ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2019 р. Справа№200/5262/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Череповського Є.В., при секретарі Ветровій О.В., за участю представника Позивача Єфанової Н.В., представника Відповідача Вовченка С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ до Головного управління ДФС у Донецькій області про скасування податкових повідомлень - рішень Головного управління ДФС у Донецькій області форми В4 № 0010561411 від 29.12.2018 р., форми Р № 0010551411 від 29.12.2018 р., -

В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" звернулося до суду з позовом до Головного управління ДФС у Донецькій області про скасування податкових повідомлень - рішень Головного управління ДФС у Донецькій області форми В4 № 0010561411 від 29.12.2018 р., форми Р № 0010551411 від 29.12.2018 р.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначив, що Відповідачем було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку з питань дотримання повноти декларування та своєчасної сплати податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами-постачальниками ТОВ "ІЗОТРАНС" за червень та липень 2018 року, з ТОВ "ПРОВНЕЛ" за липень 2018 року, за результатами чого складено акт № 1446/05-99-14-11/25121804 від 11 грудня 2018 року, згідно висновків якого встановлено порушення Позивачем податкового законодавства. 29 грудня 2019 року Відповідачем відносно Позивача було прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення. Позивач не погоджується з ними та вважає їх протиправними.

Провадження у справі відкрито ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 16 квітня 2019 року, призначене підготовче засідання по справі.

18 червня 2019 року суд своєю ухвалою закрив підготовче провадження, розпочато судовий розгляд справи по суті.

02 травня 2019 року Відповідачем через канцелярію суду надано відзив на адміністративний позов, в якому зазначено, що під час перевірки встановлено завищення Позивачем податкового кредиту у загальній сумі 3490852,00 грн., в результаті включення до його складу сум податку на додану вартість по податкових накладних контрагентів, по операціях з постачання ТОВ "ІЗОТРАНС" , ТОВ "ПРОВНЕЛ" товарів, реальність здійснення яких фактично не встановлена. При цьому, встановлена відсутність у ТОВ "ІЗОТРАНС" , ТОВ "ПРОВНЕЛ" необхідної кількості трудових ресурсів, обладнання, складських приміщень, що свідчить про неможливість здійснення господарської діяльності. Вважає, що операції по взаємовідносинам ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" з ТОВ "ІЗОТРАНС" , ТОВ "ПРОВНЕЛ" за червень - липень 2018 року не мали реального характеру.

Враховуючи вищевикладене, Відповідач вважає, що діяв виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України, просить відмовити у задоволенні адміністративного позову.

18 червня 2019 року Відповідачем надані додаткові пояснення, в яких зазначено, що фактичний рух товарів, зазначених в податкових накладних ТОВ "ІЗОТРАНС" та ТОВ "ПРОВНЕЛ" по покупцю ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" неможливий за ланцюгом всіх платників податків, які брали участь у здійсненні взаємопов`язаних нереальних господарських операцій, до платника податків 3-ї ланки ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" .

В судовому засіданні представник Позивача підтримав позовні вимоги, надав пояснення, аналогічні викладеним в позовній заяві.

Представник Відповідача в судовому засіданні заперечив проти позовних вимог, надав пояснення, аналогічні викладеним у відзиві на адміністративний позов.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позивач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" (ідентифікаційний код 25121804) зареєстроване як юридична особа, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис, перебуває в стані припинення. Зареєстроване за адресою: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Машинобудівників, б. 34 Б.

Ці обставини встановлені на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідач - Головне управління ДФС у Донецькій області, є суб`єктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує надані йому Податковим кодексом України повноваження, згідно ст. 43 КАС України здатний здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки.

На підставі наказу ГУ ДФС у Донецькій області від 23.11.2018 року № 2208 посадовими особами Дружківського відділу аудиту платників управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" , код за ЄДРПУ 25121804, з метою контролю за дотриманням повноти декларуванн та своєчасності сплати податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами постачальниками ТОВ "ІЗОТРАНС" (код за ЄДРПОУ 41128574) за червень та липень 2018 року, ТОВ "ПРОВНЕЛ" (код за ЄДРПОУ 41956454) за липень 2018 року (том 1 а.с. 37-61).

Перевіркою встановлено порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст. 198, п. 201.10 ст.201 Податкового кодексу України, в результаті чого завищено податковий кредит всього у сумі 3 490 852 грн., у тому числі за червень 2018 року у розмірі 2 289 804 грн., за липень 2018 року у сумі 1 201 048 грн., внасдлідок не підтвердження реальності здійснення операцій постачання товарів контрагентами-постачальниками ТОВ "ІЗОТРАНС" зпа період червень - липень 2018 року, ТОВ "ПРОВНЕЛ" за період липень 2018 року по ланцюгам постачання, та відсутності документального підтвердження їх походження (виробника, імпортера), транспортування та використання у власній господарській діяльності ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" .

В результаті чого встановлено:

- заниження ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" податку на додану вартість всього у сумі 1722929 грн., у тому числі за липень 2018 року у сумі 1722929 грн.,

- завищено від`ємне значення податку на додану вартість в періоді, що перевіряється, на загальну суму 1767923 грн., з них за липень 2018 року сумі 1767923 грн.

29.12.2018 року на підставі акту перевірки від 11.12.2018 року №1446/05-99-14-11/25121804 винесено податкові повідомлення-рішення:

- форми Р № 0010551411, яким за порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст. 198 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість із вироблених в України товарів (робіт, послуг) на 2 584 393,50 грн., в т.ч. за податковим зобов`язанням у сумі 1 722 929 грн., за штрафними санкціями 861 464,50 грн. (том 1 а.с. 31);

- форми В4 № 0010561411, яким за порушення пп. б) п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, пп. а) п. 198.1, п.198.2, п.198.3 ст. 198, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на 1 767 923 грн. (том 1 а.с. 33).

Стосовно доводів позивача про відсутність підстав для проведення перевірки, суд враховує, що згідно п. 73.3 статті 73 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

У разі, коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 статті 73 Кодексу, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Відповідно до п.п. 78.1.1, п.п. 78.1.4 п. 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Суд зазначає, що платник податку, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж податкова перевірка відбулася, в подальшому предметом розгляду в суді є суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Щодо суті порушень, встановлених Відповідачем за результатами документальної позапланової невиїзної перевірки, суд зазначає наступне.

14 травня 2018 року між покупцем ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" та постачальником ТОВ "ІЗОТРАНС" укладено договір поставки № 1405/в, предметом якого є передача у власність покупця товару в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими Сторонами в цьому Договорі та Специфікаціях до нього (том 1 а.с. 62-69).

ТОВ "ІЗОТРАНС" є платником податку на додану вартість з 28.02.2017 року, що підтверджується даними реєстру платників податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 411285711236 .

14 травня 2018 року підписана специфікація №1 до Договору поставки №1405/в від 14 травня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 10 000,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 12 450 000,00 грн., з ПДВ - 14 940 000,00 грн. (том 1 а.с. 70).

27 червня 2018 року підписана специфікація №2 до Договору поставки №1405/в від 14 травня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 3 850,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 4 793 250,00 грн., з ПДВ - 5 751 900,00 грн. (том 1 а.с. 71).

ТОВ "ІЗОТРАНС" виписані податкові накладні: № 1 від 01.06.2018 року - на суму 590 130,00 грн., в т.ч. ПДВ 98 355,00 грн., № 2 від 01.06.2018 року - на суму 597 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 99 600,00 грн., № 3 від 01.06.2018 року - на суму 525 888,00 грн., в т.ч. ПДВ 87 648,00 грн., № 4 від 05.06.2018 року - на суму 271 908,00 грн., в т.ч. ПДВ 45 318,00 грн., № 9 від 016.06.2018 року - на суму 525 888,00 грн., в т.ч. ПДВ 87 648,00 грн., № 10 від 06.06.2018 року - на суму 297 862,50 грн., в т.ч. ПДВ 49 643,75 грн., № 14 від 26.07.2018 року - на суму 162 248,40 грн., в т.ч. ПДВ 27 041,40 грн., № 20 від 06.06.2018 року - на суму 2 900 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 483 333,33 грн., № 34 від 12.06.2018 року - на суму 1 195 200,00 грн., в т.ч. ПДВ 199 200,00 грн., № 35 від 12.06.2018 року - на суму 804 802,86 грн., в т.ч. ПДВ 134 133,81 грн.№ 80 від 18.06.2018 року - на суму 1 195 200,00 грн., в т.ч. ПДВ 199 200,00 грн., № 81 від 18.06.2018 року - на суму 1 005 462,00 грн., в т.ч. ПДВ 167 577,00 грн., № 85 від 19.06.2018 року - на суму 1 792 800,00 грн., в т.ч. ПДВ 298 800,00 грн., № 86 від 19.06.2018 року - на суму 1 494 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 249 000,00 грн., № 87 від 19.06.2018 року - на суму 542 082,64 грн., в т.ч. ПДВ 90 347,11 грн. (том 1 а.с. 134-178).

08 червня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписаний рахунок на оплату № 156, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 156 (том 1, а.с. 193-194).

11 червня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписаний рахунок на оплату № 164, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 164 (том 1, а.с. 191-192).

21 червня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписаний рахунок на оплату № 173, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 173 (том 1, а.с. 189-190).

29 червня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписаний рахунок на оплату № 180, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 180 (том 1, а.с. 186-188).

09 липня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписаний рахунок на оплату № 186, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 186 (том 1, а.с. 182-183).

17 липня 2018 року ТОВ "ІЗОТРАНС" виписані рахунки на оплату № 192, № 193, підписано акти прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 192, № 193 (том 1, а.с. 179-181, 184-185).

На підтвердження якості товару надані посвідчення про якість вугілля №211 від 28.05.2018 року, № 212 від 28.05.2018 року, № 214 від 31.05.2018 року, № 219 від 01.06.2018 року, № 229 від 03.06.2018 року, № 248 від 11.06.2018 року, № 275 від 21.06.2018 року, № 282 від 25.06.2018 року, № 291 від 01.07.2018 року, № 303 від 07.07.2018 року, № 304 від 09.07.2018 року, № 305 від 09.07.2018 року, № 306 від 11.07.2018 року, № 307 від 11.07.2018 року, № 309 від 14.07.2018 року, № 314 від 14.07.2018 року, № 315 від 15.07.2018 року, № 316 від 17.07.2018 року, № 317 від 18.07.2018 року, № 318 від 18.07.2018 року, № 324 від 28.07.2018 року, № 324 від 28.07.2018 року, (том 2 а.с. 27-70).

Оплата за товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, про що свідчать платіжні доручення (том 1 а.с. 84-97).

09 липня 2018 року між покупцем ТОВ Добропіллявугілля та постачальником ТОВ "ПРОВНЕЛ" укладено договір поставки № 09/07-в, предметом якого є передача у власність покупця товару в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими Сторонами в цьому Договорі та Специфікаціях до нього (том 1 а.с. 72-79).

ТОВ "ПРОВНЕЛ" є платником податку на додану вартість з 21.03.2018 року, що підтверджується даними реєстру платників податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 419564505811 .

09 липня 2018 року підписана специфікація №1 до Договору поставки №09/07-в від 09 липня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 6 500,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 8 092 500,00 грн., з ПДВ - 9 711 000,00 грн. (том 1 а.с. 80).

16 липня 2018 року підписана специфікація №2 до Договору поставки №09/07-в від 09 липня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 6 000,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 7 470 000,00 грн., з ПДВ - 8 964 000,00 грн. (том 1 а.с. 81).

25 липня 2018 року підписана специфікація №3 до Договору поставки №09/07-в від 09 липня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 5 000,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 6 225 000,00 грн., з ПДВ - 7 470 000,00 грн. (том 1 а.с. 82).

31 липня 2018 року підписана специфікація №4 до Договору поставки №09/07-в від 09 липня 2018 року, в якій визначено найменування товару - вугільна фракція дрібнодисперсна, кількість - 20 000,00 тон за ціною без ПДВ 1245,00 грн./т, загальна вартість без ПДВ - 24 900 000,00 грн., з ПДВ - 29 880 000,00 грн. (том 1 а.с. 83).

ТОВ "ПРОВНЕЛ" виписані податкові накладні: № 89 від 13.07.2018 року - на суму 392 343,74 грн., в т.ч. ПДВ 65 390,62,00 грн., № 90 від 16.07.2018 року - на суму 1 280 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 213 333,33 грн., № 112 від 19.07.2018 року - на суму 900 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 150 000,00 грн., № 138 від 23.07.2018 року - на суму 750 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 125 000,00 грн., № 165 від 24.07.2018 року - на суму 1 113 786,84 грн., в т.ч. ПДВ 185 631,14 грн., № 184 від 26.07.2018 року - на суму 82 222,20 грн., в т.ч. ПДВ 13 703,70 грн., № 211 від 30.07.2018 року - на суму 1 000 980,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 830,00 грн., № 212 від 30.07.2018 року - на суму 857 708,94 грн., в т.ч. ПДВ 142 951,49 грн., № 238 від 31.07.2018 року - на суму 667 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 111 166,67 грн. (том 1 а.с. 108-133).

17 липня 2018 року ТОВ "ПРОВНЕЛ" виписаний рахунок на оплату № 15, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 15 (том 1, а.с. 200-201).

23 липня 2018 року ТОВ "ПРОВНЕЛ" виписаний рахунок на оплату № 19, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 19 (том 1, а.с. 197-199).

31 липня 2018 року ТОВ "ПРОВНЕЛ" виписаний рахунок на оплату № 21, підписано акт прийому-передачі вугільної фракції дрібнодисперсної № 21 (том 1, а.с. 195-196).

Оплата за товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, про що свідчать платіжні доручення (том 1 а.с. 98-107).

ТОВ "ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ" подані податкові декларації з податку на додану вартість за червень, липень 2018 року, згідно яких вбачається включення до податкового кредиту сум податку по взаємовідносинам з ТОВ "ІЗОТРАНС" у сумі 2289804 грн. за червень 2018 року, 27041,40 грн. за липень 2018 року, з ТОВ "ПРОВНЕЛ" 1174006,95 грн. за липень 2018 року.

На підтвердження реалізації товару Позивачем надано акти звіряння по кількості та якості відвантаженого товару, підписані ТОВ Енерготрейдінг (т.2, а.с. 71-80), рахунки на оплату (т.2, а.с. 104-113), платіжні доручення (т.2, а.с. 114-119).

При ухваленні рішення суд виходив з наступних мотивів та керувався такими положеннями законодавства.

Згідно з ст. 14.1.181 Податкового кодексу України, податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов`язання звітного періоду, визначена згідно з цим законом.

Відповідно до ст. 14.1.156 Податкового кодексу України, податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Згідно з ст. 198.3. Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Статтею 201 п.201.1 Податкового кодексу України передбачено, що платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996-ХIV) господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Це означає, що для віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту відповідна господарська операція має дійсно відбутися, тобто бути реальною та спрямованою на досягнення певного економічного ефекту (в коротко- або довгостроковій перспективі).

Судом досліджені договори поставки, специфікації до цих договорів, акти прийому-передачі вугільної продукції, залізничні накладні.

Суд вважає, що зазначені докази у їх сукупності вказують на наявність та рух товару - вугільної фракції дрібнодисперсної у встановленому порядку, який придбано у ТОВ "ІЗОТРАНС" та ТОВ "ПРОВНЕЛ" з метою подальшого використання у межах господарської діяльності.

Суд зазначає, що податкова інформація стосовно ТОВ "ІЗОТРАНС" та ТОВ "ПРОВНЕЛ" не може слугувати єдиною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання господарських операцій Позивачем за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи та не може бути доказом вчинення Позивачем незаконної господарської діяльності.

Відповідно до статті 61 Конституції України, юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Законодавством України не передбачена відповідальність юридичної особи за зобов`язаннями іншої юридичної особи, в тому числі за податковими зобов`язаннями.

Суд звертає увагу, що з огляду на принцип персональної відповідальності платника податку, право на податковий кредит та віднесення сум понесених витрат до складу валових витрат позивача не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами.

Таким чином, недотримання контрагентами Позивача податкової дисципліни має правові наслідки саме для цих контрагентів, оскільки порушення платником вимог податкового законодавства тягне застосування заходів відповідальності саме до такого платника та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб (зокрема, його контрагентів) за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

Частиною 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Так в Постанові Верховного суду від 07.08.2018 року по справі № 808/760/16 вказано, що відсутність у спірних контрагентів матеріальних та трудових ресурсів також не виключає можливості реального виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру. Основні та транспортні засоби можуть перебувати в постачальника на праві оренди або лізингу.

У Постанові Верховного суду від 15.05.2018 року по справі № 0870/9721/12 також зазначено, що за умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до фактичного руху активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків, придбання товарів з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, правильного обчислення податкового кредиту, наявності первинних документів, у тому числі податкових накладних, виданих особою, зареєстрованою платником податку на додану вартість , платник податку на додану вартість має право на податковий кредит.

Висновки про нереальність господарських операцій з придбання платником податків товару мають підтверджуватися належними та допустимими доказами і не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

Крім того, позбавлення платника податку права на формування податкового кредиту у зв`язку з невиконанням своїх обов`язків його контрагентом, порушує право особи мирно володіти своїм майном, що міститься у Першому Протоколі до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини від 20.03.1952 року (далі - Протокол 1 до Конвенції), яка є частиною національного законодавства згідно із ст. 9 Конституції України. Зокрема, стаття 1 Протоколу до Конвенції так визначає підстави, за яких особа може бути позбавлена свого майна: "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права".

Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 року у справі "Інтерсплав проти України" якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкта, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку.

На підставі викладеного суд вважає, що товариством з обмеженою відповідальністю ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ правомірно віднесено до складу податкового кредиту суми, згідно податкових накладних, виписаних ТОВ "ІЗОТРАНС" та ТОВ "ПРОВНЕЛ" за період червень, лиаень 2018 року, у зв`язку з чим відсутні підстави для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення.

На підставі викладеного, суд дійшов до висновку, що податкові повідомлення-рішення форми В4 № 0010561411 від 29.12.2018 р., форми Р № 0010551411 від 29.12.2018 р підлягають скасуванню, а позовні вимоги - задоволенню.

Згідно з положеннями частини першої статті 139 КАС, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При поданні позовної заяви Позивачем сплачено судовий збір у розмірі 19 210,00 грн. згідно платіжного доручення №141 від 05.04.2019 року.

У зв`язку із повним задоволенням позовних вимог, судовий збір підлягає стягненню за рахунок бюджетних асигнувань Відповідача на користь Позивача.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8-9, 19-20, 22, 25-26, 72-78, 90, 139, 241-246, 255, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ (84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Машинобудівників, б. 34 Б, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 25121804) до Головного управління ДФС у Донецькій області (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької Дивізії, 114, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39406028) про скасування податкових повідомлень - рішень Головного управління ДФС у Донецькій області форми В4 № 0010561411 від 29.12.2018 р., форми Р № 0010551411 від 29.12.2018 р. - задовольнити повністю.

Скасувати податкові повідомлення - рішення Головного управління ДФС у Донецькій області форми В4 № 0010561411 від 29.12.2018 р., форми Р № 0010551411 від 29.12.2018 р.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Донецькій області на користь товариства з обмеженою відповідальністю ДОНВУГЛЕРЕСУРСИ судовий збір у розмірі 19 210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) грн. 00 коп.

Рішення прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено у судовому засіданні 05 липня 2019 року.

Рішення Донецького окружного адміністративного суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Є.В. Череповський

Дата ухвалення рішення 05.07.2019
Оприлюднено 08.07.2019

Судовий реєстр по справі 200/5262/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.10.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.01.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.12.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 06.11.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 06.11.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.09.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.09.2019 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.04.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/5262/19-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону