ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_______________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "09" липня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/1126/13

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому справу № 906/1126/13 за заявою Управління Пенсійного фонду України в Малинському районі (м. Малин, Житомирська область) до боржника Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" (м. Малин, Житомирська область) про банкрутство,

за участю учасників судового процесу:

від кредиторів: Заруднєв Є.О. - представник Фірми Кьолер і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2910 від 14.05.2008, ордер на надання правової допомоги серії КВ №305655 від 04.01.2019); Захарко Н.В. - представник Малинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області (довіреність № 611 від 05.07.2019); Карпчук І.Б. - керівник ТОВ "Євроазіатська група"; Бондар Ю.В. - представник Коростенського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (довіреність №6980/01 від 05.07.2019)

від боржника: Неділько І.І. - керуючий санації;

присутній: Заруднєв Є.О. - директор ТОВ "3 ТІК Україна"

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод".

Ухвалою суду від 06.06.2019 серед іншого відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" від 02.05.2019 про заміну кредитора правонаступником; призначено наступне судове засідання на "09" липня 2019 р. об 11:30 год.

03.07.2019 на електронну пошту суду надійшло не підписане електронним цифровим підписом клопотання розпорядника майна боржника ОСОБА_1 від 02.07.2019 вих. №02-01/38 про перенесення судового засідання по справі на іншу дату, у зв`язку з перебуванням у відпустці.

Представник Фірми Кьолер і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ у судовому засіданні підтримав вищезазначене клопотання розпорядника майна боржника Зуха О.С.

Інші присутні учасники судового процесу зазначили, що при вирішення клопотання розпорядника майна боржника Зуха О.С. покладаються на розсуд суду.

Розглянувши вищезазначене клопотання розпорядника майна боржника Зуха О.С, вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Статтею 1 Закону України "Про електронний цифровий підпис" (далі - Закон) визначено, що електронний цифровий підпис це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) (частина 1 статті 3 Закону).

Згідно з частиною 2 статті 4 Закону, електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб`єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Відповідно до пункту 1.5.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 № 28, електронний лист є офіційним, якщо містить вкладення з текстом офіційного документа у вигляді файлу, скріпленого електронним цифровим підписом.

Документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі (1.5.17. Інструкції).

Враховуючи викладене, оскільки оригінал клопотання розпорядника майна боржника Зуха О.С. від 02.07.2019 вих. №02-01/38 про перенесення судового засідання по справі на іншу дату в паперовій формі до суду не надійшов, надіслане електронною поштою клопотання розпорядника майна боржника ОСОБА_2 О.С. без електронного цифрового підпису не може вважатися офіційним та не приймається до уваги судом.

Окрім того, ураховуючи, що явка розпорядника майна боржника Зуха О.С. у судове засідання не визнавалася обов`язковою, а неявка не може бути підставою для відкладення розгляду справи в цілому, а не окремої заяви чи клопотання, суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні клопотання розпорядника майна боржника Зуха О.С. про відкладення розгляду справи.

09.07.2019 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" надійшли письмові пояснення до заяви про заміну кредитора правонаступником, в яких повідомляється, що 12 червня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗТІК Україна" (код за ЄДР 43033432) було укладено Договір № М3070609 про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого ТОВ "ЕйПіЕс Україна" передало, а ТОВ "З ТІК Україна" отримало у власність майнові права, а саме - права вимоги до боржника, що виникли внаслідок невиконання останнім своїх зобов`язань за кредитним договором №04К-КЛ/158 від 07.12.06 та кредитним договором №04КО/25/264/ЮР від 02.04.2010, а також за договорами застави та іпотеки, укладеними з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника за кредитними договорами. Також 12.06.2019 року шляхом укладення нотаріально посвідченого Договору № 15-373 про відступлення прав вимоги за іпотечним договором - ТОВ "З ТІК Україна" набуло права іпотекодержателя за іпотечним договором №2393 від 08.12.2006 року, відповідно до положень якого боржник передав в іпотеку власне нерухоме майно, чим забезпечив виконання своїх грошових зобов`язань за кредитним договором №04К-КЛ/158 від 07.12.2006 року. З огляду на зазначене, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" зазначає про відсутність на даний час підстав для продовження розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" від 02.05.2019 про заміну кредитора правонаступником.

09.07.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю"3 ТІК Україна" надійшла заява, у якій повідомляється, що 12.06.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "3ТІК Україна" було укладено договір №МЗ070609/Н про відступлення прав за іпотечним договором та 05.07.2019 до суду Товариством з обмеженою відповідальністю"3 ТІК Україна" була надіслана заява про заміну кредитора його правонаступником з доданими до неї документами. З огляду на вищезазначене Товариство з обмеженою відповідальністю"3 ТІК Україна" просило суд долучити до матеріалів справи завірену копію кінцевої редакції додатку №1 до договору №МЗ070609 про відступлення права вимоги від 12.06.2019 та засвідчену копію додаткової угоди №1 до договору №МЗ070609 про відступлення права вимоги від 12.06.2019.

У судовому засіданні розглядалась заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" про заміну кредитора правонаступником.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" у засідання суду не з`явився, хоча про час та місце розгляду заяви був повідомлений своєчасно та належним чином.

Представник ТОВ "Євроазіатська група" у судовому засіданні зазначив, що оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" відступлено заявлені вимоги, відтак вважає, що заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "3ТІК Україна" слід задовольняти.

Представник Фірми Кьолер і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ в засіданні суду зазначив, що заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" про заміну кредитора правонаступником недоцільно розглядати.

Представник Малинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області у засіданні суду зазначила, що вказану заяву слід залишити без розгляду, оскільки як зазначає Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" підстави для продовження розгляду заяви від 02.05.2019 про заміну кредитора правонаступником, відсутні.

Представник Коростенського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області зазначила, що при вирішення вищезазначеної заяви покладається на розсуд суду.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" від 02.05.2019 про заміну кредитора правонаступником.

Керуючий санації Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" у судовому засіданні повідомив про вчинені дії в ході процедури санації.

Присутні в засіданні суду учасники судового процесу заперечень, зауважень щодо повідомлених керуючим санацією боржника дій не надали.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку призначити наступне судове засідання.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" від 02.05.2019 про заміну кредитора правонаступником.

2. Призначити наступне судове засідання на "20" серпня 2019 р. о 14:30 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" в термін до 12.08.2019 надати до господарського суду:

- з дотриманням вимог ст.ст.169-170 ГПК України письмову заяву, у якій конкретизувати свою правову позицію щодо заяви про заміну кредитора правонаступником, зазначивши про її задоволення, відмову від заяви тощо;

- докази відступлення Публічним акціонерним товариством "Фортуна Банк" Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" права вимоги до боржника за договором застави № 04К-КЛ/158/3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-2 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 02.04.2010 із додатковими угодами до нього, договором застави № 043Т/25/264/ЮР від 17.06.2010 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 13.07.2010 із додатковими угодами до нього;

- докази внесення до державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" як заставодержателя за договором застави № 04К-КЛ/158/3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-2 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 02.04.2010 із додатковими угодами до нього, договором застави № 043Т/25/264/ЮР від 17.06.2010 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 13.07.2010 із додатковими угодами до нього.

4. Публічному акціонерному товариству "Фортуна-Банк" в термін до 12.08.2019 надати до господарського суду:

- письмові пояснення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" про заміну кредитора правонаступником;

- докази відступлення Публічним акціонерним товариством "Фортуна Банк" Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" права вимоги до боржника за договором застави № 04К-КЛ/158/3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-2 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 02.04.2010 із додатковими угодами до нього, договором застави № 043Т/25/264/ЮР від 17.06.2010 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 13.07.2010 із додатковими угодами до нього.

5. Комітету кредиторів боржника розглянути питання щодо переходу до наступних судових процедур по справі №906/1126/13 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод", відповідний протокол та клопотання надати суду.

Учасникам провадження подавати заяви з процесуальних питань у відповідності до статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників провадження про дату, час та місце слухання справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали, для забезпечення участі у судовому засіданні.

При направленні в засідання суду уповноважених представників учасників судового провадження, останнім мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України належним чином оформленні документи, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала господарського суду набирає законної сили 09.07.2019 та не підлягає оскарженню.

Суддя Костриця О.О.

Дата ухвалення рішення 09.07.2019
Оприлюднено 17.07.2019

Судовий реєстр по справі 906/1126/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.03.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.03.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.05.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.04.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.04.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.03.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/1126/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону