ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"26" червня 2019 р. Справа№ 910/15883/14

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Руденко М.А.

суддів: Пономаренка Є.Ю.

Дідиченко М.А.

розглядаючи клопотання експерта № 15315/19-53 про надання матеріалів необхідних для проведення повторної товарознавчої експертизи

у справі № 910/15883/14 (суддя - Підченко Ю.О.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп"

до відповідача-1 Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві

відповідача-2 Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві

відповідача-3 Державної казначейської служби України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

1) державне підприємство "Підприємство "Черкаський державний завод хімічних реактивів"

2) Білозерський районний відділ УМВС України в Херсонській області

3) Міністерство внутрішніх справ

4) Національна поліція України

про стягнення 523 826 176,00 грн.,-

В С Т А Н О В И В :

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.09.2018 р. у справі № 910/15883/14 позов товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" задоволено частково: стягнуто з Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві за рахунок державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" 88 559 025,00 грн. прямих збитків, 22 379 270,00 грн. вартості утилізації, 84 550 963,00 грн. упущеної вигоди та 39 097 851,60 грн. податку на додану вартість; в задоволені решти позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, Національна поліція України, Шевченківське районне управління Головного управління МВС України в м. Києві, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві звернулися з апеляційними скаргами, у яких просили скасувати рішення господарського суду міста Києва від 26.09.2018 р. у справі № 910/15883/14 в частині задоволення позовних вимог та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволені позовних вимог.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2018 р., у складі колегії суддів Руденко М.А. (головуючий), Пономаренко Є.Ю., Дідиченко М.А., відкрито апеляційне провадження, апеляційні скарги об`єднані в одне апеляційне провадження та розгляд справи призначено на 04.12.2018 р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.04.2019 року у справі призначено повторну судову експертизу щодо визначення найменування, кількості та вартості фактично вилучених у позивача агрохімікатів, проведення якої доручено Київському науково-дослідних інституту судових експертиз, провадження у справі було зупинено. На вирішення експертів судом було поставлено наступні питання:

- яке найменування, кількість та вартість вилучених агрохімікатів у товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп " в межах кримінальної справи № 10-26040 станом на 17.05.2011 р. підтверджується матеріалами справи (зокрема, протоколом обшуку від 17.05.2011 р. та актом приймання-передачі на відповідальне зберігання державному підприємству "Підприємство "Черкаський державний завод хімічних реактивів " за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21)?

- яка ринкова вартість вилучених агрохімікатів у товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп " в межах кримінальної справи № 10-26040 станом на час проведення експертизи?

18.06.2019 року до Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання матеріалів необхідних для проведення повторної товарознавчої експертизи.

У вищезазначеному клопотанні судовий експерт просить надати:

1. Перелік об`єктів, що підлягають дослідженню із зазначенням кількості та повної товарної характеристики по кожному об`єкту окремо, а саме:

- найменування речовини;

- призначення (інсектицид, фунгіцид, гербіцид і ін.);

- найменування країни-виробника та його адреса;

- товарний знак;

- дату виготовлення (місяць, рік);

- термін придатності (місяць, рік);

- масу нетто або об`єм;

- позначення нормативного документа, за яким виготовлялася речовина; пестицид;

- номер державної реєстрації;

- реєстраційний номер тарної етикетки;

- клас небезпеки при вживанні;

- інформація про обов`язкову сертифікацію;

- штриховий код товару.

2. Протокол обшуку від 17.05.2011 (а.с. 161-168, том 12) у печатному розбірливому вигляді.

3. Нормативні документи, що підтверджують якість, відповідність та безпечність об`єктів дослідження:

- сертифікат відповідності;

- сертифікат якості;

- паспорт безпечності.

4. Надати на огляд об`єкти дослідження.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 3 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

При цьому, частиною 6 статті 69 ГПК України визначено, що експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; 3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; 5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; 6) користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

У відповідності до п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (зі змінами та доповненнями від 27.07.2015 р. N 1350/5), коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Таким чином, враховуючи необхідність вирішення питань, викладених у клопотанні судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, колегія суддів вважає, що такі докази необхідно надати у встановленому процесуальним законом порядку, до 08.07.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

При цьому, слід наголосити, що відповідно до ст. 114 ГПК України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Завданням господарського судочинства відповідно до ст. 2 ГПК України є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Отже, враховуючи вищезазначене, апеляційний суд вважає за можливе призначити судове засідання для розгляду клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення повторної товарознавчої експертизи.

Керуючись статтями 2, 81, 102, 114, 230, 234, 268 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі № 910/15883/14

2. Розгляд справи № 910/15883/14 призначити на 09.07.2019 р. о 12:45 год. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А (зал судових засідань № 14, ІІ поверх).

3. Запропонувати сторонам завчасно у строк до 08.07.2019 р. надати суду всі наявні документи, перелік яких зазначено в клопотанні експерта. Надати письмові пояснення стосовно вимог експерта.

4. Зазначені вище додаткові матеріали оформити відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1350/5 від 27.07.2015 р.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя М.А. Руденко

Судді Є.Ю. Пономаренко

М.А. Дідиченко

Зареєстровано 26.06.2019
Оприлюднено 27.06.2019
Дата набрання законної сили 26.06.2019

Судовий реєстр по справі 910/15883/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.07.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 30.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.04.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 18.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону