ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/22547/19

Провадження № 1-кс/761/15776/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32019100110000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000012 від 04 лютого 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000012 від 04.02.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Так, невстановлені особи створили (придбали) суб`єкти господарської діяльності ТОВ Інтербізнесконсалт (код за ЄДРПОУ 36185164) та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг (код за ЄДРПОУ 40386508) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у отриманні коштів по фіктивним правочинам за правами від ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація).

Встановлено, що між ПАТ Укрнафта та ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація) укладено три контракти на поставку феросплавів. В подальшому ТОВ Індустрія феросплавів (Російська Федерація) відступило свої права вимоги за контрактами на користь ТОВ Інтербізнесконсалт (код за ЄДРПОУ 36185164) за договорами відступлення права вимоги № 20/10/2014-1 від 20.10.2014 та № 20/10/2014-2 від 20.10.2014 і ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг (код за ЄДРПОУ 40386508) за договором факторингу № 1/2016 від 30.06.2016, деякі із них на даний час визнані недійсними відповідно до рішення Господарського суду м. Києва.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.09.2017 (Справа № 910/6880/17) визнано недійсним договір про відступлення права вимоги № 20/10/2014-1 від 20.10.2014, укладений між ТОВ Індустрія Феросплавів та ТОВ Інтербізнесконсалт .

При цьому, в ході досудового розслідування за податковими адресами офісні приміщення ТОВ Інтербізнесконсалт та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг не знаходяться.

В ході досудового розслідування згідно банківських виписок руху коштів по рахункам ТОВ Інтербізнесконсалт та ТОВ Фінансова компанія Бізнес Факторинг встановлено, що фактично вказані кошти, які стягувались з ПАТ Укрнафта не направлялися за призначенням (тобто в рахунок погашення заборгованості), а перераховувались в адресу ТОВ Промислово-інноваційний союз (код за ЄДРПОУ 39274796), ТОВ Укртрансзв`язок (код за ЄДРПОУ 37401452), ТОВ Трансзалізничсервіс (код за ЄДРПОУ 37772801), ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475), ТОВ Ліввіс (код за ЄДРПОУ 39577965), ОСОБА_1 (ІПН. НОМЕР_1 ) під виглядом фінансової допомоги, відступлення права вимоги, оплати за надані послуги та поставлені ТМЦ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення про створення підприємств, статути підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475) знаходяться у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97).

Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз почерку та підписів осіб, які зазначені як службові особи вказаних підприємств.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000012 від 04.02.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32019100110000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровському Віталію Володимировичу та/або за його дорученням оперативному працівнику МОУ Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ Шеріденс (код за ЄДРПОУ 39579475), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, проспект Перемоги, 97) з моменту створення підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статути підприємства та зміни до статутів;

- реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №6, №9);

- накази про призначення та звільнення службових осіб;

- протоколи зборів засновників (учасників) товариств;

- довіреності на право представлення інтересів підприємств в державних органах;

- інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.

Дата ухвалення рішення 07.06.2019
Зареєстровано 11.06.2019
Оприлюднено 11.06.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/22547/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону