КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/5114/19

Провадження № 1-кс/234/4552/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В. ,прокурора Володіна В.Ю.,

розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Ясиновського П.В., яке погоджено з прокурором Володіним В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля (код ЄДРПОУ: 26349183, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, буд. 1) .

Клопотання надійшло до суду 06.06.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000000050 від 17.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 62019050000000050 від 17.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62019050000000050 від 17.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до посвідчення № 477 від 10.07.2017 ОСОБА_1 обіймає посаду начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Луганській області.

Відповідно до Положення про Головне управління Держпраці у Луганській області затвердженого наказом Державної служби України з питань праці № 84 від 3 серпня 2018 року начальник управління Держпраці:

-очолює Управління Держпраці, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Управління Держпраці у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

-організовує та забезпечує виконання Управлінням Держпраці відповідно актів законодавства, наказів Міністерства соціальної політики України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної служби України з питань праці, доручень Голови Державної служби України з питань праці;

-призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців та працівників Управління Держпраці, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

-підписує накази Управління Держпраці;

-затверджує положення про структурні підрозділи Управління Держпраці та посадові інструкції працівників .

Таким чином, ОСОБА_1 під час вчинення злочину був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 6 ЗУ Про державну службу посада начальника ГУ Держпраці у Луганській області належить до категорії Б , а отже ОСОБА_1 під час вчинення злочину був службовою особою яка відповідно до Примітки 2 до ст. 368 КК України займала відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2019 приблизно о 15 год. 50 хв., перебуваючи в своєму службовому кабінеті начальника ГУ Держпраці у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд 1а, ОСОБА_1 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з корисливих мотивів, з прямим умислом, поєднаним з вимаганням отримав від директора ВП Шахта Новодружеська ПАТ Лисичанськвугілля ОСОБА_2 щомісячний платіж у вигляді неправомірної вигоду у розмірі 2 000 гривень за безперешкодне прийняття рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці, а саме погодження документів про довгодіючий відступ від правил безпеки у вугільних шахтах.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням.

У зв`язку з чим, виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей та відповідних документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля (код ЄДРПОУ: 26349183, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, буд. 1), а саме:

1.Звіти директора ВП Шахта ім. Мельникова про виконання протоколу розгляду планів розвитку гірничих робіт за 2018, 2019 роки.

2.Накази про призначення на посаду директорів ВП Шахта ім. Мельникова за період 01.01.2018 по 01.04.2019, їх посадові інструкції, розподіл обов`язків або інші документи в яких зазначені їх повноваження, положення про ВП Шахта ім. Мельникова .

3.Документи отримані ВП Шахта ім. Мельникова від ГУ Держпраці в Луганській області за період 01.01.2018 по 01.04.2019.

4.Документи направлені ВП Шахта ім. Мельникова до ГУ Держпраці в Луганській області за період 01.01.2018 по 01.04.2019.

5.Листи ВП Шахта ім. Мельникова до ГУ Держпраці з приводу погодження програми розвитку гірничих робіт та відповідні матеріали щодо забезпечення безпечних умов праці з виконання планів розвитку гірничих робіт за 2018-2019 роки.

6.Документи, які підтверджують фінансово-господарськи відносини ВП Шахта ім. Мельникова з ТОВ "ЛІГА СЕРВІС ЛТД" (ЄДРПОУ 34942378) з приводу проведення атестації робочих місць та психофізіологічної експертизи їх працівників у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

7.Документи, які підтверджують придбання ВП Шахта ім. Мельникова товарно-матеріальних цінностей у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

8.Документи, підтверджуючі добичу та реалізацію вугільної продукції ВП Шахта ім. Мельникова у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Під час тимчасового доступу вказані документи планується вилучити в оригіналах, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, підтверджують чи спростовують факт вчинення злочину, є важливою для встановлення винних осіб та будуть використані у кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля , суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи можливість доступу Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля до вказаних документів, а також у разі їх злочинної змови, існує реальна загроза їх зміни або знищення, у разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути це клопотання слід без виклику співробітників ВП Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Ясиновського П.В., яке погоджено з прокурором Володіним В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Відокремленого підрозділу Шахта ім. Мельникова ПАТ Лисичанськвугілля (код ЄДРПОУ: 26349183, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, буд. 1), надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську: Медведєву Костянтину Ігоровичу, Давидовій Владиславі Євгенівні, Громико Андрію Васильовичу, Гасанову Джангіру Відаді, Олійнику Сергію Васильовичу, Ясиновському Павлу Володимировичу, Туровській Валерії Олександрівні, Боргуну Євгену Васильовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Кирильчук Яні Вікторівні, або іншій особі за дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучити в оригіналах документи, а саме :

a)Звіти директора ВП Шахта ім. Мельникова про виконання протоколу розгляду планів розвитку гірничих робіт за 2018, 2019 роки.

b)Накази про призначення на посаду директорів ВП Шахта ім. Мельникова за період 01.01.2018 по 01.04.2019, їх посадові інструкції, розподіл обов`язків або інші документи в яких зазначені їх повноваження, положення про ВП Шахта ім. Мельникова .

c)Документи отримані ВП Шахта ім. Мельникова від ГУ Держпраці в Луганській області за період 01.01.2018 по 01.04.2019.

d)Документи направлені ВП Шахта ім. Мельникова до ГУ Держпраці в Луганській області за період 01.01.2018 по 01.04.2019.

e)Листи ВП Шахта ім. Мельникова до ГУ Держпраці з приводу погодження програми розвитку гірничих робіт та відповідні матеріали щодо забезпечення безпечних умов праці з виконання планів розвитку гірничих робіт за 2018-2019 роки.

f)Документи, які підтверджують фінансово-господарськи відносини ВП Шахта ім. Мельникова з ТОВ "ЛІГА СЕРВІС ЛТД" (ЄДРПОУ 34942378) з приводу проведення атестації робочих місць та психофізіологічної експертизи їх працівників у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

g)Документи, які підтверджують придбання ВП Шахта ім. Мельникова товарно-матеріальних цінностей у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

h)Документи, підтверджуючі добичу та реалізацію вугільної продукції ВП Шахта ім. Мельникова у період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 11.07.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко

Дата ухвалення рішення 12.06.2019
Зареєстровано 25.06.2019
Оприлюднено 25.06.2019

Судовий реєстр по справі 234/5114/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону