ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

20.06.2019 м. ДніпроСправа № 904/2005/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислово-виробнича компанія "Протехмаш", Дніпропетровська область, м. Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 45 511,20 грн.

Суддя Мілєва І.В.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-виробнича компанія "Протехмаш" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" про стягнення 45 511,20 грн. основного боргу.

Ухвалою суду від 20.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

10.06.2019 відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що позивачем порушені вимоги до змісту та форми позовної заяви, а саме: позовна заява не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви (не додано до матеріалів справи договір поставки № 17050 від 07.02.2017 відносно якого виникла заборгованість, однак зазначено, що у позивача не має в наявності підписаного договору). Позивачем не додано до матеріалів справи Специфікацію №1 (Додаток №1) до договору, у зв`язку з чим незрозуміло який товар (продукція) підлягає дослідженню в умовах даної справи. Зазначив, що 11.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Москаленко К.О. від 27.09.2017 на ПрАТ ДТРЗ було проведено обшук, в ході якого було вилучено ряд документів (протокол додається). Оригінал договору, який би мав досліджуватися (№17050 від 07.02.2017) було вилучено (аркуш 9 протоколу). Отже на момент звернення до суду позивач не надав повний пакет первинних документів суду. Пунктом 7.1. договору передбачений розрахунок, який проводиться замовником протягом 60 банківських днів з дня поставки та на підставі отриманого від постачальника рахунку. Разом з тим, відповідач як замовник не отримував від позивача (постачальника) рахунку на оплату згідно видаткової накладної № РН-000211 від 10.11.2017. Рахунок на адресу відповідача не надходив, в матеріалах справи відсутні документальні докази направлення чи отримання, що не спростовується й доданими до позовної заяви додатками. В зв`язку з вищевикладеним, відповідач вважає, що доводи позивача щодо невиконання відповідачем своїх зобов`язань по договору є безпідставними, такими, що не доведено, а тому не можуть бути прийняті судом до уваги. У зв`язку із викладеним просить суд відмовити у задоволенні позову.

10.06.2019 відповідач подав до суду заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, в якій зазначив, що вказана справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження з підстав наявної необхідності підготовки та долучення оригіналів всіх необхідних документів для повної та об`єктивної оцінки всієї ситуації. Обґрунтовуючи позовні вимоги, ТОВ ПВК Протехмаш в позовній заяві посилається на недоведені дані. Інших доказів в обґрунтування позову позивачем до позову не було долучено. У зв`язку із викладеним просить суд постановити ухвалу про розгляд справи №904/2005/19 за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням з викликом представників сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про:

1) залишення заяви відповідача без задоволення;

2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України).

Виходячи із вказаних вище положень Господарського процесуального кодексу України та беручи до уваги ціну позову, яка не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд дійшов висновку, що розгляд поданої позовної заяви у повинен здійснюватись в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України).

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив, що поданих позивачем доказів недостатньо для прийняття обґрунтованого та мотивованого рішення. Наразі, на підставі поданих позивачем доказів неможливо встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Зазначене, в свою чергу, викликає необхідність заслуховування пояснень представників сторін та надання можливості сторонами подати до суду докази на підтвердження своїх доводів.

Таким чином, з огляду на те, що в даній позовній заяві об`єднано вимоги, що ґрунтуються на чотирьох різних договорах, на виконання кожного з яких повинні складатися окремі первинні документи, рахунки та ін. документи, господарський суд, незважаючи на ціну позову 45511,20грн., вважає цей спір складним.

Відповідно до ч. 6 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача та перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/2005/19 за правилами загального позовного провадження, призначити підготовче засідання.

Керуючись статтями 12, 176, 177, 234, 250 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" та перейти від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/2005/19 за правилами загального позовного провадження.

2. Призначити підготовче судове засідання , яке відбудеться 08.07.2019 року о 11:30 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Запропонувати учасникам справи подати до суду:

відповідачу:

- відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України;

- заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими ч. 3 - 6 статті 165 та ст. 167 Господарського процесуального кодексу України;

позивачу:

- відповідь на відзив на позовну заяву за правилами, встановленими ч. 3 - 6 ст. 165 та ст. 166 Господарського процесуального кодексу України;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

4. Повідомити сторін про час та місце розгляду справи у встановлений законом спосіб.

5. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

6. Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

7. Попередити учасників справи, що за приписами частини 3 статті 56 Господарського процесуального кодексу України юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника. Відповідно до частини 1 статті 58 Господарського процесуального кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва

Зареєстровано 21.06.2019
Оприлюднено 24.06.2019
Дата набрання законної сили 20.06.2019

Судовий реєстр по справі 904/2005/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 01.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 09.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.05.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону