ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019м. ДніпроСправа № 904/1135/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Назаренко Н.Г. за участю секретаря судового засідання Клевець К.В., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал трейд", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", м. Кам`янське, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості, пені, штрафу та 3% річних за Договором поставки № 17-0923-02 від 01.11.2017р. в розмірі 381 771 176,05 грн.

Представники:

Від позивача Бордюг С.Д. - адвокат за довіреністю № 75 від 13.12.2018

Від відповідача Красницька- Келембет А.С. - адвокат за довіреністю № 183 від 16.10.2018

СУТЬ СПОРУ:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал трейд" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат"" про стягнення заборгованості, пені, штрафу та 3% річних за Договором поставки № 17-0923-02 від 01.11.2017р. в розмірі 381 771 176,05 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов Договору поставки №17-0923-02 від 01.11.2017, в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2019, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 22.04.2019.

Відповідач 18.04.2019 надав до суду відзив на позов, в якому проти наявності боргу не заперечив та зазначив, що заборгованість ним не сплачена у зв`язку з фінансовими труднощами.

Ухвалою від 22.04.2019 відкладено підготовче засідання до 20.05.2019.

22.04.2019 судом винесено ухвали якими зобов`язано:

- Державну податкову інспекцію у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві в строк до 15 травня 2019 року надати до господарського суду помісячну інформацію по сформованому (задекларованому) податковому зобов`язанню платника податку - Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал Трейд", право на який виникло внаслідок поставки товару останнім Публічному акціонерному товариству "Дніпровський металургійний комбінат" (ідентифікаційний код 05393043) у січні - лютому 2019 року, із зазначенням об`ємів поставлених товарів, а також копії податкових декларацій на зазначений товар.

- Дніпропетровське управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в строк до 15 травня 2019 року надати до господарського суду помісячну інформацію по сформованому (задекларованому) податковому кредиту платником податку - Публічному акціонерному товариству "Дніпровський металургійний комбінат" (ідентифікаційний код 05393043), право на який виникло внаслідок придбання товару у платника податку - Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал Трейд" у січні - лютому 2019 року, із зазначенням об`ємів придбаних товарів, а також копії податкових декларацій на зазначений товар.

15.05.2019 від Державної фіскальної служби надійшла відповідь на ухвалу від 22.04.2019.

20.05.2019 від Головного управління ДФС м. Києва Державної фіскальної служби України надійшла відповідь на ухвалу від 22.04.2019.

Ухвалою від 20.05.2019 закрито підготовчу провадження та справу призначено до розгляду по суті на 27.05.2019.

Позивач у судовому засіданні 27.05.2019 підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач проти задоволення позову заперечив з підстав викладених у відзиві на позов.

Судовий процес фіксувався за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В судовому засіданні 27.05.2019 оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Оптимал трейд" (далі - постачальник, позивач) та Публічним акціонерним товариством "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (далі - покупець, відповідач) укладено договір поставки № 17-0923-02 (далі - договір) відповідно до п.1.1 якого на умовах, передбачених цим договором та Специфікаціями до нього, постачальник зобов`язується передати у власність покупця товар, як він визначений далі у договорі, а покупець зобов`язується оплатити та прийняти такий товар.

Детальна інформація про кількість і якість товару міститься у Специфікаціях. Специфікації на товар, оформлені належним чином та підписані уповноваженими представниками сторін, складають невід`ємну частину цього договору (п. 3.1 договору).

Згідно з п. 4.2 договору поставка товару здійснюється на умовах - СРТ - станція Кам`янське Придніпровської залізниці, (ІНКОТЕРМС-2010).

Відповідно до п. 5.1. договору в редакції додаткової угоди №2 від 02.04.2018, сторони узгодили встановити еквівалент ціни товару в іноземній валюті - доларах США. Еквівалент ціни товару в доларах США вказується у Специфікації (або інших додатках до договору). У випадку відсутності інформації про еквівалент ціни товару визначається сторонами шляхом перерахунку (конвертації) ціни товару у гривні, вказаної у рахунках (рахунках-фактурах) за офіційним курсом долару США, який вказаний Національним банком України (НБУ) на день поставки товару (курс UAN/USD).

У відповідності з п. 6.1 договору розрахунки за товар по даному договору проводяться в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування грошових коштів Покупцем на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в договорі.

У відповідності з п. 6.2 договору оплата за кожну поставлену партію товару здійснюється покупцем протягом 30 календарних днів після дати поставки.

Згідно з п.п. 6.2.1, 6.2.2 договору партія товару вважається повністю оплаченою, якщо сума фактично здійснених покупцем платежів в гривнях за цю партію товару, перерахована в еквівалент, виражений в доларах США, за офіційним курсом НБУ UAN/USD встановленому на 0:00 годин дати фактичної оплати цієї партії товару, дорівнює вартості в еквіваленті, вираженому в доларах США, цієї партії Товару, розрахованої з урахуванням доплат/знижок, фактичної ваги і фактичних якісних характеристик цієї партії товару. Рахунки-фактури на товар оформляються постачальником в день поставки партії товару в національній валюті України - гривні, виходячи з перерахунку в гривню, за офіційним курсом НБУ UAN/USD, встановленому на 0:00 годин дати поставки партії товару, ціни товару в еквіваленті, вираженому в доларах США, що діє в поточному договірному періоді поставки, а також доплати/знижок до ціни товару в еквіваленті, вираженому в доларах США, що діють в поточному договірному періоді поставки за зміну якісних характеристик товару. Для оформлення рахунків-фактур використовується вага партії товару, зазначений у залізничній накладній і фактичні якісні характеристики товару (зміст заліза, зміст дрібниць), зазначені в сертифікаті якості виробника.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №16 до договору про поставку товару на суму 104 585 904,00 грн. Строк поставки визначено з 01.01.2019 по 31.01.2019 включно.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №17 до договору про поставку товару на суму 22 027 824,00 грн. Строк поставки визначено з 01.01.2019 по 31.01.2019 включно.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №18 до договору про поставку товару на суму 9 282 000,00 грн. Строк поставки визначено з 01.01.2019 по 31.01.2019 включно.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №19 до договору про поставку товару на суму 108 972 000,00 грн. Строк поставки визначено з 01.02.2019 по 28.02.2019 включно.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №20 до договору про поставку товару на суму 22 297 080,00 грн. Строк поставки визначено з 02.02.2019 по 28.02.2019 включно.

12.03.2019 сторонами підписано Специфікацію №21 до договору про поставку товару на суму 9 119 904,00 грн. Строк поставки визначено з 01.02.2019 по 28.02.2019 включно.

У Специфікаціях визначено, що сума, яка підлягає сплаті в гривнях, визначається покупцем за офіційним курсом доларів США, який встановлений НБУ на день здійснення платежу.

На виконання умов договору у період з січня по лютий 2019 року включно Товариством з обмеженою відповідальністю "Оптимал Трейд" відвантажено Публічному акціонерному товариству "Дніпровський металургійний комбінат" товар на загальну суму 258 498 811,77 грн., що за офіційним курсом доларів США на дату поставки еквівалентно 9 412 889,45 доларів США, що підтверджується видатковими накладними та залізничними накладним.

Відповідач за поставлений товар не розрахувався, в наслідок чого позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 251 479 348,03 грн., що станом на 15.03.2019 еквівалентно 9 412 889,45 доларів США. (курс долара до гривні - 1дол. - 26,716488 грн.), що і стало підставою виникнення спору.

Вивчивши матеріали справи та надані сторонами документи, суд прийшов до висновку про задоволення позову на підставі наступного.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України та ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 692 ЦК України встановлено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного з законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистими, сімейними, домашніми або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до вимог ст.ст. 610, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до приписів ст. 524 ЦК України, зобов`язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов`язання в іноземній валюті.

Згідно зч.1-2 ст. 533 ЦК України, грошове зобов`язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов`язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Вказана норма кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 198 ГК України.

Відповідно до умов договору строк оплати товару є таким, що настав.

Враховуючи, що наявність заборгованості підтверджується матеріалами справи та не спростована відповідачем належними та допустимими доказами, позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу у розмірі 251 479 348,03 грн. підлягають задоволенню.

Крім суми основного боргу позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 3% річних у розмірі 351 138,90 грн., пеню у розмірі 4 201 015, 11 грн. та штраф у розмірі 125 739 674,01 грн.

В силу п.1 ст. 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до п. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з частиною 6 статті 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 Цивільного кодексу України).

Згідно з п. 8.1. договору в редакції додаткової угоди №2, у разі порушення Покупцем строків оплати Товару та/або строків відшкодування витрат по оплаті залізничного тарифу, передбачених умовами даного Договору або Специфікації до нього, Покупець зобов`язаний оплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу за весь період існування заборгованості. Сторони дійшли згоди, що розрахунок пені проводиться за такою формулою:

Пеня за кожний день = (еквівалент суми боргу в доларах США X 2 X ставка НБУ% X кількість днів прострочення X курс долара США встановлений НБУ на день прострочення) / 365 днів / 100%

У разі, якщо прострочення платежу перевищує один календарний день, то пеня, може бути розрахована за наступною формулою:

Пеня за період = (еквівалент суми боргу в доларах США X 2 X ставка НБУ% X кількість днів прострочення X середній курс долара США за період прострочення) / 365 днів/100%, де середній курс долара США - це сума всіх значень курсу долара США, встановленого НБУ за кожен день періоду прострочення, поділена на кількість днів прострочки.

Постачальник має право стягувати з Покупця відсотки за простроченими рахунками в розмірі 3% річних, що розраховуються на суму неоплаченого рахунку за період прострочення.

Сторони дійшли згоди, що розрахунок відсотків за простроченими рахунками проводиться за такою формулою: 3% річних = (сума боргу в еквіваленті долара США X 0,03 X кількість днів прострочення X середній курс долара США за період прострочення) / 365 днів, де середній курс долара США - це сума всіх значень курсу долара США, встановленого НБУ за кожен день періоду прострочення, поділена на кількість днів прострочення.

Згідно з п. 8.3. договору в редакції додаткової угоди №2, за відмову від приймання та/або оплати товару за цим договором, невідшкодування витрат по оплаті залізничного тарифу Покупець зобов`язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі 50% від вартості такого товару (суми залізничного тарифу), в день виникнення зобов`язання несвоєчасного виконання зобов`язання за договором та/або додатків до нього.

Штраф визначається (розраховується) за формулою: Загальна сума боргу (еквівалент в доларах США) розділити на 100% і помножити на 50% .

Перевіривши розрахунки позивача, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення пені за період з 01.02.2019 по 15.03.2019 на суму 4 201 015,11 грн. та штрафу в сумі 125 739 674,01 грн. нараховані вірно та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

3% річних за період з 01.02.2019 по 15.03.2019, що підлягають стягненню становлять 351 138,90 грн.

Згідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У відповідності до ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі викладеного, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Заперечення відповідача, щодо фінансових труднощів, судом не приймаються на підставі наступного.

В статті 193 Господарського кодексу України зазначається, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Крім того, в силу приписів статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно з ч. 1 ст. 96 Цивільного кодексу України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями. Відповідач як юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями за спірним Договором і така відповідальність не може ставитися у залежність від фінансових складнощів відповідача, обумовлених різноманітними чинниками про які вказує відповідач у своєму відзиві на позов.

Відповідно до ч. 2 ст. 617 Цивільного кодексу України відсутність у боржника необхідних коштів не є підставою звільнення від відповідальності за порушення зобов`язання. Ці положення повністю кореспондуються з положеннями ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України, де зазначено, що непереборною силою, тобто надзвичайними і невідворотними обставинами не вважаються, зокрема, порушення зобов`язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов`язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

У відповідності до п. 1.10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань" за загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання через відсутність у нього необхідних коштів, оскільки згадане правило обумовлено замінністю грошей як їх юридичною властивістю. Тому у випадках порушення грошового зобов`язання суди не повинні приймати доводи боржника з посиланням на неможливість виконання грошового зобов`язання через відсутність необхідних коштів (стаття 607 ЦК України) або на відсутність вини (статті 614, 617 ЦК України чи стаття 218 ГК України).

Таким чином, посилання відповідача на фінансові труднощі не звільняє його від відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 73, 74, 86, 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал трейд" до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат"" про стягнення заборгованості, пені, штрафу та 3% річних за Договором поставки № 17-0923-02 від 01.11.2017р. в розмірі 381 771 176,05 грн. - задовольнити у повному обсязі .

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б, ідентифікаційний код 05393043) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимал Трейд" (03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, ідентифікаційний код 41583742) суму основного боргу у розмірі 251 479 348,03 грн. (двісті п`ятдесят один мільйон чотириста сімдесят дев`ять тисяч триста сорок вісім грн. 03 коп.), 3% річних у розмірі 351 138,90 грн. (триста п`ятдесят одна тисяча сто тридцять вісім грн. 90 коп.), пеню у розмірі 4 201 015,11 грн. (чотири мільйони двісті одна тисяча п`ятнадцять грн. 11 коп.), штраф у розмірі 125 739 674,01 грн. (сто двадцять п`ять мільйонів сімсот тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят чотири грн. 01 коп.) та 672 350,00 грн. (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят грн. 00 коп.) витрат, пов`язаних зі сплатою судового збору, про що видати наказ, після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення у справі набирають законної сили відповідно до ст.ст. 241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 30.05.2019

Суддя Н.Г. Назаренко

Зареєстровано 30.05.2019
Оприлюднено 31.05.2019
Дата набрання законної сили 27.05.2019

Судовий реєстр по справі 904/1135/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 20.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 27.05.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.05.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону