Рішення
від 05.06.2019 по справі 759/18753/18
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

ун. № 759/18753/18

пр. № 2/759/2552/19

06 червня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Коваль О.А. при секретарі Слепець Є.С. за участю представника позивача ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві у порядку спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Приватного підприємства Консал-Ді , Приватного підприємства Автех про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва із позовом до відповідачів про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів. У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, які просив задовольнити, обгрунтовуючи їх тим, що 10.01.2018 року між позивачем ОСОБА_2 та ПрП Консал-Ді був укладений Договір №1120, за умовами якого ПрП Консал-Ді зобов`язалось за плату вчинити від імені позивача та за його рахунок певні юридичні дії, спрямовані на надання безвідсоткової позики, зазначеної в додатку №1 до договору. Метою укладення Договору було отримання позики на купівлю об`єкту автомобіля марки ВАЗ , рік випуску 2015, кольору мокрий асфальт, вартістю 131 000 гривень, у зв`язку з відсутністю повної суми вартості товару, якого позивач хотів придбати. Зі слів представника ПрП Консал-Ді та ПП АВТЕХ позивач повинен був отримати автомобіль наведеної моделі відповідно до акту обраної техніки. Після одержання автомобіля, зі слів вказаних представників, позивач зобов`язаний був сплатити решту коштів. Також ПП КОНСАЛ-ДІ зобов`язалося за плату в розмірі 10,5 % від суми цільової позики, що відповідно становить 26 250 грн., здійснити дії, спрямовані на отримання позики: забезпечити оформлення договору про участь у програмі самофінансування ПП АВТЕХ для замовника; надавати інформаційні, консультаційні, роз`яснювальні та довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі Замовника у програмі згідно укладених Договорів та Додатків до них. Проте, позивач як споживач послуг, у відповідності зі статтею 15 Закону України Про захист прав споживачів , при укладенні Договору про участь у програмі самофінансування ПП АВТЕХ , мав право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.Таким чином, ПП КОНСАЛ-ДІ , пропонуючи позивачу надання фінансової послуги щодо оформлення договору про участь у програмі самофінансування ПП АВТЕХ , укладає групу договорів, при тому, що Позивач, як споживач послуги і так має право, без укладення договору N 1014 (із ПП КОНСАЛ-ДІ) на отримання повної інформації про послугу та її виконавця, згідно із п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист прав споживачів". Вказане підтверджується актом надання послуг від 10.01.2018 року по договору №1120 між ОСОБА_2 та ПП КОНСАЛ-ДІ відповідно до якого зміст виконаних робіт за договором був обмежений виконанням консультаційних та роз`яснювальних послуг. Відповідно до ч. 2 ст. 627 ЦК України у договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів. Оскільки самі по собі послуги, що є предметом договору N 1120 (з ПП КОНСАЛ-ДІ ), Позивачу не потрібні, в разі неможливості досягнення основної мети відносин із ПП АВТЕХ - отримання позики. З урахуванням того, що ПП КОНСАЛ-ДІ не повідомив позивача про відсутність у ПП АВТЕХ ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, позивач був позбавлений можливості свідомого вибору: оформляти чи не оформляти договір про участь у програмі ПП АВТЕХ , отримувати чи ні консультативно-довідкові послуги з питань діяльності програми. На підставі зазначеного просить визнати недійсним договір від 10.01.2018 р. №1120, укладений між ОСОБА_2 та Приватним підприємством АВТЕХ , визнати недійсним договір про надання послуг від 10.01.2018 №1120, укладений між ОСОБА_2 та Приватним підприємством КОНСАЛ-ДІ" та стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ на користь ОСОБА_2 26 512 гривень 00 копійок, сплачених за договором. Представники відповідачів у судове засідання не з"явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися у спосіб передбачений нормами ЦПК України, зокрема шляхом направлення ухвади суду про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду разом з позовною заявою та додатками до неї, в подальшому шляхом направленя судової повістки про виклик сторони у судове засідання за адресою реєстрації юридичної особи.

У відповідності до вимог ст. 278 ЦПК України відповідачам були напралені всі матеріали позову з відповідними додатками до нього та запропоновано надати суду у п"ятнадцятиденний сторк з дня вручення ували суду про відкриття провадження у справі відзив, чого зроюлено ним так і не було. Згідно ч. 8 ст. 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає можливим вирішити справу на підставі наявних у ній матеріалів та ухвалити рішення, зважаючи на належне повідомлення відповідачів у справі про розгляд такої, згідно вимог ст. 128, 131 ЦПК України ЦПК України та рішення Конституційного Суду України від 13.12.2011 року № 17-рп/2011 згідно яких у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вказаної в матеріалах справи (зокрема позовній заяві) яка відповідає місцю реєстрації відповідача, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене йому належним чином. Всебічно проаналізувавши обставини справи в їх сукупності та співставлені, оцінивши надані докази, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Судом встановлено, що 10.01.2018 року між ОСОБА_2 та ПП КОНСАЛ-ДІ було укладено договір N1120, відповідно до умов якого відповідач взяв на себе зобов`язання забезпечити позивачу оформлення договору про участь у програмі, з дотриманням вимог чинного законодавства та надавати інформаційні, консультаційні, роз`яснювальні і довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі ОСОБА_2 у програмі. Відповідно до п. 2.1 цього договору сторони дійшли згоди, що оплата наданих послуг становить 26 250 гривень. Того ж дня, між позивачем та ПП КОНСАЛ-ДІ , ПП АВТЕХ було укладено Додаток № 1 до договіру № 1120 в якому встановлено план розрахунків, яким передбачено кількість платежів-180, щомісячний платіж- 2 138 гривень 89 коп. Позивач на виконання умов вищевказаного договору та додатку до нього сплатив відповідачу 26 250 гривень. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори) (ч. ч. 1, 2 ст. 202 ЦК України). Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Згідно з ч. 1 ст. 227 ЦК України правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.

За змістом ст. 9 Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-ІІІ Про ліцензування певних видів господарської діяльності та ст. 34 Закону № 2664-ІІІ діяльність із надання фінансових послуг підлягає ліцензуванню. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2664-ІІІ під поняттям фінансова послуга розуміється операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Законом України від 02 червня 2011 року № 3462-VІ Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (далі - Закон № 3462-VІ) (набрав чинності 08 січня 2012 року) внесено зміни до ч. 1 ст. 4 Закону № 2664-ІІІ та доповнено її пунктом 111, відповідно до якого фінансовими вважаються послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Згідно з п. п. 3, 4 розділу II Прикінцеві положення Закону № 2664-ІІІ фінансові установи зобов`язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону (тобто до 08 січня 2013 року), а спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг зобов`язаний у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити ліцензійні умови здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. На підставі цього Закону Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) як уповноважений державний орган 9 жовтня 2012 року розпорядженням № 1676 затвердила Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі - Ліцензійні умови). Ліцензійні умови закріпили визначення, сутність, правовий статус учасників (і вимоги до них) такого виду фінансових правовідносин, як придбання товарів у групах, і передбачили, що діяльність цих груп направлена на легітимне використання фінансової схеми із залученням грошових коштів споживачів для придбання певного виду товарів та (або) послуг. Згідно з п. п. 1.2, 1.5 розділу І Ліцензійних умов адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі - це фінансова послуга, що надається ліцензіатом і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об`єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи. Ліцензіатом є фінансова установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов. Аналогічна позиція викладена в Постановах Верховного Суду України від 10 лютого 2016 року справа № 6-2389цс15, від 16 березня 2016 року справа № 6-2629цс16 та від 06 квітня 2016 року справа № 6-2531цс15. Статтею 81 ЦПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Враховуючи наведене, є достатні правові підстави для застосування положень ч. 1 ст. 227 ЦК України та визнання недійсним договору № 1120 від 10.01.2018 року, укладеного між позивачем та відповідачем ПП КОНСАЛ-ДІ як такого, що вчинений юридичною особою без відповідного дозволу (ліцензії). За умовами договору № 1120 від 10.01.2018 року, укладеного між позивачем та відповідачем ПП КОНСАЛ-ДІ , останній гарантував забезпечити оформлення договору, а отже гарантував наявність у нього права на укладення договору для надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, хоча насправді не мав відповідної ліцензії для надання таких послуг. Крім того, згідно положень ст. 19 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною. Якщо підприємницька практика спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика вводить в оману стосовно: характеру, атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його відзнаки та нагороди; права споживача або небезпеки, що йому загрожує. Відповідно до ч. 6 ст. 19 вищенаведеного Закону правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними. З урахуванням того, що відповідач не повідомив позивача про відсутність у ПП АВТЕХ ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, позивач був позбавлений можливості свідомого вибору: оформляти чи не оформляти договір про участь у програмі, отримувати чи ні консультативно-довідкові послуги з питань діяльності програми. Отже, відповідно до ч. 6 ст. 19 вищезазначеного Закону, є підстави для визнання недійсним договору № 1120, що укладений 10.01.2018 року між ОСОБА_2 та ПП КОНСАЛ-ДІ та додатку до нього № 1 укладеного того ж 10.01.2018року з ПП АВТЕХ та ПП КОНСАЛ-ДІ . Згідно ч. 1 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Отже, в такому випадку підлягають стягненню з відповідача ПП КОНСАЛ-ДІ на користь позивача 26 250 грн., сплачених на виконання недійсного правочину та додатку до нього, згідно ч. 1 ст. 216 ЦК України. Щодо позовних вимог в частині стягнення з відповідача ПП КОНСАЛ-ДІ 262 грн. 50 коп. сплачених позивачем у якості оплати комісії банку, то такі задоволенню не підлягають, оскільки такі кошти не були отримані саме відповідачами, а банком, який виконував відповідну фінансову операцію. Крім того, норма ст. 216 ЦК України передбачає повернення отриманих коштів в рахунок недійсного правочину, а не відшкодування збитків, які регулюються іншими нормами ЦК України. Також відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідачів на користь держави підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору 1 409 грн. 90 коп. від сплати якого був звільнений позивач при подачі даного позову до суду. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 6-13, 18,19, 71-81, 89, 141, 259, 263, 264, 265, 268, 273, 280-282, 284, 354, 355 ЦПК України, Законом України "Про захист прав споживачів" ,Законом України Про ліцензування певних видів господарської діяльності , ст. ст. 203, 215, 216, 627 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В: Позовні вимоги ОСОБА_2 до Приватного підприємства Консал-Ді , Приватного підприємства Автех про захист прав споживачів, визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів задовольнити частково. Визнати недійсним договір № 1120 від 10.01.2018 року про надання послуг та Додаток до нього № 1 від 10.01.2018 року укладений між ОСОБА_2 та Приватним підприємством Консал-Ді , Приватним підприємством Автех . Стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ (ідентифікаційний код юридичної особи 41250994, адреса: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Павла Тичини, 54, кв. 8) на користь ОСОБА_2 (паспорт серія НОМЕР_1 виданий Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області 29.03.2004 року , іпн НОМЕР_2 ) 26 250 (двадцять шість тисяч двісті п"ятдесят) грн. сплачених за договором про надання послуг №1120 від 10.01.2018 року. В іншій частині позовних вимог відмовити. Стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ (ідентифікаційний код юридичної особи 41250994, адреса: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Павла Тичини, 54, кв. 8) на користь держави судовий збору в розмірі 704 грн. 80 коп. Стягнути з Приватного підприємства АВТЕХ (ідентифікаційний код юридичної особи 41250533, адреса: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Павла Тичини, 54, кв. 8) на користь держави судовий збір у розмірі 704 грн. 80 коп. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення. Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до Киїівсьакого апеляційного суду через Святошинський районний суд шляхом подання в 30-денний строк з дня отримання копії рішення апеляційної скарги.

Суддя Коваль О.А.

Дата ухвалення рішення05.06.2019
Оприлюднено17.06.2019

Судовий реєстр по справі —759/18753/18

Рішення від 17.06.2019

Цивільне

Святошинський районний суд міста Києва

Коваль О. А.

Ухвала від 22.12.2018

Цивільне

Святошинський районний суд міста Києва

Коваль О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні