ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/20722/19

Провадження № 1-кс/761/14567/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32019100110000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000012 від 04 лютого 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк Південний (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000012 від 04.02.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Так, невстановлені особи створили (придбали) суб`єкти господарської діяльності ТОВ Інтербізнесконсалт (код за ЄДРПОУ 36185164) та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг (код за ЄДРПОУ 40386508) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у отриманні коштів по фіктивним правочинам за правами від ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація).

Встановлено, що між ПАТ Укрнафта та ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація) укладено три контракти на поставку феросплавів. В подальшому ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація) відступило свої права вимоги за контрактами на користь ТОВ Інтербізнесконсалт (код за ЄДРПОУ 36185164) за договорами відступлення права вимоги № 20/10/2014-1 від 20.10.2014 та № 20/10/2014-2 від 20.10.2014 і ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг (код за ЄДРПОУ 40386508) за договором факторингу № 1/2016 від 30.06.2016, деякі із них на даний час визнані недійсними відповідно до рішення Господарського суду м. Києва.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.09.2017 (Справа № 910/6880/17) визнано недійсним договір про відступлення права вимоги № 20/10/2014-1 від 20.10.2014, укладений між ТОВ Індустрія Феросплавів та ТОВ Інтербізнесконсалт .

При цьому, в ході досудового розслідування за податковими адресами офісні приміщення ТОВ Інтербізнесконсалт та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг не знаходяться.

В ході досудового розслідування згідно банківських виписок руху коштів по рахункам ТОВ Інтербізнесконсалт та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг встановлено, що фактично вказані кошти, які стягувались з ПАТ Укрнафта не направлялися за призначенням (тобто в рахунок погашення заборгованості), а перераховувались в адресу ТОВ Промислово-інноваційний союз (код за ЄДРПОУ 39274796), ТОВ Укртрансзв`язок (код за ЄДРПОУ 37401452), ТОВ Трансзалізничсервіс (код за ЄДРПОУ 37772801), ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475), ТОВ Ліввіс (код за ЄДРПОУ 39577965), ОСОБА_1 (ІПН. НОМЕР_2) під виглядом фінансової допомоги, відступлення права вимоги, оплати за надані послуги та поставлені ТМЦ.

Враховуючи викладене, з метою відстеження руху коштів по стягненню з ПАТ Укрнафта виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що становлять банківську таємницю в ПАТ Акціонерний банк Південний (МФО 328209) стосовно ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475) по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000012 від 04.02.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк Південний , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32019100110000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровському Віталію Володимировичу, слідчим слідчої групи та/або за його дорученням уповноваженим працівникам МОУ ОВПП ДФС тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій стосовно ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475) по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк Південний (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме: юридичної справи щодо відкриття зазначеного рахунку (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказів чи інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта із додатками, видаткові касові ордери, заяви на видачу чекових книжок (готівки), грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств за період з моменту відкриття зазначених рахунків в банківській установ, витратні ордера і корінці грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаному рахунку, відомості про ІР-адреси, що використовувались при використанні системи Клієнт-Банк .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.

Дата ухвалення рішення 24.05.2019
Зареєстровано 02.06.2019
Оприлюднено 02.06.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/20722/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону