МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа №701/756/19

Провадження №1-кс/701/234/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року Маньківський районний суд Черкаської області

у складі: головуючого слідчого судді - Калієвського І.Д.

з участю секретаря - Байдужої Г.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Зелінського В.І., про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за №12019250210000135 за ч. 1 ст. 310 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 за №12019250210000135 за ч. 1 ст. 310 КК України.

В клопотанні порушується питання про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з огляду на те, що співробітниками Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області отримана інформація, що в с. Кислин вул. Садова №2 Маньківського району Черкаської області на присадибній ділянці домоволодіння в якому проживає ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ростуть рослини коноплі зі слідами обробітку.

В ході проведення санкціонованого обшуку 13.06.2019, у відповідності до ухвали Маньківського районного суду Черкаської області, на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі двох понятих, на було виявлено 44 рослини, зовні схожі на рослини коноплі з окремим коренем кожна, зі слідами обробітку, а також 129 рослин зовні схожі на рослини снодійного маку з окремим коренем кожна, зі слідами обробітку.

10 рослин зовні схожі на рослини коноплі з окремим коренем кожна було вилучено та поміщено до картонного ящика, який опечатано з підписами учасників слідчої дії та слідчого. 34 рослин зовні схожі на рослини коноплі з окремим коренем кожна було вилучено та поміщено до мішка, який опечатано з підписами учасників слідчої дії та слідчого. 10 рослин зовні схожі на рослини снодійного маку з окремим коренем кожна було вилучено та поміщено до картонного ящика, який опечатано з підписами учасників слідчої дії та слідчого. 119 рослин зовні схожі на рослини снодійного маку з окремим коренем кожна було вилучено та поміщено до мішка, який опечатано з підписами учасників слідчої дії та слідчого. Вилучені предмети направлені на зберігання до Маньківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за №12019250210000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України.

Згідно ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Обставини, викладені у ст. 91 КПК, мають узагальнюючий, орієнтуючий характер для всіх видів кримінального провадження, тому в теорії доказів отримали назву загального предмета доказування на всіх стадіях кримінального провадження. Водночас, індивідуалізація предмета доказування по конкретному провадженню здійснюється з урахуванням вимог диспозиції статті Кримінального кодексу, за якою кваліфікується діяння, що підлягає доказуванню.

Склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 310 КК України передбачає наявність предмету - наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів. Відомості про предмет злочинів, пов`язаних з наркотиками, містяться у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в зв`язку з чим є необхідність з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення виявленого згорток із фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, що схожа на амфетамін, до наркотичної речовини, необхідні спеціальні знання в області спеціальних досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, тому виникає необхідність провести судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Частина 2 ст. 84 КПК України передбачено, що джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно, проведення експертизи є необхідною частиною досудового розслідування для з'ясування однієї з основних обствин - встановлення належності вилученої речовини рослинного походженнядо наркотичної, її виду (типу), маси, що в подальшому може вплинути на кваліфікацію кримінального провадження, та взагалівстановити факт наявності кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються експертизи (що призначаються судами або слідчими).

Відповідно до п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України за №53/5 від 08.30.1998 року (з наступними змінами та доповненнями), вбачається, що відповідно до чинного законодавства за дорученням правоохоронних органів, посадових осіб Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державної виконавчої служби, на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представників, нотаріусів банківських установ, страхових компаній, а також інших юридичних і фізичних осіб виконуються експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експертизи. Результати експертних досліджень викладаються в письмових висновках експертних досліджень згідно з чинним законодавством України.

Тому для повноти, об`єктивності досудового слідства та з`ясування всіх обставин і встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення - злочину, а також враховуючи, що іншим шляхом, без застосування спеціальних знань в галузі криміналістики, отримати необхідну інформацію неможливо.

Слідчий суддя розглядає клопотання про призначення експертизи технічного стану транспортного засобу за відсутності слідчого, що повністю узгоджується з положеннями ч. 3 ст. 244 КПК України .

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України , у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 6, 7, 9 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Враховуючи те, що для вирішення питань, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження і які поставлені експертові ініціатором клопотання, необхідно залучити експерта, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення у кримінальному провадженні судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та доручити її проведення судовим експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 70, 107 , 110, 242-244 , 309 , 372 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Зелінського В.І, про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за №12019250210000135 за ч. 1 ст. 310 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019250210000135 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України, судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Виконання судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області.

На розв?язання експертизи поставити наступні запитання:

-чи являються рослини, надані на дослідження, рослинами роду мак снотворний та чи містять вони в собі психотропні речовини?

Сторона обвинувачення не заперечує проти часткового пошкодження чи повного знищення об`єктів дослідження під час проведення експертизи згідно методичних рекомендацій.

В розпорядження експертів надається 10 (десять) рослин зовні схожих на рослини коноплі з окремим коренем кожна, поміщених до картонного ящика, який опечатано з підписами учасників слідчої дії та слідчого.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків.

Висновок експерта, після проведення експертизи, має право отримати у виконавця: сторона обвинувачення - слідчий із числа слідчої групи, а також інший співробітник Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Д.Калієвський

Зареєстровано 18.06.2019
Оприлюднено 18.06.2019
Дата набрання законної сили 14.06.2019

Судовий реєстр по справі 701/756/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.06.2019 Маньківський районний суд Черкаської області Кримінальне
Ухвала від 14.06.2019 Маньківський районний суд Черкаської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону