ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

15.07.2019 Справа №755/18867/18

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого - судді Вийванко О. М.

за участю секретаря с/з Стрілковій М. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя.

ОСОБА_1 звернулася в суд із заявою про забезпечення позову в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя, шляхом накладення арешту на 1/2 частку грошових коштів, що зберігаються на банківських депозитних вкладах/рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у банківських установах України, в тому числі на рахунки в АТ Альфа-Банк , АТ Сбербанк , ПАТ Універсал Банк , АТ КБ ПриватБанк , ПАТ АБ Укргазбанк , ПАТ Державний ощадний банк України , АТ Укрсиббанк , АТ Райффайзен Банк Аваль , 1/2 частку автомобіля марки Kia Rio , 2013 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , тип - легковий седан-В, на 1/2 частку двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , на 1/2 частку трикімнатної квартири АДРЕСА_2 , що належать відповідачу ОСОБА_2 на праві приватної власності.

Заява обґрунтована тим, що предметом вказаного позову є набуте в шлюбі рухоме та нерухоме майно, а саме: грошові кошти, що зберігаються на банківських депозитних вкладах/рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_2 , автомобіль марки Kia Rio , 2013 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , тип - легковий седан-В, двокімнатна квартира АДРЕСА_1 , та 1/2 частки трикімнатної квартири АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_2 на праві приватної власності. Позивачу стало відомо, що останній намагатиметься відчужити належне йому майно, що зробить неможливим виконання рішення суду, а тому, невжиття заходів забезпечення позову може утруднити виконання майбутнього рішення суду про можливе задоволення позову ОСОБА_1 .

Перевіривши та дослідивши матеріали даної справи, суд приходить до висновку, що заява позивача про забезпечення позову підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 153 ЦПК України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду).

Згідно з ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Вимогами п. 3-4 ч. 1 ст. 151 ЦПК України передбачено, що заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову, а також захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.

Відповідно до роз`яснень п.4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 року Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову , розглядаючи заяву про забезпечення позову суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Як вбачається із матеріалів справи, автомобіль марки Kia Rio , 2013 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , тип - легковий седан-В, належить на праві приватної власності відповідачу ОСОБА_2 , що стверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , видане ВРЕР-1 УДАІ в м. Києві.

Також, ОСОБА_2 на праві приватної власності належить двокімнатна квартира АДРЕСА_1 , та на праві приватної спільної часткової власності 1/2 частки трикімнатної квартири АДРЕСА_2 , що стверджується відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

У зв`язку із тим, що відповідач може відчужити дане майно, позивач вважає, що слід вжити заходи забезпечення позову, шляхом накладення арешту на вищевказане майно, оскільки невжиття заходів забезпечення позову може утруднити виконання майбутнього рішення суду про можливе задоволення позову позивача.

Проаналізувавши заяву про забезпечення позову, матеріали позовної заяви, беручи до уваги те, що між сторонами існує спір з приводу поділу спільного майна подружжя, яке належить на праві приватної власності відповідачу, виходячи із засад розумності, та обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову, з урахуванням забезпечення збалансованості інтересів сторін та зважаючи на наявність загрози утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, суд вважає, що заяву про вжиття заходів забезпечення позову слід задовольнити частково, шляхом накладення арешту на 1/2 частку автомобіля марки Kia Rio , 2013 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , тип - легковий седан-В, на 1/2 частку двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , та на 1/2 частку трикімнатної квартири АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_2 , оскільки такий вид забезпечення позову є доцільним та співрозмірним заявленим позовним вимогам.

Згідно ч.3 ст.154 ЦПК України, суд зобов`язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо: позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

Суд не застосовує зустрічне забезпечення, оскільки позивач має зареєстроване в установленому законом порядку місце проживання на території України та у її власності є майно, що в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

Одночасно суд повідомляє, що відповідач має право звернутися до суду про застосування зустрічного забезпечення.

В частині накладення арешту на 1/2 частку грошових коштів, що зберігаються на банківських депозитних вкладах/рахунках, які оформлені на ім`я ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у банківських установах України, в тому числі на рахунки в АТ Альфа-Банк , АТ Сбербанк , ПАТ Універсал Банк , АТ КБ ПриватБанк , ПАТ АБ Укргазбанк , ПАТ Державний ощадний банк України , АТ Укрсиббанк , АТ Райффайзен Банк Аваль , слід відмовити, оскільки в матеріалах справи відсутні докази щодо відкритих у відповідача банківських рахунків та наявності на них належних відповідачу грошових коштів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 149-153, 154, 261, 352-354 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ спільного майна подружжя.

Накласти арешт на 1/2 частку автомобіля марки Kia Rio , 2013 року випуску, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , тип - легковий седан-В, на 1/2 частку двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , та на 1/2 частку трикімнатної квартири АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 ).

Відмовити в решті заявлених вимог.

Ухвала суду про забезпечення позову підлягає до негайного виконання.

Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи, відповідно до ст.158 ЦПК України.

Копію ухвали для виконання направити до відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційної скарги не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину ухвали суду або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Тернопільського апеляційного суду або через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Повний текст ухвали суду складено 15 липня 2019 року.

Головуючий суддяО. М. Вийванко

Дата ухвалення рішення 15.07.2019
Оприлюднено 16.07.2019

Судовий реєстр по справі 755/18867/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.04.2023 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Постанова від 27.02.2023 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 06.02.2023 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.01.2023 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.12.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 20.12.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 15.12.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.12.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 05.12.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 10.11.2022 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 15.07.2019 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 15.07.2019 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 30.05.2019 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Постанова від 02.05.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.04.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 04.04.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 19.03.2019 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 25.02.2019 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 28.12.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/18867/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону