ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35444/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2019 слідчий слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюта Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департамент патрульної поліції Національної поліції України утворений на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 730 Про утворення територіальних органів Національної поліції України та ліквідацією територіальних органів Міністерства внутрішній справ як орган державної влади, ідентифікаційний код 40108646, вид діяльності за КВЕД: 84.24 - діяльність у сфері охорони громадського порядку, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Федора Ернста, 3.

За результатами проведеного Департаментом внутрішнього аудиту Національної поліції України фінансового аудиту та аудиту відповідності Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за період з 07.11.2015 по 31.03.2018 встановлено порушень фінансово бюджетної дисципліни, що призвели до втрат на загальну суму 123 млн. 211,62 тис. грн., в тому числі недоотримано коштів державним бюджетом у сумі 761,88 тис. грн., що викладені в аудиторському звіті № 7 від 11.07.2018 та відповідних додатках до нього.

Так, 22.12.2017 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 1136, предметом якого є поставка: Апаратури для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм .

Внаслідок завершення процедури закупівлі проведеної з порушенням вимог, укладання договору за такою процедурою та здійснення оплати за ним, допущено порушень з яких 453,28 тис. грн. втрачено через необгрунтовано завищену вартість обладнання та його монтажу.

15.12.2017 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 1085 предметом якого є поставка: Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для авторизації офісу й обробки інформації .

Внаслідок завершення процедури закупівлі проведеної з порушенням вимог, укладання договору за такою процедурою та здійснення оплати за ним, допущено порушень з яких 217,58 тис. грн. втрачено через необгрунтовано завищену вартість обладнання та його монтажу.

09.06.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 9/155, предметом якого є монтажні роботи з прокладання кабельних мереж в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9.

24.11.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 492, предметом якого є послуги монтування виробів, прокладання кабелів в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9.

24.11.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 493, предметом якого є послуги монтування виробів, прокладання кабелів в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9.

28.11.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 503, предметом якого є послуги щодо монтування виробів, прокладення кабелів в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Народного Ополчення, 9.

28.11.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 504, предметом якого є послуги щодо монтування виробів, прокладення кабелів в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9.

29.07.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703) укладено договір № 217, згідно умов якого виконані роботи з монтажу кабельних мереж у цокольному приміщенні та на першому поверсі в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9.

У зв`язку з неналежним зберіганням відповідальними службовими особами ДПП Національної поліції України проектної документації та схем прокладених кабельних мереж виконаних згідно умов договорів № 9/155, № 492, № 493, що призвело до їх втрати та відповідно - неможливості використання у подальшій роботі за призначенням, чим завдані збитки на суму 67 2000, 00 грн.

За результатами контрольних обмірів проведених ДВА НПУ встановлено, що кабельні мережі, прокладені згідно актів виконаних робіт № 179, № 131 фактично відсутні, матеріали та устаткування фактично відсутні, однак з огляду на відсутність проектної документації обміри проводились частково.

Крім того, 05.12.2017 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37568587) укладено договір № 1002 предметом якого є поставка: Аптечок медичних для підрозділів Національної поліції України, які беруть участь у забезпеченні публічної безпеки та порядку . Цього ж дня укладено додаткову угоду до даного договору № 1.

Внаслідок завершення процедури закупівлі проведеної з порушенням вимог, укладання договору за такою процедурою та здійснення оплати за ним допущено порушень, що призвело до втрат на суму 931,0 тис. грн.

Крім того, 06.12.2017 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" (код ЄДРПОУ 35265531) укладено договір № 1026, предметом якого є поставка: Машини для обробки даних (апаратна частина) .

Внаслідок завершення процедури закупівлі проведеної з порушенням вимог, укладання договору за такою процедурою та здійснення оплати за ним допущено порушень, що призвело до втрат на суму 259,88 тис. грн.

Крім того, 06.09.2016 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543) укладено договір № 297, предметом якого є: Послуги з комплексного технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення комплексів відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою за розшуковими реєстрами Відеоконроль-Рубіж . 16.12.2016 укладено додаткову угоду до даного договору № 1.

30.03.2017 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543) укладено договір № 128, предметом якого є: Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (послуги з комплексного технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення комплексів відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою за розшуковими реєстрами Відеоконроль-Рубіж ). 30.11.2017 укладено додаткову угоду до даного договору № 1.

27.02.2018 між ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) та ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543) укладено договір № 40 предметом якого є: Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (послуги з комплексного технічного обслуговування та супроводу програмного забезпечення комплексів відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою за розшуковими реєстрами Відеоконроль-Рубіж ). 30.11.2017 укладено додаткову угоду до даного договору № 1.

На виконання вказаних договорів, службові особи ДПП Національної поліції України за період з серпня 2016 по травень 2018 підписано 21 акт наданих послуг з технічного обслуговування комплексів на загальну суму 2 174,63 тис. грн., з яких надання послуг на суму 469,76 тис. грн. фактично не підтверджується.

В ході досудового розслідування встановлено, що тендерна документація та оригінали документів, що підтверджують господарські відносити ДПП Національної поліції України з ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703), ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" (код ЄДРПОУ 35265531), ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37568587), ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543) зберігаються в приміщеннях ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646), юридична адреса: м. Київ, вул. Федора Ернста, 3.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тендерна документація та документи, що підтверджують господарські відносити ДПП Національної поліції України з ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703), ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" (код ЄДРПОУ 35265531), ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37568587), ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, що перебувають в ДПП Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюті Роману Володимировичу , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях в межах доступу, які перебувають у володінні у розпорядженні Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646), юридична адреса: м. Київ, вул. Федора Ернста, 3, , а саме:

- документів, що підтверджують господарські відносини Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703), щодо виконання робіт згідно умов договорів укладених Департаментом патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "СІДІЕС ЮА" (код ЄДРПОУ 39273703), а саме: № 1136 від 22.12.2017; № 1085 від 15.12.2017; № 9/155 від 09.06.2016; № 492 від 24.11.2016; № 493 від 24.11.2016; № 503 від 28.11.2016; № 504 від 28.11.2016; № 216 від 29.07.2016 (договори та угоди з додатками, додаткові договори та угоди з додатками, проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, документи щодо претензійної роботи, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на закупівлю будівельних матеріалів, документи щодо оренди обладнання, машин та механізмів), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт, та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд, за період з дати укладання кожного договору по 09.07.2019;

- належним чином завірених службовими особами Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) копій документів: положення про конкурсний комітет, документи якими визначені посадові обов`язки голови, заступника, секретаря та членів комітету конкурсних торгів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-17-001761-b);

- документів: конкурсна документація на проведення закупівлі по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-17-001761-b);

- належним чином завірених службовими особами Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) копій документів: положення про конкурсний комітет, документи якими визначені посадові обов`язки голови, заступника, секретаря та членів комітету конкурсних торгів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 49960000-3 Система керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-09-001373-b);

- документів: конкурсна документація на проведення закупівлі по предмету закупівлі за кодом - ДК 021:2015: 49960000-3 Система керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-09-001373-b);

- документів, що підтверджують господарські відносини Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" (код ЄДРПОУ 35265531), щодо виконання умов договору № 1026 укладеного 06.12.2017 Департаментом патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ВІВЕРЕ БЕНЕ 2" (код ЄДРПОУ 35265531) (договори та угоди з додатками, додаткові договори та угоди з додатками, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, документи щодо якості обладнання), за період з 06.12.2017 по 09.07.2019;

- належним чином завірених службовими особами Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) копій документів: положення про конкурсний комітет, документи якими визначені посадові обов`язки голови, заступника, секретаря та членів комітету конкурсних торгів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015-30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) ) (робочі станції) (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-10-26-002365-c);

- документів: конкурсна документація на проведення закупівлі по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015-30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) ) (робочі станції) (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-10-26-002365-c);

- документів, що підтверджують господарські відносини Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543) щодо виконання робіт згідно умов договорів укладених Департаментом патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ОЛЛІ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 36049543), а саме: № 297 від 06.09.2016; № 128 від 30.03.2017; № 40 від 27.02.2018 (договори та угоди з додатками, додаткові договори та угоди з додатками, акти приймання виконаних робіт (акти надання послуг з комплексного технічного обслуговування), реєстри (журнали чи будь-які документи) в яких відображені послуги надання комплексного технічного обслуговування комплексів, комерційні пропозиції, заявки, рахунки на оплату, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, додаткові договори та угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, документи щодо оренди обладнання, машин та механізмів), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт, за період з дати укладання кожного договору по 09.07.2019;

- належним чином завірених службовими особами Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) копій документів: положення про конкурсний комітет, документи якими визначені посадові обов`язки голови, заступника, секретаря та членів комітету конкурсних торгів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) по предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичні призначення різні (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-02-002360-a);

- документів: конкурсна документація на проведення закупівлі за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичні призначення різні (ідентифікатор в ProZorro - UA-2017-11-02-002360-a);

- документів, що підтверджують господарські відносини Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37568587) щодо виконання умов договору № 1002 укладеного 05.12.2017 Департаментом патрульної поліції Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108646) з ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 37568587) (договори та угоди з додатками, додаткові договори та угоди з додатками, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, документи щодо претензійної діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, за період з 05.12.2017 року по 09.07.2019;

- лист Служби безпеки України від 02.10.2017 з додатками, що був зареєстрований в Національній поліції України за вхідним № 33924 від 09.10.2017 з аркушем накладення резолюцій, всіх документів що складались підрозділами Національної поліції України на виконання вказаного листа Служби безпеки України та аркушів з резолюціями до них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Зареєстровано 23.07.2019
Оприлюднено 24.07.2019
Дата набрання законної сили 09.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону