ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

24 червня 2019 року № 826/11640/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у склад судді Пащенка К.С., за участю секретаря судового засідання Легейди Я.А., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Довіра Аутдор

до Виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області

третя особа Управління житлово-комунального господарства, архітектури та

містобудування Олександрійської міської ради Кіровоградської області

про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Довіра Аутдор (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 23, ідентифікаційний код 33501602) (далі - ТОВ Довіра Аутдор або позивач) звернулося до Виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області (28000, м. Олександрія, проспект Соборний, будинок 59) (далі - Виконавчий комітет або відповідач), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області від 14 червня 2018 року № 383 Про продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами .

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 31.07.2018 (суддя Пащенко К.С.) відкрито провадження у даній адміністративній справі; ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження; призначено справу для розгляду у підготовчому засіданні на 04.09.2018 о 14:40 год.

У судове засідання 04.09.2018 відповідач не з`явився, надав відзив на позовну заяву, направив письмові клопотання про залучення Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради Кіровоградської області у якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову; а також клопотання про проведення судового засідання у режимі відео конференції , які було задоволено судом. Встановлено третій особі десятиденний строк для подання письмових пояснень щодо позову. Ухвалено призначити судове засідання у режимі відеоконференції на 16.10.2018.

Письмові пояснення третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову надійшли до суду 24.09.2018.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.10.2018 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті у режимі відеоконференції на 22.11.2018.

Розгляд справи 22.11.2018 не відбувся через технічні причини. Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.12.2018 розгляд справи у режимі відеоконференції призначено на 05.02.2019.

У судове засідання представники відповідача та третьої особи не з`явилися, представники позивача надали пояснення по суті позовних вимог, заявили клопотання про подальший розгляд справи у порядку письмового провадження, яке було задоволено судом.

В якості підстави позову позивач зазначив, що відповідачем усупереч вимогам законодавства винесено рішення про відмову у продовженні дії 5 (п`яти) дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрія, у зв`язку з чим вказане рішення підлягає скасуванню у судовому порядку.

У відзиві на адміністративний позов відповідач - Виконавчий комітет Олександрійської міської ради зазначає, що відмова у продовженні дії 5 (п`яти) дозволів на розміщення зовнішньої реклами була зумовлена відсутністю належним чином оформленого звернення позивача з цього приводу, а саме - до заяви про продовження дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрія позивач не додав копії раніше наданих дозволів, що суперечить Правилам розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії, затверджених рішенням виконавчого комітету від 27 жовтня 2005 року № 839 (надалі - Правила). З огляду на вищезазначене відповідач з позовними вимогами не погоджується, вважає їх безпідставними та просить суд відмовити у їх задоволенні у повному обсязі.

Третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову - Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради Кіровоградської області - у письмових поясненнях до адміністративного позову підтримує позицію відповідача, просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, зауважує про відсутність у даному випадку у відповідача імперативного обов`язку продовжити дію дозволів, а навпаки, про наявність свободи діяти на власний розсуд та прийняти будь-який з кількох варіантів дій.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Правовідносини сторін регулюються наступними нормативно правовими актами: Законом України Про місцеве самоврядування в Україні , Про рекламу , Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності , Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 та прийнятими на їх підставі Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії, затвердженими рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 27 жовтня 2005 року № 839.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про рекламу" від 03.07.1996 №270/96-ВР зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Статтею 16 визначено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпункту 13 пункту а частини першої статті 30 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать, зокрема, надання в порядку, встановленому законодавством, дозволу на розміщення реклами.

Зі змісту положень статті 2 Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV (далі - Закон), вимоги цього Закону поширюються, у тому числі на правовідносини із надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру, строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа, а також перелік та вимоги до документів, які суб`єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру встановлюються виключно законами, які регулюють відносини, пов`язані з одержанням документів дозвільного характеру, зокрема, цим Законом. Згідно з вимогами абзацу 4 частини першої статті 4-1 Закону, строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, - на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України. Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003 № 2067 затверджено Типові правила розміщення зовнішньої реклами (далі - Типові правила), пунктом 3 яких встановлено, що зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил. На підставі Типових правил рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 27 жовтня 2005 року № 839 затверджено Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії.

Відповідно до пункту 9 Типових правил, для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються: фотокартка або комп`ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

Згідно з пунктом 10 Типових правил, за наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Пунктом 23 встановлено, що дозвіл надається строком на п`ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач - ТОВ Довіра Аутдор 14.05.2013 отримав на підставі відповідного рішення відповідача - виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області 5 дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії Кіровоградської області. Строк дії вищевказаних дозволів закінчувався 25.04.2018, у зв`язку з чим позивач, відповідно до вимог пункту 3.21 Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії, не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволів, а саме - 22.03.2018 подав до виконавчого комітету через Центр надання адміністративних послуг (надалі - ЦНАП) відповідну заяву про продовження дії дозволів.

У строк, встановлений Законом, який також відображений у Типових правилах, відповідач не прийняв жодного з можливих рішень на підставі заяви позивача - ані про продовження дії дозволів, ані про відмову у їх продовженні. Позивач в адміністративному позові зауважує, що оскільки відповідно до вимог Закону відповідач повинен був прийняти рішення за його заявою до 05.04.2018 включно, тому, керуючись нормами частини шостої статті 4-1 Закону, починаючи з 06.04.2018 він отримав право на розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії із застосуванням передбаченого Законом принципу мовчазної згоди. У таких випадках відмітка в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу, а днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.

Разом з тим, через два з половиною місяці відповідач, рішенням № 383 від 14.06.2018 відмовив позивачеві у продовженні строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Позивач вважає, що оскільки із застосуванням принципу мовчазної згоди дозволи на розміщення зовнішньої реклами автоматично продовжили свою дію ще на п`ять років, тому рішення відповідача № 383 від 14.06.2018 слід розглядати як рішення про скасування дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Водночас пунктом 3.23. Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії передбачено можливість скасування дії чинного дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення строку його дії за вичерпним переліком підстав, а саме: за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, не переоформлення дозволу в установленому порядку та у випадку заборгованості по платі за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.

Слід зазначити, що як вбачається з доданих до позовної заяви документів, а саме - копій описів вхідних пакетів документів для отримання адміністративної послуги - дозволу на розміщення зовнішньої реклами, поданих представником позивача до ЦНАП Олександрійської міської ради, до заяви позивач додав наступні документи: заяву встановленого зразка; фотокартку або комп`ютерний макет місця, на якому планується розташування об`єкту зовнішньої реклами; ескіз рекламного засобу зовнішньої реклами з конструктивним рішенням; копію документу, що підтверджує державну реєстрацію заявника; графічні матеріали з позначенням місця зовнішньої реклами та його узгодження; довіреність на уповноважену особу; копію паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи.

Водночас, відповідно до інформаційної картки адміністративної послуги - надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, вичерпний перелік документів, необхідних для отримання даної адміністративної послуги за умови необхідності продовження дії вже існуючого дозволу включає в себе: заяву встановленого зразка; фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менше як 6х9); ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням; копію документу, що підтверджує державну реєстрацію заявника; копію графічних матеріалів з позначенням місця зовнішньої реклами та його погодження; копію раніше наданого дозволу; документ, що підтверджує внесення плати відповідно до умов договору тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу.

Наведене свідчить, що позивачем не подано до ЦНАП повного пакету документів, необхідних для продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до вичерпного переліку, зокрема, відсутні копії раніше наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Відповідно до частини п`ятої статті 4-1 Закону, підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є, у тому числі, подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком або виявлення в документах, поданих суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Щодо застосування до правовідносин сторін принципу мовчазної згоди суд зазначає наступне. Відповідно до положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб`єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено. Однак даний принцип не може бути застосований до правовідносин сторін у даному випадку, оскільки, як встановлено судом, позивачем не виконано основної умови, визначеної законодавцем для застосування цього принципу - позивач не додав до заяви визначені Правилами документи в повному обсязі.

Водночас суд наголошує, що право позивача, як суб`єкта господарювання, на безперешкодне здійснення своєї діяльності та виконання статутних завдань забезпечено обов`язком дозвільного органу, передбаченим абзацом восьмим частини п`ятої статті 4-1 Закону, повторно розглянути документи на отримання дозволу у строк, що не перевищує п`яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб`єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, рішення відповідача - виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 14.06.2018 № 383 про відмову у продовженні дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ Довіра Аутдор по суті своїй є рішенням про відмову у видачі дозволу, а не рішенням про скасування вже існуючого дозволу. Однією з визначених Законом підстав для прийняття такого рішення є подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

Відповідно до частин першої та другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суд вважає, що у даному випадку відповідач - виконавчий комітет Олександрійської міської ради Кіровоградської області довів за допомогою належних доказів, що його рішення про відмову у продовженні дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ Довіра Аутдор є правомірним.

Водночас суд критично оцінив посилання позивача на принцип мовчазної згоди, оскільки ним не виконано єдиної умови для застосування даного принципу - подано неповний комплект документів для отримання необхідного дозволу.

Статтею 90 КАС України передбачено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Надаючи оцінку кожному окремому специфічному доводу всіх учасників справи, що мають значення для правильного вирішення адміністративної справи, суд застосовує позицію ЄСПЛ (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у касаційному провадженні), сформовану в пункті 58 рішення у справі Серявін та інші проти України (№ 4909/04): згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії (Ruiz Torija v. Spain) № 303-A, пункт 29).

Наведена позиція ЄСПЛ також застосовується у практиці Верховним Судом, що, як приклад, відображено у постанові від 28.08.2018 у справі № 802/2236/17-а.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, оцінки поданих сторонами доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача за поданим адміністративним позовом не є обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат у справі, суд вказує, що з огляду на висновки суду про відмову у задоволенні позову, правові підстави для стягнення на користь позивача судових витрат відсутні.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 72-78, 241-246, 250 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю Довіра Аутдор - відмовити повністю.

Рішення відповідно до ст. 255 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного ухвали.

Відповідно до пп. 15.5 п. 1 Розділу VII Перехідні положення КАС України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя К.С. Пащенко

Дата ухвалення рішення 24.06.2019
Зареєстровано 28.06.2019
Оприлюднено 01.07.2019

Судовий реєстр по справі 826/11640/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 12.09.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.12.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.07.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону