ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30903/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у Міністерстві інфраструктури України (Київ, проспект Перемоги, 14).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 Про інформацію конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України Про доступ до публічної інформації розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову Костянтину Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Міністерстві інфраструктури України (Київ, проспект Перемоги, 14), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- вхідна/вихідна кореспонденція, яка надійшла за період з 2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею на адресу Міністерства інфраструктури України та стосується ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" , ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229), ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765);

- заяви про призначення органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання товариства з обмеженою відповідальністю РІВНЕСТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 38888641), ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229), ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765) з відповідним комплектом документів: атестат про акредитацію органу з сертифікації (органу з оцінки відповідності) та додатки до нього; атестат про акредитацію випробувальної лабораторії, та додатки до нього; перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію; довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, та за наявності копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями, з якими співпрацює орган з оцінки відповідності; довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки; заява про те, що заявник не має комерційної заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб; копія договору про страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам; заява про забезпечення конфіденційності інформації;

- інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями, Протоколи засідань Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року, на яких було прийнято рішення за доцільне призначити товариства з обмеженою відповідальністю РІВНЕСТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 38888641), ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229), ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858) органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення, Накази Міністерства інфраструктури України Про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання товариства з обмеженою відповідальністю РІВНЕСТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 38888641), ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229), ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765);

- документи, що стали підставою для прийняття рішення про анулювання призначення органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання товариства з обмеженою відповідальністю РІВНЕСТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 38888641), ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229), ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765);

- протоколи засідань Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року, на яких було прийнято рішення про анулювання призначення вказаних органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення, Накази Міністерства інфраструктури України Про анулювання призначення вказаних органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання - з можливістю ознайомлення з вказаними документами та отримання їх копій та інформації;

- методика "Тимчасове зупинення або скасування атестата про акредитацію ООВ або тимчасове зупинення частини його сфери акредитації" (М-08.00.20) та інші нормативно - правові акти, регуляторні акти, що стосується порядку діяльності Міністерства, органів державного контролю з призначення органів сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій, частин та обладнання.

- матеріалів справ, витягів з інформаційних баз даних та будь-яких інших наявних носіях інформації по ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38888641), ТОВ "ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ" (код ЄДРПОУ 38100229) та ТОВ ДП-Стандартметрологія (код ЄДРПОУ 39843858), ТОВ "ЦЕНТР АВТО" (код ЄДРПОУ 38683765).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/30903/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Жураківському Г.О.

Копія - Міністерству інфраструктури України

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Дата ухвалення рішення 20.06.2019
Зареєстровано 21.07.2019
Оприлюднено 22.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону