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318, 380 цього Кодексу з урахуванням положень його глави 28.

В даному випадку слідчий суддя ухвалив рішення про повернення скарги з порушенням вказаних вимог закону, внаслідок чого скарга заявника фактично залишилася нерозглянутою.

Діючим КПК України не передбачені випадки призначення нового судового розгляду за наслідками апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, колегія суддів виходить із загальних засад кримінального провадження, а саме з п. п. 14, 17 ч. 1 ст. 7 КПК України, до яких відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а також забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно ч. 6 ст. 304, ч. 2 ст. 309, ст. 392 КПК України, ухвали слідчого судді про повернення скарги можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, згідно ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Тому, судом апеляційної інстанції розгляд скарги адвоката Горелика Є.Б., який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області щодо ненадання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження № 320180500000000042 від 06.12.2018р. з постановленням своєї ухвали за правилами ч. 3 ст. 407 КПК України без розгляду її уповноваженим судом першої інстанції порушить засади кримінального провадження, а саме засади законності та забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, що є неприпустимим.

Отже, оскільки скарга адвоката Горелика Є.Б., який діє в інтересах заявника ОСОБА_1 слідчим суддею суду першої інстанції по суті не розглядалася, а оскаржена ухвала слідчого судді є незаконною, то вона підлягає скасуванню з направленням справи до Краматорського міського суду Донецької області для розгляду з дотриманням вимог статей 303-307 КПК України.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України -

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу представника заявника ОСОБА_1 - адвоката Горелика Є.Б. на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019р., якою скаргу ОСОБА_2 , на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області повернуто заявнику задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 12.02.2019р., якою скаргу ОСОБА_2 , на бездіяльність посадових осіб СУФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області повернуто заявнику скасувати, матеріали провадження направити до Краматорського міського суду Донецької області для розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 424 КПК України ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Судді

Зареєстровано 26.05.2019
Оприлюднено 26.05.2019
Дата набрання законної сили 21.05.2019

Судовий реєстр по справі 234/2400/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 21.05.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 12.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону