Рішення
від 10.07.2019 по справі 918/398/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2019 р. м. Рівне Справа № 918/398/19

Господарський суд Рівненської області у складі судді Горплюка А.М. , розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор - Сервіс"

до Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" від імені та в інтересах якого діє філія "Рівненська ДЕД" ДП "Рівненський облавтодор"

про стягнення завданих збитків в сумі 252 443, 80 грн.

Секретар судового засідання Сідлецька Ю.Р.

Представники сторін:

Від позивача: не з`явився.

Від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" звернулося в Господарський суд Рівненської області із позовною заявою до Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про стягнення завданих збитків в сумі 252 443 грн. 80 коп. В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на те, що відповідачем порушено умови договору надання послуг (виконання робіт) №2 від 14.03.2016 року в частині реєстрації податкових накладних за результатами господарський операцій, що призвело до позбавлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" права на податковий кредит в сумі 252 443 грн. 80 коп.

Ухвалою від 10.06.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження по справі № 918/398/19. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 27.06.2019.

27.06.2019 від Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" надійшло клопотання про перенесення розгляду справи.

Ухвалою від 27.06.2019 судове засідання відкладено на 11.07.2019.

В судове засідання представник відповідача не з`явився, відзиву на позов не надав. Про місце дату та час розгляду справи сторони повідомлявся належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи поштовим повідомленням.

Представник позивача у судове засідання не з`являвся, однак 11.07.2019 від останнього надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника позивача.

Частиною 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Оскільки у матеріалах справи містяться докази належного повідомлення сторін про дату, час та місце розгляд справи, а ухвалою суду від 27.06.2019 року явка повноважних представників сторін в судове засідання обов`язковою не визнавалась, суд приходить до висновку, що розгляд даної справи належить здійснити за наявними у ній матеріалами без участі представників позивача та відповідача.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд прийшов до наступних висновків.

14.03.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс", що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Юрчука Олексія Володимировича, що діє на підставі статуту (надалі - Замовник) та Філією "Рівненська ДЕД" ДП "Рівненський облавтодор", що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі начальника філії Шинкарука Андрія Миколайовича, що діє на підставі положення про філію та доручення №13-16 від 04.01.2016р. (надалі - Виконавець ) укладено договір про надання послуг (виконання робіт) № 2 (арк.с. 31-33).

Відповідно до умов даного договору, а саме, п. 1.1 виконавець зобов`язується відповідно до заявок замовника, які погоджуються сторонами, протягом визначеного в договорі строку надати послуги (виконати роботи) будівельною технікою - фрезою Wirtgen 2000, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги

Пунктом 1.2 договору зазначено, що місце надання послуг: автодороги загального користування Волинської та Рівненської області.

По пункту 3.1 договору за надання передбачених договором послуг замовник сплачує виконавцю плату в розмірі, зазначеному у акті прийому-передачі наданих послуг або акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні.

Згідно п. 3.3 оплата коштів за фактично надані послуги здійснюється замовником протягом (двадцяти) банківських днів з моменту підписання сторонами актів.

Відповідно до п. 6.1. договору цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1. цього договору та закінчується 31 грудня 2016 року (п. 6.2. Договору).

Договір підписаний уповноваженими представниками та скріплений печатками сторін.

На виконання умов Договору Філією "Рівненська ДЕД" ДП "Рівненський облавтодор" надано послуги на загальну суму 1 514 662 грн. 80 коп., в т.ч. ПДВ 20% 252 443 грн. 80 коп., що підтверджується актами здачі-прийняття робіт: №ОУ 0000010 від 05.04.2016 на суму 196 266 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 32 711 грн. 00 коп., №ОУ 0000013 від 26.04.2016 на суму 355 096 грн. 80 коп., в т.ч. ПДВ 20% 59 182 грн. 80 коп., №ОУ 0000021 від 19.05.2016 на суму 619 175 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 103 195 грн. 83 коп., № ОУ-0000027 від 30.05.2016 на суму 344 125 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 57 354 грн. 17 коп., які сторонами підписані та скріплені печатками юридичних осіб. (арк.с. 34-37).

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" надані Філією "Рівненська ДЕД" ДП "Рівненський облавтодор" згідно договору послуги оплатило частково грошовими коштами на суму 454 598 грн. 26 коп., що підтверджується банківськими виписками та копіями платіжних доручень (арк.с. 39-50)

В рахунок оплати послуг Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" поставило товарів на загальну суму 625 883 грн. 60 коп., що підтверджується видатковими накладними №РН-00017 від 31.03.2016 на суму 145 820 грн.40 коп., №РН -00018 від 31.03.2016, на суму 34 081 грн. 08 коп., №РН-00029 від 18.04.2016 на суму 41 433 грн. 60 коп., №РН-00030 від 18.04.2016р. на суму 3 451 грн. 25 коп., №РН-00031 від 19.04.2016 на суму 124 577 грн. 53 коп., №РН-00034 від 27.04.2016 на суму 19 030 грн. 18 коп., №РН-00035 від 27.04.2016 на суму 27 500 грн. 02 коп., № РН-00037 від 28.04.2016 на суму 6 875 грн. 00 коп., №РН-00039 від 29.04.2016 від 6 920 грн. 02 коп., №РН-00052 від 27.05.2016 на суму 104 665 грн. 25 коп., №РН-00053 від 27.05.2016 на суму 74 631 грн. 78 коп., №РН-00054 від 27.05.2016 на суму 12 978 грн. 00 коп., № РН-00055 від 27.05.2016 на суму 14 249 грн. 40 коп., №РН-00069 від 13.06.2016 на суму 9 670 грн. 09 коп., які сторонами підписані та скріплені печатками юридичних осіб (арк.с. 52-59)

Крім того, 11.07.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" та ДП "Рівненський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" укладено договір про зарахування зустрічних однорідних грошових вимог, згідно п. 1.3 даного розмір зустрічних однорідних грошових вимог сторін погашаються частково на суму 438 986 грн. 04 коп. (арк.с. 60).

Таким чином, оплата за надані послуги за договором про надання послуг (виконання робіт) № 2 від 14.03.2016 в сумі 1 514 662 грн. 80 коп., з урахуванням оплати авто послуг згідно акту №ОУ-0000009 від 31.03.2016 на суму 4 805 грн. 10 коп. Товариством з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" здійснив в повному обсязі, що також підтверджується актом звірки від 02.10.2018 (арк.с. 61).

Судом встановлено, що відповідач встановленого Податковим кодексом України обов`язку щодо реєстрації податкових накладних не виконав, у зв`язку з чим Товариством з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" звернулося до господарського суду з даним позовом про відшкодування збитків.

Відповідно до п. 14.1.181 ст. 14 Податкового кодексу України у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин (далі - ПК), податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно з п. 198.1 ст. 198 ПК України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів та послуг.

За приписами п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до пункту 201.10. статті 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 ПК України Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше, зокрема, дата отримання платником податку товарів/послуг.

Пунктом 201.11 статті 201 ПК України встановлено, що підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:

а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв`язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Порядок обчислення та накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку встановлює Кабінет Міністрів України;

в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу;

г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (п. 198.6 ст. 198 ПК України).

Відповідно до п. 198.6. ст. 198 ПК України у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Судом встановлено, що датою виникнення податкових зобов`язань був день складення актів здачі наданих послуг:

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ 0000010 від 05.04.2016 на суму 196 266 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 32 711 грн. 00 коп.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ 0000013 від 26.04.2016 на суму 355 096 грн. 80 коп., в т.ч. ПДВ 20% 59 182 грн. 80 коп.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ 0000021 від 19.05.2016 на суму 619 175 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 103 195 грн. 83 коп.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000027 від 30.05.2016 на суму 344 125 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% 57 354 грн. 17 коп.

Таким чином, податкові накладні мали бути зареєстровані відповідачем в термін, що не перевищує 1095 днів з дати складення податкових накладних, що дало б право позивачу сформувати податковий кредит, тобто по акту №ОУ 0000010 від 05.04.2016 до 05.04.2019, по акту №ОУ 0000013 від 26.04.2016 до 26.04.2019, по акту №ОУ 0000021 від 19.05.2016 до 19.05.2019, по акту № ОУ-0000027 від 30.05.2016 до 30.05.2019.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Пунктом 201.7 ст. 201 ПК України визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Згідно з п. 201.10 ст. 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов`язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період. У разі порушення продавцем товарів/послуг граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв`язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Як вбачається з викладеного вище, згідно з п. 201.10 ст. 201 ПК України на продавця товарів/послуг покладено обов`язок в установлені терміни скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних, чим зумовлено обґрунтоване сподівання контрагента на те, що це зобов`язання буде виконано, оскільки тільки підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних суми податку можуть бути віднесені до складу податкового кредиту.

Відповідно до частин 1, 2 статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Згідно зі ст. 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Для застосування такого заходу відповідальності як стягнення збитків необхідна наявність усіх елементів складу господарського правопорушення: 1) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи (порушення зобов`язання); 2) шкідливого результату такої поведінки - збитків; 3) причинного зв`язку між протиправною поведінкою та збитками; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду. У разі відсутності хоча б одного із цих елементів відповідальність у вигляді відшкодування збитків не настає.

Відповідач встановленого Податковим кодексом України обов`язку щодо реєстрації податкових накладних не виконав.

З наведених вище норм вбачається, що такі порушення відповідача позбавили позивача права включити суми ПДВ до складу податкового кредиту та, відповідно, скористатись правом на зменшення податкового зобов`язання на суму 252 443 грн. 82 коп., тобто позивач поніс збитки.

З огляду на викладене у цьому випадку є прямий причинно-наслідковий зв`язок між бездіяльністю відповідача щодо виконання визначеного законом обов`язку зареєструвати податкові накладні та неможливістю включення сум ПДВ до податкового кредиту позивача, а також, відповідно, зменшення податкового зобов`язання на зазначену суму, яка фактично є збитками цієї особи.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 03.12.2018 у справі № 908/76/18.

При прийнятті даного рішення судом також враховано, що у провадженні Господарського суду Волинської області перебувала справа №903/915/17 за позовом Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" про стягнення 303 598 грн. 26 коп. заборгованості.

У рамках вказаної справи Товариством з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" було пред`явлено зустрічний позов про стягнення із Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" 252 443 грн. 80 коп. збитків, заподіяних не проведенням реєстрації податкових накладних у встановленому порядку.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 12.03.2018 у справі №903/915/17 в зустрічному позові відмовлено.

При цьому, вказаним судовим рішенням зокрема встановлено наступне: "….Судом встановлено, що акти здачі прийняття робіт (надання послуг) №ОУ 0000010 від 05.04.2016р. на суму 196 266,00 грн. в т.ч ПДВ 20% 32711,00 грн., №ОУ 0000013 від 26.04.2016р. на суму 355096,80 грн. в т.ч ПДВ 20% 59182,80 грн., №ОУ 0000021 від 19.05.2016р. на суму 619175,00 грн. в т.ч ПДВ 20% 103195,83 грн., №ОУ 0000027 від 30.05.2016р. на суму 344125,00 грн. в т.ч ПДВ 20% 57354,17 грн. та податкові накладні не зареєстровані Дочірнім підприємством Рівненський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Автомобільні дороги України в Єдиному реєстрі податкових накладних, проте останній має право коригувати до таких податкових накладних не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних.

Враховуючи вищезазначене, Товариство з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" звернулось з позовом до Дочірнього підприємства Рівненський облавтодор Відкритого акціонерного товариства Автомобільні дороги України про стягнення 252 443,80 грн. завданих збитків., спричинених протиправними діями, які полягають у порушенні договірних зобов`язань, що зумовило втрату товариством права на формування податкового кредиту з ПДВ у зв`язку з порушенням строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних за результатами господарських операцій передчасно . " .

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пункту 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для справи.

Пунктами 1 та 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Зазначені норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

За таких обставин, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор-Сервіс" до Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" про стягнення завданих збитків в сумі 252 443 грн. 80 коп. є обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами, а відтак підлягають задоволенню.

У зв`язку із задоволенням позову на підставі ст.ст. 129 ГПК України на відповідача слід покласти судові витрати по справі.

Керуючись ст.ст. 129, 237-240 Господарського процесуального кодексу України, суд-

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (33028, м. Рівне, вул. Остафова, 7, код ЄДРПОУ 31994540) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцькавтодор - Сервіс" (43000, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66, код ЄДРОПУ 23251561) - 252 443 (двісті п`ятдесят дві тисячі чотириста сорок три) грн. 80 коп. завданих збитків та 3 786 (три тисячі сімсот вісімдесят шість) грн. 66 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду Рівненської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку встановленому ст.ст. 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано 15 липня 2019 року.

Суддя А.М. Горплюк

Дата ухвалення рішення10.07.2019
Оприлюднено15.07.2019

Судовий реєстр по справі —918/398/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

Судовий наказ від 18.08.2019

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

Рішення від 10.07.2019

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

Ухвала від 26.06.2019

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

Ухвала від 09.06.2019

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Горплюк А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні