ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/3752/19

Провадження №: 1-кс/755/5126/19

"16" липня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Кулешова А.Б. про проведення експертизи, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло клопотання слідчого про проведення експертизи, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст. 242 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності призначення експертизи

У провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100040001818 від 02.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2019 приблизно о 23.00 год. по вул. Курнатовського 20 в м. Києві працівниками поліції зупинено автомобіль БМВ Х5 н/з НОМЕР_1 з ознаками підробки номеру кузова.

Так, 02.03.2019 року відповідно до ч. 3 ст. 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Блажком К.В., по вул. Курнатовського 20 в м. Києві, був проведений невідкладний обшук автомобіля марки БМВ Х5 н/з НОМЕР_1 , після пред`явлення гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бланку свідоцтва про реєстрацію т/з з ознаками підробки, де було виявлено, що номер шасі змінено кустарним шляхом, з метою відшукування речових доказів, що мають суттєве значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

При обшуку автомобіля марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 якого було виявлено ознаки зміни номерних агрегатів автомобіля кустарним шляхом. В ході даного обшуку в присутності понятих було вилучено: вказаний автомобіль марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля; посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки БМВ Х5 /з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи піддавався змінам номеру кузову транспортного засобу - БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що був вилучений в ході обшуку 02.03.2019 по вул . Курнатовського 20 у м . Києві, якщо так, то яким був первинний номер вказаного транспортного засобу, якщо так, то у який спосіб змінювався ідентифікаційний номер кузова даного автомобіля, який може бути використаний органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні транспортно-трасологічної експертизи .

Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення дослідження вилучених документів необхідні спеціальні знання, заявник просить доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України провести транспортно-трасологічну експертизу у цьому кримінальному провадженні.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- чи піддавався змінам номеру кузову транспортного засобу - автомобіль марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що був вилучений в ході обшуку 02.03.2019 за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського 20?

- якщо так, то яким був первинний номер вказаного транспортного засобу?

- якщо так, то у який спосіб змінювався ідентифікаційний номер кузова даного автомобіля?

Для дослідження експерту направити автомобіль марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що був вилучений в ході обшуку 02.03.2019 за адресою: м. Київ , вул. Курнатовського 20.

Надати згоду, у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Обставини указані у зверненні заявник доводить долученими до нього матеріалами.

Позиція сторін

Сторони у судове засідання не з`явились, однак слідчий суддя беручи до уваги положення ст.ст. 22, 26 даного Кодексу в частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом та норми його ч. 3 ст. 244, яка регламентує, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, з урахуванням строків розгляду звернень даного типу, вважає за можливе, у даному конкретному випадку, перейти до його розгляду по суті у їх відсутність, так як підстави для обов`язкової явки відсутні.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

І. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

У цій ситуації, вимоги ч. 3 ст. 244 КПК України, дотримано з огляду на, що слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

ІІ. Підстави проведення експертизи визначені ст. 242 КПК України, яка відноситься до Глави 20. Слідчі (розшукові) дії указаного Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (ч. 1 ст. 101 КПК України).

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України "Про судову експертизу").

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно із ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Експертиза проводиться, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК України).

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Тож, ураховуючи те, за яким фактом проводиться це досудове розслідування та за якими ознаками складу злочину, на думку слідчого судді, у ракурсі порушених питань є дійсними підстави регламентовані кримінальним процесуальним Кодексом України для призначення експертизи у цьому кримінальному провадженні, адже з цього питання дійсно необхідні спеціальні знання, та їх вирішення має істотне значення для кримінального провадження.

IІІ. Аналізуючи питання того, які саме питання слід порушити перед експертом слідчий суддя ураховує таке.

Запитання, які ставляться експертові, та його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч. 4 ст. 101 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З огляду на що слідчий суддя уважає за необхідне до ухвали про доручення проведення експертизи включити запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя не установив передумов визначених ч. 4 ст. 101, ч. 7 ст. 244 КПК України, які б указували на наявність передумов не включати до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

ІV. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи (абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України).

У цій ситуації, слідчий суддя, у порядку ч. 6 ст. 244 КПК України, уважає за можливе залучити експертну установу запропоновану заявником так, як запропоноване дослідження випливає з її компетенції.

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК України).

З урахуванням того, що експерта установа, ураховуючи норми ч. 9 ст. 244 КПК України, після проведення експертизи має надати висновок особі, за клопотанням якої він був залучений.

V. Відповідно до ч. 3 ст. 101 КПК України висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження, як наслідок слідчий суддя уважає за необхідне на виконання указаних вимог кримінального процесуального законодавства України надати на дослідження для проведення дослідження запропоновані заявником у звернені матеріали, як і згоду у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження, так як без цього не можливо говорити про безпосереднє сприйняття.

Як і право (згоду), при необхідності, ураховуючи норми ст. 69 КПК України, яка регламентує, що експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об`єктів дослідження, на отримання необхідних додаткових матеріалів відповідно до положень цієї статті Кодексу.

VІ. Визначаючи такий спосіб та порядок виконання цієї ухвали слідчий суддя ураховує норми ч. 1 ст. 534 КПК України, яка указує на те, що у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні, та саме застосований алгоритм за своєю суттю сприятиме досягнення мети експертизи та виконання вимог ст. 2 того ж Кодексу.

VІІ. Клопотання заявника містить в цілому відомості визначені ст. 244 КПК України, обставин, регламентованих частиною 4 вказаної статті, які б слугували підставою для повернення клопотання особі, яка його подала, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 244 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

До клопотання також додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи та вони є дійсними.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ст. 242 даного Кодексу.

З цих підстав та керуючись ст.ст. 1-29, 69, 84, 91, 94, 98, 101, 223, 242-245, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, Закону України Про судову експертизу , слідчий суддя постановив :

клопотання - задовольнити.

Доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України провести транспортно-трасологічну експертизу у кримінальному провадженні №12019100040001818 від 02.03.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 290 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- чи піддавався змінам номеру кузову транспортного засобу - автомобіль марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що був вилучений в ході обшуку 02.03.2019 за адресою: м. Київ, вул . Курнатовського 20?

- якщо так, то яким був первинний номер вказаного транспортного засобу?

- якщо так, то у який спосіб змінювався ідентифікаційний номер кузова даного автомобіля?

Для дослідження експерту направити автомобіль марки БМВ Х5, н/з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що був вилучений в ході обшуку 02.03.2019 за адресою: м. Київ , вул. Курнатовського 20.

Надати згоду, у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта має бути наданий особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Зареєстровано 18.07.2019
Оприлюднено 18.07.2019
Дата набрання законної сили 16.07.2019

Судовий реєстр по справі 755/3752/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону