ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/4813/19

У Х В А Л А

17.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва Хоменко В.С. при секретарі Павлюх П.В., за участі прокурора Гончаренка А. О., слідчого Тімкова О.С., адвокатів Ратушняка Ю.І., Колесніка І.І., розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Ратушняка Ю.І., в інтересах ТОВ Амаркорд на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Тімкова О.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12019100000000173 від 22.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України, -

встановив:

До слідчого судді надійшла скарга адвоката Ратушняка Ю.І. в інтересах ТОВ Амаркорд на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві Тімкова О.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №12019100000000173 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019100000000173 відомості про яке 22.02.2019 року були внесені до ЄРДР (виділені з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №42017010000000154 від 12.10.2017, що до цього об`єднувалось №4201810000000093 від 05.02.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України та №12018100010001558 від 20.02.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

20.07.2018 року слідчим Тімковим О .С. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ Амаркорд було вилучено вироби медичного призначення, перелік яких вказано у клопотанні адвоката, та накладено на них арешт, проте 28.03.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Колдіною О.О. було скасовано вказаний арешт, накладений 10.08.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П. на майно, вилучене слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ Амаркорд . Не зважаючи на це, починаючи з 19.04.2019 року по теперішній час, директор ТОВ Амаркорд неодноразово звертався до слідчого та прокурора з клопотанням про виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту та повернення ТОВ Амаркорд майна, вилученого 20.07.2018 року під час проведення обшуку, проте слідчий безпідставно відмовляв йому у поверненні майна. Численні скарги з цього приводу до керівника прокуратури міста Києва та заяви про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів до будь-яких наслідків не призвели, станом на час подання даної скарги неправомірно вилучені в ході проведення обшуку вироби медичного призначення їх володільцю ТОВ Амаркорд не повернуті.

Адвокати Ратушняк Ю.І. та Колеснік І.І. підтримали скаргу з підстав, викладених у ній. Крім того, просили у порядку статті 114 КПК України встановити слідчому процесуальний строк для виконання судового рішення, постановленого за результатами розгляду даної скарги, у випадку її задоволення, а саме - 2 дні з моменту проголошення ухвали.

Прокурор Гоначаренко А.О. та слідчий Тімков О.С. категорично заперечували проти задоволення скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність. В той же час слідчий Тімков О.С. просив встановити йому строк для виконання судового рішення, постановленого за результатами розгляду даної скарги - 4 дні, а не 2, оскільки такого проміжку часу йому недостатньо для повернення відповідної кількості майна, вилученого ним в ході проведення обшуку.

Заслухавши доводи адвокатів ТОВ Амаркорд , з`ясувавши думки прокурора та слідчого, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Конституцією України кожному гарантовано кожному право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю (ст. 41), вказане право є непорушними.

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

До повноважень слідчого судді у кримінальному провадження належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначені положення кримінального процесуального закону також узгоджуються і з практикою Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі Іатрідіс проти Греції 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції про захист прав і основоположних свобод вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі Антріш проти Франції 22.09.1994 р. та у справі Кушоглу проти Болгарії 10.05.2007 р.). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції 23.09.1982р.). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства 21.02.1986 р.).

В ході розгляду скарги слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва (старший групи прокурорів Гончаренко Андрій Олександрович) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019100000000173 відомості про яке 22.02.2019 року були внесені до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 20.07.2018 року слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ Амаркорд було вилучено вироби медичного призначення, перелік яких зазначено у скарзі.

10.08.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П. було накладено арешт на вказане майно, вилучене слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ Амаркорд .

28.03.2019 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Колдіною О.О. було скасовано арешт накладений 10.08.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П. на майно, вилучене слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ Амаркорд .

Пунктом 4 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Із матеріалів скарги вбачається, що 19.04.2019 року директор ТОВ Амаркорд звернувся до слідчого та прокурора з клопотанням про виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту та повернення ТОВ Амаркорд майна, вилученого 20.07.2018 року слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку.

Статтею 9 КПК України зобов`язано слідчого, прокурора під час досудового розслідування неухильно додержуватись вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, такий обв`язок слідчим виконано не було та у порушення вказаних вимог процесуального закону 23.04.2019 року слідчим Тімков О.С. відмовив директору ТОВ Амаркорд у поверненні майна.

Крім того, в ході розгляду даної скарги слідчим суддею встановлено, що 02.05.2019 року директор ТОВ Амаркорд повторно звернувся до слідчого та прокурора з клопотанням про виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту та повернення ТОВ Амаркорд майна, вилученого 20.07.2018 року слідчим Тімковим О.С. під час проведення обшуку.

Також, 06.05.2019 року директор ТОВ Амаркорд звернувся зі скаргою до керівника відповідної прокуратури на неприйняття Гончаренком А.О. рішення за клопотанням та невиконання ухвали слідчого судді про скасування арешту, після чого 08.05.2019 року прокурором Гончаренком А.О. було надано директору ТОВ Амаркорд копію листа, відповідно до якого прокурором, в порядку ст. 36 КПК України, слідчому Тімкову О.С. була направлена копія ухвали слідчого судді про скасування арешту для виконання.

Також зазначено, що 08.05.2019 року та 10.05.2019 року директор ТОВ Амаркорд прибув за місцем знаходження слідчого Тімкова О.С. (м. Київ, вул. Електриків, 25ж) для повернення належного ТОВ Амаркорд майна, проте останній черговий раз допустив бездіяльність, відмовивши йому у поверненні майна.

Будь-яких доводів, які б могли спростувати ствердження скарги щодо допущення слідчим бездіяльності, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, ані слідчим, ані прокурором в ході її розгляду зазначено не було, натомість матеріали скарги відповідають її доводам, а відтак - слідчий суддя приходить до висновку про те, що скарга є обґрунтованою, оскільки в ході її розгляду було встановлено, що слідчим в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Тімковим О.С. дійсно було допущено бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що безумовно є предметом оскарження у порядку статті 303 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію, а тому суд приходить до висновку про необхідність у відповідності з вимогами кримінального процесуального закону задовольнити скаргу адвоката Ратушняка Ю.І. в інтересах ТОВ Амаркорд на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві Тімкова О.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №12019100000000173 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України, та зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Тімкова О.С. повернути директору ТОВ Амаркорд ОСОБА_2 . майно, вилучене 20.07.2018 року під час проведення обшуку, перелік якого зазначено у скарзі адвоката.

Крім того, частиною 1 ст. 114 КПК України встановлено, що для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Слідчим суддею було встановлено, що у даному кримінальному провадженні №12019100000000173 бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, триває з 19.04.2019 року, тобто фактично місяць.

Викладене свідчить про те, що вимоги скарги адвоката в частині встановлення процесуальних строків є обґрунтованими, однак такі вимоги скарги підлягають задоволенню частково з огляду на те, що перелік майна, який підлягає поверненню його власнику, нараховує понад 100 коробок, тобто його кількість є значною.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката Ратушняка Ю.І., в інтересах ТОВ Амаркорд на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Тімкова О.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12019100000000173 від 22.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Тімкова О.С. повернути директору ТОВ Амаркорд ОСОБА_2 , майно вилучене 20.07.2018 року під час проведення обшуку, а саме:

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway Duo 167 cm Lot Number 1706161AX, Catalogue Number MC162167S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway Duo 167 cm Lot Number 1706161AX, Catalogue Number MC162167S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway 21 150 cm 15 CM Lot Number 17091256J, Catalogue Number MC212150S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 3mm 6cm Lot Number 170606562, Catalogue Number 100306CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 2mm 8cm Lot Number 17050352R, Catalogue Number 100208HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка .

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 2mm 8cm Lot Number 17050352R, Catalogue Number 100208HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 2mm 8cm Lot Number 1710051WB, Catalogue Number 100203HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 17060953Y, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 1711021WK, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 17060953Y, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 1711021WK, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062853E, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062853E, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 10mm 36cm Lot Number 17061952N Catalogue Number 101036CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 2mm 8cm Lot Number 17050352R, Catalogue Number 100208HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062754B Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні TQB П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 3mm 10cm Lot Number 17052454P, Catalogue Number 100310HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 170616551, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Helical-Soft 3mm 10cm Lot Number 17052454P, Catalogue Number 100310HCSR-S-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Helical Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 HyperSoft 3D 1 mm 2cm Lot Number 1711291W5, Catalogue Number 100102HS3D-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex HyperSoft Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953 W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 17060953Y, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 8mm 37cm Lot Number 1711021WK, Catalogue Number 100837CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 10mm 36cm Lot Number 17061952N, Catalogue Number 101036CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 10mm 36cm Lot Number 17061952N, Catalogue Number 101036CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 10mm 36cm Lot Number 17061952N, Catalogue Number 101036CS3R-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756 J, Catalogue Number 100933CSSR.-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex HyperSoft 3D 3.5mm 8cm Lot Number 1710101W5, Catalogue Number 100358HS3D-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex HyperSoft 3D Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 7mm 31cm Lot Number 170517537, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17051353Q, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex HyperSoft 3D 3.5mm 8cm Lot Number 1710101W5. Catalogue Number 100358HS3D-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex HyperSoft 3L Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPiex 10 Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex HyperSoft 3D 3.5mm 8cm Lot Number 1711131W5, Catalogue Number 100358HS3D-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex HyperSoft Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex HyperSoft 3D 3.5mm 8cm Lot Number 1711131W5, Catalogue Number 100358HS3D-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex HyperSoft Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062754B, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка .

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17092756J, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17053152U, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 17053152U, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 170405WC6, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex Cosmos 9mm 33cm Lot Number 170421W2, Catalogue Number 100933CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway 21 150 cm 5 cm Lot Number 17091256J, Catalogue Number MC212150S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник з Україні ТОВ П`ЯТІЙ елемент медіка .

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway 21 150 cm 15 CM Lot Number 17091256J, Catalogue Number MC212150S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway 21 150 cm 15 CM Lot Number 17091256J, Catalogue Number MC212150S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex18 Cosmos 13mm 47cm Lot Number 1705081W7, Catalogue Number 181347CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex18 Cosmos 20mm 65cm Lot Number 170517W7, Catalogue Number 182065CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlexl8 Cosmos 18mm 59cm Lot Number 170302W7, Catalogue Number 181859CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятак елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex18 Cosmos 11mm 39cm Lot Number 170405WC7. Catalogue Number 181139CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex 18 Cosmos 11mm 39cm Lot Number 17031414, Catalogue Number 181139CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Країна виробництва - США СТЕРИЛЬНО

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlexl8 Cosmos 12mm 43cm Lot Number 17050553K, Catalogue Number 181243CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 18 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention n Terumo MicroPlexl8 Cosmos 13mm 47cm Lot Number 170116W7, Catalogue Number 181347CS-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicrpPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка, з маркуванням MicroVention Terumo MicrpPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка, з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікросліраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 1705031W2, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVenlion Terumo MicroPlex 10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex 10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка, з маркуванням MicroVention Terumo MicrpPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17062953W, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 1705031W2, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex10 Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo MicroPlex10 Cosmos 7mm 31cm Lot Number 17050553F, Catalogue Number 100731CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVenlion Terumo MicroPlex10 Cosmos 6mm 26 cm Lot Number 17062853E, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка .

коробка з маркуванням MicroVention Temmo MicroPlex10 Cosmos 6mm 26cm Lot Number 17062853E, Catalogue Number 100626CSSR-V з наклейкою Мікроспіраль MicroPlex Cosmos Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка ,

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 18cm 14mm Lot Number 170606518, Catalogue Number 213015-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 23cm 19 mm Lot Number 170616522, Catalogue Number 213025-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 23cm 19 mm Lot Number 170616522, Catalogue Number 213025- CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 23cm 19 mm Lot Number 170616522 Catalogue Number 213025-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 3.5mm 22cm 18mm Lot Number 170125UC1, Catalogue Number 212525-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 23cm 19 mm Lot Number 170616522, Catalogue Number 213025-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo LVIS Intraluminal Support 4.5mm 23cm 19 mm Lot Number 170817527, Catalogue Number 213025-CAS, з наклейкою Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway Duo 167 cm Lot Number 1706161AX, Catalogue Number MC1621678 з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Headway 21 150 cm 15 см LOT Number 17091256J, Catalogue Number MC212150S з наклейкою Мікрокатетер передовий Headway Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка .

коробка з маркуванням MicroVention Terumo PHIL 25% Lot Number 170526134, Catalogue Number LEN10250 з наклейкою імплантат для емболізації судин PHIL Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo PHIL 25% Lot Number 170526134, Catalogue Number LEN10250 з наклейкою імплантат для емболізації судин PHIL Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo PHIL 25% Lot Number 170526134, Catalogue Number LEN10250 з наклейкою імплантат для емболізації судин PHIL Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo PHIL 25% Lot Number 170526134, Catalogue Number LEN10250 з наклейкою імплантат для емболізації судин PHIL Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo PHIL 25% Lot Number 170526134, Catalogue Number LEN10250 з наклейкою імплантат для емболізації судин PHIL Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

поліетиленова упаковка з маркуванням Boston Scientific Captivator ІІ 25mm Lot 21081724, Catalog No M00561190 з наклейкою Одноразова петля для поліпектомії Captivator II Уповноважений представник в Україні TОB Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням Boston Scientific Captivator II 25mm Lot 21081724, Catalog No М00561190 з наклейкою Одноразова петля для поліпектомії Captivator II Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням Micro Catheter Apollo Onyx Lot A426218, Ref 105-5096-000 з наклейкою Доставляючий мікрокатетер Apollo Оnух Країна виробництва - США СТЕРИЛЬНО

поліетиленова упаковка з маркуванням Boston Scientific Captivator II 25mm Lot 21081724, Catalog No M00561190 з наклейкою Одноразова петля для поліпектомії Captivator II Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням Micro Catheter Apollo Onyx Lot A444993, Ref 105-5095-000 з наклейкою Доставляючий мікрокатетер Apollo Onyx Країна виробництва - США СТЕРИЛЬНО

поліетиленова упаковка з маркуванням Boston Scientific Captivator II 25mm Lot 21081724, Catalog No M00561190 з наклейкою Одноразова петля для поліпектомії Captivator II Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням Boston Scientific Captivator ІІ 25mm Lot 21081724, Catalog Nо М00561190 з наклейкою Одноразова петля для поліпектомії Captivator II Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням Micro Catheter Apollo Onyx Lot A390771, Ref 105-5096-000 з наклейкою Доставляючий мікрокатетер Apollo Onyx Країна виробництва - США СТЕРИЛЬНО

коробка з маркуванням EV3 Micro Catheter Apollo Onyx Lot A422131, Ref 105-5096- 000 з наклейкою Доставляючий мікрокатетер Apollo Onyx Країна виробництва - США СТЕРИЛЬНО

коробка з маркуванням Boston Scientific PТ2 0.014inxl85cm Lot 21224087, Ref Н74938931012 з наклейкою Провідник РТ2 Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

коробка з маркуванням Boston Scientific Eluvia 6mmx100mmx130cm Lot 21415061, Ref H74939295601010 з наклейкою Васкулярна стент-система з лікарським покриттям Eluvia Уповноважений представник в Україні ТОВ Амаркорд

поліетиленова упаковка з маркуванням EV3 Syringe Adapter - Apollo Onyx Lot A425737, Ref 50414-001

поліетиленова упаковка з маркуванням MeritMedical VacLok Syringe Lot H923219, Ref Vac 160

поліетиленова, упаковка з маркуванням EV3 Syringe Adapter - Apollo Onyx. Lot A410525, Ref 50414-001

поліетиленова упаковка з маркуванням EV3 Syringe Adapter - Apollo Onyx Lot A435353, Ref 50414-001

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Casper RX Carotid Artery Stent 10mmx30mmxl43cm Lot 17053052Z, Ref CPR-1030-143RX з наклейкою Стент-система для каротидної артерії Casper RX Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Casper RX Carotid Artery Stent 10mmx30mmx 143cm Lot 17053052Z, Ref. CPR-1030-143RX з наклейкою Стент-система для каротидної артерії Casper RX Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням Micro Vention Terumo Casper RX. Carotid Artery Stent 9mmx30mmx143 cm Lot 170801545, Ref CPR-0930-143RX з наклейкою Стент-система для каротидної артерії Casper RХ Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка

коробка з маркуванням MicroVention Terumo Casper RX Carotid Artery Stent 10mmx30mmxl43cm Lot 17053052Z, Ref CPR-1030-143RX з наклейкою Стент-система для каротидної артерії Casper RX Уповноважений представник в Україні ТОВ П`ятий елемент медіка .

коробки з маркуванням: EV3 Micro Catheter Apollo Onyx Lot A422131, Ref 105-5096-000 та Boston Scientific Eluvia 6mmxl00mmx130cm Lot 21415061, Ref Н74939295601010 , в яких знаходиться п`ять зовні однакових поліетиленово-паперових упаковки з предметами в середині, що зовні схожі на крапельницю, в інших коробках великого коробка знаходиться по 1 предмету зовні схожому на медичний виріб різних розмірів у вигляді крапельниць.

В порядку ч. 1 ст. 114 КПК України - встановити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Тімкову О.С. процесуальний строк у чотири дні з моменту проголошення ухвали на повернення вище переліченого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко

Дата ухвалення рішення 17.05.2019
Зареєстровано 28.05.2019
Оприлюднено 28.05.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 08.02.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону