ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"17" липня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/690/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Орлов О.О.

розглянувши у судовому засіданні в порядку загального позовного провадження

справу №916/690/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «БУСОЛЬ»

про стягнення 388 678,43 грн., -

за участю представників :

від позивача: Бєляєв А.В., довіреність №71 від 11.04.2019р.;

від відповідача: не з`явився;

Суть спору: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю БУСОЛЬ про стягнення 388 678,43 грн., з яких: 312 093,42 грн. - основна заборгованість, 31 817,05 грн. - пеня, 35 912,44 грн. - штраф, 2 651,42 грн. - 3 % річних, 6 204,10 грн. - інфляційне збільшення.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором поставки № П-690085/12/2017 від 18.12.2017р. щодо оплати товару.

20.03.2019р. господарським судом Одеської області постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі та розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

08.05.2019р. за вх.№8284/19 господарським судом одержано заяву про зменшення позовних вимог, в якій позивач просить суд зменшити розмір позовних вимог та стягнути з відповідача 383 678,43 грн., з яких 307 093,42 грн. - основний борг, 31 817,05 грн. - пеня, 35 912,44 грн. - штраф, 2 651,42 грн. - 3% річних, 6204,10 грн. - інфляційні, та стягнути з відповідача судові витрати у розмірі 5 830,19 грн., з посиланням при цьому на те, що 13.03.2019р. відповідачем здійснено часткову оплату боргу в сумі 5 000 грн.

Ухвалою від 03.06.2019р. підготовче провадження закрито та справу № 916/690/19 призначено до судового розгляду по суті.

У судовому засіданні щодо розгляду справи по суті 17.07.2019р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити.

Відповідач у судові засідання не з`явився, про причини свого нез`явлення суд не повідомив та відзив на позов у встановлений судом строк не надав.

При цьому, ухвала суду від 08.05.2019р. про продовження строку підготовчого провадження та відкладення підготовчого засідання, ухвала суду від 03.06.2019р. про закриття підготовчого провадження та призначення судового засідання щодо розгляду справи по суті, ухвала суду від 19.06.2019р. про оголошення перерви одержані відповідачем, про що свідчать наявні у справі рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень.

Отже, враховуючи, що господарським судом вжито всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про дату, час і місце розгляду судової справи, та забезпечення реалізації відповідачем права на судовий захист своїх прав та інтересів, в тому числі шляхом надання відповідних заяв по суті справи, господарський суд визнав за можливе вирішити справу за наявними матеріалами справи відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України.

На підставі ст. 240 ГПК України у судовому засіданні 17.07.2019р. за участю представника позивача оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарським судом встановлено:

18.12.2017р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (Постачальник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУСОЛЬ» (Покупець, відповідач) укладений договір поставки №П-690085/12/2017, згідно з яким Постачальник зобов`язується передати у встановлений у даному Договорі термін у власність Покупця металопродукцію, а Покупець зобов`язується оплатити вартість Товару та прийняти його відповідно до умов Договору.

Згідно п. 1.2. Договору, ціна, загальна кількість, асортимент, сортамент та розгорнута номенклатура Товару, що поставляється за цим Договором, визначається у Рахунках Постачальника або в інших додатках до Договору та/або у видаткових/залізничних накладних Постачальника.

Відповідно п. 2.3. Договору, поставка Товару здійснюється протягом 3 (Трьох) банківських днів від дати зарахування на поточний рахунок Постачальника попередньої оплати в розмірі 100% вартості постачаємого Товару шляхом відвантаження Товару залізничним транспортом, або автотранспортом чи самовивозом зі складу Постачальника відповідно до умов поставки, узгоджених Сторонами. У випадку поставки залізничним транспортом, поставка Товару здійснюється на під сталі письмової заявки Покупця.

При поставці залізничним транспортом на умовах поставки FСА (станція відправника) всі витрати, що несе Постачальник у зв`язку з доставкою Товару до станції призначення (залізничний тариф, охорона вантажу та ін.) відшкодовуються Покупцем в повному обсязі на підставі виставлених Постачальником рахунків та Акту наданих послуг по відшкодуванню витрат з організації перевезень вантажів залізничним транспортом.

Відповідно п. 2.4. Договору, при поставці Товару автотранспортом Постачальника або самовивозом зі складу Постачальника, Покупець зобов`язується прийняти (вибрати) Товар протягом 3 (Трьох) днів з дати оплати 100% вартості Товару.

Якщо Покупець порушив строки, встановлені в цьому пункті, протягом яких він зобов`язаний прийняти Товар, Постачальник має право відмовитись від поставки цього Товару без виплати Покупцю будь-яких штрафних або компенсаційних виплат, та запропонувати Покупцю поставити цей Товар (в разі його наявності або наявності можливості його поставити) на інших умовах.

Згідно п. 2.5. датою поставки Товару вважається:

- при поставці залізничним транспортом - дата календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній;

- при поставці автомобільним транспортом Постачальника - дата видаткової накладної Постачальника або товарно- транспортної накладної;

- при самовивозі Товару Покупцем зі складу Постачальника - дата видаткової накладної Постачальника

Відповідно п. 3.1. Договору, загальна сума Договору складає загальну вартість поставленого Товару, яка зазначена в усіх Рахунках, які були виставлені Постачальником для оплати Покупцю по Договору та інших додатках до Договору та/або у видаткових/залізничних накладних Постачальника.

Згідно п.п. 3.2., 3.3 Договору, оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у Договорі або у Рахунках чи інших додатках до Договору. Датою платежу вважаться дата зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

Відповідно п. 3.4. Договору, оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом передплати 100% вартості Товару в термін, які вказані у рахунках Постачальника. З моменту зарахування на поточний рахунок Постачальника 100% оплати за поставлений Товар або за Товар, що має бути поставлений, ціна на Товар не підлягає зміні.

Згідно п. 4.1. Договору, Товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту видачі видаткової накладної, а у випадку поставки Товару залізничним транспортом - з дати календарного штемпеля станції відправлення на залізничній накладній або в інший момент відповідно до умов поставки згідно з правилами Інкотермс , по яких поставляється конкретна партія Товару, з врахуванням особливостей, встановлених у Договорі.

П. 5.2. Договору встановлено, що за прострочення строків оплати Товару, встановлених в Договорі та додатках до нього, Покупець сплачує Постачальникові пеню в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожен день прострочки за весь період прострочення. Крім сплати пені за той самий період Покупець сплачує Постачальникові штраф у розмірі 10% від суми неоплаченого Товару в зазначені в Договорі та додатках до нього строки.

Відповідно п. 9.1. Договору, Договір набуває чинності з дати його укладання, яка вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору, шляхом його підписання уповноваженими представниками Сторін і дає до 31 грудня 2018 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного розрахунку між Сторонами.

27.06.2018р. між сторонами укладена додаткова угода № 1 до договору поставки, відповідно до якої сторони дійшли взаємної згоди щодо внесення змін до п. 3.4. Договору, а саме:

Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом передплати 100 % вартості Товару в терміни, які вказані у Рахунках Постачальника. З моменту зарахування на поточний рахунок Постачальника 100 % оплати за поставлений Товар, або за Товар, що має бути поставлений, ціна на Товар не підлягає зміні.

Постачальник має право поставити Товар Покупцю на загальну суму не більше 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) без попередньої оплати. В цьому випадку Покупець оплачує поставлений Товар у розмірі 100 % від вартості поставленого Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки .

12.07.2018р. між сторонами укладена додаткова угода № 2 до договору поставки, відповідно до якої сторони дійшли взаємної згоди щодо внесення змін до п. 3.4. Договору, а саме:

Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом передплати 100 % вартості Товару в терміни, які вказані у Рахунках Постачальника. З моменту зарахування на поточний рахунок Постачальника 100 % оплати за поставлений Товар, або за Товар, що має бути поставлений, ціна на Товар не підлягає зміні.

Постачальник має право поставити Товар Покупцю без попередньої оплати. В цьому випадку Покупець оплачує поставлений Товар у розмірі 100 % від вартості поставленого Товару протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з дати поставки .

27.12.2018р. між сторонами укладена додаткова угода № 3 до договору поставки, відповідно до якої сторони домовилися продовжити строк дії Договору на 1 календарний рік з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року.

Також господарським судом встановлено, що на виконання умов укладеного між сторонами договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 359 124,38 грн., що підтверджується видатковими накладними:

- №92245392 від 25.10.2018р. на суму 232 030,96 грн.;

- №92250337 від 30.10.2018р. на суму 19 307,60 грн.;

- №92262151 від 07.11.2018р. на суму 19 628,10 грн.;

- №92271088 від 12.11.2018р. на суму 28 354,06 грн.;

- №92275732 від 13.11.2018р. на суму 59 803,66 грн.;

та виставив відповідачу відповідні рахунки-фактури на оплату поставленого товару:

- №10648109 від 24.10.2018р. на суму 232 030,96 грн.

- №10652282 від 30.10.2018р. на суму 19 307,60 грн.

- №10655326 від 18.12.2018р. на суму 19 628,10 грн.

- №10658085 від 12.11.2018р. на суму 28 354,06 грн.

- №10652959 від 13.11.2018р. на суму 59 803,66 грн.

В свою чергу відповідачем поставлений позивачем товар оплачувався частково, із порушенням строків оплати, про що свідчать наявні у справі платіжні доручення: №111 від 26.12.2018р. на суму 22 030,96 грн., №117 від 28.12.2018р. на суму 5 000,00 грн., №45 від 30.01.2019р. на суму 10 000,00 грн., №67 від 13.02.2019р. на суму 5 000,00 грн., №96 від 28.02.2019р. на суму 5 000,00 грн.

Всього відповідачем сплачено позивачу 47 030,96 грн., борг відповідача за поставлений позивачем товар становив 312 093,42 грн.

Під час розгляду справи у суді відповідач оплатив позивачу борг в розмірі 5 000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 130 від 13.03.2019р.

Отже, заборгованість відповідача за поставлений позивачем товар становить 307 093,42 грн.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.ч.1,2 ст.509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вище встановлено господарським судом між сторонами у справі укладений договір поставки, згідно з яким позивач зобов`язався передавати у вставнолений договором термін у власність відповідача товар, а відповідач зобов`язався прийняти і оплатити товар.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно статті 664 ЦК України, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар (ч.1). Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов`язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв`язку для доставки покупцеві (ч.2).

Згідно з ч.1 ст.692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

В силу вимог ст.530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Між тим, як вище встановлено господарським судом відповідач неналежним чином виконував зобов`язання за договором купівлі-продажу щодо повної та своєчасної оплати поставленого позивачем товару, внаслідок чого у відповідача виник борг перед позивачем у сумі 307 093,42 грн.

При цьому жодних заперечень щодо наявності цього боргу відповідач до суду не надав, а навпаки, у судовому засіданні визнав його наявність.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з п.3 ч.1 ст.611 ЦК України сплата неустойки є одним із правових наслідків, встановлених законом або договором, що настають внаслідок порушення зобов`язання.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

В силу вимог ч.2 ст.551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

У п.5.2. укладеного між сторонами договору встановлено, що за прострочення строків оплати Товару, встановлених в Договорі та додатках до нього, Покупець сплачує Постачальникові пеню в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожен день прострочки за весь період прострочення. Крім сплати пені за той самий період Покупець сплачує Постачальникові штраф у розмірі 10% від суми неоплаченого Товару в зазначені в Договорі та додатках до нього строки.

Перевіривши розрахунок пені, який здійснений позивачем у позовній заяві по кожній поставці окремо, із врахуванням здійснених відповідачем часткових оплат товару, та згідно з яким розмір нарахованої відповідачу пені становить 31 817,05 грн., господарським судом встановлено відповідність цього розрахунку обставинам справи щодо прострочення відповідача.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок штрафу, згідно з яким розмір нарахованого відповідачу штрафу 10 % від суми неоплаченого товару становить 35 912,44 грн., господарським судом встановлено відповідність цього розрахунку обставинам справи щодо прострочення відповідача.

Відповідно до ст.625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок 3% річних, який здійснений позивачем, та згідно з яким розмір 3% річних становить 2 651,42 грн. перевірений господарським судом та встановлено відповідність цього розрахунку обставинам справи щодо прострочення відповідача.

Розрахунок індексу інфляції, який здійснений позивачем, та згідно з яким розмір індексу інфляції становить 6 204,10 грн. перевірений господарським судом та встановлено відповідність цього розрахунку обставинам справи щодо прострочення відповідача.

З огляду на вищевикладене, а також враховуючи, що відповідачем не надано до суду жодних заперечень щодо здійснених позивачем розрахунків пені, штрафу, 3% річних та інфляційних, господарський суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог та стягнення з відповідача основного боргу в розмірі 307 093,42 грн., пені в розмірі 31 817,05 грн., штрафу у розмірі 35 912,44 грн., 3% річних в розмірі 2 651,42 грн. та інфляційних втрат в розмірі 6 204,10 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Позивач при пред`явленні позову сплатив судовий збір у розмірі 5 830,19 грн., про що свідчить платіжне доручення № 4500024563 від 07.03.2019 року.

Отже, враховуючи рішення суду про задоволення позовних вимог в розмірі 383 678,43 грн., та заяву позивача про зменшення позовних вимог, судовий збір у розмірі 5 755,18 грн. підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України,

В И Р І Ш И В:

1.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БУСОЛЬ» (67661, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, пров. Хутірський, буд. 16, код ЄДРПОУ 31609685) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-А, код ЄДРПОУ 32036829, п/р НОМЕР_1 у АТ ПУМБ м. Київ, МФО 334851) основний борг у розмірі 307 093 (триста сім тисяч дев`яносто три) грн. 42 коп., пеню у розмірі 31 817 (тридцять одна тисяча вісімсот сімнадцять) грн. 05 коп., штраф у розмірі 35 912 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот двонадцять) грн. 44 коп., 3% річних у розмірі 2 651 (дві тисячі шістсот п`ятдесят одна) грн. 42 коп., інфляційні втрати у розмірі 6 204 (шість тисяч двісті чотири) грн. 10 коп., та судовий збір у розмірі 5 755 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 18 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст.241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного рішення.

Повне рішення складено 26 липня 2019 р.

Суддя Г.Є. Смелянець

Дата ухвалення рішення 17.07.2019
Зареєстровано 26.07.2019
Оприлюднено 26.07.2019

Судовий реєстр по справі 916/690/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону