ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_______________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "18" липня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/1157/17

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой" (м.Коростень, Житомирська область) про його банкрутство,-

за участю учасників судового процесу:

від ініціюючого кредитора: Грекова Л.В. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація", яка діє на підставі ордера на надання правничої (правової) допомоги серія AI №1002428;

від заявника: Чалов А.О. - представник Державної іпотечної установи, який діє на підставі довіреності від 28.12.2018 №27/15/6.

від боржника: Кулик М.В. - розпорядник майна (посвідчення арбітражного керуючого №928 від 13.05.2013)

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой" (далі - ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой", боржник).

Ухвалою суду від 24.06.2019, серед іншого, призначено судове засідання з розгляду заяви Державної іпотечної установи №900/15 від 16.02.2018 з грошовими вимогами до ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой".

03.07.2019 на адресу суду від Державної іпотечної установи надійшло письмове повідомлення про результати розгляду цивільного позову до ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой" в рамках кримінального провадження №12016060060000617 (справа №296/2175/18).

15.07.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" надійшло клопотання у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, про витребування доказів, відповідно до якого просить витребувати у ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17) наступну інформацію та підтверджуючі її документи:

- чи зверталась Державна іпотечна установа із кредиторською вимогою до ПАТ "КБ"Промекономбанк" після розміщення оголошення про ліквідацію?

- чи вищезазначене звернення Державної іпотечної установи було подано у передбачений ст.45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" строк?

- чи включено вимоги Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 до реєстру кредиторів ПАТ "КБ"Промекономбанк"?

- в якій сумі вимоги Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року включено до реєстру кредиторів ПАТ "КБ"Промекономбанк"?

- чи здійснювалось в процедурі ліквідації ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" задоволення кредиторських Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року.

- який поточний залишок непогашених вимог Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року, включених реєстру кредиторів ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК"?

Крім того, у вищезазначеному клопотанні Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" просить суд залучити до розгляду заяви Державної іпотечної установи №900/15 від 16.02.2018 з грошовими вимогами до ТОВ "ВКП "Інтертрансстрой" публічне акціонерне товариство "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (04053, м. Київ, вул.Січових Стрільців, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 20058668) як зацікавлену особу, що є боржником Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" у судовому засіданні підтримала у повному обсязі вищезазначене клопотання.

Розпорядник майна боржника у судовому засіданні щодо клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" в частині витребування доказів не заперечив, стосовно клопотання в частині залучення зацікавленої особи просив відмовити.

Представник Державної іпотечної установи у судовому засіданні просив суд відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" у повному обсязі.

Розглянувши подане Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" клопотання в частині витребування доказів, суд визнав за необхідне задовольнити його з огляду на наступне.

Відповідно до частини 2 статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), господарські суди розглядають справи про банкрутство в порядку провадження, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Цей Закон має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов`язаних з банкрутством суб`єктів підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Приписами ч. 1 ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Можливість подання до суду клопотань учасниками справи також визначено приписами п. 3 ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 169 ГПК України.

Частиною 2 статті 81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування доказів має бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Як убачається, обґрунтовуючи відповідне клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Інновація" вказує, що надати відповідні документи самостійно не має можливості оскільки не є стороною кредитного договору №29/3 від 17.09.2013 укладеного між Державною іпотечною установою та ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", а також те, що витребувана інформація віднесена законом до банківської таємниці та може бути розкрита банком, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 05.09.2014 № 552 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Промекономбанк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 08.09.2014 № 86 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Промекономбанк".

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку відомості про ф і н а н с о в е становище б а н к у перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

Такими чином, суд не бере до уваги заперечення Державної іпотечної установи, що з дня початку процедури ліквідації банку інформація щодо його клієнта вже не становить банківську таємницю, оскільки положення вищезазначеного Закону стосуються лише відомостей про ф і н а н с о в е становище б а н к у, а не його клієнта.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч.6 ст.81 ГПК України).

Відповідно до ч.1 ст.18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

З урахуванням того, що ТОВ "Фінансова компанія "Інновація" не є стороною за вказаним кредитним договором та враховуючи той факт, що документи, про витребування яких клопоче ініціюючий кредитор, є необхідними для всебічного та об`єктивного розгляду кредиторської заяви Державної іпотечної установи, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" в частині витребування доказів підлягає задоволенню.

Суд ухвалив протокольну ухвалу: задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" в частині витребування доказів.

Стосовно поданого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" клопотання в частині залучення до розгляду кредиторської заяви Державної іпотечної установи ПАТ "КБ"Промекономбанк" як зацікавленої особи, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом про банкрутство.

Таким чином, провадження у справах про банкрутство регулюється Законом про банкрутство та ГПК України у випадках, коли його норми безпосередньо визначають правила цього провадження або мають універсальний характер для будь-якої стадії судового процесу чи процесуальної дії, з урахуванням особливостей, встановлених Законом про банкрутство.

Доступ до справи здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Законом про банкрутство та ГПК України.

Статтею 41 ГПК України передбачено, що у справах про банкрутство склад учасників справи визначається Законом про банкрутство.

Отже, учасниками провадження у справах про банкрутство є особи, визначені Законом про банкрутство.

Відповідно до ст. 1 Закону про банкрутство, зокрема, заінтересовані особи стосовно боржника - це юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

При цьому, з огляду на зміст ст. 1 Закону про банкрутство господарський суд має право залучити до участі у справі заінтересованих осіб с т о с о в н о лише б о р ж н и к а, які є у визначеному Законом переліку.

Як убачається, ТОВ "Фінансова компанія "Інновація" просить залучити як зацікавлену особу ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" стосовно кредитора - Державної іпотечної установи, а не боржника по справі. При цьому, не зазначає правові підстави такого залучення.

Одночасно, слід зазначити, що участь у справі про банкрутство в якості третьої особи законодавством невстановлена, оскільки Закон про банкрутство не передбачає в якості учасника провадження у справі про банкрутство третіх осіб і відповідно не передбачає права звертатись до господарського суду із такого роду заявами та клопотаннями.

З огляду на вищевикладене, у задоволенні клопотання в частині залучення до розгляду кредиторської заяви Державної іпотечної установи ПАТ "КБ"Промекономбанк" як зацікавленої особи, слід відмовити.

Суд ухвалив протокольну ухвалу: відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" в частині залучення зацікавленої особи.

У засіданні суду розглядалась заява Державної іпотечної установи з грошовими вимогами до ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой".

Представник Державної іпотечної установи у засіданні суду підтримав заявлені вимоги до боржника у повному обсязі. При цьому, відносно черговості включення заявлених вимог зазначив, що в основу вимог Державної іпотечної установи покладені деліктні правовідносини, які виникають із ст. 1057 (1) ЦК України відносно того що вимоги кредитора забезпечуються майном до погашення заборгованості, відтак вважає що заявлені вимоги є забезпеченими та підлягають позачерговому включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.

Представник ТОВ "Фінансова компанія "Інновація" заперечив проти вищезазначених заявлених вимог.

Розпорядник майна у судовому засіданні проти заявлених Державною іпотечною установою вимог також заперечив.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, та зважаючи на витребування доказів необхідних для всебічного та об`єктивного розгляду кредиторської заяви, суд прийшов до висновку призначити наступне засідання суду.

Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 1, 2, 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" в частині витребування доказів задовольнити.

2. В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інновація" про залучення зацікавленої особи відмовити.

3. Витребувати від Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Промекономбанк" (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17) наступну інформацію та підтверджуючі її документи:

- чи зверталась Державна іпотечна установа із кредиторською вимогою до ПАТ "КБ"Промекономбанк" після розміщення оголошення про ліквідацію?

-чи вищезазначене звернення Державної іпотечної установи було подано у передбачений ст.45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" строк?

-чи включено вимоги Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 до реєстру кредиторів ПАТ "КБ"Промекономбанк"?

-в якій сумі вимоги Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року включено до реєстру кредиторів ПАТ "КБ"Промекономбанк"?

- чи здійснювалось в процедурі ліквідації ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" задоволення кредиторських Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року.

- який поточний залишок непогашених вимог Державної іпотечної установи за кредитним договором №29/3 від 17.09.2013 року, включених реєстру кредиторів ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК"?

4. Витребувані документи (докази) надати до суду у строк до 23.08.2019 з посиланням на справу №906/1157/17.

5. Відкласти розгляд заяви Державної іпотечної установи з грошовими вимогами до ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой".

6. Призначити наступне засідання суду на "05" вересня 2019 р. о 12:00 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407.

7. Учасникам провадження у справі про банкрутство надати до господарського суду в термін до 23.08.2019:

- при наявності, письмові пояснення на заяву Державної іпотечної установи з грошовими вимогами до ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Інтертрансстрой".

Учасники провадження у справі про банкрутство мають право надати інші докази в підтвердження своїх вимог або заперечень.

Викликати в засідання суду уповноважених представників учасників провадження у справі про банкрутство. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників

Учасникам провадження подавати заяви з процесуальних питань у відповідності до статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство про дату, час та місце слухання справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали, для забезпечення участі у судовому засіданні.

Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом (ст. 18 Господарського процесуального кодексу України). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може постановити ухвалу про стягнення у дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 135 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала господарського суду набирає законної сили 18.07.2019 та не підлягає оскарженню.

Суддя Костриця О.О.

Зареєстровано 19.07.2019
Оприлюднено 22.07.2019
Дата набрання законної сили 18.07.2019

Судовий реєстр по справі 906/1157/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.07.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.04.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 02.12.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 23.04.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону