СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

760/9573/19

1-кс/760/5335/19

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Жовноватюк В.С., за участю секретаря Дерев`янко К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Кацик Ірини Юріївни в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України,

в кримінальному провадженні №42018101070000098 від 17.04.2018, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат Кацик І.Ю. в інтересах ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді суддею Солом`янського районного суду міста Києва від 27.12.2018 року, а саме на: грошові кошти у сумі 331 250 грн.; протокол випробувань №1583-Л від 13.04.2018 з печаткою ТОВ МІК , код 30105738, замовник ТОВ МІК , 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69 а, продукція шапка-феска (шапка-підшоломник) - ШП, модель 2, вид 2, на 3 арк.; протокол №64063.18 від 18.04.2018 випробувань сировини для виготовлення виробу шапеп-феска (шапка-підшоломник) - ШП (модель 2, вид 2) виробництва ТОВ МІК , виконавець - Державне підприємство Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 4 аркушах; протокол вимірювань №37-0842 від 23.04.2018 координат кольору та кольорових відмінностей, замовник ТОВ МІК , виконавець Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, сертифікації та захисту прав споживачів на 4 аркушах; аркуш паперу з рукописним записом; конверт формату А4 жовтого кольору з документами - довіреність №102504, видана менеджеру зі збуту ОСОБА_2 на отримання тканини від ТОВ МІК та видаткова накладна №ТЕК-000418 від 25.10.2018, з примірники товарно-транспортної накладної №ТЕК-000290 від 30.07.2018 ТОВ МІК на 6 аркушах; конверт формату А4 жовтого кольору з документами - товарно-транспортні накладні, замовник ТОВ МІК , вантажовідправник ТОВ Едванс Гранд , вантажоодержувач ТОВ МІК ; документи щодо фінансово-господарських документів ТОВ МІК , а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на 56 аркушах; стартовий пакет ВФ Україна з номером НОМЕР_1 ; аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ МІК Трейдопт 41737375 ТОВ на 1 аркуші; аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ Торговий дім МІК Трейд 40262134 на 1 аркуші.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у органів досудового слідства, відсутні докази, що грошові кошти та майно, які вилучені під час обшуку в автомобілі Lexus LS460 , який перебуває в користуванні ОСОБА_1 відповідають вимогам ст. 98 КПК України, прокурором не надано доказів існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти та майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину.

Наголошувала, що станом на день постановлення ухвали, як і станом на день розгляду скарги, ОСОБА_1 у даному провадженні має процесуальний статус свідка, а органами досудового розслідування перевірено вилучені грошові кошти і майно та достеменно встановлено відсутність причетності вказаних грошових коштів та майна до кримінального провадження №42018101070000098, тобто відсутні будь-які протиправні ознаки походження вказаних грошових коштів і майна, а грошові кошти та майно, які вилучені під час обшуку 19.12.2018 у автомобілі Lexus LS460 , який перебуває в користуванні ОСОБА_1 не є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вважає, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба. На підтвердження чого надала розписку про повернення довірителю майна, на яке було накладено арешт.

Особа, яка подала клопотання про скасування арешту майна, повідомлена належним чином про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд скарги у її відсутність,

Від детектива надійшов лист від 02.07.2019, в якому повідомив, що ОСОБА_1 21.03.2019 та 28.03.2019 повернуто майно, про скасування арешту з якого порушується наразі питання,, про що останнім написанні відповідні розписки.

Враховуючи скорочені строки розгляду клопотання про скасування арешту майна та з метою захисту прав заявника, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, яка його подала та слідчого.

Дослідивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 27.12.2018 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018101070000098 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України, з метою забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, було накладено арешт на грошові кошти та майно, які являється доказом вчинення кримінального правопорушення та містить на собі сліди його вчинення.

Детектив на адресу суду направив лист, з якого вбачається, що майно, на яке було накладено арешт, повернуто власнику. Відтак, у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що на даний час детектив, за клопотанням якого був накладений арешт на вищевказане майно, не наполягає на подальшому збереженні речових доказів в даному кримінальному провадженні та в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки майно вже повернуто, слідчий суддя дійшов висновку, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, скасування арешту необхідне для усунення перешкод у здійсненні прав власника щодо вільного користування вилученим майном, а тому клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27.12.2018 на вилучене під час обшуку 19.12.2018 у автомобілі Lexus LS460 , який перебуває в користуванні ОСОБА_1 , майно, а саме:

1) грошові кошти у сумі 331 250 грн.;

2) протокол випробувань №1583-Л від 13.04.2018 з печаткою ТОВ МІК , код 30105738, замовник ТОВ МІК , 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69 а, продукція шапка-феска (шапка-підшоломник) - ШП, модель 2, вид 2, на 3 арк.;

3) протокол №64063.18 від 18.04.2018 випробувань сировини для виготовлення виробу шапеп-феска (шапка-підшоломник) - ШП (модель 2, вид 2) виробництва ТОВ МІК , виконавець - Державне підприємство Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 4 аркушах;

4) протокол вимірювань №37-0842 від 23.04.2018 координат кольору та кольорових відмінностей, замовник ТОВ МІК , виконавець Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, сертифікації та захисту прав споживачів на 4 аркушах;

5) аркуш паперу з рукописним записом;

6) конверт формату А4 жовтого кольору з документами - довіреність №102504, видана менеджеру зі збуту ОСОБА_2 на отримання тканини від ТОВ МІК та видаткова накладна №ТЕК-000418 від 25.10.2018, з примірники товарно-транспортної накладної №ТЕК-000290 від 30.07.2018 ТОВ МІК на 6 аркушах;

7) конверт формату А4 жовтого кольору з документами - товарно-транспортні накладні, замовник ТОВ МІК , вантажовідправник ТОВ Едванс Гранд , вантажоодержувач ТОВ МІК ;

8) документи щодо фінансово-господарських документів ТОВ МІК , а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на 56 аркушах;

9) стартовий пакет ВФ Україна з номером НОМЕР_1 ;

10) аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ МІК Трейдопт НОМЕР_2 ТОВ на 1 аркуші;

11) аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ Торговий дім МІК Трейд 40262134 на 1 аркуші.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Жовноватюк

Зареєстровано 05.07.2019
Оприлюднено 05.07.2019
Дата набрання законної сили 02.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону