ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

УХВАЛА

Справа № 209/4180/18

Провадження № 1-кс/209/849/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участі: секретаря Шаповал І.В., прокурора Коновалова Р.І., слідчого Золотаренко Ю.Г., захисника М`ясоєдова В.О., розглянувши скаргу підозрюваного ОСОБА_1 на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018040790001709,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2019 року до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська надійшла скарга підозрюваного ОСОБА_1 на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 12018040790001709, в якій він просить визнати дії старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Золотаренко Ю.Г. у кримінальному провадженні № 12018040790001709 протиправними при винесенні постанови про відмову в задоволенні клопотання від 29 травня 2019 року у вказаному кримінальному провадженні; скасувати постанову від 29 травня 2019 року слідчого Золотаренко Ю.Г. у кримінальному провадженні № 12018040790001709 про визнання речовими доказами; зобов`язати слідчого Золотаренко Ю.Г. задовольнити клопотання від 28 травня 2019 року, вх. № 1385 підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018040790001709 про визнання речовими доказами речей: газового котла, кухні, холодильнику, варильної поверхні з духовкою, дивану, 2-хспального ліжка, пральної машини, джакузі, плазми, шафи-купе.

В обґрунтування скарги зазначено, що 28 травня 2019 року він звернувся з письмовим клопотаннямвх.№1385 від 28.05. 20 19року до старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ю.Г.Золотаренко про визнання речовими доказами: газового котла ,кухні ,холодильника ,варильної поверхні з духовкой, дивану ,2х спальних кроватей ,пральної машинки, джакузі,плазми ,шафи -купе , які були надані йому разом з квартирою в оренду на підставі договору оренди, що був долучений у якості речового доказу до матеріалів у кримінальному провадженні № 12018040790001709.31.05. 20 19року він отримав на руки постанову від 29.05. 20 19року старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ю.Г.Золотаренко у кримінальному провадженні № 12018040790001709 про відмову у задоволенні клопотання. Вважає прийняту постанову від 29.05. 20 19року протиправною та прийняту з порушенням його прав та законних інтересів передбачених діючим законодавством , оскільки визнання зазначених у клопотанні речей речовими доказами, дозволить провести повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження.Також, вважає винесену постанову від 29.05. 20 19року не правомірною з тієї обставини,що її мотивувальна частина не відповідає вимогам передбаченим ч.5 ст.110 КПК України , зокрема не містить дату його клопотання та його реєстраційні дані й вхідний номер, зміст клопотання, яке розглянуто слідчим при винесенні постанови, що унеможливлює зрозуміти яке з поданих ним двох клопотань за вх. № 1384 і 1385 було розглянуто слідчим.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 . - М`ясоєдов В.О. в судовому засіданні підтримав скаргу, надав пояснення, аналогічні обґрунтуванню скарги та просив її задовольнити. Речові докази які вказує в клопотанні ОСОБА_1 знаходились в орендованій ним квартирі та вказані в договорі оренди. Нічого із квартири ОСОБА_1 не викрадав.

Слідчий Золотаренко Ю.Г. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, пояснивши суду, що нею було відмовлено в задоволенні клопотання, оскільки зазначені підозрюваним ОСОБА_1 речі не підпадають за жодними ознаками під поняття речових доказів передбачених ст. 98 КПК України. Вказані у клопотанні речі, в тому числі телевізор-плазма, з квартири не викрадалися і потерпіла не заявляла про їх викрадення, тому ці речі жодного доказового значення не мають. Нею в одній постанові було вирішено два клопотання ОСОБА_1 , що надійшли 28.05.2019 року.

Прокурор вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, визнання предметів речовими доказами є процесуальним рішенням, а не слідчо-розшуковими діями.

Вислухавши захисника підозрюваного, слідчого та прокурора, вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст. 9 КПК України керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій , а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно з ч.1,2 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Частиною 1 ст. 303 КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути оскаржені на досудовому провадженні, в тому числі (пункт 7) - рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

В частині 2 ст. 303 КПК України вказано, що скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження, є вичерпним .

За змістом глави 20 КПК України до слідчих (розшукових) дій КПК відносить: допит (ст.224 КПК), допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК), проникнення до житла або іншого володіння особи (ст. 233 КПК), обшук, у тому числі житла або іншого володіння особи (статті 234, 235 КПК), огляд, у тому числі житла або іншого володіння особи (ст. 237 КПК), огляд трупа, поєднаний з оглядом житла або іншого володіння особи (ст. 238 КПК), слідчий експеримент (ст. 240 КПК), призначення експертизи (ст. 242 КПК), примусове відбирання біологічних зразків у особи для проведення експертизи (ст. 245 КПК).

Отже, вирішення питання про визнання тих чи інших речей речовими доказами не відноситься до слідчих (розшукових дій), а є процесуальним рішенням слідчого, яке не підлягає оскарженню, відповідно ст. 303 КПК України

.Згідно ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При вирішення скарги суд на приймає до уваги посилання підозрюваного та його захисника на те, що постанова слідчого не відповідає вимогам ч.5 ст. 110 КПК, оскільки з неї незрозуміло в задоволення якго із двох клопотань, що подані 28.05.2019 рок, було відмовлено.

Із мотивувальної чптини постанови старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Золотаренко Ю.Г. від 29.05.2019 року вбачається, що вона винесена відносно двох клопотань підозрюваного ОСОБА_1 : 1) про допит підозрюваного ОСОБА_1 ; 2) про визнання речовими доказами. По обом цим клопотанням слідчим мотивовано підстави відмови в їх задоволенні.

Керуючись статтями 303, 306, 307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги підозрюваного ОСОБА_1 на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018040790001709.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Г.А. Байбара.

Зареєстровано 09.06.2019
Оприлюднено 09.06.2019
Дата набрання законної сили 07.06.2019

Судовий реєстр по справі 209/4180/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 29.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 26.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 21.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 20.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 05.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 05.06.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 11.03.2019 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне
Ухвала від 22.12.2018 Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону