ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

04.06.2019р. Справа №905/333/19

за позовом : товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП (юридична адреса: 43010, Волинська область, м.Луцьк, вул.Кременецька, буд.38, код ЄДРПОУ 34524327)

до відповідача: акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (юридична адреса: 84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Комерційна, буд.8, код ЄДРПОУ 00131268)

про скасування рішення комісії акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією №1/1 від 24.01.2019р.

Суддя: Паляниця Ю.О.

Секретар судового засідання: Бикова Я.М.

У засіданні брали участь:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" , м.Луцьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовною заявою до відповідача, акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , м.Краматорськ про скасування рішення комісії акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією №1/1 від 24.01.2019р.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що рішення відповідача було прийнято з численним порушеннями та невідповідностями. Зокрема:

- таке рішення засноване на приписах Правил користування електричною енергією, затверджених постановою №28 від 31.07.1996р. Національної комісії регулювання електроенергетики України, які втратили чинність 11.06.2018р.;

- протокол №1/1 від 24.01.2019р. складений за результатами повторного розгляду акту №011515 від 24.10.2018р. про порушення правил користування електричною енергією; тобто, позивача двічі притягнуто до відповідальності за одне і те саме порушення;

- акт №011515 від 24.10.2018р. складений з порушенням п.8.2.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою №312 від 14.03.2018р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а саме - не містить посилань на відповідні пункти цих правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії;

- акт №011515 від 24.10.2018р. складений з порушенням п.8.2.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою №312 від 14.03.2018р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а саме - відповідачем не було належним чином повідомлено позивача про розгляд вказаного акту, оскільки повідомлення №42 від 09.01.2019р., яке було надіслано відповідачем, містить інформацію про інший акт, що відносно позивача не складався (№0011515 замість вірного №011515).

Ухвалою суду від 18.02.2019р. за вказаним позовом відкрито провадження по справі №905/333/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

Відповідач у відзиві №01/2427-нс від 20.03.2019р. проти вимог, викладених у позовній заяві, заперечив та просив відмовити у задоволенні позову з наступних підстав:

- товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" не притягалось двічі за одне й теж саме правопорушення, рішення про донарахування, зазначене у протоколі №31/2 від 01.11.2018р. було відмінено рішенням Центральної комісії, зафіксованим у протоколі №26 від 28.11.2018р., тому на засіданні комісії 24.01.2019р. акт про порушення розглядався повторно та винесене інше рішення, зафіксоване у протоколі №1/1 від 24.01.2019р. виданий розрахунок та повідомлення про оплату №7971/АБП/011515;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" належним чином повідомлене про розгляд акту про порушення №011515 від 24.10.2018р., тобто у відповідності до п.8.2.6 ПРРЕЕ (не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати розгляду). Посилання відповідача на технічну помилку виконавця та зазначення додаткового нуля у номері акту, додаткової літери п у назві підприємства позивача українською мовою є намаганням уникнути нарахування штрафних санкцій за формальними та такими, що не мають значення для вирішення спору по суті, ознаками;

- позивачем наданий талон про звернення до Центрального ОП Маріупольського ВП Національної поліції України №43 від 24.10.2018р.; по-перше, у талоні не зазначена підстава звернення, по-друге, не зазначений час звернення, яке могло відбутись у день складання акту, але вже після його складання, для надання його як підстави оскарження акту; по-третє, факт звернення до поліції стосовно відсутності пломб не є підставою для відмови від складання акту про порушення, оскільки пломби передані на зберігання позивачу та він несе відповідальність за їх цілісність та збереження;

- стосовно посилань у акті на Правила користування електричною енергією, які втратили свою чинність, то даний акт складений на бланках, які були надруковані до набрання чинності Правилами роздрібного ринку електричної енергії. Акт фіксує саме факт та зміст порушення та не веде за собою автоматичного нарахування додаткового об`єму та вартості недорахованої електричної енергії. При цьому, положення п.6.40 Правил користування електричною енергією та п.8.2.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії є майже ідентичними;

- дефект акту в частині відсутності посилання на пункт Правил роздрібного ринку електричної енергії не є підставою для спростування факту порушення та скасування протоколу засідання комісії №1/1 від 24.01.2019р.

Відповідь на відзив, подання якої в силу норм ч.4 ст.161 Господарського процесуального кодексу України є правом, а не обов`язком позивача, до господарського суду не надходила.

Ухвалою суду від 14.05.2019р. закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 03.06.2019р.

Сторони у судове засідання з розгляду справи по суті не з`явились, про дату, час та місце розгляду спору були повідомлені належним чином.

Стаття 42 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що прийняття участі у судовому засіданні є правом сторони. Разом з тим, норми ст.43 вказаного кодексу України зобов`язують сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Як визначено у ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки (п.2 ч.3 ст.202 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 216 Господарського процесуального кодексу України передбачено право господарського суду оголосити перерву або відкласти розгляд справи по суті. При цьому, це є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Таким чином, враховуючи суть спору, загальну тривалість розгляду справи, суд дійшов висновку, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами, а відсутність представників сторін у судовому засіданні 04.06.2019р. не перешкоджає вирішенню справи по суті.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив:

24.04.2017р. між товариством з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП (споживач) та Публічним акціонерним товариством ДТЕК Донецькобленерго (найменування якого змінено на акціонерне товариство "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" , постачальник) був укладений договір про постачання електричної енергії №11/7971, за умовами п.1.1 якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача із загальною (за всіма об`єктами) приєднаною потужністю 320 кВт, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору. Точка продажу електричної енергії зазначається у додатку №1 Однолінійна схема надання доступу до місцевої (локальної) електромережі до цього договору.

Пунктом 2 договору укладеного сторонами правочину передбачено, що під час виконання його умов, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Правилами користування електричною енергією.

Згідно з п.2.3.6 договору №11/7971 від 24.04.2017р. споживач зобов`язується забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників постачальника за пред`явленням службового посвідчення до електроустановок, засобів (систем) обліку електроенергії, приладів вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії, як власних так і субспоживачів, а також для контролю дотримання встановлених режимів споживання електроенергії та потужності, виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого ПКЕЕ порядку.

Відповідно до п.3.1.5 вказаного договору постачальник має право на доступ до належних як споживачу, так і субспоживачам, електроустановок, засобів (систем) обліку електроенергії, приладів вимірювання потужності, контролю показників якості електроенергії для контролю дотримання встановлених режимів споживання електроенергії та потужності, виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого ПКЕЕ порядку і виконання інших необхідних робіт.

Пунктом 4.2.3 договору №11/7971 від 24.04.2017р. передбачено, що споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи з потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до чинної Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (методика) за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням Методики, у разі таких дій споживача:

- самовільне внесення змін у схеми обліку електроенергії:

- пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

- споживання електроенергії поза засобами обліку;

- інших умов, визначених Методикою та ПКЕЕ.

Згідно з п.4.2.4 вказаного договору сторони домовились, що споживач не несе відповідальності перед постачальником відповідно до вимог пунктів 4.2.1-4.2.3 цього договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини постачальника або є наслідком дії обставин непереборної сили.

За правилами п.9.2 договору №11/7971 від 24.04.2017р. межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначаються відповідно до додатка №2 Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін до цього договору.

Сторонами складено та підписано графік зняття показів засобів обліку електричної енергії, відповідно до якого визначено, зокрема, наступне найменування об`єкту, точку вводу та адресу: автозаправний комплекс, опора, КПЛ-6 кВ, Город-5-ТП-385 , вул.Карпінського, 71. Щодо постачання електроенергії за цим об`єктом також складено однолінійну схему доступу до місцевої (локальної) електромережі (додаток №1).

Крім того, сторонами до договору №11/7971 від 24.04.2017р. складено та підписано акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (додаток №2), згідно з яким споживач несе відповідальність за безпечну експлуатацію обладнання і мереж, які знаходяться на його балансі, технічний стан, збереження та цілісність розрахунків приладів обліку ел. енергії та пломб (п.4). Наявність у споживача резервних джерел живлення: відсутні (п.9).

Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до 31.12.2017р. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов (п.9.5 договору №11/7971 від 24.04.2017р.).

Договір підписаний та скріплений печатками сторін.

Приймаючи до уваги, що у матеріалах справи відсутні будь-які докази припинення дії спірного правочину, суд дійшов висновку, що зобов`язання сторін за вказаною угодою автоматично продовжувались кожний наступний рік та були чинними на момент виникнення спірних правовідносин.

24.10.2018р. представниками Публічного акціонерного товариства ДТЕК Донецькобленерго складено акт перевірки усунення порушень Правил користування електричною енергією №011515 на об`єкті у м.Маріуполі по вул.Карпінського, 71 до договору №7971, за змістом якого зазначено про пошкодження або відсутність пломб з відтисками тавр енергопостачальника або інших зацікавлених сторін, індикаторів, встановлених у місцях вказаних в акті опломбування, складеному у порядку встановленому ПКЕЕ або в іншому документі, який підтверджує факт опломбування та передачу на зберігання засобів обліку, встановлених пломб та індикаторів. Технічна перевірка - №419187 від 24.10.1983. Акт опломбування - №419187 від 24.10.1983.

Того ж дня відбулось засідання комісії Маріупольського РЕМ АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" щодо розгляду акту про порушення Правил користування електричною енергією та визначення обсягів недоврахованої електроенергії, а також суми спричинених збитків, про що складено протокол №31/2 від 01.11.2018р.

За змістом цього протоколу комісією розглядався акт про порушення ПРРЕЕ №011515 від 24.10.2018р. щодо: пошкодження або відсутність пломб з відтисками тавр енергопостачальна або інших зацікавлених сторін, індикаторів, встановлених у місцях, зазначених в акті опломбування, складеному у порядку, встановленому ПРРЕЕ, або в іншому документі, який підтверджує факт опломбування та передачу під схоронність засобів обліку встановлених пломб та індикаторів. А саме відсутність пломб енергопостачальника на бокових дверцятах камери силового трансформатору.

У цьому протоколі наявні посилання на:

- акт про порушення №011515 від 24.10.2018р.,

- акт технічної перевірки №276782 від 24.04.2017р.,

- акт опломбування №276783 від 24.04.2017р.

Комісією прийнято рішення провести нарахування по п.2.1 п.п.5 (ф.2.10) Методики, п.6.40 ПРРЕЕ (згідно постанови НКРЕ від 18.02.2007р. №154) за період з 01.05.2018р. по 18.10.2018р.; визначено, що обсяг недоврахованої електричної енергії складає 182654 кВт/год вартістю 364354,85 грн.

Протокол підписаний представниками АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" , представник споживача участі у засіданні комісії не приймав, відповідний протокол не підписав.

На доданому до протоколу розрахунку наявна відмітка: З рішенням комісії не згодні. Будемо подавати на центральну комісію . При цьому, будь-якого підпису така відмітка не містить.

Разом з тим, 28.11.2018р. відбулось засідання комісії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" з розгляду спірних питань по актам про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, спірних питань з визначення обсягів електричної енергії, спожитої юридичними та фізичними особами, а також інших спірних питань, що виникають у процесі поставки електричної енергії споживачам, результати якого оформлені протоколом №26.

Відповідно до цього протоколу комісія дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення комісії Маріупольського РЕМ, викладеного у протоколі №31/2 від 01.11.2018р., по акту про порушення ПРРЕЕ №011515 від 24.10.2018р., а також зобов`язала комісію Маріупольського РЕМ в триденний строк від дати отримання рішення повідомити споживача електричної енергії ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" (договір 7971) про повторний розгляд акту про порушення ПРРЕЕ від 24.10.2018р. №011515, а також про час та місце засідання комісії (в порядку, визначеному ПРРЕЕ); виконати нарахування обсягу та вартості недоврахованої електроенергії у відповідності з вимогами п.2.5 Методики. У відповідності з вимогами ПРРЕЕ вручити споживачу протокол, розрахунок, платіжні документи.

В якості підстави для скасування зазначено про наявність наступних порушень:

- в повідомленні та протоколі наявні посилання на такі, що втратили силу Правила користування електричною енергією,

- в протоколі зазначений пункт Методики, який не відповідає виявленому порушенню (зазначено п.2.1.5, фактично порушення відповідає п.2.1.2),

- при визначенні величини розрахункового добового обсягу спожитої за період порушення електроенергії застосований коефіцієнт 0,5. При цьому в п.5 акту про порушення зафіксовано, що споживач не забезпечив доступ в приміщення для складання переліку струмоприймачів. Згідно з вимогами п.2.5 Методики у такому випадку має бути застосований коефіцієнт 0,75. Відповідно розрахунок обсягу недоврахованої електричної енергії виконаний з порушенням вимог Методики.

24.01.2019р. відбулось засідання комісії Маріупольського РЕМ АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" щодо розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією та визначення обсягу недоврахованої електроенергії, а також суми спричинених збитків, про що складено протокол №1/1 від 24.01.2019р.

За змістом цього протоколу комісією розглядався акт про порушення ПРРЕЕ №011515 від 24.10.2018р. щодо: пошкодження або відсутність пломб з відтисками тавр енергопостачальна або інших зацікавлених сторін, індикаторів, встановлених у місцях, зазначених в акті опломбування, складеному у порядку, встановленому ПРРЕЕ , або в іншому документі, який підтверджує факт опломбування та передачу під схоронність засобів обліку встановлених пломб та індикаторів. А саме відсутність пломб енергопостачальника на бокових дверцятах камери силового трансформатору.

У цьому протоколі наявні посилання на:

- акт про порушення №011515 від 24.10.2018р.,

- акт технічної перевірки №27678 3 від 24.04.2017р.,

- акт опломбування №276783 від 24.04.2017р.,

- протокол центральної комісії №26 від 28.11.2018р.

Комісією прийнято рішення провести нарахування згідно Методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої регулятором п.2.5, за період з 01.05.2018р. по 18.10.2018р.; визначено, що обсяг недоврахованої електричної енергії складає 228460 кВт/год вартістю 642564,34 грн.

Протокол підписаний представниками АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" . У засіданні приймав участь представник споживача за довіреністю Шкуринський ОСОБА_1 М., який поставив підпис у графі протоколу: З правом оскарження рішення комісії РЕМ в судовому порядку - ознайомлений , а також зазначив, що з рішенням комісії не згодний.

Відомості про непогодження представника споживача з рішенням комісії також наявні на доданому до протоколу розрахунку.

Постачальником виставлено споживачу повідомлення на оплату №7971/АБП/011515 від 24.01.2019р. недоврахованого споживання електроенергії по акту №011515 від 24.10.2018р. на суму 642564,34 грн.

Представник споживача ОСОБА_2 повідомлення отримав 24.01.2019р. Проте, зазначив, що з рішенням комісії не згоден.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для скасування оперативно-господарської санкції акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленої протоколом №1/1 від 24.01.2019р. засідання комісії Маріупольського РЕМ з розгляду акту про виявлене порушення Правил користування електричною енергією (Правил роздрібного ринку електричної енергії), щодо донарахування товариству з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП недоврахованої електричної енергії у розмірі 228460 кВт/год вартістю 642564,34 грн.

Статтею 216 Господарського кодексу України передбачено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Відповідно до ст.235 вказаного нормативно-правового акту за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку. До суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин згідно з частиною першою ст.218 Господарського кодексу України є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Згідно із ст.217 цього кодексу підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов`язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред`явлення претензії порушнику зобов`язання. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

Таким чином, вирішуючи спір про скасування санкції, перш за все підлягає встановленню факт вчинення правопорушення, що може бути підставою для застосування санкції.

Згідно із ст.13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст.86 наведеного процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Звертаючись до суду з розглядуваним позовом товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" посилалось на те, що підставою для застосування відповідачем оперативно-господарської санкції став акт про порушення від 24.10.2018р.

Про проведення перевірки 24.10.2018р. також зазначав і відповідач.

Разом з тим, до матеріалів справи представлено лише акт від 24.10.2018р. перевірки усунення порушень Правил користування електричною енергією №011515 на об`єкті у м.Маріуполі по вул.Карпінського, 71 до договору №7971.

Як зазначалось, рішенням комісії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" №26 від 28.11.2018р. з розгляду спірних питань по актам про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, спірних питань з визначення обсягів електричної енергії, спожитої юридичними та фізичними особами, а також інших спірних питань, що виникають у процесі поставки електричної енергії споживачам, рішення комісії Маріупольського РЕМ АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" , оформлене протоколом №31/2 від 01.11.2018р. було скасовано.

В якості підстави для скасування зазначено про наявність наступних порушень:

- в повідомленні та протоколі наявні посилання на такі, що втратили силу Правила користування електричною енергією,

- в протоколі зазначений пункт Методики, який не відповідає виявленому порушенню (зазначено п.2.1.5, фактично порушення відповідає п.2.1.2),

- при визначенні величини розрахункового добового обсягу спожитої за період порушення електроенергії застосований коефіцієнт 0,5. При цьому, в п.5 акту про порушення зафіксовано , що споживач не забезпечив доступ в приміщення для складання переліку струмоприймачів. Згідно з вимогами п.2.5 Методики у такому випадку має бути застосований коефіцієнт 0,75. Відповідно розрахунок обсягу недоврахованої електричної енергії виконаний з порушенням вимог Методики.

При цьому, акт, згідно з яким відповідні порушення були встановлені, до матеріалів справи не представлений, підстави для застосування обраних відповідачем коефіцієнтів при здійсненні розрахунку, як і сам факт встановлення порушення у визначеному законом порядку, відповідачем, як особою, що застосувала оперативно-господарську санкцію, не визначені.

Окрім того, як зазначалось, застосовуючи оперативно-господарську санкцію до споживача постачальник посилався на відсутність пломб енергопостачальника на бокових дверцятах камери силового трансформатору, які встановлені та передані на зберігання відповідачу згідно з актом №276783 від 24.04.2017р.

Відповідно до п.1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою №28 від 31.07.1996р. Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (що діяли на момент складання акту опломбування №276783 від 24.04.2017р.) контрольний огляд засобу обліку - це виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень.

За приписами п.п.3.3, 3.31, 3.32 Правил відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені. Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований на кріпленні кожуха лічильника пломбою з тавром центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а на затискній кришці - пломбою електропередавальної організації. Пломби з тавром електропередавальної організації мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв`язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку. При пломбуванні та/або встановленні індикаторів та приладів обліку з вмонтованими індикаторами оформляється акт про пломбування та встановлення індикаторів. В акті про пломбування та встановлення індикаторів мають бути зазначені: місце встановлення кожної пломби та/або індикаторів, сторона, яка їх встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб і індикаторів на них. Акт про пломбування та встановлення індикаторів підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні приладу обліку.

Аналогічні за змістом приписи містить п.2.3.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені постановою №312 від 14.03.2018р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (які набрали чинності на час прийняття спірного рішення та є чинними на теперішній час).

Таким чином, пломби та місце їх встановлення, факт установлення індикаторів мають бути зазначені у акті про пломбування, який підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні обліку. Споживачі електричної енергії відповідають за цілісність тільки тих пломб (індикаторів), що передано їм на збереження згідно з актом.

За змістом акту №276783 від 24.04.2017р. про пломбування та здачі пломб і засобів обліку на збереження, складеного представником Маріупольського РЕМ Публічного акціонерного товариства ДТЕК Донецькобленерго , при огляді був присутній, з актом ознайомлений, екземпляр акту отримав представник споживача Овчаренко Т.Е. Разом з тим, розділ акту Цілісність знов встановлених пломб та пломб, що залишались непорушеними, пломбувального дроту, трансформаторів струму та напруги, ланцюгів вимірювання та лічильників електроенергії прийняв на збереження представник споживача: ______ залишився представником позивача незаповненим та непідписаним.

За таких обставин, за висновками суду, встановлені згідно з цим актом пломби товариству з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП на збереження не передавались, що виключає можливість застосування до позивача оперативно-господарської санкції за порушення цілісності таких пломб.

Одночасно, з прийняттям оскаржуваного рішення відповідач не усунув у повному обсязі недоліків, що були встановлені рішенням комісії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" №26 від 28.11.2018р. Протокол №1/1 від 24.01.2019р. містить посилання на Правила користування електричною енергією, які на час його прийняття втратили чинність.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про застосування відповідачем по відношенню до позивача оперативно-господарської санкції без достатніх правових підстав.

Таким чином, позов товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП до акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ про скасування рішення комісії акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією №1/1 від 24.01.2019р., підлягає задоволенню.

Згідно із ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір в сумі 1921 грн підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.86, 129, 210, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП , м.Луцьк до акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , м.Краматорськ про скасування рішення комісії акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією №1/1 від 24.01.2019р., задовольнити.

Скасувати рішення комісії акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ , оформленого протоколом засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією №1/1 від 24.01.2019р.

Стягнути з акціонерного товариства ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Комерційна, буд.8, код ЄДРПОУ 00131268) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТ ОЙЛ ГРУП (43010, Волинська область, м.Луцьк, вул.Кременецька, буд.38, код ЄДРПОУ 34524327) судовий збір в сумі 1921 грн.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Вступну та резолютивну частини рішення складено та підписано 04.06.2019р.

Повний текст рішення складено та підписано 14.06.2019р.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Ю.О.Паляниця

Зареєстровано 18.06.2019
Оприлюднено 18.06.2019
Дата набрання законної сили 04.06.2019

Судовий реєстр по справі 905/333/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 04.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 04.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.03.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.02.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону